Kvalitní škola

16. 11. 2018

Naše škola obdržela certifikát Kvalitní škola od Společnosti pro kvalitu školy, z.s. 
S touto společností spolupracujeme již mnoho let při testování našich žáků, necháme si zpracovávat znalostně dovednostní testy, které naši žáci vyplňují online po internetu. Výsledkem je velmi podrobné vyhodnocení s nabídkou cesty dalšího vzdělávání každého testovaného žáka. Podobné testy dokážou změřit přidanou hodnotu našeho vzdělávání. 
V roce 2016 jsme přizvali také rodiče našich žáků – pořádali jsme profesionálně zpracovanou anketu, ve které nám pomohli odhalit silná i slabá místa ve vzdělávání, místa pro náš další rozvoj. Pedagogové školy zpracovávali svůj dotazník, který byl společností také vyhodnocen – Profesní potřeby učitelů. Jako další bod naší spolupráce jsme za pomoci autoevaluačního dotazníkového nástroje provedli zhodnocení naší práce.

Díky všem těmto krokům a kvalitní práci všech našich zaměstnanců jsme mohli být certifikováni pro léta 2017 až 2020 jako Kvalitní škola v České republice. Ve spolupráci se Společností pro kvalitu školy budeme nadále pokračovat. 

Předprodej vstupenek na XVIII. Společenský ples

10. 1. 2020

Předprodej vstupenek na XVIII. Společenský ples ZŠ Mohelno a Školského spolku Mohelno se uskuteční v budově ZŠ II. stupně u... Číst dále