Platba za obědy a školní družinu

16. 11. 2018

Platba za obědy a příspěvek na provoz školní družiny (70 Kč) se provádí převodem na běžný účet školy nebo inkasem.
Platba převodem musí být provedena prvních pět pracovních dnů v měsíci. Číslo účtu je 
86-2782930227/0100. Vyúčtování provede hotově pan účetní k 30. 6.
V případě platby převodem musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a příjmení osoby (osob), za které jsou obědy placeny. Informace o výši stravného Vám přijde na začátku měsíce na Vámi uvedený e-mail.
V případě platby inkasem Vám bude částka stržena z Vašeho účtu vždy pátý pracovní den v měsíci. (Nezapomeňte nastavit na Vašem účtu povolení k inkasu).