Provoz školy od 18. listopadu 2020

13. 11. 2020

Od středy 18. 11. bude zahájen provoz školy a školní družiny.

Provoz základní školy:

 • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročník základní školy
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (každý žák bude mít k dispozici dvě čisté roušky, uložené v sáčku, na každý den)

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: 

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd   
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd 
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Žákům 1. a 2. ročníku bude od středy 18. 11. obnoveno stravování ve školní jídelně.

Provoz školy od 30. listopadu

27. 11. 2020

Od 30. 11. nastupují do školy žáci I. stupně a 9. ročníků. Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou... Číst dále

Pravidla pro distanční výuku

7. 11. 2020

Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícím pravidlům!

Výuka od 2. listopadu

29. 10. 2020

Vážení rodiče, na webových stránkách školy budou vloženy úkoly pro žáky na další týden od 2. 11. do 6. 11.,... Číst dále