Provoz školy od 30. listopadu

27. 11. 2020

Od 30. 11. nastupují do školy žáci I. stupně a 9. ročníků.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou střídat po týdnech.

V týdnech od 30. 11. a 14. 12.  – 6. a 7. ročník – prezenční výuka ve škole, 8. ročník pokračuje distanční výukou doma (budou pokračovat online hodiny podle rozvrhu).

V týdnech od 7. 12. a 21. 12. – 8. ročník ve škole, 6. a 7. ročník – distančně doma.

Časy online výuky se změní, protože učitelé budou vyučovat žáky prezenčně i distančně, proto sledujte webové stránky školy a informace ve třídách.

Žáci budou vstupovat do budovy podle přiložené tabulky.

Žáci 9. ročníku budou vstupovat do budovy vchodem k jídelně – 7.20 – 7.40.

Žáci musí mít dvě roušky a sáček na ně.

Po vyučování se žáci nebudou zbytečně zdržovat v budově školy.

Družina je zajištěna pro žáky 1. a 2. ročníků.

Obědy budou všem žákům, kteří nastupují do školy, automaticky přihlášeny.

Na obědy budou chodit žáci v čase daném tabulkou.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají nárok na dotovaný oběd.

Obědy je potřeba nahlásit den dopředu na e-mail:

dagmar.frolcova@zsmohelno.cz

zdenek.cabejsek@zsmohelno.cz

Obědy si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11.00 do 11.30 hodin – čas vyzvednutí je potřeba dodržet!

Informace k provozu od 11. ledna

9. 1. 2021

Provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27.... Číst dále

Návrat žáků od 4. ledna

30. 12. 2020

Od 4. ledna nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci mají distanční výuku. Žáci ve škole –... Číst dále