Informace k provozu od 25. ledna

23. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

V pátek 29. 1. distanční výuka neprobíhá, žáci mají pololetní prázdniny.

Od pondělí 1. 2. do do pátku 5. 2. distanční výuka neprobíhá, žáci mají jarní prázdniny.

Žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, bude výpis z vysvědčení v listinné podobě předán po nástupu do školy. Zákonným zástupcům žáků budou výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech sděleny e-mailem ve čtvrtek 28. ledna.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají nárok na dotovaný oběd (25.1 – 28.1.).

Obědy je potřeba nahlásit den dopředu na e-mail:

dagmar.frolcova@zsmohelno.cz

zdenek.cabejsek@zsmohelno.cz

Obědy si můžete vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11.00 do 11.30 hodin – čas vyzvednutí je potřeba dodržet!

Informace k provozu od 1. 3. 2021

27. 2. 2021

Vážení rodiče, od 1. 3. 2021 přecházejí na distanční výuku všechny ročníky naší školy. Bližší informace rodičům a žákům 1.... Číst dále

Informace k ochranným prostředkům dýchacích cest

24. 2. 2021

Roušky od 25. 2. 1. Všem osobám se od 25. 2. nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve... Číst dále

Informace k provozu od 15. února

14. 2. 2021

Provoz škol a školských zařízení od 15. 2. do 28. 2. 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Žáci,... Číst dále