Výborné výsledky – Testování SCIO

23. 6. 2022

Blahopřejeme Adélce Hlaváčové k výborným výsledkům v Národním testování pro základní školy.

Výborné výsledky – SCIO

26. 2. 2022

Blahopřejeme Jiřímu Jakubovi a Jakubu Koláčnému za výborné výsledky v Národním testování pro základní školy!!