KRÁSNÉ LÉTO

2. 7. 2022

Přejeme vám všem SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY!!

Výborné výsledky – Testování SCIO

23. 6. 2022

Blahopřejeme Adélce Hlaváčové k výborným výsledkům v Národním testování pro základní školy.