CŽP 2016/2017

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2016/2017

Do celoškolského žákovského parlamentu 
pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, 
kteří budou zastupovat své třídy 
na I. i II. stupni naší školy.

za I. stupeň ZŠ
zastupují:

  • 1. třída: Karolína Mačatová, Ondřej Velc
  • 2. třída: Lucie Loucká, Natálie Prušková
  • 3. třída: Bára Mužíková, Matyáš Frolec
  • 4. třída: Aneta Šandová, Jakub Koláčný
  • 5. třída: Vojtěch Frolec, Jakub Suchánek

Recitační soutěž – fotogalerie

za II. stupeň ZŠ zastupují:

  • 6. třída:  Krška Filip,  Outulná Nela
  • 7. třída:  Kosourová Tereza,  Benáčková Barbora
  • 8. třída:  Macek Josef, Jakubová Tereza
  • 9. třída:  Holasová Barbora,  Knotek Milan

Novou koordinátorkou dlouhodobého vzdělávacího programu Ekoškola, EVVO a Celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok za II. stupeň byla ustanovena Mgr. Ludmila Boudná.

Všem žákům přejeme mnoho zdaru při plnění školních povinností a úkolů spojených s programem Ekoškola.

Recitační soutěž – fotogalerie