1. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Asistent pedagoga:

Bc. Hana Albrechtová

Rozvrh hodin

 
 1 hod.
 2 hod.
 3 hod.
 4 hod.
 5 hod.
 pondělí
 Čj M Tv ČaJS Čj
 úterý
Čj M Hv Čj 
 středa
Čj M Tv ČaJS 
 čtvrtek
M Čj ČaSP Čj 
 pátek
Čj M Vv Čj 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy: 


Cesta do Slabikářova

Čtvrtek 6. prosince byl pro všechny prvňáčky velmi výjimečný.
Čekala je důležitá cesta na hrad Slabikářov, kde pro ně bylo připraveno velké překvapení.
Jejich první kniha – Slabikář.

Získat ho nebylo vůbec jednoduché. Děti musely získat klíč, aby si mohly hrad odemknout. Cesta vedla úzkou stezkou přes nebezpečný most, močál a divokou vodou. Po celou dobu děti předváděly své dovednosti ve čtení prvních písmen a slabik. Práce probíhala v centrech aktivit. Na konci cesty se všem podařilo získat klíč, hrad odemknouta získat vysněnou odměnu – Slabikář.

https://zsmohelno.cz/fotogalerie/cesta-do-slabikarova-1-trida-2018-2019/

Musíme se proto hodně snažit, aby z nás byli šikovní čtenáři.  Všichni měli velkou radost, práce se dařila a snaha byla oceněna.
Ke splnění úkolů a získání odměny všem “svým dětičkám” moc gratuluji!

                                                                                          Mgr. Helena Kohoutková


Tajemná návštěva

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. I v naší třídě probíhal Mikulášský den.


Děti pracovaly v centrech a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly písmenka, která už umíme, hledaly počáteční slabiky podle obrázků. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběhy, upravovali text. Na závěr jsme si vyrobili krásné čertovské pytlíky.

Když ale Mikuláš s andělem a čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům pohybově ztvárnily básničku “Dupy, dupy”.
Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde. 

Velmi milé překvapení si pro nás připravily děti z 5. třídy. Přišly za prvňáčky a četly jim obrázkové pohádky. Bylo to velmi milé, děti si to užily a v tento den to byl krásný dárek. 

Na prvňáčky ale ve třídě čekalo ještě jedno překvapení. V punčoše děti našly kromě sladkostí i jejich první pero, se kterým už všichni budeme krásně psát.


Musíme se moc snažit, abychom Mikuláši a čertům dokázali, že jsme šikovní pisálci.

Tak hodně úspěchů, školáčci! 🙂


Adventní čas nastává nám..

V pondělí 3. prosince “vkročil” do naší třídy Advent.
Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První, jenž jsme zapálili je MÍR , druhá je VÍRA, třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE.
Proto se také podle liturgie na věnec dávají tři svíce fialové a jedna růžová. Růžová se zapaluje právě třetí adventní neděli, jako symbol všemocné lásky. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli.

https://zsmohelno.cz/wp-content/uploads/2018/12/Na-adventním-věnci-hořely-čtyři-svíce.docx

Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme krajinu v době adventní.

Adventníčas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají.


Hrajeme florbal…

28. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Prvňáčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, PRUHÁCI.

PRUHÁCIKOMETA


Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu i odvedené výkony!


Stavíme z ROTA

Při nástupu do 1. třídy jsme od Kraje Vysočina dostali krásné stavebnice Roto. Ty nám mají pomoci rozvíjet manuálně praktickou zručnost. Tak jsme je v hodinách ČaSP vyzkoušeli. Práce nás moc bavila. Děti skládaly nejen podle návodu, ale i podle vlastní fantazie. Vznikly zajímavé výrobky, které si děti předvedly na přehlídce. Konala se i volba nejhezčího modelu. Stavebnice ROTO nás zaujala a určitě tato práce nebyla poslední.


Pohádky z Večerníčku

V rámci naše třídního projektu nás provází celý rok pohádky. Děti je mají moc rády. Děti jsou posluchači, vypravěči i herci. Pomocí pohádek rozvíjíme postupně čtenářskou gramotnost. K tomu nám pomáhá i dohlíží “Večerníček”…


Návštěva Muzea Mohelenska

28. října jsme oslavili 100 let vzniku Republiky. V pondělí děti získaly nové informace 
a poznatky v podobě projektu, který byl pro ně k tomuto výročí připraven. V hodinách ČaJS nás též provázela tato tématika, proto jsme ve středu 24. října zavítali na místní faru, kde je umístěna expozice – Muzeum Mohelenska. 
Zde nás přivítal pan Ing. Radek Kopeček, který nám vše názorně ukázal a sdělil zajímavé informace z naší bohaté historie.

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Ing. Radku Kopečkovi za zajímavou besedu a čas, který s námi strávil.

Za kolektiv žáků 1. třídy
Mgr. Helena Kohoutková.


Jablíčkový den aneb putování za jablíčkovou vůní…

V pátek 19. října to v naší třídě hezky vonělo. Čekal nás  Jablíčkový den. 
Atmosféru nám navodila pohádka O jabloňce a písničky, které moc rádi zpíváme i tančíme, Pod našim okýnkem a Měla babka. 
Dokonce jsme na konci dne uměli další novou písničku – Koulelo se, koulelo. 
Celé učení probíhalo trošku jinak. Poprvé jsme si ve škole vyzkoušeli práci v centrech aktivit. Bylo připraveno centrum maňáska Hláska (čtení), Pisálkov (psaní) a U Plusíka a Mínusky (matematika). Všechny úkoly měly společnou tematiku – jablíčka. 
Maňásek Hlásek chtěl, abychom vyhledali, poskládali a přečetli jablíčková písmenka 
i slabiky. Plusík s Mínuskou dohlíželi, jestli správně počítáme, přiřazujeme jablíčka k číslicím. A v Pisálkově jsme si museli nejprve pořádně uvolnit ruku, abychom se naučili krásně psát.
Po svačince proběhla hra na degustátory: 

“Jablíčkovou vůni, sladkou i šťavnatou chuť, to může každý v jablíčku najít, tak dobrou chuť!”

Nakrájená a strouhaná jablíčka nám moc chutnala. Dalším chodem jablečného menu byl závin, který jsem pro děti připravila. Takže známe i další podobu vůně jablek. Hádejte, která vůně a chuť vyhrála? 
Jsem zvědavá, jestli děti doma pomohou maminkám s přípravou závinu, protože postup už znají. 
Závěr dne patřil barevným otisků jablíček. Zavařovali jsme… Myslíte, že se nám to podařilo?


Podzimní tvoření

“Zas už je tu podzim, děti,
list ze stromu dolů letí.
Vítr si s ním pohrává, 
pavučinou zamává.
Den se krátí, noc se dlouží, 
všude kolem plno louží.
Občas svítí sluníčko, 
už jen skromně, maličko.
Příroda se k spánku chystá, 
pro sníh už je dosti místa.
My teď taky půjdem spát
zítra si zas budem hrát.”

Již několik týdnů v naší třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření z přírodnin, listů, papíru a kartonu. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Tvořili jsme housenky z barevného papíru, skřítka Podzimníčka, stromy s padajícím listím pomocí otisků roliček kartonu, podzimní kresbu se zapíjením barev. Sklízeli jsme úrodu – jablíčka a hrozny. Vše pomocí otisků a mícháním barev. Je vidět, že Podzim čaruje…
Všechny práce nám zdobí třídu. Některé ukázky výrobků bylo možno vidět na Podzimní výstavě, kterou uspořádala naše škola ve vestibulu radnice. Podívejte se… 


Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu malého počtu zájemců o kroužek Angličtiny, nebude na naší škole výuka zahájena. 
                                         Děkujeme za pochopení!


Třídní pravidla ve “Večerníčkově”

“Ty a já jsme kamarádi, 
budeme si pomáhat,
máme se tu všichni rádi, 
ve škole je každý rád.”

Touto básničkou a otiskem ruky na znamení přátelství i dobrých vztahů jsme schválili třídní pravidla.


“Hola, hola, škola volá …”

Školní rok ve Večerníčkově

V pondělí 3. září 2018 se naše škola změnila k nepoznání.

Zatímco v předcházejících dvou měsících zde byl klid, dnes se zaplnila žáky a jejich rodiči. Skončily krásné letní slunečné prázdninové dny a začal nový školní rok. 
Rok, na který se těší především prvňáčci, které jsme společně s jejich rodiči a prarodiči náležitě přivítali. 

Po slavnostním zahájení zasedlo 14 našich prvňáčků do školních lavic ve třídě “Večerníčkov”. Po pasování se ze “školkáčků” stali prvňáčci.

Děti ve škole nečekalo pouhé uvítání a představování se, ale ve svůj velký den se naučily také něčemu novému, a to básničce, pomocí které si odemkly první třídu, aby se jim v ní po celý rok dobře učilo:

“Já nejsem aktovka s nožičkama,

ani hlas školní lavice,

to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice.

Až se naučím písmenka,

která mají tolik zatáček,

tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.”

Ráda bych popřála nejen svým prvňáčkům hodně úspěchů, spokojenosti 
i radosti. Ať se nám všem daří!

Mgr. Helena Kohoutková