2. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý
Čj Tv M Čj Hv
 středa
M Čj ČaSP Čj 
 čtvrtek
Tv Čj M Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. A třídy:


2021/2022


11. listopad

“Už Martin na bílém koni,

už zase přijíždí k nám,

vesele podkůvky zvoní,

jede k nám zas bílý pán… “

Zpěvem této písně jsme začali u nás ve třídě čtvrteční ráno
11. 11. 2021.                                                 
Seznámili jsme se s tradicí pozdního chladného podzimu – svátkem svatého Martina.
Na známé pranostice děti pochopily změny počasí a zároveň jim byl objasněn význam slavné postavy.
Dnes už ví, že Martin žil ve Francii, byl vojákem, měl dobré srdce, protože zachránil žebráka před chladem, stal se biskupem, a také proč se na Martina peče husa.
Co to je pranostika, proč se říká, že Martin přijel na bílém koni a také jak se pečou martinské rohlíčky? To jsou otázky, na které už známe odpovědi.
A co by to bylo za svatého Martina bez bílého koně? My jsme ho ztvárnili takto… 🙂

Projekt svatý Martin

Vítáme podzim


Stavíme z Rota

V rámci předmětu ČaSP jsme si vytvořili našeho maskota, který nás bude celý rok provázet. Protože jsme kamarádi a máme se rádi, tak jsme si navzájem pomáhali a pracovali ve skupinách.
Už máme čepičku, postavičku, umíme básničku a moc se těšíme na písničku s tanečkem.
Postavičky se nám moc povedly. Co myslíte? 🙂

VEČERNÍČEK z 2. A

“Hola, hola, druháčci, škola volá… “

Začal nový školní rok 2021/2022

“Tiše seďte ani muk,
v televizi bude kluk.

Papírová čepička,
hází lístky z autíčka.

Každý večer vozí dětem
pohádky, co letí světem…”

Do dalšího školního roku vstupujeme s celoročním projektem.
Tentokrát nese název: Večerníčkovy pohádky

“Večerníček?” Kdo by ho neznal. Přichází k dětem a přináší různé pohádky, které dětem rozvíjí fantazii a obohacují je.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku vzlétneme s dětmi z reálného života do světa fantazie prostřednictvím historického dopravního prostředku, který ovládal v dávné minulosti naše nebe – balónu. Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním.

Po celou dobu je bude provázet jejich kamarád – Večerníček.

                  … Tak hodně štěstí na cestě za poznáním …

                                                                                     Mgr. Helena Kohoutková