1. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Hv Čj
 úterý
Čj M ČaSP Čj 
 středa
Čj M Tv Čj 
 čtvrtek
M Čj Vv Čj 
 pátek
Čj M Tv ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchovaMgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. A třídy:


2020/2021


Putování na hrad Slabikářov

Pondělí 30. listopadu byl pro všechny prvňáčky velmi výjimečný. Nejenže jsme v naší třídě uvítali advent a zapálili první svíčku na adventním věnci, ale čekala nás důležitá cesta na hrad Slabikářov, kde bylo připraveno velké překvapení. Naše první kniha – Slabikář.

Získat ho nebylo vůbec jednoduché. Děti musely získat klíč, aby si mohly hrad odemknout. Cesta vedla úzkou stezkou přes nebezpečný most, močál
a divokou vodou. Po celou dobu broučci a berušky předváděli své dovednosti ve čtení prvních písmen a slabik. Práce probíhala v centrech aktivit. Na konci cesty se všem podařilo získat klíč, hrad odemknout a získat vysněnou odměnu – Slabikář.

Musíme se proto hodně snažit, aby z nás byli šikovní čtenáři.  Všichni měli velkou radost, práce se dařila a snaha byla oceněna.
Ke splnění úkolů a získání odměny všem svým broučkům a beruškám moc gratuluji!

Mgr. Helena Kohoutová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

  
9:00 – 10:00 hod.
 pondělí Čj/M
 úterý Čj/M
 středa Čj/M
 čtvrtekM/ČaJS
 pátekČj/M

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.


“Hola, hola, škola volá …”

Začal nový školní rok 2020/2021

V úterý 1. září 2020 začal nový školní rok.

Rok, na který se těší především prvňáčci, které jsme společně s jejich rodiči přivítali.
Po slavnostním zahájení zasedlo 14 našich prvňáčků do školních lavic. Po mém pasování a slibu se ze “školkáčků” stali prvňáčci. 🙂

Děti v úvodním týdnu nečekalo pouhé uvítání a představování se, ale naučily se také něčemu novému, a to básničce, pomocí které si odemkly první třídu, aby se jim v ní po celý rok dobře učilo:

“Já nejsem aktovka s nožičkama,

ani hlas školní lavice,

to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice.

Až se naučím písmenka,

která mají tolik zatáček,

tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.”

Broučci a berušky z 1. A

Ráda bych popřála nejen “svým broučkům” hodně úspěchů, spokojenosti i radosti. Ať se nám všem daří a jsme zdraví! 🙂

Mgr. Helena Kohoutková