1. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Hv Čj
 úterý
Čj M ČaSP Čj 
 středa
Čj M Tv Čj 
 čtvrtek
M Čj Vv Čj 
 pátek
Čj M Tv ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchovaMgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. A třídy:


2020/2021


Čarodějnice Bludimíra čaruje…

Noc z 30. dubna na 1. května je pokládána za magickou. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic je velmi starý lidový zvyk, proto jsme se i my rozhodli si tento zvláštní den připomenout a dozvědět se něco zajímavého.

V pátek 30. dubna to vypuklo. Všichni jsme mohli přijít v kostýmech. Do naší třídy zavítala čarodějnice Bludimíra, která připravila pro děti čarovné úkoly, které s nadšením všechny plnily. Užili jsme si spoustu zábavy i legrace. Na závěr každý obdržel na památku Čarodějný výuční list s diplomem za splněné kouzelné úkoly a sladké překvapení od čarodějnice. 🙂


Jaro na zahrádce


Slavíme Velikonoce

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.


Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: “Ne, ne, ne!”


Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Vítáme JARO

Máme tady jaro! A že jsme se na něj moc těšili!
V jeho barvách jsme ho náležitě přivítali…
Nejen my, ale i naše učení bylo přizpůsobeno barevnému jaru.
Naše třída byla celý týden plná barev.

A že nám to slušelo!

Pondělí: žlutá – sluníčková

Sluníčka z 1. A
Ponožky na nožky – JSME S VÁMI

Úterý: zelená – jarní travička

Travička zelená to je moje potěšení!

Středa: modrá – kapka vody

Modrásci
Dešťové kapičky dostaly nožičky…

Čtvrtek: červená – tulipány

Tulipánky 🙂
Máme se rádi… 🙂

Pátek: bílá – sněženky, bledule

Bělásci
Učíme se písmenko B – “Měla babka”

Jako vzpomínku na jarní týden jsme vytvořili tuto krásu…

“Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem,
na květinky zavolalo, hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu?
Hlásí se ta malinká, malá bílá sněženka.Vyhlížíme JARO…

jarní hnědá hlína – H, h

I v této těžké době, kdy se nemůžeme setkávat a společně učit ve škole, nezahálíme a v rámci hodin Výtvarné výchovy i ČaSP tvoříme, kreslíme, malujeme.
Podívejte se… 🙂


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 1. 3. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:30 – 10:10
 4. hod.
10:20 – 11:00
 pondělí  Čj+THM + Tv (konzultace) 
 úterý ČjM 
 středa ČjM
 čtvrtek  ČjM 
pátek Čj/HvČaJS/Vv/ČaSP

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.


Masopustní veselí


Paní Zima čaruje…


Naše první vysvědčení

Je za námi 1. pololetí ve škole. Za tuto dobu se vykonalo spoustu práce a prožilo mnoho zážitků. Všichni žáci se snaží, aby za výsledky byli pochváleni.
I prvňáčci – broučci a berušky „uletěli“ již kus cesty. Umí napsat a přečíst nejenom slabiky, slova, ale už i některé věty. Celé pololetí se snažili, proto za výsledky zaslouží pochvalu.

Poslední hodina ve čtvrtek 28. 1. 2021 byla plná očekávání i napětí. Děti nejprve velmi kriticky ohodnotily svoji práci i chování. 🙂 Daly si závazek, že budou dále usilovně pracovat.
V závěru hodiny se všichni konečně dočkali. Rozdávalo se jejich první vysvědčení. Do dalšího pololetí přeji dětem spoustu odhodlání a sil! 🙂Milí rodiče,
moc děkuji dětem i Vám za dárečky, kterými jsem byla obdarována! Velmi si toho vážím!

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem příjemné svátky plné klidu i pohody a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a radosti z dětí.

Ať je nový rok lepší než ten minulý!

                                                    Za kolektiv žáků 1. A třídy  


                                                                                       Mgr. Helena Kohoutková.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek 18. 12., poslední školní den roku 2020, jsme prožili dopoledne, které se neslo ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které se moc těšíme, Vánoce.


Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky a naše dopoledne plné koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo. Moc jsme si to užili. Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.


Mikulášská nadílka

4. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Za dětmi zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. I v naší třídě se konal Mikulášský den.

Protože venku bylo krásně bílo, tak jsme tento netradiční den zahájili ranní procházkou. Děti si užily sněhu, vydováděly se a psaly do sněhu nám již známá písmena.

Ve škole pak pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly písmenka, která už umíme, hledaly počáteční slabiky podle obrázků. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, upravovali text.

A protože jsme jako malí čertíci, tak pomocník Mikuláše se nabízel k vytvoření… 🙂

Na děti ale ve třídě čekalo ještě jedno překvapení. V punčoše děti našly kromě čokolády jejich první pero, se kterým už všichni budeme krásně psát.
Musíme se moc snažit, abychom Mikuláši a čertům dokázali, že jsme šikovní písaři. 🙂

Tak hodně úspěchů, školáčci!


Putování na hrad Slabikářov

Pondělí 30. listopadu bylo pro všechny prvňáčky velmi výjimečné. Nejenže jsme v naší třídě uvítali advent a zapálili první svíčku na adventním věnci, ale čekala nás důležitá cesta na hrad Slabikářov, kde bylo připraveno velké překvapení. Naše první kniha – Slabikář.

Získat ho nebylo vůbec jednoduché. Děti musely získat klíč, aby si mohly hrad odemknout. Cesta vedla úzkou stezkou přes nebezpečný most, močál
a divokou vodou. Po celou dobu broučci a berušky předváděli své dovednosti ve čtení prvních písmen a slabik. Práce probíhala v centrech aktivit. Na konci cesty se všem podařilo získat klíč, hrad odemknout a získat vysněnou odměnu – Slabikář.

Musíme se proto hodně snažit, aby z nás byli šikovní čtenáři.  Všichni měli velkou radost, práce se dařila a snaha byla oceněna.
Ke splnění úkolů a získání odměny všem svým broučkům a beruškám moc gratuluji!

Mgr. Helena Kohoutová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

  
9:00 – 10:00 hod.
 pondělí Čj/M
 úterý Čj/M
 středa Čj/M
 čtvrtekM/ČaJS
 pátekČj/M

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.


“Hola, hola, škola volá …”

Začal nový školní rok 2020/2021

V úterý 1. září 2020 začal nový školní rok.

Rok, na který se těší především prvňáčci, které jsme společně s jejich rodiči přivítali.
Po slavnostním zahájení zasedlo 14 našich prvňáčků do školních lavic. Po mém pasování a slibu se ze “školkáčků” stali prvňáčci. 🙂

Děti v úvodním týdnu nečekalo pouhé uvítání a představování se, ale naučily se také něčemu novému, a to básničce, pomocí které si odemkly první třídu, aby se jim v ní po celý rok dobře učilo:

“Já nejsem aktovka s nožičkama,

ani hlas školní lavice,

to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice.

Až se naučím písmenka,

která mají tolik zatáček,

tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.”

Broučci a berušky z 1. A

Ráda bych popřála nejen “svým broučkům” hodně úspěchů, spokojenosti i radosti. Ať se nám všem daří a jsme zdraví! 🙂

Mgr. Helena Kohoutková