1. třída

Sekce pro rodiče

11 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

 
 1 hod.
 2 hod.
 3 hod.
 4 hod.
 5 hod.
 pondělí
 Čj M Tv ČaJS Čj
 úterý
Čj M Vv Čj 
 středa
Čj M Tv Hv 
 čtvrtek
M Čj ČaSP Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy:


2019/2020


Domácí učení

Milí rodiče a děti,

věřím, že zadané úkoly zvládnete bez větších obtíží. Po návratu do školy si vše společně zopakujeme, projdeme a zkontrolujeme.

Držím Vám pěsti, abyste hlavně byli zdraví !!!

A pevně doufám, že se tu za nějaký čas všichni zase sejdeme.

Už teď se na Vás moc těším!

                                                                    Mgr. Romana DvořákováČeský jazyk
30.3.
Slabikář str. 87 – číst 3x, v prvních čtyřech větách urči počet slov v každé, vyznač barevně začátek a konec vět
Sešit malý – opis ze Slabikáře str. 34
Zelená se pole zelí.
Uzené maso se zelím.
Pozor ! Psát psací z s kličkou, v učebnici je zastaralý tvar.
Písanka str. 21

31.3.
Slabikář str. 88 – číst 3x
Sešit malý – opis ze Slabikáře str. 57, 60 pod čarou
Písanka str. 22

1.4.
Slabikář str. 63 – nacvičit 3x slova na ř
Předepište dětem do velkého sešitu psací h a nacvičí si jeho správný tvar.
Písanka str. 23

2.4.
Slabikář str. 89 – číst 3x , vyhledej všechna Řř v článku a zakroužkuj
Sešit malý – opis ze Slabikáře str. 50 pod čarou, 5 řádků

3.4.
Slabikář str. 90 – číst 3x, v článku „Špaček“ vyhledej a podtrhni, co všechno špaček dělá
( přilétá, létá z keře na keř, tahá žížaly z hlíny,… )
– v básni a rozpočítadle vyhledej a podtrhni všechny rýmy

Předepište dětem do velkého sešitu psací H a nacvičí si jeho správný tvar.
Písanka str. 24


Matematika
30.3.
PS 3 str. 32 nepočítat !!!
PS 4/A str.1, str. 2 cv.1-3
U slovních úloh je třeba, aby rodič přečetl otázku důrazněji a dítě umělo odpovědět celou větou.
Odpovědi zapisujte zkráceně, slovy, co už umí napsat.
Kde umí napsat všechna slova, zapište odpovědi celou větou.
(Př.: Má 10 květin. Jsou tam ještě 2 motýli.)

31.3.
PS str. 2 cv. 4-6
V košíku zůstalo 15 jablek. ( slovo jablek nahraďte obrázkem, protože ještě neumí psací b )
PZ ( Počítáme zpaměti ) str.19 sl. 55

1.4.
PS str. 3
PZ str. 19 sl. 56

2.4.
PS str. 4 cv. 1-3
PZ str. 19 sl. 57

3.4.
PS str. 4, cv. 4,5
PZ str. 19 sl. 58


Člověk a jeho svět
30.3. a 3.4.
PS str. 53 , 54 ( cv.1 číst zároveň s rodičem, některá písmena ještě neznají )


Český jazyk

23. 3.

Slabikář str. 83 – číst slova 5x, spočítej a zapiš číslicí počet vět v článku,
vyznač barevně jejich začátek a konec
Písanka str. 17
Předepište dětem do velkého sešitu psací z a nacvičí si správný postup psaní.
Pozor ! Psací z píšeme s dolní kličkou !

24.3.

Vyvození písmene Žž – umí Zz, přidáme jen háček
Slabikář str. 62 – číst slova 5x
Pracovní list – psaní z, str. 26

 25.3.

Slabikář str. 65 – nacvičit sloupec Žž 
Slabikář str. 84 – přečíst 5x , vyhledej a zakroužkuj všechna Žž
Sešit malý – napiš 2 řádky psacího z a 3 řádky slov záda, vůz, uzel
Pracovní list – psaní z, str. 27

26.3.

Slabikář str. 85 – přečíst 5x, najdi a podtrhni přímou řeč a urči počet vět v každé přímé řeči
Písanka str. 19 – pište jen posledních 5 řádků!
Sešit malý – napiš tyto věty:
Ruda otvírá vrata.
Marika krájí salám.
Vašek kropí trávu.
Nela maluje les.

27.3.

Slabikář str. 86 přečíst 5x, urči ve třetím a šestém řádku článku „Až budu velký“ počet slov v jednotlivých větách a podtrhni je.
Předepište dětem do velkého sešitu psací a nacvičí si správný postup psaní.
Písanka str. 20


Matematika

23.3.

PS str. 28, naučit se psát kg
Ukázat doma, co je 1kg na zboží i váze, cv.6  zapiš do sešitu

24.3.

PS str. 29 cv. 1,2,3
cv. 4 zapiš do sešitu
PZ ( Počítáme zpaměti ) str.18 sl. 53

25.3.

PS str. 29 cv. 5-7, cv. 6 zapiš do sešitu
PS str. 30 cv. 1, 2

26.3.

PS str. 30 cv. 3- 6, cv. 5 přímo piš do PS
PZ str.18 sl. 54

27.3.

PS str. 31, cv. 5 psát přímo do PS


23. 3. a 27. 3.: Člověk a jeho svět
PS str. 74 , 75 ( kontejnery vybarvi )Český jazyk

16.3.

Vyvození písmene Bb – pracovní list, nácvik tiskací podoby

Slabikář str. 62 – číst slova 5x
Předepište dětem do velkého sešitu psací v a nacvičí si správný postup psaní

17.3.

Slabikář str. 65 sloupec Bb nacvičit správné čtení tam i zpět, přes slovo
str. 79,80 U babičky číst 5x ( str. 80 jen první 4 řádky ) – vyhledej a zakroužkuj Bb

Sešit malý – napiš 2 řádky psacího velkého R a 3 řádky jmen Radka, Roman, Ríša
Písanka str. 14

18.3.

Slabikář str. 80 – dočíst zbytek stránky 5x a vyhledat všechna Bb
Zdůrazněte dětem, že písmeno Bb má bříško vždy doprava.
Rády si je pletou s Dd.

Sešit malý – napiš 2 řádky psacího v a 3 řádky slov výr, válí, vidle

Předepište do velkého sešitu psací V a děti si nacvičí správný postup psaní

19.3.

Slabikář str. 81,82 ( str. 82 jen 4 řádky ) přečíst 5x

Str. 81 – v prvních 3 řádcích urči a zapiš počet slabik ve slovech

Písanka str. 15

Sešit malý – opis str. 43 slova pod čarou , 5 řádků

20.3.

Slabikář str. 82 dočíst 5x – vyhledej a podtrhni všechna zvířata

Písanka str. 16

Sešit malý – opis str.75, 49 pod čarou


Matematika

16.3.

PS ( pracovní sešit ) str. 23 dokončit , ve cv.7 přímo psát výsledky do PS

Str. 24 + ukázat doma, co je 1l na odměrce , cv.5 zapiš do sešitu

17.3.

PS str. 25 cv. 1,2

cv. 3 zapiš do sešitu

PZ ( Počítáme zpaměti ) str. 17 sl. 49,50

18.3.

PS str. 25 cv. 4-6

PZ str.15 sl. 51,52

19.3.

PS str. 26

20.3.

PS str. 27, cv. 5 psát přímo do PS


Člověk a jeho svět

16.3. a 20.3

PS str. 72 , 73 ( už dělali do pracovního listu, ale vzhledem k nynější situaci si zopakují )


Masopust

V únoru u nás ve třídě nastalo masopustní veselí. Nakreslili jsme návrh masky, za kterou bychom chtěli jít na karneval. Také jsme se v tělesné výchově proměnili v klauny a vyzkoušeli, jak jsme na tom s rovnováhou, postřehem a koordinací pohybu.


Bruslení

4.2. a 21.2. jsme jeli bruslit na Zimní stadion do Náměště nad Oslavou.
Všichni žáci zdokonalovali techniku jízdy a bruslení si moc pochvalovali.


Vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna byli žáci odměněni za půlroční snahu a píli ve vyučování.
Všichni měli oči rozzářené a plné radosti nad svým prvním vysvědčením.


PANÍ ZIMA

Jelikož letošní zima je mírná, toužili jsme si navodit atmosféru opravdové zimy.
Naučili jsme se zpívat a tančit písně „Zima tu je“, „Dva mrazíci“, „ Bude zima, bude mráz“.
Vytvořili jsme sněhuláčky z papíru jako dekoraci na stůl, čepice s šálou a rukavicemi technikou vosková rezerva, krmítka pro ptáčky z dřívek, sněhuláky tiskem z korku, naučili jsme se temperovými barvami namalovat zimní okénko a dotvořit je jako koláž.


Milé děti a rodiče,

ať Vám radost a štěstí prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku.                                                         

Mgr. Romana Dvořáková


ADVENT

Po celý měsíc prosinec se adventní čas nesl v duchu vánočních tradic.
Na žáky čekalo zajímavé počítání s vánoční tematikou, vytvoření stromečku s písmenkovým řetězem, řešení obrázkového vánočního sudoku.
Vytvořili přáníčka, zhotovili cukrové svícny, vyzdobili stromeček látkovými srdíčky a papírovými vločkami.
Adventní čas vyvrcholil 20. prosince vánoční besídkou, kde každý dostal dáreček. Také si zahráli hry „ Vánoční melodie“, „ Zvoneček“ a „Stříbrný oříšek“. (FOTOGALERIE:)


Čertí den

Ve čtvrtek 5.12. proběhl Čertí den. Děti nejdříve čekalo čertí pekelné počítání, poté třídění a lepení slov do čertích pytlů a v závěru pak samotná výroba čerta.

Také nás navštívili skuteční čerti, andělé a Mikuláš, který všechny obdaroval a děti jim zatancovaly čertí tanec. Všem se tento den velmi líbil.


Svátek Slabikáře

V úterý 26. listopadu veverka Čiperka pozvala děti na lesní putování za pokladem.
Po cestě lesem prvňáčci plnili nejrůznější úkoly na 10 stanovištích.
Na konci své cesty objevili poklad ze všech nejvzácnější – Slabikář.

Rozzářené oči dětí byly důkazem velkého překvapení a radosti.
Děti sehrály divadelní představení „Veverky“, které si samy vymyslely. Musely také spolu s veverkou Čiperkou složit Slib čtenáře.
Byl to pro všechny slavnostní okamžik. (FOTOGALERIE:)


PODZIM

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření.
Vytvořili jsme koláže s ptáčky, novinovou koláž s hříbky, kukuřičnáčky, šneky z přírodních materiálů, natiskli korkovou zátkou dýně, zapouštěli podzimní barvy a naučili se kresbě listí.
Také jsme si vyzkoušeli muchláž z krepového papíru a vytvořili deštníky, ilustrovali pohádku „Paleček a jeho kamarádi“, složili domeček se zahrádkou a vytvořili housenku Nelinku z ovoce a zeleniny.

Všechny naše práce jste mohli zhlédnout na výstavce ve třídě v pátek 15. listopadu při oslavách 100. výročí založení mešťanské budovy. (Fotogalerie:)


Centra aktivit

pátek 18.října poprvé proběhla výuka v tzv. centrech aktivit.

Zde hravou formou opakujeme probrané učivo za daný týden a ověřujeme, jak žáci učivo pochopili a jak je ovládají. Pracují ve skupinách. Je rozvíjena vzájemná pomoc a spolupráce mezi žáky.
Děti třídily již naučené samohlásky a skládaly slabiky. Také vymodelovaly dosud osvojená písmenka tiskací abecedy. V matematice si zopakovaly počty do pěti přiřazováním počtu předmětů. V „Úkolu pro šikulky“ pracovaly s obrázkovým matematickým dominem. (Fotogalerie:)


Sběr papíru

14. a 15. října proběhl sběr papíru. Naše třída nasbírala celkem 442 kg.

Nejvíce nasbírali:

1. Hrůza Ondřej                 70 kg

2. Dobrovolný Antonín      59 kg

3. Husák Miloš                    58 kg

3. Němec Martin                 58 kg

3. Starobová Eliška             58 kg

Všem sběračům mnohokrát děkujeme!


Milí prvňáčci, vítejte ve škole!

Už vím, co si budu v 1. třídě nejvíc přát.
Vše prozkoumat, naučit se a znát!

Tak to jsme my, prvňáčci! Tak už jsme školáci!

A proměnili jsme se v průzkumníky 1.třídy!