1. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Hv Čj
 úterý
Čj M ČaSP Čj 
 středa
Čj M Tv Čj 
 čtvrtek
M Čj Vv Čj 
 pátek
Čj M Tv ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchovaMgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. A třídy:


2020/2021


Broučci a berušky se loučí…

Jsme na konci našeho “putování”.
Než jsme se nadáli, tak školní rok 2020/2021 uběhl jako voda. Hodnotíme tedy práci, kterou jsme odvedli. Nebyl to rok jednoduchý, ale my se nevzdali a vše společnými silami zvládli.

Jménem svým i jménem všech žáků naší třídy bych chtěla poděkovat obětavým rodičům za to, že nám vždy věřili a podporovali nás v našem snažení. Dále bych chtěla poděkovat prvňáčkům, že byli vnímaví a pracovití. Chválím je za snahu a píli.

1. A

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem rodičům za krásné dárečky a květiny, které jsem od dětí dostala. Velmi si toho vážím!

Přeji všem krásné prázdniny, příjemné léto a mnoho úspěchů při další školní práci!

Ve druhé třídě na viděnou!

                                                                              Mgr. Helena Kohoutková


Náš školní výlet

Posíláme pozdravy z našeho první společného výletu … 😉


Sběrové aktivity

Žáci naší třídy se aktivně zapojili do všech sběrů, které byly ve škole vyhlášeny.
Proto bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem, kteří přispěli do veškerých sběrů.
Moje poděkování patří i rodinám dětí, protože bez jejich pomoci

by to pro děti bylo složitější.
Děkuji!


Trička z Beruškové kolekce

Jsme na konci školního roku. Nadešel tedy čas pro naši “Beruškovou kolekci”, která nám bude připomínat 1. třídu a Putování s broučky a beruškami.
Co bychom to byli za Večerníčky bez slušivého oblečku. Tak jsme si zahráli na návrháře a pomocí barev na textil si děti dotvořily trička. Vznikla krásná kolekce, která nám bude připomínat naši hru, se kterou jsme putovali první třídou.
Máme tedy písničku, taneček i oděv. Co říkáte, sluší jim to?  😉


Pohádková cesta za pokladem

V úterý 1. června, kdy slaví svátek všechny děti, jsme se vydali hledat poklad.
Nebyla to cesta ledajaká, byla plná úkolů a her, které si pro menší spolužáky připravili žáci 9. ročníku.
Na jednotlivých stanovištích byly děti šikovné, takže získat jednotlivé indicie k pokladu se nám podařilo. 🙂
Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si řádně užili.
Poděkování patří našim starším kamarádům za přípravu a milé zpříjemnění celé kouzelné cesty.
Všem dětem přeji k jejich svátku vše nejlepší, hodně zdraví a splněná přání.


Mamince…

“Celé své srdíčko
chci ti dát, matičko.
Za tvou lásku, za tvou starost,
chci ti dělat samou radost.”


Čarodějnice Bludimíra čaruje…

Noc z 30. dubna na 1. května je pokládána za magickou. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic je velmi starý lidový zvyk, proto jsme se i my rozhodli si tento zvláštní den připomenout a dozvědět se něco zajímavého.

V pátek 30. dubna to vypuklo. Všichni jsme mohli přijít v kostýmech. Do naší třídy zavítala čarodějnice Bludimíra, která připravila pro děti čarovné úkoly, které s nadšením všechny plnily. Užili jsme si spoustu zábavy i legrace. Na závěr každý obdržel na památku Čarodějný výuční list s diplomem za splněné kouzelné úkoly a sladké překvapení od čarodějnice. 🙂


Jaro na zahrádce


Slavíme Velikonoce

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.


Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: “Ne, ne, ne!”


Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Vítáme JARO

Máme tady jaro! A že jsme se na něj moc těšili!
V jeho barvách jsme ho náležitě přivítali…
Nejen my, ale i naše učení bylo přizpůsobeno barevnému jaru.
Naše třída byla celý týden plná barev.

A že nám to slušelo!

Pondělí: žlutá – sluníčková

Sluníčka z 1. A
Ponožky na nožky – JSME S VÁMI

Úterý: zelená – jarní travička

Travička zelená to je moje potěšení!

Středa: modrá – kapka vody

Modrásci
Dešťové kapičky dostaly nožičky…

Čtvrtek: červená – tulipány

Tulipánky 🙂
Máme se rádi… 🙂

Pátek: bílá – sněženky, bledule

Bělásci
Učíme se písmenko B – “Měla babka”

Jako vzpomínku na jarní týden jsme vytvořili tuto krásu…

“Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem,
na květinky zavolalo, hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu?
Hlásí se ta malinká, malá bílá sněženka.Vyhlížíme JARO…

jarní hnědá hlína – H, h

I v této těžké době, kdy se nemůžeme setkávat a společně učit ve škole, nezahálíme a v rámci hodin Výtvarné výchovy i ČaSP tvoříme, kreslíme, malujeme.
Podívejte se… 🙂


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 1. 3. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:30 – 10:10
 4. hod.
10:20 – 11:00
 pondělí  Čj+THM + Tv (konzultace) 
 úterý ČjM 
 středa ČjM
 čtvrtek  ČjM 
pátek Čj/HvČaJS/Vv/ČaSP

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.


Masopustní veselí


Paní Zima čaruje…


Naše první vysvědčení

Je za námi 1. pololetí ve škole. Za tuto dobu se vykonalo spoustu práce a prožilo mnoho zážitků. Všichni žáci se snaží, aby za výsledky byli pochváleni.
I prvňáčci – broučci a berušky „uletěli“ již kus cesty. Umí napsat a přečíst nejenom slabiky, slova, ale už i některé věty. Celé pololetí se snažili, proto za výsledky zaslouží pochvalu.

Poslední hodina ve čtvrtek 28. 1. 2021 byla plná očekávání i napětí. Děti nejprve velmi kriticky ohodnotily svoji práci i chování. 🙂 Daly si závazek, že budou dále usilovně pracovat.
V závěru hodiny se všichni konečně dočkali. Rozdávalo se jejich první vysvědčení. Do dalšího pololetí přeji dětem spoustu odhodlání a sil! 🙂Milí rodiče,
moc děkuji dětem i Vám za dárečky, kterými jsem byla obdarována! Velmi si toho vážím!

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem příjemné svátky plné klidu i pohody a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a radosti z dětí.

Ať je nový rok lepší než ten minulý!

                                                    Za kolektiv žáků 1. A třídy  


                                                                                       Mgr. Helena Kohoutková.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek 18. 12., poslední školní den roku 2020, jsme prožili dopoledne, které se neslo ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které se moc těšíme, Vánoce.


Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky a naše dopoledne plné koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo. Moc jsme si to užili. Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.


Mikulášská nadílka

4. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Za dětmi zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. I v naší třídě se konal Mikulášský den.

Protože venku bylo krásně bílo, tak jsme tento netradiční den zahájili ranní procházkou. Děti si užily sněhu, vydováděly se a psaly do sněhu nám již známá písmena.

Ve škole pak pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly písmenka, která už umíme, hledaly počáteční slabiky podle obrázků. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, upravovali text.

A protože jsme jako malí čertíci, tak pomocník Mikuláše se nabízel k vytvoření… 🙂

Na děti ale ve třídě čekalo ještě jedno překvapení. V punčoše děti našly kromě čokolády jejich první pero, se kterým už všichni budeme krásně psát.
Musíme se moc snažit, abychom Mikuláši a čertům dokázali, že jsme šikovní písaři. 🙂

Tak hodně úspěchů, školáčci!


Putování na hrad Slabikářov

Pondělí 30. listopadu bylo pro všechny prvňáčky velmi výjimečné. Nejenže jsme v naší třídě uvítali advent a zapálili první svíčku na adventním věnci, ale čekala nás důležitá cesta na hrad Slabikářov, kde bylo připraveno velké překvapení. Naše první kniha – Slabikář.

Získat ho nebylo vůbec jednoduché. Děti musely získat klíč, aby si mohly hrad odemknout. Cesta vedla úzkou stezkou přes nebezpečný most, močál
a divokou vodou. Po celou dobu broučci a berušky předváděli své dovednosti ve čtení prvních písmen a slabik. Práce probíhala v centrech aktivit. Na konci cesty se všem podařilo získat klíč, hrad odemknout a získat vysněnou odměnu – Slabikář.

Musíme se proto hodně snažit, aby z nás byli šikovní čtenáři.  Všichni měli velkou radost, práce se dařila a snaha byla oceněna.
Ke splnění úkolů a získání odměny všem svým broučkům a beruškám moc gratuluji!

Mgr. Helena Kohoutová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

  
9:00 – 10:00 hod.
 pondělí Čj/M
 úterý Čj/M
 středa Čj/M
 čtvrtekM/ČaJS
 pátekČj/M

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.


“Hola, hola, škola volá …”

Začal nový školní rok 2020/2021

V úterý 1. září 2020 začal nový školní rok.

Rok, na který se těší především prvňáčci, které jsme společně s jejich rodiči přivítali.
Po slavnostním zahájení zasedlo 14 našich prvňáčků do školních lavic. Po mém pasování a slibu se ze “školkáčků” stali prvňáčci. 🙂

Děti v úvodním týdnu nečekalo pouhé uvítání a představování se, ale naučily se také něčemu novému, a to básničce, pomocí které si odemkly první třídu, aby se jim v ní po celý rok dobře učilo:

“Já nejsem aktovka s nožičkama,

ani hlas školní lavice,

to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice.

Až se naučím písmenka,

která mají tolik zatáček,

tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.”

Broučci a berušky z 1. A

Ráda bych popřála nejen “svým broučkům” hodně úspěchů, spokojenosti i radosti. Ať se nám všem daří a jsme zdraví! 🙂

Mgr. Helena Kohoutková