1. třída

Sekce pro rodiče

11 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

 
 1 hod.
 2 hod.
 3 hod.
 4 hod.
 5 hod.
 pondělí
 Čj M Tv ČaJS Čj
 úterý
Čj M Vv Čj 
 středa
Čj M Tv Hv 
 čtvrtek
M Čj ČaSP Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy:


2019/2020


Milé děti a rodiče,

ať Vám radost a štěstí prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také všechny dny nového roku.                                                         

Mgr. Romana Dvořáková


ADVENT

Po celý měsíc prosinec se adventní čas nesl v duchu vánočních tradic.
Na žáky čekalo zajímavé počítání s vánoční tematikou, vytvoření stromečku s písmenkovým řetězem, řešení obrázkového vánočního sudoku.
Vytvořili přáníčka, zhotovili cukrové svícny, vyzdobili stromeček látkovými srdíčky a papírovými vločkami.
Adventní čas vyvrcholil 20. prosince vánoční besídkou, kde každý dostal dáreček. Také si zahráli hry „ Vánoční melodie“, „ Zvoneček“ a „Stříbrný oříšek“. (FOTOGALERIE:)


Čertí den

Ve čtvrtek 5.12. proběhl Čertí den. Děti nejdříve čekalo čertí pekelné počítání, poté třídění a lepení slov do čertích pytlů a v závěru pak samotná výroba čerta.

Také nás navštívili skuteční čerti, andělé a Mikuláš, který všechny obdaroval a děti jim zatancovaly čertí tanec. Všem se tento den velmi líbil.


Svátek Slabikáře

V úterý 26. listopadu veverka Čiperka pozvala děti na lesní putování za pokladem.
Po cestě lesem prvňáčci plnili nejrůznější úkoly na 10 stanovištích.
Na konci své cesty objevili poklad ze všech nejvzácnější – Slabikář.

Rozzářené oči dětí byly důkazem velkého překvapení a radosti.
Děti sehrály divadelní představení „Veverky“, které si samy vymyslely. Musely také spolu s veverkou Čiperkou složit Slib čtenáře.
Byl to pro všechny slavnostní okamžik. (FOTOGALERIE:)


PODZIM

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření.
Vytvořili jsme koláže s ptáčky, novinovou koláž s hříbky, kukuřičnáčky, šneky z přírodních materiálů, natiskli korkovou zátkou dýně, zapouštěli podzimní barvy a naučili se kresbě listí.
Také jsme si vyzkoušeli muchláž z krepového papíru a vytvořili deštníky, ilustrovali pohádku „Paleček a jeho kamarádi“, složili domeček se zahrádkou a vytvořili housenku Nelinku z ovoce a zeleniny.

Všechny naše práce jste mohli zhlédnout na výstavce ve třídě v pátek 15. listopadu při oslavách 100. výročí založení mešťanské budovy. (Fotogalerie:)


Centra aktivit

pátek 18.října poprvé proběhla výuka v tzv. centrech aktivit.

Zde hravou formou opakujeme probrané učivo za daný týden a ověřujeme, jak žáci učivo pochopili a jak je ovládají. Pracují ve skupinách. Je rozvíjena vzájemná pomoc a spolupráce mezi žáky.
Děti třídily již naučené samohlásky a skládaly slabiky. Také vymodelovaly dosud osvojená písmenka tiskací abecedy. V matematice si zopakovaly počty do pěti přiřazováním počtu předmětů. V „Úkolu pro šikulky“ pracovaly s obrázkovým matematickým dominem. (Fotogalerie:)


Sběr papíru

14. a 15. října proběhl sběr papíru. Naše třída nasbírala celkem 442 kg.

Nejvíce nasbírali:

1. Hrůza Ondřej                 70 kg

2. Dobrovolný Antonín      59 kg

3. Husák Miloš                    58 kg

3. Němec Martin                 58 kg

3. Starobová Eliška             58 kg

Všem sběračům mnohokrát děkujeme!


Milí prvňáčci, vítejte ve škole!

Už vím, co si budu v 1. třídě nejvíc přát.
Vše prozkoumat, naučit se a znát!

Tak to jsme my, prvňáčci! Tak už jsme školáci!

A proměnili jsme se v průzkumníky 1.třídy!