1. třída

Sekce pro rodiče

11 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

 
 1 hod.
 2 hod.
 3 hod.
 4 hod.
 5 hod.
 pondělí
 Čj M Tv ČaJS Čj
 úterý
Čj M Vv Čj 
 středa
Čj M Tv Hv 
 čtvrtek
M Čj ČaSP Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy:


2019/2020


Čertí den

Ve čtvrtek 5.12. proběhl Čertí den. Děti nejdříve čekalo čertí pekelné počítání, poté třídění a lepení slov do čertích pytlů a v závěru pak samotná výroba čerta.

Také nás navštívili skuteční čerti, andělé a Mikuláš, který všechny obdaroval a děti jim zatancovaly čertí tanec. Všem se tento den velmi líbil.


Svátek Slabikáře

V úterý 26. listopadu veverka Čiperka pozvala děti na lesní putování za pokladem.
Po cestě lesem prvňáčci plnili nejrůznější úkoly na 10 stanovištích.
Na konci své cesty objevili poklad ze všech nejvzácnější – Slabikář.

Rozzářené oči dětí byly důkazem velkého překvapení a radosti.
Děti sehrály divadelní představení „Veverky“, které si samy vymyslely. Musely také spolu s veverkou Čiperkou složit Slib čtenáře.
Byl to pro všechny slavnostní okamžik. (FOTOGALERIE:)


PODZIM

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření.
Vytvořili jsme koláže s ptáčky, novinovou koláž s hříbky, kukuřičnáčky, šneky z přírodních materiálů, natiskli korkovou zátkou dýně, zapouštěli podzimní barvy a naučili se kresbě listí.
Také jsme si vyzkoušeli muchláž z krepového papíru a vytvořili deštníky, ilustrovali pohádku „Paleček a jeho kamarádi“, složili domeček se zahrádkou a vytvořili housenku Nelinku z ovoce a zeleniny.

Všechny naše práce jste mohli zhlédnout na výstavce ve třídě v pátek 15. listopadu při oslavách 100. výročí založení mešťanské budovy. (Fotogalerie:)


Centra aktivit

pátek 18.října poprvé proběhla výuka v tzv. centrech aktivit.

Zde hravou formou opakujeme probrané učivo za daný týden a ověřujeme, jak žáci učivo pochopili a jak je ovládají. Pracují ve skupinách. Je rozvíjena vzájemná pomoc a spolupráce mezi žáky.
Děti třídily již naučené samohlásky a skládaly slabiky. Také vymodelovaly dosud osvojená písmenka tiskací abecedy. V matematice si zopakovaly počty do pěti přiřazováním počtu předmětů. V „Úkolu pro šikulky“ pracovaly s obrázkovým matematickým dominem. (Fotogalerie:)


Sběr papíru

14. a 15. října proběhl sběr papíru. Naše třída nasbírala celkem 442 kg.

Nejvíce nasbírali:

1. Hrůza Ondřej                 70 kg

2. Dobrovolný Antonín      59 kg

3. Husák Miloš                    58 kg

3. Němec Martin                 58 kg

3. Starobová Eliška             58 kg

Všem sběračům mnohokrát děkujeme!


Milí prvňáčci, vítejte ve škole!

Už vím, co si budu v 1. třídě nejvíc přát.
Vše prozkoumat, naučit se a znát!

Tak to jsme my, prvňáčci! Tak už jsme školáci!

A proměnili jsme se v průzkumníky 1.třídy!


2018/2019


Večerníček se loučí…

Jsme na konci našeho “Putování s Večerníčkovými pohádkami”.

Než jsme se nadáli, tak školní rok 2018/2019 uběhl jako voda. Hodnotíme tedy práci, kterou jsme odvedli.
Závěr projektu je spojen s opakováním získaných vědomostí a znalostí. Proběhlo vyhodnocení celoročního projektu. Celý rok jsme plnili úkoly, prokazovali znalosti a dovednosti. Za to jsme sbírali motivační razítka. Vyhlásili jsme sice vítěze, ale nikdo není poražený, všichni si odnesli mnoho nových dovedností a poznatků.

Jménem svým i jménem všech žáků naší třídy bych chtěla poděkovat obětavým rodičům za to, že nám vždy věřili a podporovali nás v našem snažení. Dále bych chtěla poděkovat prvňáčkům, že byli vnímaví a pracovití. Chválím je za snahu a píli.

Přeji všem krásné prázdniny, příjemné léto a mnoho úspěchů při další školní práci!

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem rodičům za krásné dárečky a květiny, které jsem od dětí dostala. Velmi si toho vážím!

Ve druhé třídě na viděnou!

                                                                              Mgr. Helena Kohoutková


Sběrové aktivity

Žáci naší třídy se aktivně zapojili do všech sběrů, které byly ve škole vyhlášeny.
Proto bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem, kteří přispěli do veškerých sběrů.
Moje poděkování patří i rodinám dětí, protože bez jejich pomoci

by to pro děti bylo složitější.
Děkuji!


Čtenářská slavnost

Ve středu odpoledne 19. 6. se naše třída zaplnila rodiči a dalšími členy rodiny. Konalo se zde pasování prvňáčků na čtenáře.
Po úvodním hudebním pásmu, děti prokázaly, že umějí číst a mají přehled o pohádkových postavách i pohádkách.
Přečtením krátkých úryvků veršovaných pohádek Františka Hrubína a dalších autorů,
byly pasovány ředitelem školy Mgr. Vladimírem Horkým historickým mečem na malé čtenáře. Paní zástupkyně Mgr. Dagmar Frolcová jim pak předala knihu s pamětním listem, který jim tento den připomene.
Při slavnostním slibu žáci všem přítomným přislíbili, že budou mít knihy rádi a budou se o ně dobře starat. Po slibu malí čtenáři získali medaili a průkazku do knihovny.

Tak… Z “mých Večerníčků” jsou malí čtenáři. Doufám, že si brzo vyberou a vypůjčí v místní knihovně nějakou zajímavou knihu. Věřím, že se dětem bude v knihovně líbit a čtení knih jim přiroste k srdci.


“Ve zdravém těle, zdravý duch…”

V pondělí 17. 6.  se již tradičně konal “SPORTOVNÍ DEN aneb OLYMPIÁDA ŠKOL.”
1. – 5. ročník poměřoval síly s žáky paralelních tříd ZŠ Dukovany.
Děti přišly ráno ve sportovním oblečení a byly připraveny si tento den náležitě užít. Vše vypuklo nástupem všech tříd na místním hřišti.

I naše třída byla připravena se “poprat” o medaile. Celé dopoledne jsme soutěžili v těchto disciplínách:
skok daleký, hod kriketovým míčkem, sprint, hod z místa medicinbalem, vytrvalostní běh, slalom
Naši sportovci z 1. třídy se snažili o co nejlepší výkony. Výsledky sportovního klání jsou následující:

Vytrvalostní běh: 3. místo (děvčata) – Laura Došková
2. místo (chlapci) – Ondřej Kosour
3. místo (chlapci) – Vojtěch Loucký

Hod plným míčem: 3. místo (děvčata) – Eliška Melcherová
2. místo (chlapci) – Vojtěch Loucký
3. místo – Ondřej Kosour

Hod kriketovým míčkem: 1. místo (děvčata) – Petra Cahová
2. místo – Sára Türe
3. místo – Eliška Melcherová

2. místo (chlapci) – Aleš Palásek
3. místo – Adam Nováček

Skok do dálky: 2. místo (děvčata) – Petra Cahová
2. místo (chlapci) – Vojtěch Loucký
3. místo – Adam Nováček

Běh na 60 metrů (sprint): 1. místo (děvčata) – Eliška Melcherová
2. místo – Sára Türe
2. místo (chlapci) – Vojtěch Loucký
3. místo – Aleš Palásek

Slalom (člunkový běh):
2. místo (chlapci) – Adam Nováček
3. místo – Vojtěch Loucký
3. místo (děvčata) – Eliška Melcherová

Gratuluji všem sportovcům k dosaženým výkonům!

Sportovní den přinesl našim žákům nejen možnost poměřit své síly, ale také naučit se bojovat za všechny a jako tým držet při sobě.
Vždyť heslem každého sportovce by mělo být již známé: “Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!”.


Náš školní výlet

Posíláme pozdravy z našeho první společného výletu … 😉


Trička z Večerníčkovy kolekce

Jsme na konci školního roku. Nadešel tedy čas pro naši “Večerníčkovu kolekci”, která nám bude připomínat 1. třídu a celoroční projekt – Večerníčkovy pohádky.
Co bychom to byli za Večerníčky bez slušivého oblečku. Tak jsme si zahráli na návrháře a pomocí barev na textil si děti dotvořily trička. Vznikla krásná kolekce, která nám bude připomínat po celý zbytek školního roku naši hru, se kterou putujeme první třídou.
Máme tedy písničku, taneček i oděv. Co říkáte, sluší jim to?  😉


Návštěva budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 16. května 2019 zavítali do školy předškoláčci z MŠ Mohelno.
Prohlédli si budovu a pozdravili starší kamarády. Pak už zavítali k nám do 1. třídy.
Ukázali jsme jim, jak umíme číst, psát, počítat. Společně jsme si zazpívali, zatančili.

Na závěr setkání pomohli žáci svým kamarádům vypracovat pracovní list. Na památku si dětičky odnesly symbol našeho celoročního projektu – Večerníčka.
Už se moc těšíme, až z nich budou opravdoví školáci a budeme se potkávat v příštím školním roce.


Maminka

Druhá neděle v měsíci květnu je velkým svátkem pro všechny naše maminky a babičky.
Proto jsme se tomuto tématu věnovali i my. Povídali jsme si o tom, co maminky dělají nejraději, jaké mají koníčky, které květiny se jim nejvíce líbí a jak děti mohou maminkám pomoci. K této příležitosti jsme maminkám vyrobili přáníčka doplněná milou básničkou a naučili se pro ně básničku i písničku.


Děti a čarodějnice Fanfulína

Poslední den v měsíci dubnu byl ve znamení čar a kouzel. V naší třídě vypukl čarodějný rej.
V tento den u nás převzala vládu čarodějnice Fanfulína. 

Od rána to u nás vypadalo jako v nějakém doupěti čarodějnic a čarodějů. Takže jsme tomu přizpůsobili i celé vyučování. Pro děti byla připravena centra z čarodějnou tématikou, kde musely prokázat svůj důvtip a chytrost. V praktické části museli malí učedníci přesvědčit ostatní, že jsou šikovní v dalších čarodějnických pohybových dovednostech. Odměnou za splněné úkoly pro ně bylo získání razítek, která se započítávají do našeho celoročního projektu. Pro vzpomínku na tento den si děti vyrobily svoji čarodějnici. Návštěva Fanfulíny byla milým zpestřením a celé dopoledne se nám vydařilo.


Den naruby

Letošní aprílový den jsme strávili opravdu netradičně.

Náš třídní maskot Večerníček připravil pro děti úkol. Staly se aspoň na chvíli učitelem. Zadání se děti postavily statečně. Probíhala výuka matematiky, českého jazyka. Dokonce jsme měli i přírodovědné okénko.

Učili nejenom prvňáčci, ale i starší děti. Nás poctili návštěvou žáci 8. ročníku – Adéla Kvasnicová, Martin Hurdálek, Filip Krška. Svůj matematický výstup měli pečlivě připravený a snažili se zaujmout své malé spolužáky. Podle reakcí se jim to podařilo.

Jan Amos Komenský by měl radost. Děti šířily vzdělanost jako náš největší myslitel a pedagog, jehož citát zdobí naší školu.
Nejenže jsme pracovali jako učitelé, ale i naše oblečení bylo převrácené, když už byl ten den naruby. 🙂


Ponožkový den

I my prvňáčci jsme se připojili 21.března k Ponožkovému dni – Světovému dni Downova syndromu.
Ponožky patami k sobě vytvoří 21. chromozom, který mají lidé s Downovým syndromem ztrojený.
Ten, kdo si oblékl odlišné ponožky, podpořil na dálku děti a lidi s tímto syndromem.


Vítání jara

“Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.” 

“Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem,
na květinky zavolalo, hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu?              
Hlásí se ta malinká, malá bílá sněženka.”

Říkankami, zpěvem a pozdravem slunce nám začal čtvrtek 21. 3. – První jarní den.
Práci jsme zahájili v centrech aktivit, kde nás čekalo čtení, psaní a počítání s jarní tématikou. Za dalšími úkoly jsme museli do přírody. Co by to bylo za první jarní den, kdybychom nevyrazili na procházku.

Během ní jsme pozorovali změny přírody, poznávali jarní rostlinky a přivolávali básničkou sluníčko. Na konci vyučování jsme ji už celou uměli.

“Jaro ťuká na dveře,
kdopak mu je otevře?
Vítr, sníh a fujavice
drží pevně kliku v ruce.

Jaro ťuká: “Ťuky, ťuk!”
Chce ho holka, chce ho kluk.
Zima ale drží kliku
i v posledním okamžiku.

Dnes je první jarní den,
vyženeme zimu ven.
Přivoláme sluníčko,
zasviť aspoň maličko!”

Vyučování rychle ubíhalo. Hráli jsme hry, vytvořili jsme si klíč, který odemyká “jarní bránu” a kytičku, která vykukuje ze země mezi prvními – sněženku. 


Dopoledne plné sluníčka, dobré nálady rychle uteklo a děti odcházely s radostí domů, že už přišlo jaro.


Duhové dny

Od pondělí 18. 3. do pátku 22. 3. byla naše škola vybarvená jako duha.
Co den, to jiná barva, která udávala tón oblečení všech, kteří byli ve škole. Růžová, bílá, oranžová, zelená, žlutá jsou nejenom barvy duhy, ale i jara. Každý den jsme se dokázali barevně sladit. Hlavním tématem týdne byly BARVY DUHY. Každá třída měla jinou pracovní náplň, ale téma bylo společné.
I my prvňáčci jsme se s radostí zapojili. Děti byly oblečeny krásně barevně. Práce nám šla od ruky. Hráli jsme si na zahradníky, zapíjeli barvy, kreslili a vytvářeli barevnou jarní zahrádku.
Náš den bylo pondělí, které bylo ve znamení růžovo fialové barvy. Vytvářeli jsme jarní kytičky – hyacinty. Dětem se moc povedly. Měly z nich právem velkou radost. Teď nám zdobí třídu a připomínají barevné dny.

Duhový týden se vydařil. Žáci se do projektu zapojili s nadšením a zájmem. Fotografie v galerii jsou toho důkazem… 🙂Zimní radovánky pokračují…

Koulování a bobování jsme si náležitě užili. K zimě patří nejenom sníh a mráz, ale hlavně ledová plocha. Proto jsme využili možnosti a v pondělí 11. 2. naše škola zavítala na Zimní stadion v Náměšti nad Oslavou, kde některé děti zkoušely první krůčky na ledě, jiné pilovaly techniku, ale všechny nás to moc bavilo! Doufáme, že brzo budeme moci znovu vyrazit… 🙂


Naše první vysvědčení

Je za námi 1. pololetí ve škole. Za tuto dobu se vykonalo spoustu práce. Všichni žáci se snaží, aby za výsledky byli pochváleni. I prvňáčci “urazili” již kus cesty.
Umí napsat a přečíst nejenom slabiky, slova, ale už i některé věty. Celé pololetí se snažili, proto za výsledky zaslouží pochvalu.
Poslední hodina ve čtvrtek 31. 1. 2019 byla plná očekávání i napětí. Děti nejprve velmi kriticky ohodnotily svoji práci i chování. Daly si závazek, že budou dále usilovně pracovat.
V závěru hodiny se všichni konečně dočkali. Rozdávalo se jejich první vysvědčení. 

          Do dalšího pololetí přeji dětem spoustu odhodlání a sil!

                                                                                        Mgr. Helena Kohoutková


Zimní radovánky

Ač si s námi počasí zahrává, střídá se mráz se sluníčkem, tak před pololetními prázdninami alespoň na pár dnů přišla správná zima. A jak jsme si ji užívali? Podívejte se … 🙂


Milí rodiče,
moc děkuji dětem i Vám za dárečky, kterými jsem byla obdarována! Velmi si toho vážím!

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody.

                              Ať je nový rok ještě lepší než ten minulý!

                                                         Za kolektiv žáků 1. třídy  
                                                                                       Mgr. Helena KohoutkováVánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek 21. 12., poslední školní den roku 2018, proběhlo dopoledne, které jsme prožili ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které jsme se moc těšili, Vánoce.
Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky a naše dopoledne plné zpěvu koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo. Moc jsme si to užili.

Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.

Srdečné díky patří mamince Nellinky Šubrtové za nádherné ozdoby, které pro děti vyrobila. Krásně nám dozdobily ve třídě stromeček spolu s ostatními ozdobami, které si vyrobily děti.


Cesta do Slabikářova

Čtvrtek 6. prosince byl pro všechny prvňáčky velmi výjimečný.
Čekala je důležitá cesta na hrad Slabikářov, kde pro ně bylo připraveno velké překvapení.
Jejich první kniha – Slabikář.

Získat ho nebylo vůbec jednoduché. Děti musely získat klíč, aby si mohly hrad odemknout. Cesta vedla úzkou stezkou přes nebezpečný most, močál a divokou vodou. Po celou dobu děti předváděly své dovednosti ve čtení prvních písmen a slabik. Práce probíhala v centrech aktivit. Na konci cesty se všem podařilo získat klíč, hrad odemknouta získat vysněnou odměnu – Slabikář.
fotogalerie: Cesta do Slabikářova
Musíme se proto hodně snažit, aby z nás byli šikovní čtenáři.  Všichni měli velkou radost, práce se dařila a snaha byla oceněna.
Ke splnění úkolů a získání odměny všem “svým dětičkám” moc gratuluji!

                                                                                          Mgr. Helena Kohoutková


Tajemná návštěva

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. I v naší třídě probíhal Mikulášský den.


Děti pracovaly v centrech a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly písmenka, která už umíme, hledaly počáteční slabiky podle obrázků. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběhy, upravovali text. Na závěr jsme si vyrobili krásné čertovské pytlíky.

Když ale Mikuláš s andělem a čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům pohybově ztvárnily básničku “Dupy, dupy”.
Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde. 

Velmi milé překvapení si pro nás připravily děti z 5. třídy. Přišly za prvňáčky a četly jim obrázkové pohádky. Bylo to velmi milé, děti si to užily a v tento den to byl krásný dárek. 

Na prvňáčky ale ve třídě čekalo ještě jedno překvapení. V punčoše děti našly kromě sladkostí i jejich první pero, se kterým už všichni budeme krásně psát.


Musíme se moc snažit, abychom Mikuláši a čertům dokázali, že jsme šikovní pisálci.

Tak hodně úspěchů, školáčci! 🙂


Adventní čas nastává nám..

V pondělí 3. prosince “vkročil” do naší třídy Advent.
Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První, jenž jsme zapálili je MÍR , druhá je VÍRA, třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE.
Proto se také podle liturgie na věnec dávají tři svíce fialové a jedna růžová. Růžová se zapaluje právě třetí adventní neděli, jako symbol všemocné lásky. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli.

Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme krajinu v době adventní.

Adventní čas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají.


Hrajeme florbal…

28. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Prvňáčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, PRUHÁCI.

PRUHÁCIKOMETA


Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu i odvedené výkony!


Stavíme z ROTA

Při nástupu do 1. třídy jsme od Kraje Vysočina dostali krásné stavebnice Roto. Ty nám mají pomoci rozvíjet manuálně praktickou zručnost. Tak jsme je v hodinách ČaSP vyzkoušeli. Práce nás moc bavila. Děti skládaly nejen podle návodu, ale i podle vlastní fantazie. Vznikly zajímavé výrobky, které si děti předvedly na přehlídce. Konala se i volba nejhezčího modelu. Stavebnice ROTO nás zaujala a určitě tato práce nebyla poslední.


Pohádky z Večerníčku

V rámci naše třídního projektu nás provází celý rok pohádky. Děti je mají moc rády. Děti jsou posluchači, vypravěči i herci. Pomocí pohádek rozvíjíme postupně čtenářskou gramotnost. K tomu nám pomáhá i dohlíží “Večerníček”…


Návštěva Muzea Mohelenska

28. října jsme oslavili 100 let vzniku Republiky. V pondělí děti získaly nové informace 
a poznatky v podobě projektu, který byl pro ně k tomuto výročí připraven. V hodinách ČaJS nás též provázela tato tématika, proto jsme ve středu 24. října zavítali na místní faru, kde je umístěna expozice – Muzeum Mohelenska. 
Zde nás přivítal pan Ing. Radek Kopeček, který nám vše názorně ukázal a sdělil zajímavé informace z naší bohaté historie.

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Ing. Radku Kopečkovi za zajímavou besedu a čas, který s námi strávil.

Za kolektiv žáků 1. třídy
Mgr. Helena Kohoutková.


Jablíčkový den aneb putování za jablíčkovou vůní…

V pátek 19. října to v naší třídě hezky vonělo. Čekal nás  Jablíčkový den. 
Atmosféru nám navodila pohádka O jabloňce a písničky, které moc rádi zpíváme i tančíme, Pod našim okýnkem a Měla babka. 
Dokonce jsme na konci dne uměli další novou písničku – Koulelo se, koulelo. 
Celé učení probíhalo trošku jinak. Poprvé jsme si ve škole vyzkoušeli práci v centrech aktivit. Bylo připraveno centrum maňáska Hláska (čtení), Pisálkov (psaní) a U Plusíka a Mínusky (matematika). Všechny úkoly měly společnou tematiku – jablíčka. 
Maňásek Hlásek chtěl, abychom vyhledali, poskládali a přečetli jablíčková písmenka 
i slabiky. Plusík s Mínuskou dohlíželi, jestli správně počítáme, přiřazujeme jablíčka k číslicím. A v Pisálkově jsme si museli nejprve pořádně uvolnit ruku, abychom se naučili krásně psát.
Po svačince proběhla hra na degustátory: 

“Jablíčkovou vůni, sladkou i šťavnatou chuť, to může každý v jablíčku najít, tak dobrou chuť!”

Nakrájená a strouhaná jablíčka nám moc chutnala. Dalším chodem jablečného menu byl závin, který jsem pro děti připravila. Takže známe i další podobu vůně jablek. Hádejte, která vůně a chuť vyhrála? 
Jsem zvědavá, jestli děti doma pomohou maminkám s přípravou závinu, protože postup už znají. 
Závěr dne patřil barevným otisků jablíček. Zavařovali jsme… Myslíte, že se nám to podařilo?


Podzimní tvoření

“Zas už je tu podzim, děti,
list ze stromu dolů letí.
Vítr si s ním pohrává, 
pavučinou zamává.
Den se krátí, noc se dlouží, 
všude kolem plno louží.
Občas svítí sluníčko, 
už jen skromně, maličko.
Příroda se k spánku chystá, 
pro sníh už je dosti místa.
My teď taky půjdem spát
zítra si zas budem hrát.”

Již několik týdnů v naší třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření z přírodnin, listů, papíru a kartonu. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Tvořili jsme housenky z barevného papíru, skřítka Podzimníčka, stromy s padajícím listím pomocí otisků roliček kartonu, podzimní kresbu se zapíjením barev. Sklízeli jsme úrodu – jablíčka a hrozny. Vše pomocí otisků a mícháním barev. Je vidět, že Podzim čaruje…
Všechny práce nám zdobí třídu. Některé ukázky výrobků bylo možno vidět na Podzimní výstavě, kterou uspořádala naše škola ve vestibulu radnice. Podívejte se… 


Oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu malého počtu zájemců o kroužek Angličtiny, nebude na naší škole výuka zahájena. 
                                         Děkujeme za pochopení!


Třídní pravidla ve “Večerníčkově”

“Ty a já jsme kamarádi, 
budeme si pomáhat,
máme se tu všichni rádi, 
ve škole je každý rád.”

Touto básničkou a otiskem ruky na znamení přátelství i dobrých vztahů jsme schválili třídní pravidla.


“Hola, hola, škola volá …”

Školní rok ve Večerníčkově

V pondělí 3. září 2018 se naše škola změnila k nepoznání.

Zatímco v předcházejících dvou měsících zde byl klid, dnes se zaplnila žáky a jejich rodiči. Skončily krásné letní slunečné prázdninové dny a začal nový školní rok. 
Rok, na který se těší především prvňáčci, které jsme společně s jejich rodiči a prarodiči náležitě přivítali. 

Po slavnostním zahájení zasedlo 14 našich prvňáčků do školních lavic ve třídě “Večerníčkov”. Po pasování se ze “školkáčků” stali prvňáčci.

Děti ve škole nečekalo pouhé uvítání a představování se, ale ve svůj velký den se naučily také něčemu novému, a to básničce, pomocí které si odemkly první třídu, aby se jim v ní po celý rok dobře učilo:

“Já nejsem aktovka s nožičkama,

ani hlas školní lavice,

to jenom ještě nejsem vidět ve třídě přes učebnice.

Až se naučím písmenka,

která mají tolik zatáček,

tak všem napíšu, že jsem školák, i když teprve prvňáček.”

Ráda bych popřála nejen svým prvňáčkům hodně úspěchů, spokojenosti 
i radosti. Ať se nám všem daří!

Mgr. Helena Kohoutková