2. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý
Čj Tv M Čj Hv
 středa
M Čj ČaSP Čj 
 čtvrtek
Tv Čj M Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. A třídy:

2021/2022


Maminka

Druhá neděle v měsíci květnu je velkým svátkem pro všechny naše maminky a babičky. Proto jsme se tomuto tématu věnovali i my. Povídali jsme si o tom, co maminky dělají nejraději, jaké mají koníčky, které květiny se jim nejvíce líbí a jak děti mohou maminkám pomoci. K této příležitosti jsme maminkám vyrobili přáníčka doplněná milou básničkou.



Slet čarodějnic

Předposlední den v měsíci dubnu byl ve znamení čar a kouzel. V naší třídě vypukl čarodějnický den.

Od rána to u nás vypadalo jako v nějaké chýši čarodějnic a čarodějů. Takže jsme tomu přizpůsobili i celé vyučování.
Pro děti byla připravena centra: Čarodějné počítání, Začarované psaní, Dílna čarodějnice Bludimůry a Kouzelná kuchyně U Agáty. To byla část teoretická.
V praktické části musely děti prokázat, že jsou šikovné v dalších čarodějnických dovednostech. Odměnou za splněné úkoly pro ně byla sladká odměna za snahu a píli. Pro vzpomínku na tento den si děti vyrobily malou čarodějnici.

Čarodějnice a čarodějové 🙂

Den Země

“Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe.”

Nad tímto citátem jsme se zamýšleli v pátek 22. 4. v rámci projektového dne Den Země.
Účelem bylo naučit žáky odpovědnému vztahu vůči našemu životnímu prostředí a vytvářet u nich pozitivní zkušenosti z kontaktu s přírodou, se zvířaty a rostlinami.                            
Tento den jsme neměli o nové prožitky nouzi. Stali se z nás malí ekologové.                 
Povídali si o důležitosti ochrany přírody, životního prostředí. Hráli si na “třídílky”, abychom věděli, kam s jakým odpadem. Pracovní listy nám pak nedělaly potíž, když jsme s nimi pracovali. Na závěr dne jsme ve skupinách vytvořili planetu Zemi.
K tomuto projektu jsme i uklidili okolí školy v rámci akce “Čistá Vysočina” a tím je náš projekt
o důležitosti třídění odpadu a dalším využití dokonán.


Vítáme jaro…


Malí krasobruslaři… 🙂

Letošní zima nám moc nedopřála koulování ani bobování, tak jsme alespoň “pilovali krasobruslení”. K zimě patří nejenom sníh a mráz, ale hlavně ledová plocha. Proto jsme využili možnosti a čtvrtky 24. 2., 3. 3. naše škola zavítala na Zimní stadion v Náměšti nad Oslavou, kde některé děti zkoušely první krůčky na ledě, jiné ladily techniku, ale všechny nás to moc bavilo! Podívejte… 🙂


Slavíme masopust

V pondělí 28. 2. se v naší třídě slavil masopust. Děti přišly ustrojeny do nejrůznějších kostýmů, masek a převleků. Získaly spoustu nových informací pomocí různých metod a forem. Mimo textové informace si zatančily masopustní tance, zazpívaly veselé písně, zarecitovaly básně s masopustní tématikou a pronikly do tajů výroby koblížků a božích milostí. Vyvrcholením celého projektu bylo disco, které jsme si všichni užili.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

Ve středu 22. 12., poslední školní den roku 2021, bylo v naší třídě dopoledne, které jsme prožili ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které se moc těšíme, Vánoce.

Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky pro kamarády a naše dopoledne plné zpěvu koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo.

Moc jsme si to užili. Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.

FOTOGALERIE:

Velmi si vážím a děkuji dětem i jejich rodinám za dárečky, kterými jsem byla obdarována.

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a pohody.

                               Ať je tento rok ještě lepší než ten minulý!

                                             Za kolektiv žáků 2. A třídy  
                                                                                        

Mgr. Helena Kohoutková.


Zimní radovánky

Ač si s námi počasí zahrává, střídá se mráz se sluníčkem, tak nyní
v adventním období alespoň na pár dnů přišla správná zima.
Věříme, že nám vydrží až do Vánoc.
A jak jsme si ji užívali? Podívejte se … 🙂


Florbalový turnaj

8. prosinec jsme prožili ve znamení sportu.
Uspořádali jsme pro děti Florbalový turnaj. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Naši třídu reprezentovala tři družstva Boston, Drsňáci, Berušky.

Týmu BOSTON se podařilo vybojovat krásné 2. místo.

BOSTON
2. místo pro BOSTON

Nejlepšími hráči v naší třídě jsou Tobiáš Kafka (skóre 13 gólů na zápasy) a Štěpán Ostrý (skóre 14 gólů na zápasy), který zároveň získal titul nejlepšího střelce.

Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu i odvedené výkony
a k získání 2. místa srdečně blahopřeji!


“Mikuláši, Mikuláši … “

3. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a strašidelných čertů.

I v naší třídě probíhal projektový den s tématikou Mikuláše a jeho družiny.
Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly chybějící slova. Luštily čertovskou tajenku. Opravovaly čertův popletený dopis. Mikuláš jim poslal obrázkové čtení s úkoly. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, zpívali a naučili se nový taneček. Měli jsme tolik práce, že nadílka, kterou jsme pak našli, byla opravdu zasloužená.

Když ale Mikuláš s andělem a čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům zatancovaly taneček “Když se venku čerti žení”. Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde.

Myslím si, že máme na co vzpomínat. 🙂

Tajemná návštěva
Andělské tvoření

11. listopad

“Už Martin na bílém koni,

už zase přijíždí k nám,

vesele podkůvky zvoní,

jede k nám zas bílý pán… “

Zpěvem této písně jsme začali u nás ve třídě čtvrteční ráno
11. 11. 2021.                                                 
Seznámili jsme se s tradicí pozdního chladného podzimu – svátkem svatého Martina.
Na známé pranostice děti pochopily změny počasí a zároveň jim byl objasněn význam slavné postavy.
Dnes už ví, že Martin žil ve Francii, byl vojákem, měl dobré srdce, protože zachránil žebráka před chladem, stal se biskupem, a také proč se na Martina peče husa.
Co to je pranostika, proč se říká, že Martin přijel na bílém koni a také jak se pečou martinské rohlíčky? To jsou otázky, na které už známe odpovědi.
A co by to bylo za svatého Martina bez bílého koně? My jsme ho ztvárnili takto… 🙂

Projekt svatý Martin

Vítáme podzim


Stavíme z Rota

V rámci předmětu ČaSP jsme si vytvořili našeho maskota, který nás bude celý rok provázet. Protože jsme kamarádi a máme se rádi, tak jsme si navzájem pomáhali a pracovali ve skupinách.
Už máme čepičku, postavičku, umíme básničku a moc se těšíme na písničku s tanečkem.
Postavičky se nám moc povedly. Co myslíte? 🙂

VEČERNÍČEK z 2. A

“Hola, hola, druháčci, škola volá… “

Začal nový školní rok 2021/2022

“Tiše seďte ani muk,
v televizi bude kluk.

Papírová čepička,
hází lístky z autíčka.

Každý večer vozí dětem
pohádky, co letí světem…”

Do dalšího školního roku vstupujeme s celoročním projektem.
Tentokrát nese název: Večerníčkovy pohádky

“Večerníček?” Kdo by ho neznal. Přichází k dětem a přináší různé pohádky, které dětem rozvíjí fantazii a obohacují je.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku vzlétneme s dětmi z reálného života do světa fantazie prostřednictvím historického dopravního prostředku, který ovládal v dávné minulosti naše nebe – balónu. Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním.

Po celou dobu je bude provázet jejich kamarád – Večerníček.

                  … Tak hodně štěstí na cestě za poznáním …

                                                                                     Mgr. Helena Kohoutková