9. třída

17 žáků

Třídní učitel:

PaedDr. Růžena Fraňková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod.
 pondělí M F Nj Ch Čj Sh
 úterý Z Čj Aj Př M D Vo
 středa M Čj Ch Tv Vv/ČaSP Vv/ČaSP
 čtvrtek Čj Nj F M Aj Z
 pátek Aj D Čj M Tv Hv

Třídní samospráva:

Předsedkyně: Aneta Fazekasová

Místopředseda: Václav Ležák

Pokladníci: Filip Krška, Marcela Lagová

Sběrový referent: Adéla Koláčná, Tereza Koláčná

Nástěnkář: Nela Outulná

Péče o květiny: 

Celoškolský žákovský parlament: Filip Krška, Aneta Fazekasová, Nela Outulná, Marcela Lagová


Zprávy z 9. třídy


Přijímačky na SŠ

https://nadalku.msmt.cz/cs/priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. opiš do školního sešitu a vypracuj následující úkoly

Když skončí můj pracovní den zavřu svůj známkovací deník abych si konečně odpočala  a velice se raduji z toho že jsem mohla dát velké části deváté třídy, kterou mám moc ráda samé jedničky.

Úkoly:

1.Udělej graf souvětí (doplň diakritiku!)

2.Urči tyto větné členy – velice, z toho, třídy, jedničky

3.Z 1. a 2., věty souvětí vypiš slovesa a urči u nich slovesný vid, třídu a vzor

4. Ze 3. věty souvětí vypiš celý slovesný tvar a urči všechny mluvnické kategorie                                                             

5. Vypiš ze souvětí všechna zájmena a urči jejich druh

2. Opakuj a procvičuj na přijímací zkoušky:

Český jazyk – literární výchova – pokračuj v povinné četbě.

Český jazyk – sloh (tvým úkolem bude napsat do slohového sešitu (malý literární zezadu) úvahu na téma: Jak je důležité mít v životě štěstí (projdi si v učebnici růžový rámeček str. 116). Úvaha bude v rozsahu nejméně 1 strany A5 a odevzdáte ji po vašem příchodu do školy!! Bude oklasifikováno!


Matematika

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY DVOU LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

Učebnice str. 117 (starší vydání)

Příklad 1. – zapsat + tabulky + graf

Str. 118 – Příklad 2

Str. 119 – Příklad 3

Str. 121 – Příklad 4

Str. 122 – Shrnutí

Str. 123 – cv. 1, 2, 3.


Angličtina

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

Procvičování: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-first-conditional-2-uroven/4093

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-passive-voice-3-uroven/533

Poslech: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-2-uroven/304

Čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/32


Němčina

Opakování a procvičování sloves s odlučitelnou předponou – anziehen – oblékat se, ausziehen – svlékat se; učebnice str. 174/ cv. 15;

Učebnice str. 174/ cv. 16 a, b do školního sešitu – napište jména dětí, co si oblékají nebo vyslékají, co musí a že je buď teplo nebo zima – např. Hans – Es ist warm. Hans zieht den Anorak aus. Er muss den Anorak ausziehen.

Pracovní sešit str. 57/ cv. 14 – procvičování slovosledu ve větě; přepište text, dávejte pozor na velká a malá písmena, najděte si osobu a pak k ní sloveso, pozor na rozkaz a otázku.

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis 

Přečíst učebnice str.60 – 65

Zápis do sešitu

Usazené horniny

vznikají na zemském povrchu usazováním látek, podle vzniku je dělíme na:                     

A) úlomkovité  – tvoří se přenášením a usazováním úlomků rozrušených hornin a nerostů – dělíme je na zpevněné a nezpevněné – (ke každému vypiš z učebnice příklady)
B) organogenní – vznikají usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů, jejich schránek a koster – (vypiš z učebnice příklady)
C) chemické – vznikají vylučováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě (vypiš z učebnice příklady)

Odpověz do sešitu:

Kdy a z čeho vznikalo černé uhlí, jak se jmenuje nejkvalitnější černé uhlí? Kdy a z čeho vznikalo hnědé uhlí a jak se jmenuje nejmladší hnědé uhlí? Co je to guano?


Zeměpis

1. hodina cvičení str. 44, cv. 1- vytvoř a doplň tabulku do sešitu

2. hodina zápis do sešitu Vodní hospodářství, Rybolov, učebnice str. 46-47- silně vytištěné.


Fyzika, Chemie – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis


Výchova k občanství

zopakuj si celou Ústavu ČR a písemně vypracuj do sešitu: str. 28 úkol 6.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 52, cv. 3; str. 53, cv. 4; str. 56, cv. 1, 2 – vypracovat na papír A4


Český jazyk

Mluvnice – Didaktický test č. 4 – zadání

Literatura – číst povinnou četbu, po vašem příchodu do školy budete mít referáty z povinné četby.

Udělejte si do velkého literárního sešitu zápis:

Jan Drda (1915 – 1970)

prozaik, novinář, dramatik, filmový scénárista, autor moderních pohádek

Dílo: povídky: Němá barikáda; Vyšší princip

román: Městečko na dlani

pohádky: Hrátky s čertem; Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert; Dařbuján a Pandrhola; O princezně Jasněnce a létajícím ševci; Nejkrásnější hádanka.


Angličtina

Zopakovat slovíčka introduction a L 1, str. 52, cv. 2

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby lekce 8 – členy podstatných jmen! učeb. str. 166, cv. 4, 5, 6.

Procvičování sloves s odlučitelnou předponou – učebnice Heute haben wir Deutsch II – učebnice strana 170 – 171 – odpovědi na úkoly c) b) přeložit do školního sešitu; str. 172, cv. 13 a str. 173, cv. 14 – procvičování slovesa mitnehmen + pracovní sešit str. 55, cv. 9.


Přírodopis

Zopakovat: vnitřní a vnější geologické děje

vypracovat do šešitu:

str. 47 budík 8 a 9

str. 56 oranžový rámeček s písmenem Z

Vysvětli význam Golfského proudu.


Zeměpis

1. hodina – opakování – Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba

2.hodina – zápis – Ekologické zemědělství- pravidla; učebnice str. 45.


Dějepis


Fyzika, Chemie – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova k občanství

přečíst Ústava str. 26- 28 ( i komentář); dokonči zápis z jednotlivých hlav. POZOR: chybí vám HLAVA 3., 4., 5., 6., 7., 8.

Po vašem příchodu budu chtít stručnou znalost každé hlavy zejména 2., 3., 4.


Rozhýbeme děti tancem

Dne 2. 3. 2020 se uskutečnila taneční akce – Rozhýbeme děti tancem. Děvčata a chlapci z 9. třídy si společně zatancovali sestavy na hudbu pod vedením pana Jaroslava Havelky.


Jednodenní lyžařský zájezd

Ve středu 12. 2. 2020 jsme se zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu do Nového Města na Moravě. Velmi se nám tam líbilo a výborně jsme si zalyžovali!


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 9. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Naše absolventské tablo


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 9. třídě byl výcvik zaměřen na zdokonalení lyžařské techniky.


Vánoční besídka

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Přichází advent

V hodinách Vv jsme si společně vytvořili adventní věnce do svých domovů.


Podpora řemesel v Třebíči

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili Střední průmyslovou školu v Třebíči. Exkurze byla zaměřena na podporu řemesel. Seznámili jsme se s pasířstvím, s pájením a v kovárně jsme si někteří z nás vyzkoušeli ukovat lísteček nebo hřebík. Nejvíce se nám líbilo, když jsme si mohli sednout do aut, které žáci SŠ v rámci vyučování opravují.

Děkujeme za velice pěknou a zajímavou exkurzi!

Vypracovala žákyně 9. třídy: Aneta Fazekasová


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní rok a měli jsme tu čest jako deváťáci přivítat na slavnostním shromáždění naše prvňáčky.