9. třída

9 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Lubomír Ostrý

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod.
 pondělí Z M Aj F Čj Tv
 úterý Nj D M Čj Př Ch Hv
 středa Čj Z M F Aj Vo
 čtvrtek Čj M Ch Vv/ČaSP Vv/ČaSP Tv
 pátek M Aj Čj Nj D Sh

Třídní samospráva:

Předsedkyně: Barbora Benáčková

Místopředseda: Radim Sýkora

Pokladníci: Dominik Kudláč, Vilém Hadraba

Sběrový referent: Markéta Chytková

Nástěnkář: Daniel Knotek

Kronikář: Mohamed Elsamasiry

Péče o květiny: Tereza Kosourová, Julie Lenártová

Celoškolský žákovský parlament: Barbora Benáčková, Markéta Chytková

Zprávy z 9. tříd

Čistá Vysočina

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsme se jako každoročně zapojili do jarních úklidových prací v rámci projektu “Čistá Vysočina”. Poklidili jsme a posbírali odpad kolem komunikace směrem na Kladeruby nad Oslavou.


Vzdělávací program ” VODA ”

V pátek 5. dubna 2019 se na naší škole uskutečnila přednáška o “Vodě”, která byla velmi zajímavá a poučná.


Duhový týden

V týdnu od 18. do 22. března se na naší škole uskutečnil projekt “Duhový týden”.


Bruslení

V pondělí 11. 2. 2019 jsme se zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou a moc se nám to líbilo!


Lyžařský výcvikový a zdokonalovací kurz

Dne 14. 1. – 18. 1. 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. Zúčastnilo se ho 6 žáků z 9. ročníku. Fotogalerie


Vánoční besídka

V pátek 21. 12. 2018 jsme si připravili vánoční besídku, na které jsme si předali dárky, popřáli si krásné vánoční svátky.


Přírodovědný klokan

Ve středu 10. 10. 2018 absolvovali žáci 9. třídy další ročník soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet.

S otázkami z matematiky, chemie, fyziky a přírodopisu si nejlépe poradil:

Mohamed Elsamasary – 50 bodů

Daniel Knotek – 41 bodů

Tereza Kosourová – 40 bodů

Gratulujeme!


Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. 10. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru a 9. třída odevzdala celkem 70 kg – průměr na žáka 8,88 kg.

Nejlepší ve třídě byla: Markéta Chytková – 38 kg.

Děkujeme žákům za zapojení se do sběrové akce!


Podzimní výstava

V pondělí 8. 10. jsme zhlédli podzimní výstavu prací žáků I. a II. stupně naší školy ve vestibulu místní radnice. Výstava se nám moc líbila!


Návštěva Památníku Bible kralické

Ve středu 26. 9. 2018 navštívili žáci 9. třídy Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Prohlédli jsme si Památník Bible, výstavu Labyrint života J. A. Komenského, tvrz a kostel sv. Martina.


Tablo naší třídy

V hodinách Vv si tvoříme tablo naší třídy. Motiv je: “Raketou na Mars”.