9. třída

Sekce pro rodiče

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
 pondělí  F Čj M Tv D
 úterý M Z Aj/Nj Čj Aj/Nj Ch Hv
 středa Čj F M ČaSP/Vv ČaSP/VvTv
 čtvrtek Aj/Nj Čj Aj/Nj M Ch Vo
 pátekZ M D Čj Aj/Aj Sh

Třídní samospráva:

Předseda: Vojtěch Frolec

Místopředsedkyně: Aneta Kožnarová

Pokladník: Aneta Kožnarová

Nástěnkářky: Gabriela Šicová a Kateřina Lenartová

Péče o květiny: Barbora Adamová, Veronika Schulzová

Celoškolský žákovský parlament: Jakub Suchánek, Aneta Kožnarová, Vojtěch Frolec


Zprávy z 9. třídy 2020/2021


Třídní schůzka

Ve čtvrtek 26. listopadu v 16.00 se bude konat online třídní schůzka. Odkaz na schůzku najdete v zaheslované části.


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

1. hod.
8 – 8:45
2. hod. 
9 – 9:45
3. hod.
10 – 10:45
4. hod.
11 – 11:45
5. hod.
12 – 12:45
pondělí FČj
úterý MNj1Aj Nj2
středa ČjM – přijímačky
čtvrtek Aj Nj1Nj2MCh
pátek ZD

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.