9. třída

Sekce pro rodiče

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
 pondělí  F Čj M Tv D
 úterý M Z Aj/Nj Čj Aj/Nj Ch Hv
 středa Čj F M ČaSP/Vv ČaSP/VvTv
 čtvrtek Aj/Nj Čj Aj/Nj M Ch Vo
 pátekZ M D Čj Aj/Aj Sh

Rozvrh hodin

Třídní samospráva:

Předseda: Vojtěch Frolec

Místopředsedkyně: Aneta Kožnarová

Pokladník: Aneta Kožnarová

Nástěnkářky: Gabriela Šicová a Kateřina Lenartová

Péče o květiny: Barbora Adamová, Veronika Schulzová

Celoškolský žákovský parlament: Jakub Suchánek, Aneta Kožnarová, Vojtěch Frolec


Zprávy z 9. třídy 2020/2021


a šťastné vykročení do nové etapy Vašeho života Vám ze srdce přeje

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Piálková


Testování

Vážení rodiče,

testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Testování pro žáky 9. ročníku se uskuteční ve středu 28. dubna ve 13.30.


Naše mikiny

I přes přísná zdravotní opatření se nám podařilo vybrat, objednat mikiny na závěr 9. třídy. Nyní se jimi už pyšníme!!!


Milí žáci,
přeji Vám i Vašim rodičům, krásné prožití velikonočních svátků!

Jana Piálková


Milí deváťáci,
přeji vám a vašim blízkým krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2021!

Vaše třídní Jana Piálková


Přijímací zkoušky

Aktuality k přijímacímu řízení


ZÁPISOVÝ LÍSTEK K VYZVEDNUTÍ!!!

Zápisové lístky si můžete vyzvednout v ředitelně školy od 24. do 26. února. Zápisový lístek dostanete oproti podpisu.


Informace k přijímacím zkouškám:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Přihláška na střední školu: přihlášku vyplňte na svém počítači, nahrejte na USB flash disk a přineste do školy nejpozději 12. února, pan ředitel přihlášku doplní, vytiskne a potvrdí.

CERMAT – tip na slevu pro ty žáky, které čekají přijímací zkoušky od CERMATu. Nabídka na Přijímačky nanečisto, sady testů a cvičebnic. V průběhu objednávky stačí zadat kód PRIJIMACKY15 a sleva se vám odečte. Všechny informace najdete na webu www.scio.cz/prijimacky.


Podpora žáků při přípravě na jednotné přijímací zkoušky

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při tzv. jednotných přijímacích zkouškách v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. Bližší informace v přílohách:


Národní testování SCIO

V aplikaci SCIO jsou již zpřístupněny elektronické výstupy. Můžete se na ně podívat v sekci Výsledky a zprávy na www.sciodat.cz po zadání přihlašovacích údajů školy. Díky zapojení vaší školy do Národního testování 5., 6. nebo 7. tříd v roce 2016/17 jsou pro vás připraveny i zprávy o vašem relativním posunu. Do svých profilů ve ScioDatu se přihlásíte přihlašovacími údaji do testování. Vaše zpráva je doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí.


Nabídka středních škol

Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Naše škola, Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou, nabízí žákům devátých ročníků další kolo přijímaček nanečisto. Proběhnou online formou ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 16.00 hodin (český jazyk 60 minut, matematika 75 minut).

Nejpozději v  úterý 13. 4. 2021 se přihlaste na kontakt korinek@akademie-svetla.cz. Děkuji!


Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava

Zde najdete prezentaci o naší škole a tady je krátké video o naší škole. Virtuální den otevřených dveří bude v sobotu 20. 2. 2021 od 15:00 na našem Facebooku. Všechny informace najdete též v přiloženém souboru.


Masarykova střední škola Letovice

online den otevřených dveří 11. 2. 2021 a individuální prohlídky naší školy 13. 2. 2021.

V případě zájmu je nutná registrace na těchto webových stránkách:

https://www.stredni-skola.cz/cs/dny-otevrenych-dveri


Střední škola polytechnická Brno

Veškeré bližší informace týkající se on-line dnů otevřených dveří a individuálních prohlídek najdete zde https://www.jilova.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri/ .

Pro inspiraci přikládáme také odkaz na naše propagační video https://www.youtube.com/watch?v=EWzR3945RT8 .


Katolické gymnázium Třebíč

Dobrý den,

zveme zájemce o studium na individuální prohlídku naší školy ve středu 27. 1. 2021 v době od 12.30 h do 17 h.

Na prohlídku je nutné se předem přihlásit na našich webových stránkách:

https://www.kgtrebic.cz/2020-8-6/den-otevrenych-dveri-669-6/

Současně nabízíme možnost přípravy na příjímací zkoušky:

https://www.kgtrebic.cz/2020-8-6/pripravne-kurzy-na-prijimaci-zkousky-z-cj-a-m-304-6/


Střední škola stavební Třebíč

On-line Den otevřených dveří odstartuje už v sobotu 16. ledna 2021 od 8:00 do 14:00 hodin přes MS Teams (bez nutnosti instalace).

Odkaz na schůzku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZkMTVlZTQtYzgzMC00YzFkLWI5MjUtZDk0MTA3NTllMDQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222848ede7-a8d0-4565-a125-9c3250f4f111%22%2c%22Oid%22%3a%221aac1b96-ef67-4ec3-bd40-95732ed44a7f%22%7d

V prezentaci Vám představíme studijní i učební obory naší školy, informujeme o možnosti přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z MAT a ČJL, během celého dopoledne si můžete vyzkoušet „přijímačky nanečisto“, na závěr si zkontrolujeme a vysvětlíme správné řešení.

V celém průběhu Dne otevřených dveří mají žáci a rodiče možnost se na cokoliv zeptat prostřednictvím moderovaného chatu.


Obchodní akademie, střední odborné školy knihovnické a vyšší odborné školy Brno

Škola nabízí čtyřleté maturitní studium v oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Informační služby. Více informací o jednotlivých oborech můžete získat na webových stránkách naší školy (https://www.oabrno.cz/studijni-obory), kde můžete najít také virtuální prohlídku školou, a dále v propagační brožuře (https://www.oabrno.cz/data/2020_2021/Propagace/Obchodni_A4_brozurka_2020.pdf) a letáku (https://www.oabrno.cz/data/2020_2021/Propagace/Letak_obchodni_uzky_2020_99x208mm.pdf). 

Obor Informační služby se zaměřením na knihovnictví je velmi specifický a jedinečný, chceme Vás na něj proto upozornit zvlášť. Žáci se učí nadstandardně pracovat s informacemi (od hledání, získávání, přes hodnocení, zpracování a organizaci informací) a orientovat se v informační společnosti. Absolventi se uplatňují v knihovnách, turistických a informačních centrech a v dalších paměťových a informačních institucích. Pro zájemce o studium tohoto oboru připravili naši žáci v rámci odborné praxe on-line únikovou hru (http://unikovahra.jdem.cz/), která se odehrává v prostředí naší školy, a formou úkolů představuje alespoň část zajímavé práce informačního pracovníka a knihovníka.

Obor Informační služby budeme představovat také při on-line setkáních v pondělí 25. 1. 2021 a v pondělí 15.2. 2021, vždy v časech 17:00-17:15, 17:20-17:35, 17:40-18:00. Dotazy budou zodpovídat vyučující (na odkazu meet.google.com/xjp-thev-fgx). Ve stejné dny od 17:00 do 18:00 bude možnost se ptát i našich žáků (na odkazu meet.google.com/vbk-vrjx-iui). Vše probíhá on-line formou v prostředí Google Meet. 


SPŠ Třebíč

Nabídka akcí pro žáky 9. třídy:


První akcí je on-line den otevřených dveří, který se koná již toto úterý 12. ledna 2021. Bude probíhat v prostředí Microsoft Teams. Zájemci se pouze on-line přihlásí vyplněním jednoduchého formuláře. Vše lze nalézt na https://www.spst.cz/dny-otevrenych-dveri
Při této příležitosti bych Vás chtěl také upozornit na virtuální prohlídku  https://tourmkr.com/F1KktmpbFr/31028910p&103.65h&90.40t Myslím si, že to opravdu stojí za podívání. 


Druhá akce, na kterou bych Vás chtěl upozornit, se týká matematiky. Už šestým rokem organizujeme pro žáky 9. tříd přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Na naší škole nabízíme 5 lekcí matematiky (začínají tento čtvrtek) a 5 lekcí českého jazyka. Ke kurzům se žáci mohou přihlásit zasláním přihlášky, kterou najdou na této adrese https://www.spst.cz/prijimaci-rizeni (druhý odstavec).


BurzaŠkol.Online – inspekční zprávy škol, výsledky u státních maturit, možnost spojení přes Teamsy/Meets…

Dovolte mi Vás informovat o možnosti pro žáky 9. ročníků Vaší školy se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line schůzek (Teams/Meets…). Portál nyní zobrazuje i poměrně zásadní informace jako inspekční zprávy škol, výsledky u státních maturit apod. Pro letošní deváťáky je to poslední šance, kdy se mohou alespoň virtuálně potkat s více školami v jeden čas na jednom místě a mezi nimi si vybrat. Termíny jsou uvedeny v mapce po jednotlivých okresech (viz. příloha). Všechny burzy se odehrají v rozmezí 13.-20. ledna 2021.

Od nového roku jsme portál rozšířili o zásadní informace především pro rodiče:

  1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se zobrazují všechny školy z okresu (zdroj dat: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/) včetně jejich oborů. Registrované školy mohou s žáky v době výstavy přímo komunikovat přes Teamsy.
  2. Inspekční zprávy. U všech škol jsou k náhledu jejich inspekční zprávy (zdroj dat: portál České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy).
  3. Výsledky státních maturit. U všech maturitních oborů jsou k dispozici výsledky školy u státní maturity za posledních 5 let (zdroj dat: CERMAT https://vysledky.cermat.cz/). (Na portále budou zveřejněny nejpozději 12.1.2021.)

Portál naleznete na adrese https://burzaskol.online (kde jsou i informace k termínu a času jednotlivých výstav).


Nabídka středních škol:

Burza škol on-line

Portál naleznete na adrese https://burzaskol.online.

Pro okres Třebíč je stanoven termín na čtvrtek 14. ledna 2021 od 16:00 do 19:00 hodin.

Přehlídka středních škol v kyberprostoru pomocí on-line videokonferencí (Microsoft Teams/Google Meet/…).


Střední škola GPOA ve Znojmě pořádá ve středu 13.1.2021 Den otevřených dveří ONLINE pro zájemce ze ZŠ o studium oborů střední pedagogické školy, obchodní akademie a oboru informační technologie.


Škola AGRO – Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. Pozďatín, se přihlásila do akce Burza škol – viz odkaz níže a budou připraveni dne 8. 12. od 8 – 21 hodin zodpovědět případné dotazy na možnost studia na této škole.

https://burzaskol.online/


Gymnázium v Třebíči již připravuje vlastní online dny otevřených dveří, a to 13. ledna 2021. Bližší informace dále zveřejníme.

Střední průmyslová škola v Třebíči realizuje svoje on-line dny otevřených dveří, bližší informace jsou k dispozici na: http://www.spst.cz

SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova

Vaše žáky srdečně zveme na den otevřených dveří, který bude realizován na obou pracovištích školy 2. února 2021, pravděpodobně online formou, jeho podoba závisí na aktuálním vývoji epidemiologické situace. Uchazeči o vzdělávání zde mohou získat podrobnější informace o podmínkách studia i jeho průběhu, a to přímo od vedoucích jednotlivých oborů a odborných vyučujících. V současné době je možné na webových stránkách školy zhlédnout záznam ze dne otevřených dveří, který proběhl 26. listopadu 2020. 

Velké množství informací mohou  žáci načerpat také na našich webových stránkách www.szsbrno.cz, kde je možné nalézt informace o jednotlivých oborech vzdělání i bohatý obrazový materiál ilustrující prostředí, v němž se vzdělávání uskutečňuje. 


Třídní schůzka

Ve čtvrtek 26. listopadu v 16.00 se bude konat online třídní schůzka. Odkaz na schůzku najdete v zaheslované části.


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

1. hod.
7.45 – 8.25
2. hod. 
8.40 – 9.20
3. hod.
9.45 – 10.25
4. hod.
10.40 – 11.20
5. hod.
11.35 – 12.15
6. hod.
12.30 – 13.10
pondělí FČj
úterý MNj1/Aj2Aj1/Nj2ČjHv – konzultace 12:30 – 13:10
středa ČjM
čtvrtek Nj1/Aj2 Aj1/Nj2MCh
pátek ZD

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.


Mikulášská nadílka

Děkujeme děvčatům a chlapcům za uspořádání mikulášské nadílky!!!