9. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Zbyněk Diviš

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
 pondělí D M/MF Čj Nj/Aj Tv
 úterý Z Nj/Aj M/M Čj ČaSP/Vv ČaSP/Vv Hv
 středa M/Čj Čj/M Nj/Aj Ch DTv
 čtvrtek M/M Aj/Aj Čj Z F Vo
 pátek Čj Ch M/M Aj/Nj  Sh

Rozvrh hodin

Třídní samospráva:

Předseda: Jakub Koláčný

Místopředsedkyně: Marie Zedníčková

Pokladník: Matěj Cejpek

Nástěnkářky: dle potřeby

Péče o květiny:  dle potřeby

Celoškolský žákovský parlament: Jakub Koláčný, Tereza Zezulová, Petra Budínová


Zprávy z 9. třídy 2021/2022


Absolventské tablo


Vystoupení ke Dni učitelů


Retro den 1. 4. 2022


Den naruby 28. 3. 2022

Tento den byl pro nás velkou příležitostí, vyzkoušet si roli učitele a bylo to moc fajn! Skvěle jsme si to užili! Děkujeme všem učitelům za jejich práci!


Barevný týden 21. 3. – 25. 3. 2022

Duhový a ponožkový den 21. 3.

Modrý den 22. 3.

Zelený den 23. 3

Žlutý den 24. 3.

Červený den 25. 3.


Lyžování v Novém Městě na Moravě

Ve středu 2. 3. 2022 jsme si skvěle zalyžovali v areálu Ski Harusák v Novém Městě na Moravě. Děkujeme!


Bruslení v Náměšti nad Oslavou 23. 2. 2022


Naše absolventské mikiny


Vánoční besídka a přání

Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022 !


Mikulášská nadílka

Děkujeme děvčatům a chlapcům za uspořádání mikulášské nadílky!!!


Učivo do přírodopisu:


Projektový den s rodilou mluvčí

Žáci 9. třídy v rámci Projektového dne ve škole absolvovali dne 27. 9. 2021 konverzační dopoledne s rodilou mluvčí paní Gail Collins.

V průběhu dopoledne diskutovali o různých tématech, která si připravila paní učitelka Jana Piálková společně s Gail Collinsovou. Témata byla vybrána tak, aby žáci již měli dostatečnou slovní zásobu a mohli dobře komunikovat.

V úvodní části se žáci seznámili s Gail, která se představila a sdělila osobní informace. Poté každý žák řekl také několik vět o sobě, svých zálibách. Gail kladla doplňující otázky. Všichni tak měli možnost zapojit se do úvodní konverzace.

V další části se děti rozdělily na 2 skupiny. Jedna hovořila s rodilou mluvčí, druhá pracovala s paní učitelkou Janou Piálkovou s připravenými pracovními listy. V průběhu dopoledne se skupiny několikrát vyměnily, aby měli žáci v menším počtu příležitost se do konverzace neustále zapojovat.

Žáci se neostýchali, zapojovali se do rozhovoru, kladli otázky, pozorně poslouchali a reagovali, dle svých možností. Děti zjistily, že jsou schopny v rámci svých možností komunikovat s rodilým mluvčím na dostačující úrovni.

Pro žáky bylo dopoledne strávené s rodilou mluvčí opravdu přínosem a hodnotili jej kladně!

Diskutovaná témata:

Moje rodina – My family

Volný čas a koníčky – Free time and hobbies

Cestování – Travelling

Moje město – My town

Plány do budoucna – My future plans

Mgr. Jana Piálková


První pomoc do škol

Dne 15. 9. žáci 9. ročníku absolvovali odloženou přednášku z cyklu 1. pomoc do škol.
Do školy zavítala posádka RZP, její členové dětem vysvětlili zásady první pomoci, poté jim ukázali vybavení sanitky a vysvětlili funkce jednotlivých přístrojů.

Přednáška byla velmi zajímavá, poučná a členům posádky RZP moc děkujeme!


Naše třída

Ve středu 1. 9. jsme společně zahájili nový školní rok 2021/22 jako nejstarší na naší škole. Čekají nás přijímací zkoušky na střední školy a poslední rok na základní škole! Věříme, že vše zdárně zvládneme a že si letošní školní rok spolu užijeme!