9. třída

9 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Lubomír Ostrý

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod.
 pondělí Z M Aj F Čj Tv
 úterý Nj D M Čj Př Ch Hv
 středa Čj Z M F Aj Vo
 čtvrtek Čj M Ch Vv/ČaSP Vv/ČaSP Tv
 pátek M Aj Čj Nj D Sh

Třídní samospráva:

Předsedkyně: Barbora Benáčková

Místopředseda: Radim Sýkora

Pokladníci: Dominik Kudláč, Vilém Hadraba

Sběrový referent: Markéta Chytková

Nástěnkář: Daniel Knotek

Kronikář: Mohamed Elsamasiry

Péče o květiny: Tereza Kosourová, Julie Lenártová

Celoškolský žákovský parlament: Barbora Benáčková, Markéta Chytková

Zprávy z 9. třídy

Přírodovědný klokan 2018

Ve středu 10. 10. 2018 absolvovali žáci 9. třídy další ročník soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet.

S otázkami z matematiky, chemie, fyziky a přírodopisu si nejlépe poradil:

Mohamed Elsamasary – 50 bodů

Daniel Knotek – 41 bodů

Tereza Kosourová – 40 bodů

Gratulujeme!


Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. 10. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru a 9. třída odevzdala celkem 70 kg – průměr na žáka 8,88 kg.

Nejlepší ve třídě byla: Markéta Chytková – 38 kg.

Děkujeme žákům za zapojení se do sběrové akce!


Podzimní výstava

V pondělí 8. 10. jsme zhlédli podzimní výstavu prací žáků I. a II. stupně naší školy ve vestibulu místní radnice. Výstava se nám moc líbila!


Návštěva Památníku Bible kralické

Ve středu 26. 9. 2018 navštívili žáci 9. třídy Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Prohlédli jsme si Památník Bible, výstavu Labyrint života J. A. Komenského, tvrz a kostel sv. Martina.


Tablo naší třídy

V hodinách Vv si tvoříme tablo naší třídy. Motiv je: “Raketou na Mars”.