9. třída

Sekce pro rodiče

19 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Boudná

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod.
 pondělí Čj Aj/NjM Tv Vv Vv
 úterý Čj Nj/M Z D M/Aj Hv Inf
 středa F Aj/Čj  M ChVo
 čtvrtek Nj/Aj Aj/Nj Čj M Tv D
 pátek Čj F Ch M Čj/Aj Osv

Třídní samospráva:

Předseda: Jan Suchánek

Místopředsedkyně: Bára Mužíková

Pokladníci: Štěpán Kudláč a Josef Dobrovolný

Nástěnkářky: dle potřeby

Péče o květiny: dle potřeby

Celoškolský žákovský parlament: Nikola Jurková a Jan Suchánek


Zprávy z 9. třídy


2022/2023


Na exkurzi v lihovaru

V pondělí 15. 5. se 9. třída společně s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Novosádovou a s panem ředitelem Mgr. Vladimírem Horkým vydali na exkurzi do místního lihovaru a pálenice v Mohelně. Pan Šmahel, majitel, nám představil pálenici, popsal proces pálení, zodpověděl naše úsměvné dotazy. Moc děkujeme za velmi zajímavý výklad a milé přijetí!


Naše absolventské tablo


Čistá Vysočina

V rámci projektu Čistá Vysočina jsme poklidili příkopy směrem na Kladeruby nad Oslavou.


Den naruby

Žáci 9. třídy měli možnost vyzkoušet si v tento den roli učitele a vyučovat mladší žák.


JARNÍ BAREVNÝ TÝDEN

PONDĚLÍ – KVĚTINOVÉ

ÚTERÝ – PONOŽKOVÉ

STŘEDA – MODRÁ

ČTVRTEK – ČERVENÝ

PÁTEK – ŽLUTÝ


Masopustní rej


Bruslení v Náměšti nad Oslavou


Novoroční přání

Vážení rodiče, milé děti, 

přeji Vám do nového roku 2023 vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody.

třídní učitelka L. Boudná


Naše vánoční besídka


Návštěva Mikuláše a jeho družiny v naší třídě


Studuj na Vysočině

Z pověření radního Kraje Vysočina pro školství Jana Břížďaly si Vás dovoluji upozornit, že byl zprovozněn nový webový portál, jehož cílem je přispět k výběru střední školy pro každého žáka ZŠ. Portál vznikl v rámci projektu Studuj na Vysočině, jehož cílem je nabídnout přehled o vzdělávací nabídce středních škol v kraji. K propagaci webového portálu připravujeme také kampaň na sociálních sítích Kraje Vysočina.

https://www.kr-vysocina.cz/novy-web-studuj-na-vysocine-pomuze-devatakum-s-vyberem-stredni-skoly/d-4116760/p1=1013


VÝLET DO PRAHY


Dne 25. 10. 2022 se 7. – 9. třída vydala na výlet do Prahy.

Žáci navštívili Technické národní muzeum a Národní muzeum. Všichni si výlet užili.


SBĚR ŠÍPKŮ

Byl zahájen sběr šípků.