Informativní schůzka žáků 9. ročníku a jejich rodičů se zástupci SŠ

9. 11. 2023

Dne 6. 11. 2023 v 17. 00 hod. se uskutečnila v aule naší školy schůzka žáků 9. ročníku a jejich rodičů se zástupci SŠ z našeho okolí a zástupkyní IPS Úřadu práce Třebíč. Již tradičně, každoročně pořádáme tuto schůzku orientovanou k volbě povolání, abychom našim žákům a jejich rodičům usnadnili a ulehčili výběr oborů a středních škol. Na prezentaci svých SŠ přijelo celkem 9 zástupců, kteří ve svém příspěvku představili své možnosti studia na svých školách. Pracovnice IPS Úřadu práce Třebíč přiblížila průběh přijímacího řízení a upozornila na změny v souvislosti s elektronickým podáváním přihlášek. Informace týkající se průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek pak doplnil ředitel školy – výchovný poradce.

Po skončení oficiálních prezentací měli rodiče i žáci možnost osobně konzultovat v rámci diskuse s jednotlivými zástupci škol nebo s přítomnou třídní učitelkou. Účast rodičů i dětí byla téměř  100%.

Schůzka se opět potvrdila jako všemi vítána a efektivní. Rodiče tak i se svými dětmi odcházeli domů spokojeni a bohatší o nové informace z této oblasti.

Exkurze do Památníku Bible kralické

12. 11. 2023

Žáci celého 2. stupně navštívili v pátek 10. listopadu stálou expozici Památníku Bible kralické, aby si tak doplnili učivo českého jazyka... Číst dále

Světýlková cesta

10. 11. 2023

Za podpory Školského spolku Základní škola Mohelno uspořádala 9. listopadu pro děti a širokou veřejnost zábavné strašidelné odpoledne – Světýlkovou... Číst dále

Florbal – Sportovní devítka – 8. a 9. třída

7. 11. 2023

V pátek 3. 11. 2023 se chlapci 8. – 9. třídy zúčastnili florbalového turnaje “Sportovní devítka” v Náměšti nad Oslavou,... Číst dále