EduPage

26. 9. 2021

Základní informace

Naše škola využívá školní informační systém EduPage, ve kterém si žáci a jejich rodiče mohou prohlédnout veškeré informace o průběhu vzdělávání žáka a také informace o dění ve škole. Do školního informačního systému je možné se přihlásit prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Každý rodič, který udal svou e-mailovou adresu, obdrží přístupové údaje k rodičovskému účtu.

Možnost přihlášení je na webových stránkách školy www.zsmohelno.cz – hned pod úvodní fotkou – tlačítko EduPage.

Oba rodiče (zákonní zástupci) mají své účty se stejnými právy, pokud škole poskytli údaje o své e-mailové adrese. K naplnění funkce elektronické žákovské knížky samozřejmě stačí, když rodiče používají jen jeden účet.

Rodiče prostřednictvím aplikace potvrzují známky i poznámky a informují o nepřítomnosti pomocí tzv. elektronické omluvenky. Je nutné, aby žáci neznali přihlašovací údaje rodičů.
Z téhož důvodu není vhodné, aby rodiče do aplikace vstupovali přihlašovacími údaji žáka (žák vidí téměř všechny informace jako rodiče, ale nemůže podepisovat známky a zadávat omluvenky).

Po přihlášení do EduPage se dostanete do všech sekcí přes tlačítko Úvod nebo jednotlivě tlačítky vlevo – notifikace, třídní kniha, ….

Podrobné návody na používání lze najít na stránce “help.edupage.org” v sekci “Rodiče”. Některé odkazy najdete i v aktualitách na webových stránkách školy.

Aplikace pro mobilní telefony

Přes Google Play nebo App Store lze do mobilního telefonu bezplatně nainstalovat mobilní verzi aplikace. Obsahuje všechny potřebné funkce, navíc o některých nových záznamech uživateli posílá zprávy. Některé z těchto zpráv jsou tak časté, že uživatel jistě přivítá možnost v nastavení aplikace určité druhy oznámení vypnout.

Školní informační systém nabízí například tyto funkce:

Notifikace – zprávy

 • přehled všech nových zpráv z dění v EduPage, jako jsou například nové známky, domácí úkoly, písemné práce, školní události, absence, suplování, zprávy rodičům a další
 • možnost přímo komunikovat s učiteli

Třídní kniha

 • možnost nahlédnout do třídní knihy dané třídy, zjistit probírané učivo

Známky

 • celkový přehled všech známek, pochval, upozornění rodičům a výchovných opatření
 • funkce elektronické žákovské knížky je spuštěna pro žáky 3. – 9. ročníku
 • u všech známek je po najetí myší vždy vidět i datum jejího zadání, po kliknutí na známku uvidíte, z čeho Vaše dítě známku dostalo a váhu známky
 • známky, prosím, alespoň jednou za týden, pomocí tlačítka Podepsat známky, podepište
 • jistě nemusíme připomínat, že výsledná známka za pololetí nemusí být aritmetickým průměrem všech dosažených známek

Docházka

 • možnost zkontrolovat docházku Vašeho dítěte
 • elektronické omlouvání žáka

Písemky/DÚ

 • souhrnný přehled plánovaných písemných prací a domácích úkolů

Rozvrh hodin

 • rozvrh hodin na daný školní rok

Suplování

 • přehled plánovaného suplování

Neaktivní sekce

 • některé sekce, které se v aplikaci zobrazují, naše škola zatím nepoužívá

Základní návody

Přihlášení přes web

Přihlášení přes mobilní aplikace

Přepínání mezi účty dětí

Podepsání známek

Zadávání omluvenky přes web

Zadávání omluvenky v mobilní aplikaci

Přehled všech návodů pro rodiče

Okrskové kolo v minifotbalu – McDonald´s Cup

17. 4. 2024

Žáci 4. a 5. ročníku se v úterý 23. 4. 2024 zúčastní okrskového kola v minifotbalu na Městském fotbalovém stadionu... Číst dále

Třídní schůzky

9. 4. 2024

V pondělí 22. dubna od 16.30 do 18.00 se budou konat třídní schůzky. Schůzky budou probíhat v jednotlivých třídách, přítomni budou... Číst dále