EduPage

26. 9. 2021

Základní informace

Naše škola využívá školní informační systém EduPage, ve kterém si žáci a jejich rodiče mohou prohlédnout veškeré informace o průběhu vzdělávání žáka a také informace o dění ve škole. Do školního informačního systému je možné se přihlásit prostřednictvím internetu pomocí počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Každý rodič, který udal svou e-mailovou adresu, obdrží přístupové údaje k rodičovskému účtu.

Možnost přihlášení je na webových stránkách školy www.zsmohelno.cz – hned pod úvodní fotkou – tlačítko EduPage.

Oba rodiče (zákonní zástupci) mají své účty se stejnými právy, pokud škole poskytli údaje o své e-mailové adrese. K naplnění funkce elektronické žákovské knížky samozřejmě stačí, když rodiče používají jen jeden účet.

Rodiče prostřednictvím aplikace potvrzují známky i poznámky a informují o nepřítomnosti pomocí tzv. elektronické omluvenky. Je nutné, aby žáci neznali přihlašovací údaje rodičů.
Z téhož důvodu není vhodné, aby rodiče do aplikace vstupovali přihlašovacími údaji žáka (žák vidí téměř všechny informace jako rodiče, ale nemůže podepisovat známky a zadávat omluvenky).

Po přihlášení do EduPage se dostanete do všech sekcí přes tlačítko Úvod nebo jednotlivě tlačítky vlevo – notifikace, třídní kniha, ….

Podrobné návody na používání lze najít na stránce “help.edupage.org” v sekci “Rodiče”. Některé odkazy najdete i v aktualitách na webových stránkách školy.

Aplikace pro mobilní telefony

Přes Google Play nebo App Store lze do mobilního telefonu bezplatně nainstalovat mobilní verzi aplikace. Obsahuje všechny potřebné funkce, navíc o některých nových záznamech uživateli posílá zprávy. Některé z těchto zpráv jsou tak časté, že uživatel jistě přivítá možnost v nastavení aplikace určité druhy oznámení vypnout.

Školní informační systém nabízí například tyto funkce:

Notifikace – zprávy

 • přehled všech nových zpráv z dění v EduPage, jako jsou například nové známky, domácí úkoly, písemné práce, školní události, absence, suplování, zprávy rodičům a další
 • možnost přímo komunikovat s učiteli

Třídní kniha

 • možnost nahlédnout do třídní knihy dané třídy, zjistit probírané učivo

Známky

 • celkový přehled všech známek, pochval, upozornění rodičům a výchovných opatření
 • funkce elektronické žákovské knížky je spuštěna pro žáky 3. – 9. ročníku
 • u všech známek je po najetí myší vždy vidět i datum jejího zadání, po kliknutí na známku uvidíte, z čeho Vaše dítě známku dostalo a váhu známky
 • známky, prosím, alespoň jednou za týden, pomocí tlačítka Podepsat známky, podepište
 • jistě nemusíme připomínat, že výsledná známka za pololetí nemusí být aritmetickým průměrem všech dosažených známek

Docházka

 • možnost zkontrolovat docházku Vašeho dítěte
 • elektronické omlouvání žáka

Písemky/DÚ

 • souhrnný přehled plánovaných písemných prací a domácích úkolů

Rozvrh hodin

 • rozvrh hodin na daný školní rok

Suplování

 • přehled plánovaného suplování

Neaktivní sekce

 • některé sekce, které se v aplikaci zobrazují, naše škola zatím nepoužívá

Základní návody

Přihlášení přes web

Přihlášení přes mobilní aplikace

Přepínání mezi účty dětí

Podepsání známek

Zadávání omluvenky přes web

Zadávání omluvenky v mobilní aplikaci

Přehled všech návodů pro rodiče

SBĚR PET VÍČEK PRO NIKOLKU PLACHOU

14. 6. 2024

Děkujeme všem,kteří po celý školní roksbírali pet víčka pro nemocnouNikolku Plachouz Moravského Krumlova!!!V červnu si její rodina odvezla17 plných pytlů víček! Nadále... Číst dále