3. třída

Sekce pro rodiče

17 žáků

Třídní učitelka:

PhDr., Mgr. Ludmila Vasiľová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj MČj    Aj   Hv
 úterý Čj MTv ČaJS Čj
 středa AjČjM ČaJSVv
 čtvrtek Čj AjTv MČaSP 
 pátek Čj M ČJ ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk – Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova