3. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga:  Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Čj
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj Aj M VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv ČaJS
 pátek Čj M Aj Hv 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová


Zprávy z 3. třídy:


Tak už tady máme konec školního roku.
Konečně jsme se dočkali a začínáme poslední týden v tomto školním roce.

Čeká nás několik úkolů – v pondělí 22. června a úterý 23. června vás budu očekávat na odevzdání učebnic v době od 8 – 11 hod. na 1. stupni. Učebnice vygumujte a popřípadě slepte. (Hudební výchovu má ve škole David a Mireček.)

Pokud budete mít hotovo tak procvičujte učivo na online cvičení.

V pátek 26. června bude vydáno vysvědčení a snad se všichni uvidíme. Přesné pokyny sledujte na stránkách školy. Moc se na vás těším.

Musím také poděkovat všem rodičům za pomoc při výuce na dálku a za jejich spolupráci. Zaslouží si také vysvědčení se samými jedničkami.

Přeji všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a načerpejte další síly do práce.

Mgr. Milena HusákováTýden 15. června – 19. června 2020

Opět se hlásím pro domácí skupinku.

Všichni usilovně pracujeme a blížíme se zdárně do konce školního roku. Zbývá nám předposlední pracovní týden, protože úplně poslední týden bude uklízecí a ve znamení odevzdávání učebnic. Prosila bych všechny, aby připravili učenice na odevzdání v pondělí 22. 6. nebo úterý 23.6.. Vygumované, čisté učebnice odevzdejte vždy během dopoledne (8 – 11hod.) v budově 1. stupně. Jsou to tyto učebnice – Český jazyk, Čítanka, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Angličtina – pouze učebnice,(pokud máte doma knihu Bajky) – četli jsme ve škole.

Tak a jdeme na poslední úkoly.


Český jazyk

Pracujeme s nakopírovaným opakováním.

Podělí 15. června

Opakování sloves s vílou.

Str. 116 – cv. 1, 2, 3, 4, 5

Úterý 16. června

Opakování str. 117 cv. 6, 7, 8, 9

Středa 17. června

Závěrečné opakování s vílou.

Celá strana 122.

Čtvrtek 18. června

Celá strana 123.

Pátek 19. června

Celá strana 124.

Vyplněné opakování mi odevzdáte s učebnicemi!


Matematika

Pondělí 15. června

Učebnice str. 144 cv. 6, cv. 7, 8 – ústně

Úterý 16. června

Učebnice 145 cv. 12 – na fólii (bez zkoušky), cv. 14 – bez zkoušky

Středa 17. června

Str. 146 cv. 21, 24 – na fólii

Čtvrtek 18. června

Str. 147 cv. 30, 33 – ústně

Pátek 19. června

Str. 148 cv, 35 – ústně, cv. 41, 42 na tabulku.


Člověk a jeho svět

Pročíst str. 80, 81

Zápis do sešitu: Houby

Rámeček v učebnici str. 81

Obrázek muchomůrky + popis podle učebnice str. 81

Ochrana přírody

opis

Str. 82 – zelený rámeček


                                                      

Anglický jazyk: UČIVO  15. 6. – 19. 6. 2020

Zdravím a posílám poslední učivo v tomto školním roce. Budeme pracovat pouze s učebnicí. Zopakujte si základní slovní zásobu z každé lekce (str. 8, 10, 16, 24, 32, 40, 48) a projděte si nová slovíčka z lekce 8 (str. 56 dole – oblečení ).
Dále si na str.62 přečtěte a volně přeložte podle obrázků konec příběhu – Wicked Scientist. Také si postupně projděte zaslané odkazy, můžete si procházet i jiná cvičení v dané třídě.
https://www.umimeanglicky.czTýden 8. června – 12. června 2020

Zdravím moji domácí skupinku.

Doufám, že Vám jde práce od ruky jako nám ve škole. Trochu zmatku udělalo moje chybné zadání strany cvičení 3 v učebnici ČJ, správná strana byla 106.

V tomto týdnu 10. června – 12. června bych všechny prosila o odevzdání sešitů s vypracovanými úkoly a čtenářský deník se zápisem knihy. Budete si moci vyzvednout připravené věci: úbor z tělocviku, výkresy, popřípadě podsedáky a přezůvky. Do 9. června můžete donést, pokud máte, pomerančovou kůru nebo hluchavku.

Při odevzdávání sešitů nachystám k vyzvednutí ofocené opakování z učebnice ČJ, které však budete plnit až v příštím týdnu (15. 6. – 19. 6.)          

 Tak a jdeme na další úkoly.                                                                                                 


Český jazyk

Pondělí 8. června

Určování sloves

U sloves určujeme čas – přítomný (právě teď), minulý (co se stalo) a budoucí (co se stane)

Procvičíme vše ve cvičení 2, 3 str. 107

Úterý 9. června

Učebnice str. 108 cv. 4 – do sešitu

Přečti si žlutý rámeček – tvary sloves – jednoduchý a složený – procvičení ve cv. 5 str. 108

Středa 10. června

cv. 6 str. 108 – určuj čas a tvar slovesa – ústně

Časování sloves a číslo sloves – pozorně čti str. 109, cv. 4 napiš do sešitu

Čtvrtek 11. června

Časování sloves – podle tabulky na str. 110 časuj slovesa ze cvičení 5. Vyber si 2 slovesa a časování zapiš do sešitu.

Pátek 12. června

Pozorně si přečti (s pomocí rodičů) na str. 111, 112, 113 žluté rámečky.

cv. 3 str. 112 – napiš do sešitu a podtrhni zvratná slovesa

cv. 2 str. 113 – napiš ze cv. 5 sloves v infinitivu.


Matematika

Pondělí 8. června

Str. 152 cv. 17, 18, 19

Úterý 9. června

Str. 153 cv. 22, 23, 24

Středa 10. června

Zopakuj zaokrouhlení

Str. 154 cv. 30, 31, 32

Čtvrtek 11. června

Dělení se zbytkem – str. 153 cv. 33 ( bez zkoušky), cv. 34

Pátek 12. června

Str. 155 – prohlédni si tělesa a zkus vyhledat předměty kolem sebe ve tvaru těchto těles.

cv. 36, str. 154 – na fólii


Člověk a jeho svět

Přečti si pozorně v učebnici str. 75 – 78

Zápis do sešitu – zelený rámeček dole na str. 78

Zapiš, jaké máte doma okrasné rostliny a pokojové rostliny.


UČIVO  8. 6. – 12. 6. 2020: Anglický jazyk

Pokračujeme v lekci 7.

Nejdříve mi pošlete překlad těchto vět:
1. Chlapec je vysoký a má krátké černé vlasy.
2. Dívka je malá a má dlouhé blonďaté vlasy.

Podle emailu v učebnici na str. 53 zkuste doplnit email v pracovním sešitě na str.68.
Dále si přečtěte a přeložte text v učebnici na str. 54
( hide – schovat se, feet – chodidla, I can’t move – nemohu se hýbat, secret – tajemství, make – udělat ) a na základě toho udělejte v pracovním sešitě str. 69.


Týden 1. června – 5. června 2020

Zdravím moji třetí skupinu, která zodpovědně pracuje doma. Začínáme poslední školní měsíc a ještě nám zbývá několik úkolů, které určitě hravě zvládneme.

Český jazyk

Pondělí 1. června

Dnešní úkoly budou úplně malé, protože slavíte svátek. Čeká na Vás nějaká dobrota od rodičů.         
Já vám přeji mnoho zdraví, pohody a až se uvidíme, najde se i malá sladkost.

Dnes si ústně zopakujte všechny řady vyjmenovaných slov, slovní druhy a pádové otázky.

Úterý 2. června

Zopakujeme podstatná jména:

Učebnice str. 104/cv. 1 – u zvýrazněných pod. jmen urči ROD, ČÍSLO, PÁD

str. 104/cv. 3 – ústně

Středa 3. června

Učebnice str. 104/cv. 4 – do sešitu, cv. 5 na folii

Čtvrtek 4. června

Slovesa – zopakuj, co jsou slovesa

Učebnice 105/cv. 1 – najdi slovesa – ústně

Učebnice 105/cv. 3 – písemně do sešitu

Pátek 5. června

Žlutý rámeček str. 107 – opiš a zapamatuj si, jaký určujeme čas u sloves

Str. 107/cv. 2, 3 – ústně


Matematika

Pondělí 1. června

Slavíme!

Zopakujte si jednotky času (učebnice str. 143)

Úterý 2. června

V učebnici uděláme malý skok až na str. 150

Naučíme se písemné násobení – str. 150

Pozor na správný zápis čísel pod sebe!!

Str. 150/cv. 2, 3, 4, 5 – do sešitu

Středa 3. června

Str. 151/cv. 8, cv. 11 – ústně

Čtvrtek 4. června

Str. 151/cv. 12

Str. 150/cv. 6 (nemusíš dělat zkoušku)

Pátek 5. června

Učebnice str. 152/cv. 14, 15


Člověk a jeho svět

Zápis do sešitu

Str. 70 – zelený rámeček (na spodním okraji)

Dělení rostlin

Str. 71 – červená a zelená věta

Str. 74 – zelený rámeček (na spodním okraji)


Anglický jazyk: UČIVO  1. – 5. 6. 2020

Děkuji za zaslání úkolu. Prosím žáky, kteří pracují doma, aby si v učebnici na str. 51 vybrali 2 obrázky a poslali mi jejich popis podle mého minulého vzoru.
Nevybírejte už popsané obr. 3, 6, 8. Nejlépe 1 dívku a 1 chlapce. Dále budeme pokračovat v pracovním sešitě str. 66/cv. 1, ke kterému posílám text poslechu:

One – She’s tall and thin. She’s got long black hair.

Two – He’s tall and fat. He’s got short blond hair.

Three – She’s old. She’s short and thin.

Four – He’s short and thin. He’s got short black hair.

U cv. 2 sestav věty z nabídky vlevo (rámečky)

Do sešitu English si opište tyto věty a z učebnice na str. 52 k nim přiřaďte číslo obrázku:
A: In this picture the girl’s got short brown hair, a long white dress and a red coat. 
B: The girl in this picture’s got blond hair. She’s got white flowers in her hair. 
C: There’s a cat in this picture and the girl’s got brown hair. 
D: In this picture, the girl’s got long brown hair and a big hat.

Zapisujte si neznámá slovíčka z lekce 7.Týden 25. května – 29. května 2020

Tento týden budete doma pracovat jenom někteří. Už se těším na setkání s Vámi.
Protože jsme početná třída a musíme dodržovat pravidla, budeme rozděleni ve škole na 2 skupiny a skupinu doma. Dopoledne budeme pracovat dle mých pokynů a skupina doma podle pokynů na webu.
Děti, které pokračují v domácí výuce, bych prosila o odevzdání vypracovaných úkolů ke kontrole ve dnech 10. – 12. 6. 2020.
Všem děkuji za zaslané úkoly a za práci odvedenou doma s rodiči, zasloužíte si velkou pochvalu.

Český jazyk

Pondělí 25. 5.

Zopakuj si pádové otázky a zkus si k tomu přidat podstatné jméno  

Učebnice cv. 3/str. 103 – ústně, vyber si 2 pod. jm., č. j. a 2 pod. jm., č. mn. a vyskloňuj do sešitu.

Úterý 26. 5.

Učebnice cv. 4/str. 103 – piš pouze 5. pád

Zopakuj si pádové otázky a zkus vyskloňovat pod. jm. židle, počítač – ústně

Středa 27. 5.

Učebnice cv. 5/str. 103 – ptej se pádovými otázkami a určuj pády – sešit

Čtvrtek 28. 5.

cv. 6/str. 103 – doplň a napiš

Pátek 29. 5.

Opakování – ústně cv. 7/str. 103 (všechny zadané úkoly ), do sešitu opiš pouze 2 věty a číslem nad slovo zkus určit slovní druhy.

Nezapomínejte číst knížku a zapsat ji do čtenářského deníku.


Matematika

Pondělí 25. 5.

Naučíme se násobit dvojciferná čísla jednociferným činitelem – postup vysvětlen učebnice str. 130

cv. 2/str. 130 – ústně

Úterý 26. 5.

cv. 3, 4/str. 130 – počítej na folii

cv. 5/str. 130 – sešit

Středa 27. 5.

cv. 9/str. 131 – ústně

cv. 12/str. 131 – sešit

Čtvrtek 28. 5.

cv. 18/str. 132 – sešit

cv. 20, 21 – str. 132

Pátek 29. 5.

Zkusíme násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem (zase počítáme rozkladem čísel)

str. 133/cv. 2 – ústně

cv. 4/str. 133 – počítej na folii a kontrolu si udělej kalkulačkou.


Člověk a jeho svět

Vlastnosti rostlin

Přečíst str. 68

Namaluj obrázek rostliny a popiš dle učebnice str. 68, zapiš červenou větu, zelené věty.

Opiš si zelený rámeček str. 70
Vypiš zástupce str. 71

Kvetoucí rostliny –

Nekvetoucí rostliny


Milí žáci, protože v pondělí někteří z vás nastoupí do školy a někteří zůstanou doma, tak vás chci informovat o dalším průběhu výuky.
Učivo, které bude zadáno platí pro všechny. Rozdíl bude, že s žáky, kteří budou ve škole ho proberu já, vy ostatní to musíte zvládnout doma. S pozdravem Zbyněk Diviš

UČIVO 25. 5. – 29. 5. 2020
Anglický jazyk

Tento týden bude více opakovací. Zopakujte si základní slovní zásobu z lekcí 2 – 7, najdete v učebnici na začátku každé lekce dole ( str. 8, 16, 24, 32, 40, 48 + číslovky 1 – 20 a barvy ).
Znovu si přečtěte a přeložte texty na str. 33, 41, 49.
Z nové látky posílám rozlišení těchto vazeb: He’s / She’s – On je / Ona je, He’s got / She’s got – On má / Ona má. Na základě toho budeme v učebnici na str. 51 popisovat obrázky (příklad nahoře). Já posílám popis 3 obrázků a kdo zůstává doma, pošle číslo popsaného obrázku:

1. He’s a boy. He’s short. He’s got brown hair.

2. She’s a girl. She’s tall. She’s got black hair.

3. She’s a girl. She’s short. She’s got blond hair.

Také si projděte předchozí odkazy.Týden 18. května – 22. května 2020

Český jazyk

Pondělí 18. 5.

Určování podstatných jmen – umíme určit ROD, ŽIVOTNOST,
dnes přidáme číslo.
Je to velice jednoduché – jedna věc – číslo jednotné,
více věcí – číslo množné

učebnice str. 101/cv. 1 – vypište na řádek pod. jména v č. jednot.,
na nový řádek pod. jména v č. množ.

Úterý 19. 5.

Učebnice str. 101/cv. 2, 3 – ústně

Z každého cvičení si vyber 3 příklady a napiš je do sešitu podle vzoru v učebnici.

Středa 20.5.

Najdi si svoji oblíbenou hračku, alespoň 5 větami mi ji popiš.
Úkol mi pošli. Budu ráda, když připojíš obrázek.

Čtvrtek 21. 5.

Pád podstatných jmen – je další mluvnická kategorie,
která se určuje u podstatných jmen.
Máme 7 pádů a každý pád má dvojici pádových otázek, kterými zjišťujeme pád.

Učebnice str. 102: tabulka ve cv. 2
Pozorně si ji opiš do sešitu (využij pastelky pro přehlednost)!

Pátek 22. 5.

Máme tabulku s pády a dnes se ji musíme hezky naučit – odříkat pády s otázkami.


Matematika

Pondělí 18. 5.

Učebnice str. 126/cv. 15, cv. 17 – na fólii

Úterý 19. 5.

Vyzkoušíme i dělení násobků deseti

Učebnice str. 127/cv. 1 ústně, cv. 4 ústně
Z každého sloupce do sešitu napiš prvních 5 příkladů.

 Středa 20.5.

Učebnice str. 127/cv. 5, str. 128/cv. 6, 7

Čtvrtek 21. 5.

Učebnice str. 128/cv. 8 – nejprve ústně, potom z každého sloupce 4 příklady do sešitu

Pátek 22. 5.

Učebnice str. 128/cv. 9, 10, 11, 12 – píšeš příklad a odpověď


Člověk a jeho svět

Děkuji za jídelníček, bylo tam mnoho dobrot!

Udělej si malé opakování:
Učebnice str. 67
Vyluštěnou tajenku si napiš do sešitu.

Podíváme se na další oblast přírody:
Zápis do sešitu:
ROSTLINY
Učebnice str. 68 – opiš 3 řádky. Co jsou rostliny?


UČIVO  18. 5. – 22. 5. 2020
Anglický jazyk:

Tento týden budeme pokračovat v pracovním sešitě na str. 64, 65.
Měli jste nastudovat tato slovíčka: tall, fat, thin, old, young a s těmi budeme pracovat.
Nejdříve doplňte věty k obrázkům na str. 64. Cvičení 1, str. 65 je opět poslechové a proto posílám text:

Number one is a dog. He’s fat.

Number two is a girl. She’s tall.

Number three is a man. He’s old.

Number four is a girl. She’s short.

Number five is a man. He’s young.

Number six is a dog. He’s thin.

U cvičení 2 zakroužkujte správný tvar. Obrázky si můžete vymalovat. Na rozšíření slovní zásoby posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-verbs_movement-1-urovenTýden 11. května – 15. května 2020

Český jazyk

Pondělí 11. 5.

Učebnice str. 99 – žlutý rámeček – pozorně přečíst a zapamatovat si, jaký rod u pod. jmen určujeme.

Musíme si ukazovat zájmeny TEN, TA, TO. Nic dnes z rámečku neopisuj!

Str. 98 cv. 1 – přečti a u vyznačených podstatných jmen si ukazuj zájmeny a určuj rod
(kuchyni – TA kuchyň – rod ženský)

Úterý 12. 5.

 Str. 99 cv. 4, 5 – ústně určuj rod u podstatných jmen

Středa 13.5.
Str. 99 cv. 6 opiš a vyznač podstatná jména a nad ně napiš zkratku pro rod
ž
(bylina)

Čtvrtek 14.5.

Str. 99 cv. 7 – zkuste napsat jako diktát.

Pátek 15.5.

Opište si žlutý rámeček na str. 100 – životnost podstatných jmen + ústně cv. 2


Matematika

Podle zaslaných úkolů si myslím, že nám to jde dobře. Budeme dál procvičovat a zkusíme násobit 10 mimo obor násobilky. Bude to pro vás hračka, protože k číslu připisujeme 0.
A jdeme na to.

 Pondělí 11. 5.

Učebnice str. 124 cv. 1, cv. 2, 3 – ústně

Úterý 12. 5.

cv. 4 str. 124 – na folii, cv. 5, 6 do sešitu

Středa 13. 5.

Str. 125/cv. 7 – folie

Čtvrtek 14. 5.

 Str. 125/cv. 8, 9 – ústně

cv. 10/str. 125 – folie

Pátek 15. 5.

PAMATUJTE ! ! !

Násobení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním.
Procvičíme to ve cv. 13, str. 126.

(50 + 40 . 3 = 50 + 120 =170)


Člověk a jeho svět

Přečíst str. 64

Zápis do sešitu

Učebnice str. 64

Období života člověka:

1. – 8. vypiš !

ÚKOL

Na papír sestavte jídelníček se zdravými potravinami pro člověka.
Tento úkol mi pošlete !


JEŠTĚ SLÍBENÁ KONTROLA Z MINULÉHO TÝDNE:


UČIVO  11. 5. – 15. 5. 2020

Anglický jazyk:

Děkuji těm, kterým se podařil zaslat úkol z pracovního sešitu.
V tomto týdnu budeme pokračovat v lekci 7.
V prac. sešitě si udělejte na straně 63 cvičení 1 a 2.
Ke cvičení 1 posílám text poslechu:

ONE – The man has got short brown hair.

TWO – The woman has got long brown hair.

THREE – The girl has got long blond hair.

FOUR – The boy has got short black hair and the baby has got short blond hair.

U cvičení 2 mi pošlete správné věty v češtině:
Příklad – 1. On má dlouhé vlasy.
Dále si vyhledejte tato slovíčka:  TALL, FAT, THIN, OLD, YOUNG

Na procvičování slovíček a výslovnosti posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-family-1-uroven?Zdravím Vás již v měsíci květnu.
Snad se nám práce za spolupráce rodičů daří. Na tento týden jsem nachystala malé jednoduché procvičování, které bych prosila zaslat od všech zpět jako přílohu. O některých nemám moc informací, tak se těším od všech na odpovědi. Správné řešení uveřejním příští týden.

Týden 4. 5. – 8. 5. 2020

Český jazyk

Pondělí 4.5.

Žlutý rámeček – spojky opiš do sešitu

Úterý 5.5.

Učebnice str. 94/cv. 2 – doplň a označ spojky

Středa 6. 5.

Žlutý rámeček Částice a citoslovce opiš do sešitu.

Učebnice cv. 1, 2/str. 95 – vyber si z každého cvičení libovolné 3 věty a napiš je.

Čtvrtek 7.5.

Malé opakování, které bych prosila poslat zpátky jako přílohu do emailu. Můžete ho klidně ofotit a poslat. Bude sloužit jako podklad pro hodnocení.

Pátek 8.5.

Státní svátek


Matematika

Pondělí 4.5.

Dělení se zbytkem

Učebnice str. 119/cv. 34 – ústně, cv. 36 – do sešitu

Úterý 5.5.

 Učebnice str. 120/cv. 40, 43 ústně

Zopakuj řadu násobků čísla 9

Středa 6.5.

Malé opakování, které požaduji zaslat zpět do mailu. Bude sloužit jako podklad k hodnocení.

Čtvrtek 7.5.

Učebnice  str. 121/cv. 45, 47 – na folii, cv. 48, 49, 50 – ústně.

Pátek 8. 5.

Státní svátek


Člověk jeho svět

Podle obrázku v učebnici str. 61 si vypiš vnitřní orgány u člověka a podle obrázku str. 62 kostru, str. 63 svaly

Zápis:

Vnitřní orgány těla

………………

Kostra

……………….

Svaly

………………..


Anglický jazyk: UČIVO 4.5. – 7.5. 2020

Pokud můžete, pošlete mi vypracování úkolu 1 v pracovním sešitě na str. 62 – můžete ofotit nebo ve Wordu napište čísla obrázků po řádcích na mail: zbynek.divis@zsmohelno.cz
Dále se seznamte s těmito vazbami:
He has got – zkráceně He’s got ( on má ), She has got She’s got  ( ona má ) a se slovíčky long, short, blond, hair.
Na základě toho si zkuste volně přeložit příběh v učebnici na str. 49.
Na procvičování sloves posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-slovesa-zakladni-1-uroven?source=explicitMapGlobal
Nová slovesa si několikrát projděte, nebo vypište.Týden: 27. dubna – 1. května 2020

Opět po týdnu zdravím moje třeťáky!

Tento týden je o den kratší a to víc vám půjde práce od ruky.

Český jazyk

Pondělí – 27. 4.

Příslovce – opsat tabulku – učebnice str. 92

cv. 1, 2 str. 92 – ústně

Úterý – 28. 5.

Učebnice str. 92/cv. 3 – napište do sešitu

Středa – 29. 5.

Předložky – ze žlutého rámečku napiš pouze tučně vytištěný text (požádej o pomoc rodiče).

cv. 1, str. 93 – ústně

Čtvrtek – 30. 4.

cv. 2/str. 93

Z básničky vypiš do sešitu – předložky, podstatná jména, slovesa

Pátek – státní svátek

Nezapomínejte číst každý den a knihu si zapsat do čtenářského deníku.


Matematika

Budeme pokračovat v dělení se zbytkem a pro ulehčení práce a na vysvětlení posílám odkaz, který našel Luděček:
http://www.youtube.com/watch?v=7InPct3j7Oo

Pondělí – 27. 4.

Str. 117 – cv. 22, 23, 24

Úterý – 28. 4.

Str. 117/cv. 25 – zapiš příklady z tabulky, cv. 26, 27

Středa – 29. 4.

Zopakuj řadu násobků čísla 6

Str. 118/cv. 29

Čtvrtek – 30. 4.

cv. 31/str. 118

zopakuj si řadu násobků čísla 7, 8

Pátek 1. 5.

Státní svátek


Člověk a jeho svět

Zápis do sešitu

Kůže

Pokrývá celé tělo, je citlivá na bolest a teplo. Udržuje teplotu tělo a odvádí z těla pot. Po celém těle vyrůstají z kůže chlupy, na hlavě vlasy a na prstech vyrůstají nehty. Různé zbarvení pokožky člověka způsobuje kožní barvivo.

Namaluj si obrázek – řez kůží – uč. str. 59

Smysly člověka

5 smyslů – zrak, sluch, čich, chuť, hmat

Přečti si  učebnici str. 60 – můžeš si vyzkoušet hru na ochutnávku


Anglický jazyk: 27. 4. – 30. 4. 2020

Milí třeťáci,

tento týden začneme lekci 7 – učebnice strana 48. Je třeba se seznámit s těmito slovíčky, ale ty určitě znáte: a woman, a dog, a boy, a baby, a man, a girl. Podívejte se zda rozumíte písničce – In the street.
Dále vypracujte v pracovním sešitě cvičení 1 a 2, cv. 1 je poslechové, proto posílám text poslechu:

One – a woman and a dog

Two – a boy and a girl

Three – a girl and a baby

Four –a man and a boy

Five – a woman and a baby

Six – a boy and a dog

Obě cvičení si můžete vymalovat.

Na rozšíření slovní zásoby si několikrát projděte tento odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-family-1-uroven/135Zdravím vás po Velikonocích a posílám další úkoly. Čekám, že se ozvete se zprávou, jak pokračujete v práci. Děkuji poctivým dětem za zaslané úkoly. Budu se těšit !

Týden 20. dubna –  24. dubna 2020

Český jazyk

Pondělí 20.4.

Slovesa
Zapište si žlutý rámeček str. 91
Učebnice cvičení 1 str. 91 –řekněte si ústně

Úterý 21.4.

Učebnice str. 91 cvičení 2 – k obrázku napište větu.

Středa 22. 4.

Učebnice str. 91 cv. 3 – vypište slovesa, ústně vyhledejte podstatná jména

Čtvrtek 23.4.

Pětiminutovky str. 46

Pátek 24.4.

Procvičuj známé slovní druhy na 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3 


 Matematika

Pondělí 20. 4.

Zopakuj si násobky čísla 3, 4
Procvičuj spoje násobení a dělení
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-10&topic=01.+N%C3%A1soben%C3%AD+p%C5%99%C3%ADklady+typu+6+.+9+%3D+%3F#selid

Úterý 21.4.

Učebnice str. 114 – pracuj na folii

Středa 22.4.

Učebnice str. 115 cv. 16, 17 – ústně
cv. 18, zapiš příklady z tabulky do sešitu

Čtvrtek 23.4.

cv. 19, 20/str. 20 – zapiš příklady z tabulky

Pátek 24. 4.

Zopakuj násobky čísla 5
Zkus kružítkem udělat několik kružnic – na papír


 Člověk a jeho svět

Běžte na zahradu (procházku) a pozorujte kvetoucí stromy, jejich květy a rozdíly. Názvy stromů zapište do sešitu.

Zápis do sešituLidské tělo
Podle učebnice str. 58 – namalujte obrázek postavy a popište.


                                                   

Anglický jazyk: UČIVO 20. 4. – 24. 4. 2020

Do sešitu English přeložit email z učebnice na straně 45. Dále posílám odkazy na slovíčka, která se týkají domu nebo bytu, jeho částí a nábytku. Některá znáte, ale jsou zde nová na rozšíření slovní zásoby. Zopakujte si několikrát.
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-house-1-uroven?
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?


Týden 14. dubna – 17. dubna 2020

Všechny velice zdravím a těším se, že se vás řada ozve a pošle mi nějaké zážitky na email. Doufám, že úkoly zvládáte dobře a pokud je nějaký problém, napište mi.

Český jazyk

Úterý 14. 4.
Zopakujte si slovní druhy – vyjmenuj po sobě (domeček)
Číslovky – žlutý rámeček – uč. str.90 opiš

Středa 15. 4.
Učebnice str. 90 – cv. 1 – vypiš číslovky

Čtvrtek 16.4.
Učebnice str. 91 cv. 2 – do procvičovacího sešitu

Pátek 17.4.
Pětiminutovky Čj – str. 45

Procvičuj si učivo na stránkách:
https://skolakov.eu/

Nezapomínejte číst z knížky a přečtené knížky zapisovat do Čtenářského deníku.


Matematika

Úterý 14.4.
Učebnice str. 110 cv. 25

Středa 15. 4.
Učebnice str 110 cv. 27

Čtvrtek 16.4.
Snad už nám jde velice dobře písemné sčítání a odčítání, proto se můžeme vrhnout na nové učivo – dělení se zbytkem.
Věřím, že to bude pro všechny hračka a s pomocí rodičů to zvládneme hravě.
V učebnici na str. 112 je návod s přípravou. Opakuj násobky čísel. Pracuj na folii.

Pátek 17.4.
Učebnice str. 113
Pracuj na folii, cv. 8 napiš do sešitu.

Napište mi, jak se Vám práce daří. Určitě budeme společně procvičovat.


Člověk a jeho svět

Zápis do sešitu

Dělení živočichů podle druhu potravy

Býložravci –

Masožravci –

Všežravci –

Podle učebnice str. 56 napiš zástupce

Vyber si jedno zvíře, vyhledej informace a připrav si stručný referát
( stačí 5vět), který si řekneme, až se uvidíme. Můžeš pracovat na počítači.


Anglický jazyk

– stále opakovat probranou  základní  slovní zásobu

– v učebnici na straně 68 – 69 si ústně projít texty – Easter a podle obrázků udělat volný překlad

– několikrát si udělejte tyto odkazy:
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-fruits-1-uroven?
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-fruits-1-uroven?


Mojí milí třeťáci!

Začínáme další týden učení z domova. Věřím, že se vám daří úkoly plnit, tento týden je kratší, protože máme velikonoční prázdniny. Letošní Velikonoce budou trošku jiné a kluci svou pomlázku budou mít poněkud menší, ale určitě si ji vynahradí příští rok. Můžeme si udělat Velikonoce naruby, až přijdeme do školy. Zatím musíme dodržovat všechna nařízení a chovat se zodpovědně. Moc jsem se pobavila nad úkoly o aprílu. Pokud bude někdo chtít, tak mi napište i o Velikonocích nebo jiný zážitek. Budu se těšit.
Zdraví Vás i rodiče

Milena Husáková

Týden 6. – 10. dubna 2020

Český jazyk
Pondělí – 6. dubna
Učebnice žlutý rámeček – str. 90 – zájmena – sešit ( vyj. slova)

Úterý  – 7. dubna
Učebnice str. 90, cv. 1 – vyhledej a vypiš zájmena
Pětiminutovky Čj – str. 44

Středa – 8. dubna
Zkus si na počítači najít tento odkaz a tam procvičit slovní druhy:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

Čtvrtek – 9. dubna
Velikonoční prázdniny

Pátek – 10. dubna
Státní svátek


Matematika
Pondělí – 6. dubna
Učebnice – str. 108/cv. 2 – ústně, cv. 4 – do školního sešitu

Úterý – 7. dubna
Slovní úlohy str. 108/cv. 8 – 11 (piš pouze výpočet a odpověď)

Středa – 8. dubna
Str. 109/cv. 14, 19 – ústně
Str. 110/cv. 23 – šk. sešit

Čtvrtek – 9. dubna
Velikonoční prázdniny

Pátek – 10. dubna
Státní svátek


Člověk a jeho svět
Zápis do sešitu:

Rozdělení živočichů

Bezobratlínemají v těle kostru
(podle učebnice str. 53 vyber zástupce – 5 příkladů)

Obratlovci – mají uvnitř těla kostru.
Páteř je složená z obratlů.
Dělíme na:

  1. Ryby –
  2. Obojživelníci –
  3. Plazi –
  4. Ptáci –
  5. Savci –
    Přečti si učebnici str. 54, 55 a doplň zástupce

Anglický jazyk: 6. – 8. 4. 2020
Vyhledejte a doplňte slovíčka v tomto odkazu:
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-fruits-1-uroven/13


Týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Moje milá třído!

Už je mi smutno po vás a po všech zážitcích s vámi. Musíme to vydržet a dodržovat všechna nařízení. Z vašich reakcí na e-mail usuzuji, že zatím vše zvládáte a s pomocí rodičů perfektně pracujete. Všechno potom ve škole probereme a nejasnosti vysvětlíme. Pokud vám budou docházet sešity, tak pište na papír. Moc všechny zdravím a rodičům děkuji za pomoc.

Český jazyk
Pondělí 30.3.
Opakování vyjmenovaných slov po z
Pětiminutovka ČJ – zelený sešit str. 43
Pokud máš možnost, procvičuj online cvičení na počítači vyjmenovaná slova

Úterý 31. 3.
Učebnice str. 89 žlutý rámeček – sešit na vyjmen. slova – opiš
Učebnice str. 89 cv. 1 – přečti a vypiš pouze tučně vyznačená slova – přídavná jména

Středa 1. dubna – APRÍL
Protože je apríl tak dnes máme vše hotovo.
Zkus si na zahradě, dvoře (pokud nám to počasí dovolí) trošku zasportovat. Možná najdeš i švihadlo a dejte si závody s rodiči.

Čtvrtek 2. 4.
Na papír napiš, jak dopadl váš apríl doma (zkus vymyslet alespoň 5-7 vět), (nic rodiče nemusí opravovat, nechte originál psaní).
Můžeš psát i na počítači a vyprávění mi poslat, ale není to podmínka.

Pátek 3. 4.
Učebnice str. 89 cvičení 5 – napiš do procvičovacího sešitu
Vyjmenuj druhy slov, jak jdou po sobě – ústně. (malovali jste domeček).


Matematika
Pondělí 30.3.
Učebnice str.105 cv. 16, 17, 18

Úterý 31.3.
S pomocí rodičů nebo sourozenců ústně str. 106 cv. 26 (modrý rámeček)
Str. 106 cv. 27 – počítej písemně ( pod sebe), zkoušku nemusíš dělat – do domácího sešitu.

Středa 1. dubna – APRÍL
ÚKOL STEJNÝ JAKO V ČJ
Máš vše hotovo!

Čtvrtek 2.4.
Str. 106 cv. 30 – do školního sešitu
Na folii nebo ústně cv. 32, 33 str. 107
Popros o koupení (šikovní si upečou sami) kulatého koláče.

Pátek 3.4.
Kulatý koláč, který budeš jíst, rozkroj podle učebnice na str. 107 a potom dobrou chuť.
Skládej i papír dle obrázku a namaluj si čtverec také dle návodu.
Pokud koláč je snězený dřív, musíš si ho na dělení namalovat pomocí kružítka.
Opakuj řady násobků.


ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zápis do sešitu

Živočichové dýchají

Živočichové dýchají, přijímají kyslík a vydechují oxid uhličitý. Savci a ptáci dýchají plícemi, ryby žábrami.
Namaluj obrázky – učebnice str. 50 (vpravo nahoře)

Živočichové reagují na změny v přírodě.

V učebnici str. 51 vyhledej – ( alespoň 2 příklady) a zapiš do sešitu
Prospí celou zimu-
Stav strnulosti-
Aktivní celý rok-
Stálí ptáci –
Tažní ptáci –
Živočichové se rozmnožují – rodí živá mláďata nebo snášejí vejce. Vyvíjejí se a vyrostou v dospělého jedince.


Anglický jazyk – učivo na 30. 3. – 3. 4. 2020

– základní slovní zásoba lekce 6 ( nábytek, předložky in, on, under)
– ústně popis obrázku v učebnici na straně 43 ( příklad: The doll is on the bed )
– písemně do sešitu přeložit text v pracovním sešitě strana 98 / úkol 1- This is my house
– čtení a ústní překlad – učebnice strana 46
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-1-uroven?


Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

PONDĚLÍ

Do sešitu s vyjmenovanými slovy nakresli  na novou stránku domeček se slovními druhy podle učebnice Čj str. 85

ÚTERÝ

Nauč se slovní druhy podle tabulky v učebnici.
Přečti si cvičení 1 str. 85 a zkus najít podstatné jména a slovesa.

STŘEDA

Podstatná jména
Do školního sešitu opiš žlutý /menší /rámeček str. 86
Opiš cvičení 1 a nad slova napiš zájmena TEN, TA, TO, Ti, TY, TA

ČTVRTEK

Učebnice
Cvičení 2 str. 86 – přečíst a dvou sloupců /za pomoci tabulky v učebnici/ vypsat podstatné jména vlastní a obecná
Na nový řádek vypiš všechna slovesa.

PÁTEK

Pravopisné pětiminutovky
Opakování vyjmenovaných slov v zeleném sešitku str. 42


MATEMATIKA: 23. 3. – 27. 3. 2020

PONDĚLÍ

Učebnice str. 99 cvičení 18 – 21

ÚTERÝ

Učebnice str. 100 cvičení 23 – 27

STŘEDA

Učebnice str. 100 cvičení 29, 30
Str. 103 cvičení 1, 2, cv. 3 počítej písemně

ČTVRTEK

Učebnice str. 103 cv. 5, 6, 7, 8

PÁTEK

Str. 104 cvičení 9, 10 – písemně + zkouška
Cvičení 11 udělej na volný papír.

Pracuj do školního sešitu, pokud by nebylo místo, piš do procvičování nebo domácího sešitu.


ČaJS: 23. 3. – 27. 3. 2020

Opište si zápis do sešitu:

ŽIVOČICHOVÉ

Mezi živočichy patří zvířata a také člověk.
Všichni živočichové mají některé  společné  vlastnosti :  

1. přijímají vodu a potravu

2. vylučují

3. dýchají

4. pohybují se

5. vnímají okolí svými smysly

6. reagují na změny v přírodě

7. rozmnožují se

8. rostou a vyvíjejí se

Vlastnosti živočichů:
Živočichové přijímají vodu a potravu, která poskytuje živiny.
Vylučují z těla odpadní látky – tekutý odpad, zbytky potravy, oxid uhličitý při dýchání.


Anglický jazyk – učivo na 23. – 27. 3. 2020

– opakování základní slovní zásoby lekce 5
– číslovky 1 – 20 ústně na přeskáčku, poté zkoušet psaní
– do sešitu přeložit email z učebnice na straně 37
– čtení a ústní překlad textu v učebnici strana 38
– zopakovat ústně části tělaZadané úkoly na domácí vypracování  v týdnu  16.3. – 20. 3. 2020

Další úkoly budou aktualizovány každý týden.

Český jazyk

16. 3. – 20. 3. 2020

Do školních sešitů napište cvičení 3 str. 82., cvičení 4 str. 82.

Cvičení 2 str. 82 napište do procvičovacích sešitů.

Každý si doma zvolte nějakou knihu na čtení, o které  mi napíšete a řeknete referát.

Matematika

Učebnice cvičení 11, 12 str. 98
cvičení 13 str. 98 – počítej písemně (pod sebe) a dělej zkoušku na sčítání
cvičení 15, 16, 17,  str. 99

Zadané úkoly vypracuj do školního sešitu, kde bude provedena kontrola. Pokud sešit nemáš, můžeš pracovat do jiného sešitu (procvičování, domácí sešit).

ČaJS

16.3. – 20.3. 2020

Učebnice str. 48 – Vlastnosti živých organizmů – přečíst

                                  Dělení živých organizmů – přečíst a udělat zápis do sešitu se sluníčkem – tabulku a obrázek

Případné informace a dotazy zodpovím elektronickou poštou milena.husakova@zsmohelno.


Aj

Opakování 4. lekce na 16. – 20. 3. 2020

– základní slovní zásoba lekce 4 – zopakovat

– do sešitu English (malý) přeložit do češtiny email z učebnice na straně 29

– čtení a ústní překlad příběhu v učebnici na straně 30 – The Ice Monster: Part 3

                  Vše bude překontrolováno a přezkoušeno!
Mgr. Zbyněk Diviš


KRÁSNÉ VÁNOCE!

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.


Mikulášský den

Mikulášské dopoledne bylo připraveno v naší třídě 5. prosince. Úkoly jsme plnili ve všech předmětech a odnesli jsme si pěkného čertíka. Také nás navštívil Mikuláš s doprovodem. Trošku jsme se báli, ale básničku jsme zvládli.  Všichni jsme byli obdarováni perníkem a za splněnou práci jsme si zasloužili lízátko.

Naše básnické pokusy na téma Mikuláš a čert:

Srážka čertů
Šel jeden čertík ulicí,
potkal čertíka s čepicí,
oba se pak srazili a starého čerta porazili.   
/Prušková Aneta a Marie Koláčná/

Šel čert ulicí, potkali ho lumpíci.
Kam jdete lumpíci ?
My nejsme lumpíci, my jsme hodné děti
a čert do pekel letí.           
/Vanesa Strauzsová/

Jeden čert půjde k Vám,
a ten druhý rovnou k nám.
Kluk se bojí, kde se bojí?
Čerti se tu všichni rojí.
Proč jen se tu rojí,
vždyť se všichni bojí.     
/ Adéla Hlaváčová /

Šel čert s andělem,
přáli Mikuláši dobrý den.
Vstávej, vstávej Mikuláši,
do oken naděl dárky všem.        
/ Pavlína Staňková/

Šel čertík ulicí a potkali ho čertíci.
Kam jdete?
Jdeme do pekel, zapadá už slunce.
A když slunce zapadne,
budem plakat tenounce.
/ Katka Dobrovolná/


My jsme malí zahradníci…
Naše třída na houbách…