3. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Fráňová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Hv
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj M Aj VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv Čj
 pátek Čj M Aj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Novosádová

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Hana Mášová


Zprávy ze 3. třídy:


KRÁSNÉ PRÁZDNINY !


VÝLET DO LHÁNIC


NAŠE HODINA PRVOUKY


CESTA ZA POKLADEM

Den dětí jsme oslavili dopolední cestou za pokladem, kterou pro nás připravili deváťáci. Moc děkujeme.


PŘÁNÍ PRO MAMINKU


ČARODĚJNICKÝ DEN


Malování kamínků


VESELÉ VELIKONOCE


HRKAČE A KLAPAČE

JAK SE VÁM LÍBÍ ?


Barevný týden

Sluníčkový den


Malá ukázka prací z online výuky

Malované písničky
Vážíme……

Naše karnevalová online výuka


VÁNOCE V NAŠÍ TŘÍDĚ

Vánoce, Vánoce přicházejí a naše přípravy ………..


PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Po dlouhé době opět ve škole a hned příprava na velkou událost. Zavítal k nám na návštěvu Mikuláš, čert a anděl .Všechny nás obdaroval za básničku perníčkem. Také jsme si ověřili u čertů, že se v pekle učí stejná vyjmenovaná slova po B. Nyní se už můžeme těšit na Vánoce.


NAŠE VYCHÁZKA

Takto jsme si v říjnu užívali sluníčka.


2020/2021


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:45 – 10:25
 4. hod.
10:40 – 11:20
 pondělí  Čj M  konzultace výchovy
 úterý Čj  Aj
 středaM Čj 
 čtvrtek  Čj  Aj
pátek ČaJS

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.