3. třída

19 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Hv
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj M Aj VvČj
 čtvrtek M Čj ČaSP Tv ČaJS
 pátek Aj Čj M Čj 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Hana Mášová


Zprávy z 3. třídy:

Plavání

Od 11. září opět jezdíme na plavecký výcvik do bazénu v Nové Vsi, kde zdokonalujeme plavecké dovednosti a letos se budeme těšit na plavecké vysvědčení.


Člověk a jeho svět v přírodě

Krásné počasí nám dovolilo učit se o naší obci při vycházce. Navštívili jsme Hadcovou step a její okolí.


Vítejte ve 3. třídě

Odpočatí a opálení jsme se sešli ve třetí třídě. Jistě se všichni těšili na své kamarády a také na nové vědomosti. Hned první týden nás čekala výroba nových kontejnerů na tříděný odpad ve třídě. A práce se nám vydařila!