3. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga:  Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Čj
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj Aj M VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv ČaJS
 pátek Čj M Aj Hv 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová


Zprávy z 3. třídy:


Mikulášský den

Mikulášské dopoledne bylo připraveno v naší třídě 5. prosince. Úkoly jsme plnili ve všech předmětech a odnesli jsme si pěkného čertíka. Také nás navštívil Mikuláš s doprovodem. Trošku jsme se báli, ale básničku jsme zvládli.  Všichni jsme byli obdarováni perníkem a za splněnou práci jsme si zasloužili lízátko.

Naše básnické pokusy na téma Mikuláš a čert:

Srážka čertů
Šel jeden čertík ulicí,
potkal čertíka s čepicí,
oba se pak srazili a starého čerta porazili.   
/Prušková Aneta a Marie Koláčná/

Šel čert ulicí, potkali ho lumpíci.
Kam jdete lumpíci ?
My nejsme lumpíci, my jsme hodné děti
a čert do pekel letí.           
/Vanesa Strauzsová/

Jeden čert půjde k Vám,
a ten druhý rovnou k nám.
Kluk se bojí, kde se bojí?
Čerti se tu všichni rojí.
Proč jen se tu rojí,
vždyť se všichni bojí.     
/ Adéla Hlaváčová /

Šel čert s andělem,
přáli Mikuláši dobrý den.
Vstávej, vstávej Mikuláši,
do oken naděl dárky všem.        
/ Pavlína Staňková/

Šel čertík ulicí a potkali ho čertíci.
Kam jdete?
Jdeme do pekel, zapadá už slunce.
A když slunce zapadne,
budem plakat tenounce.
/ Katka Dobrovolná/


My jsme malí zahradníci…
Naše třída na houbách…

2018/2019


Přeji Všem dětem i rodičům krásné prázdniny, hodně odpočinku a možnosti načerpat hodně sil do dalšího klání ve 4. třídě.

Mgr. Milena Husáková


Sportovní zdatnost

17. června jsme měřili sportovní síly se žáky ZŠ Dukovany. Třeťáci byli šikovní a získali 9 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových medailí.
Všem blahopřeji a přeji další sportovní úspěchy!


Procházka do přírody

Naše vycházka byla doplněním učiva o rostlinách. Poznávali jsme stromy, květiny a pozorovali jsme život u rybníka.


Prevence úrazů

21. května jsme měli projektové hodiny zaměřené na prevenci dětských úrazů, procvičení první pomoci a dopravní výchovy. Žáci s paní lektorkou Pokornou nacvičovali různé krizové situace a pomocí figuríny FRANTIŠKA si vyzkoušeli masáž srdce i umělé dýchaní. Poznatky si zopakovali soutěživou formou.
Tento projekt se konal ve spolupráci Kraje Vysočina a byl velice přínosným doplněním učiva.


Čistá Vysočina

Opět jsme se zapojili do sbírání odpadků…


Aprílový den – děti učí děti

1. dubna přišli do naší třídy odvážní  osmáci vyučovat matematiku. Po důkladné přípravě si vyzkoušeli učit své malé kamarády. Práce se  povedla a u všech zavládla spokojenost.


Barevný týden a ponožkový den

Letos v barevném týdnu připadla na naší třídu zelená barva. Vše se krásně zelenalo a náš den byl i Světovým dnem podpory Downova syndromu, a proto jsme měli každý jinou ponožku. Poznáte Vaše?


Bruslení

Umíme bruslit a zdokonalujeme se v Náměšti nad Oslavou…


Zimní radovánky

Naše radost ze sněhu…


Plavání

V měsíci lednu jsme ukončili plavecký výcvik v Nové Vsi. 9  žáků získalo ocenění delfína a 2 žáci získali titul všestranného plavce s přívěškem  delfína.


Advent

Celý měsíc prosinec jsme se připravovali na Vánoce. Seznámili jsme se v hodinách s vánočními zvyky a tradicemi u nás i v Evropě. Nejvíc jsme se těšili na poslední den – vánoční besídku. U stromečku jsme si zazpívali koledy a nejvíc jsme se těšili na rozbalování dárečků.


Všem přeji krásné Vánoce. V novém roce 2019 vše nejlepší a hodně zdraví!
Mgr. Milena Husáková


Mikuláš

Navštívila nás vzácná návštěva – MIKULÁŠ A JEHO DRUŽINA. Trošku jsme se báli čertovského doprovodu, ale básnička nám zaručila perníkový dárek.

Florbal

Naše družstva ve florbalovém souboji získala 2. a 3. místo v mladší kategorii.

Sedmikvítek

Již tradičně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže SEDMIKVÍTEK v Okříškách. Naše třídní práce s názvem „MY SE DEŠTĚ NEBOJÍME“ získala 1. místo v kategorii B. Máme radost z pěkného umístění. Dětem blahopřeji!

Naše podzimní tvoření

Návštěva Muzea  Mohelenska

18. října jsme navštívili v rámci hodiny ČaSJ na místní faře Muzeum Mohelenska. Pan Kopeček nás seznámil s dávnou historií Mohelna a okolí. Mohli jsme si prohlédnout zajímavé exponáty, vykopávky a historické mapy. Všechny poznatky nám doplnily učivo o naší obci.

Plavání

Od 11. září opět jezdíme na plavecký výcvik do bazénu v Nové Vsi, kde zdokonalujeme plavecké dovednosti a letos se budeme těšit na plavecké vysvědčení.


Člověk a jeho svět v přírodě

Krásné počasí nám dovolilo učit se o naší obci při vycházce. Navštívili jsme Hadcovou step a její okolí.


Vítejte ve 3. třídě

Odpočatí a opálení jsme se sešli ve třetí třídě. Jistě se všichni těšili na své kamarády a také na nové vědomosti. Hned první týden nás čekala výroba nových kontejnerů na tříděný odpad ve třídě. A práce se nám vydařila!