3. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Fráňová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Hv
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj M Aj VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv Čj
 pátek Čj M Aj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Novosádová

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Hana Mášová


Zprávy ze 3. třídy:


2020/2021


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

 1. hod.
8 – 8:45
 2. hod.
9 – 9:45
 3. hod.
10 – 10:45
 4. hod.
11 – 11:45
 pondělí  Čj Aj
 úterý M  Aj
 středa Čj 
 čtvrtek  M/ČaJS  

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.