3. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Fráňová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Hv
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj M Aj VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv Čj
 pátek Čj M Aj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Novosádová

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Hana Mášová


Zprávy ze 3. třídy:


Malování kamínků


VESELÉ VELIKONOCE


HRKAČE A KLAPAČE

JAK SE VÁM LÍBÍ ?


Barevný týden

Sluníčkový den


Malá ukázka prací z online výuky

Malované písničky
Vážíme……

Naše karnevalová online výuka


VÁNOCE V NAŠÍ TŘÍDĚ

Vánoce, Vánoce přicházejí a naše přípravy ………..


PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Po dlouhé době opět ve škole a hned příprava na velkou událost. Zavítal k nám na návštěvu Mikuláš, čert a anděl .Všechny nás obdaroval za básničku perníčkem. Také jsme si ověřili u čertů, že se v pekle učí stejná vyjmenovaná slova po B. Nyní se už můžeme těšit na Vánoce.


NAŠE VYCHÁZKA

Takto jsme si v říjnu užívali sluníčka.


2020/2021


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:45 – 10:25
 4. hod.
10:40 – 11:20
 pondělí  Čj M  konzultace výchovy
 úterý Čj  Aj
 středaM Čj 
 čtvrtek  Čj  Aj
pátek ČaJS

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.