3. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga:  Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Čj
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj Aj M VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv ČaJS
 pátek Čj M Aj Hv 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová


Zprávy z 3. třídy:


Týden 30. 3. – 3. 4. 2020

Moje milá třído!

Už je mi smutno po vás a po všech zážitcích s vámi. Musíme to vydržet a dodržovat všechna nařízení. Z vašich reakcí na e-mail usuzuji, že zatím vše zvládáte a s pomocí rodičů perfektně pracujete. Všechno potom ve škole probereme a nejasnosti vysvětlíme. Pokud vám budou docházet sešity, tak pište na papír. Moc všechny zdravím a rodičům děkuji za pomoc.

Český jazyk
Pondělí 30.3.
Opakování vyjmenovaných slov po z
Pětiminutovka ČJ – zelený sešit str. 43
Pokud máš možnost, procvičuj online cvičení na počítači vyjmenovaná slova

Úterý 31. 3.
Učebnice str. 89 žlutý rámeček – sešit na vyjmen. slova – opiš
Učebnice str. 89 cv. 1 – přečti a vypiš pouze tučně vyznačená slova – přídavná jména

Středa 1. dubna – APRÍL
Protože je apríl tak dnes máme vše hotovo.
Zkus si na zahradě, dvoře (pokud nám to počasí dovolí) trošku zasportovat. Možná najdeš i švihadlo a dejte si závody s rodiči.

Čtvrtek 2. 4.
Na papír napiš, jak dopadl váš apríl doma (zkus vymyslet alespoň 5-7 vět), (nic rodiče nemusí opravovat, nechte originál psaní).
Můžeš psát i na počítači a vyprávění mi poslat, ale není to podmínka.

Pátek 3. 4.
Učebnice str. 89 cvičení 5 – napiš do procvičovacího sešitu
Vyjmenuj druhy slov, jak jdou po sobě – ústně. (malovali jste domeček).


Matematika
Pondělí 30.3.
Učebnice str.105 cv. 16, 17, 18

Úterý 31.3.
S pomocí rodičů nebo sourozenců ústně str. 106 cv. 26 (modrý rámeček)
Str. 106 cv. 27 – počítej písemně ( pod sebe), zkoušku nemusíš dělat – do domácího sešitu.

Středa 1. dubna – APRÍL
ÚKOL STEJNÝ JAKO V ČJ
Máš vše hotovo!

Čtvrtek 2.4.
Str. 106 cv. 30 – do školního sešitu
Na folii nebo ústně cv. 32, 33 str. 107
Popros o koupení (šikovní si upečou sami) kulatého koláče.

Pátek 3.4.
Kulatý koláč, který budeš jíst, rozkroj podle učebnice na str. 107 a potom dobrou chuť.
Skládej i papír dle obrázku a namaluj si čtverec také dle návodu.
Pokud koláč je snězený dřív, musíš si ho na dělení namalovat pomocí kružítka.
Opakuj řady násobků.


ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zápis do sešitu

Živočichové dýchají

Živočichové dýchají, přijímají kyslík a vydechují oxid uhličitý. Savci a ptáci dýchají plícemi, ryby žábrami.
Namaluj obrázky – učebnice str. 50 (vpravo nahoře)

Živočichové reagují na změny v přírodě.

V učebnici str. 51 vyhledej – ( alespoň 2 příklady) a zapiš do sešitu
Prospí celou zimu-
Stav strnulosti-
Aktivní celý rok-
Stálí ptáci –
Tažní ptáci –
Živočichové se rozmnožují – rodí živá mláďata nebo snášejí vejce. Vyvíjejí se a vyrostou v dospělého jedince.


Anglický jazyk – učivo na 30. 3. – 3. 4. 2020

– základní slovní zásoba lekce 6 ( nábytek, předložky in, on, under)
– ústně popis obrázku v učebnici na straně 43 ( příklad: The doll is on the bed )
– písemně do sešitu přeložit text v pracovním sešitě strana 98 / úkol 1- This is my house
– čtení a ústní překlad – učebnice strana 46
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-animals_farm-1-uroven?


Týden 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

PONDĚLÍ

Do sešitu s vyjmenovanými slovy nakresli  na novou stránku domeček se slovními druhy podle učebnice Čj str. 85

ÚTERÝ

Nauč se slovní druhy podle tabulky v učebnici.
Přečti si cvičení 1 str. 85 a zkus najít podstatné jména a slovesa.

STŘEDA

Podstatná jména
Do školního sešitu opiš žlutý /menší /rámeček str. 86
Opiš cvičení 1 a nad slova napiš zájmena TEN, TA, TO, Ti, TY, TA

ČTVRTEK

Učebnice
Cvičení 2 str. 86 – přečíst a dvou sloupců /za pomoci tabulky v učebnici/ vypsat podstatné jména vlastní a obecná
Na nový řádek vypiš všechna slovesa.

PÁTEK

Pravopisné pětiminutovky
Opakování vyjmenovaných slov v zeleném sešitku str. 42


MATEMATIKA: 23. 3. – 27. 3. 2020

PONDĚLÍ

Učebnice str. 99 cvičení 18 – 21

ÚTERÝ

Učebnice str. 100 cvičení 23 – 27

STŘEDA

Učebnice str. 100 cvičení 29, 30
Str. 103 cvičení 1, 2, cv. 3 počítej písemně

ČTVRTEK

Učebnice str. 103 cv. 5, 6, 7, 8

PÁTEK

Str. 104 cvičení 9, 10 – písemně + zkouška
Cvičení 11 udělej na volný papír.

Pracuj do školního sešitu, pokud by nebylo místo, piš do procvičování nebo domácího sešitu.


ČaJS: 23. 3. – 27. 3. 2020

Opište si zápis do sešitu:

ŽIVOČICHOVÉ

Mezi živočichy patří zvířata a také člověk.
Všichni živočichové mají některé  společné  vlastnosti :  

1. přijímají vodu a potravu

2. vylučují

3. dýchají

4. pohybují se

5. vnímají okolí svými smysly

6. reagují na změny v přírodě

7. rozmnožují se

8. rostou a vyvíjejí se

Vlastnosti živočichů:
Živočichové přijímají vodu a potravu, která poskytuje živiny.
Vylučují z těla odpadní látky – tekutý odpad, zbytky potravy, oxid uhličitý při dýchání.


Anglický jazyk – učivo na 23. – 27. 3. 2020

– opakování základní slovní zásoby lekce 5
– číslovky 1 – 20 ústně na přeskáčku, poté zkoušet psaní
– do sešitu přeložit email z učebnice na straně 37
– čtení a ústní překlad textu v učebnici strana 38
– zopakovat ústně části tělaZadané úkoly na domácí vypracování  v týdnu  16.3. – 20. 3. 2020

Další úkoly budou aktualizovány každý týden.

Český jazyk

16. 3. – 20. 3. 2020

Do školních sešitů napište cvičení 3 str. 82., cvičení 4 str. 82.

Cvičení 2 str. 82 napište do procvičovacích sešitů.

Každý si doma zvolte nějakou knihu na čtení, o které  mi napíšete a řeknete referát.

Matematika

Učebnice cvičení 11, 12 str. 98
cvičení 13 str. 98 – počítej písemně (pod sebe) a dělej zkoušku na sčítání
cvičení 15, 16, 17,  str. 99

Zadané úkoly vypracuj do školního sešitu, kde bude provedena kontrola. Pokud sešit nemáš, můžeš pracovat do jiného sešitu (procvičování, domácí sešit).

ČaJS

16.3. – 20.3. 2020

Učebnice str. 48 – Vlastnosti živých organizmů – přečíst

                                  Dělení živých organizmů – přečíst a udělat zápis do sešitu se sluníčkem – tabulku a obrázek

Případné informace a dotazy zodpovím elektronickou poštou milena.husakova@zsmohelno.


Aj

Opakování 4. lekce na 16. – 20. 3. 2020

– základní slovní zásoba lekce 4 – zopakovat

– do sešitu English (malý) přeložit do češtiny email z učebnice na straně 29

– čtení a ústní překlad příběhu v učebnici na straně 30 – The Ice Monster: Part 3

                  Vše bude překontrolováno a přezkoušeno!
Mgr. Zbyněk Diviš


KRÁSNÉ VÁNOCE!

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.


Mikulášský den

Mikulášské dopoledne bylo připraveno v naší třídě 5. prosince. Úkoly jsme plnili ve všech předmětech a odnesli jsme si pěkného čertíka. Také nás navštívil Mikuláš s doprovodem. Trošku jsme se báli, ale básničku jsme zvládli.  Všichni jsme byli obdarováni perníkem a za splněnou práci jsme si zasloužili lízátko.

Naše básnické pokusy na téma Mikuláš a čert:

Srážka čertů
Šel jeden čertík ulicí,
potkal čertíka s čepicí,
oba se pak srazili a starého čerta porazili.   
/Prušková Aneta a Marie Koláčná/

Šel čert ulicí, potkali ho lumpíci.
Kam jdete lumpíci ?
My nejsme lumpíci, my jsme hodné děti
a čert do pekel letí.           
/Vanesa Strauzsová/

Jeden čert půjde k Vám,
a ten druhý rovnou k nám.
Kluk se bojí, kde se bojí?
Čerti se tu všichni rojí.
Proč jen se tu rojí,
vždyť se všichni bojí.     
/ Adéla Hlaváčová /

Šel čert s andělem,
přáli Mikuláši dobrý den.
Vstávej, vstávej Mikuláši,
do oken naděl dárky všem.        
/ Pavlína Staňková/

Šel čertík ulicí a potkali ho čertíci.
Kam jdete?
Jdeme do pekel, zapadá už slunce.
A když slunce zapadne,
budem plakat tenounce.
/ Katka Dobrovolná/


My jsme malí zahradníci…
Naše třída na houbách…