3. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga:  Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M Aj ČaJS Čj
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa Čj Aj M VvČj
 čtvrtek Čj M ČaSP Tv ČaJS
 pátek Čj M Aj Hv 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová


Zprávy z 3. třídy:


KRÁSNÉ VÁNOCE!

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.


Mikulášský den

Mikulášské dopoledne bylo připraveno v naší třídě 5. prosince. Úkoly jsme plnili ve všech předmětech a odnesli jsme si pěkného čertíka. Také nás navštívil Mikuláš s doprovodem. Trošku jsme se báli, ale básničku jsme zvládli.  Všichni jsme byli obdarováni perníkem a za splněnou práci jsme si zasloužili lízátko.

Naše básnické pokusy na téma Mikuláš a čert:

Srážka čertů
Šel jeden čertík ulicí,
potkal čertíka s čepicí,
oba se pak srazili a starého čerta porazili.   
/Prušková Aneta a Marie Koláčná/

Šel čert ulicí, potkali ho lumpíci.
Kam jdete lumpíci ?
My nejsme lumpíci, my jsme hodné děti
a čert do pekel letí.           
/Vanesa Strauzsová/

Jeden čert půjde k Vám,
a ten druhý rovnou k nám.
Kluk se bojí, kde se bojí?
Čerti se tu všichni rojí.
Proč jen se tu rojí,
vždyť se všichni bojí.     
/ Adéla Hlaváčová /

Šel čert s andělem,
přáli Mikuláši dobrý den.
Vstávej, vstávej Mikuláši,
do oken naděl dárky všem.        
/ Pavlína Staňková/

Šel čertík ulicí a potkali ho čertíci.
Kam jdete?
Jdeme do pekel, zapadá už slunce.
A když slunce zapadne,
budem plakat tenounce.
/ Katka Dobrovolná/


My jsme malí zahradníci…
Naše třída na houbách…