2. třída

Sekce pro rodiče

18 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj MČaJS    Vv   Čj
 úterý M TvČj ČaSP Čj
 středa ČjMČj Hv
 čtvrtek Čj MČaJS Čj 
 pátek Čj M Tv Čj 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


TO JSME MY – DRUHÁČCI!