3. třída

Sekce pro rodiče

12 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Zuzana Novosádová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M   ČaJS    Aj    Čj
 úterý Čj M ČaJS Tv Čj
 středa MAj Čj HvČj
 čtvrtek M Čj Tv ČaJS Vv
 pátek Aj M Čj ČaSP 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar FrolcováInformace k organizaci naleznete na webu školy v Aktualitách.

Těším se na vás paní učitelka

To jsme my, 3. třída
_________________________________________________________________________________________________

Náš dušičkový den


První vánoční focení

Zimní radovánky

Bruslení n azimním stadioně v Náměšti nad Oslavou

Ponožkový duhový den
Modrý den
Zelený den
Žlutý den