7. třída

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Zbyněk Diviš

Rozvrh hodin

1 hod.2 hod. 3 hod. 4 hod.5 hod.6 hod.
pondělíDAjMČjHvZe
úterýAj/Nj FMČjInfVo
středaČjAj/NjZMTv
čtvrtekFMAj/NjDVvVv
pátekMZAj/NjČjTv

Třídní samospráva:

Předseda:  Jakub Koláčný

Místopředseda:  Marie Zedníčková

Pokladník: Matěj Cejpek

Péče o květiny: Lucie Brožová, Adéla Chmelíčková, Michaela Konečná

CŽP: Petra Budínová, Jakub Koláčný


Zprávy ze 7. třídy


Závěr domácí výuky 22. – 26. 6. 2020

Milí žáci, je tady poslední týden školního roku 2019/2020. Děkuji všem, kteří během výuky na dálku  vzorně pracovali. Samozřejmě velké poděkování patří i vašim rodičům, protože to určitě neměli jednoduché. Z mé strany jim patří velký obdiv.

Žáci, kteří do školy nechodí odevzdají učebnice v pondělí 22.6. nebo v úterý 23.6., vždy od 10:00 do 14:00 hod. Ostatní v úterý 23.6.

Všechny učebnice doneste bez obalu, důkladně vygumované a v případě poškození slepené. Za poškozené bude vybírána poměrná částka.

Připomínám, že částka za sešity a další pomůcky na šk. rok 2020/2021 činí 230,- Kč. Kdo bude potřebovat „ NÁVRATKU“, tak ji obdrží u vchodu školy II. stupně. Úhradu převodem nebo hotově je potřeba udělat do 26.6. 2020.

VŠICHNI SE SEJDEME NA VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ A FOCENÍ 26. 6. v 8:00 hod.!

POZOR!  KDO NECHODIL DO ŠKOLY, TAK MUSÍ MÍT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ!

                                                                                     S pozdravem Zbyněk DivišDomácí práce od 15. 6. do 19. 6. 2020

Český jazyk


Matematika

Úkol napíšete na list A4 a odevzdáte v úterý 23. 6. 2020 společně s učebnicemi!


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Zdravím a posílám na závěr pouze odkazy na opakování pro 7. a 8. tř. společně. Projděte si několikrát i s předchozími a průběžně si opakujte probranou látku.

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/3994

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1595

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-continuous-tense-2-uroven/3367


Německý jazyk

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku v pracovním sešitě. Věřím, že slovíčka z učebnice ze stran 44 – 45 máte napsaná. Pokud ne, tak si je určitě napište!

Poslední cvičení na procvičování z pracovního sešitu str. 24, cv. 5 a str. 25, cv. 7 – poskládejte slova do věty a cv. 8 – doplňte koncovky ke slovesům.

Učebnice odevzdávat nebudete, pracovní sešity a školní sešity mi přinesete ke kontrole, některé už zkontrolované mám. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

 opakování Austrálie, vypracuj cv. 2 a 3 na str. 51


Fyzika

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zdravím všechny a posílám závěrečný úkol. Pošlete mi jména podle popisu na str. 90/ cv. 6 – Kdo jsem?


Domácí práce od 8. 6. do 12. 6. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Zdravím a posílám učivo pro žáky, kteří do školy nenastoupí. S ostatními probereme a zopakujeme látku ve škole, dle stanoveného rozvrhu. Dále budeme pracovat v prac. sešitě: str. 20/cv.2: doplňte: Are you having a, Would you like, love to, the matter, you like a drink. Další cvičení  je str.21/cv.3- vše začíná I’ll ( I will ) a cv. 4. Připomínám, že vaše prac. sešity odevzdáte ke kontrole do 12.6.


Německý jazyk

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku v pracovním sešitě. Napište si další slovíčka z učebnice ze stran 44 – 45.

Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji! Projděte si školní a pracovní sešity, ať máte vše doplněné!


Přírodopis


Zeměpis

  pokračujeme v učivu Austrálie, napíšeme Hospodářství; 1. zemědělství -doplň, 2. průmysl – doplň, 3. doprava – doplň; učebnice str. 50, dále si zopakuj přírodní útvary Austrálie.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Připomínám kontrolu sešitů. Udělat zápis ze str. 88.


Domácí práce od 1. 6. do 5. 6. 2020

Důležitá informace – žáci, kteří nenastoupí do školy, odevzdají sešity, pracovní listy a všechny zadané úkoly 10. – 12. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Všechno vložíte do igelitové tašky a odevzdáte u vchodu školy. V tyto dny můžete také přinést pomerančovou kůru, hluchavku, víčka.

Učebnice se budou odevzdávat 22. a 23. 6. opět v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Informace k vydání vysvědčení budou ještě upřesněny!


Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Tento týden bude opakovací. Budete pracovat jenom s pracovním sešitem, kde si zopakujete hlavně slovní zásobu. Protože některá cvičení jsme přeskočili, tak si je doplníme: str.14/cv.1, cv. 2 (použij slovíčka z 1), cv. 3, str.15/cv.4 (doplnit will a ústně si přeložit) a cv. 6 (ze slov v závorce vytvořte otázku). Všechna cv. budou zkontrolována!


Německý jazyk

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku v pracovním sešitě. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji! Projděte si školní a pracovní sešity, ať máte vše doplněné!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina   –  pokračujeme v Austrálii – napiš do sešitu přírodní krajiny, zvířata a obyvatelstvo – učebnice str. 47-49.

2.hodina –   vypracuj cvičení na str. 49 (vypiš 10 pojmů).


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zápis str. 86 (Turecké nebezpečí) a str. 87. Dále mi pošlete odpovědi na tyto otázky:

1. Kdo se stal nástupcem Zikmunda?

2. Kdo se narodil po smrti svého otce a jaké dostal přízvisko?

3. Co bylo vynalezeno v roce 1445?

4. Pocházel Jiří z Pděbrad z panovnického rodu – ANO/NE?

5. Název nové křesťanské církve ve 2.pol. 15.stol.?


Domácí práce od 25. 5. od 29. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Nejdříve kontrola cv. v prac. sešitě – 18/2 – 1, outdoors- 2, disease-3, factory- 4, inteligent- 5, village- 6, aliens- 7, prediction- 8, building. 19/4 1-in, 2-in,in, 3-in,in, 4-on, 5-in, 6-on, 7-on,in, 8-in,in,on.

V učebnici na str. 24 jsou otázky Your future, ty si přepište do sešitu a vyberte odpovědi z nabídky – zkontrolujeme ve škole. V prac. sešitě vypracujte cv.5 na str.19 a to mi pošlete ( př. 1-won‘t go…), zápor od will = won’t.


Německý jazyk

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku v pracovním sešitě. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – opakování – učebnice str. 43, cv. 3 např. a- Japonsko; cvičení  pošli na můj email.

2.hodina –  pokračujeme ve světadílech, do sešitu napiš AUSTRÁLIE, a) rozloha- je nejmenší b) poloha –jižní polokoule c) pohoří  d) řeky-vyhledej a zapiš z mapky na str. 44.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž končí v pátek 29. 5., do tohoto termínu máte možnost poslat obrázky na můj e-mail! Těším se!


Dějepis

Děkuji těm, kdo poslali úkol.

Udělat zápis ze str. 84, 85 a 86 – končí to Matyáš Korvín.


Domácí práce od 18. 5. do 22. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Nejdříve řešení cv. 1 a 2 v prac. sešitě na str. 16. Cv. 1 – no, no, yes, yes, no, no,yes, yes. U cv. 2 začínají všechny věty, kromě 4(I won’t) – I’ll = I will a přidalo se: 1, have fish and chips. 2, phone you about it tonight. 3, see you there at two o’clock. 4, I won’t be late. 5, send her an e-mail. 6, watch it later. 7, go.

Dále budeme pokračovat v prac. sešitě na str.18/ cv.2, 3 a str. 19/ cv.4. Ve cv.2 vytvářejte slova a přeložte si. U cv.3 doplňte názvy budov nebo míst  a to mi pošlete (příklad: 1- a bank) . Cv. 4 je doplňování předložek – in/on. Na procvičení posílám odkaz:

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081301-cviceni-mistni-predlozky-in-on-at


Německý jazyk

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Opět na procvičování a opakování číslic a názvy států. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina   –   ještě jeden region – napíšeme Severní Asie – Sibiř- stačí opsat na str. 41 vybarvený odstavec  Sibiř je oblast……

2.hodina – na stránkách www.umimefakta.cz si  procvič ve slepých mapách; Asie –znovu státy, potom hlavně hory a řeky.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž nadále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Nejdříve mi pošlete odpovědi na tyto otázky:

1. Nástupce Václava IV.?

2. Kolik bylo křížových výprav proti husitům?

3. Kdo velel husitům po smrti J. Žižky?

4. Kde došlo k bitvě roku 1420?

5. Ve kterém roce došlo k bitvě u Domažlic?

Dále si udělejte zápis ze str. 83 a projděte si doplňovačku.


Domácí práce od 11. 5. do 15. 5. 2020

Milí sedmáci, zdravím a chci připomenout, že úkoly, které po vás vyžadují vyučující budou součástí vašeho závěrečného hodnocení. Stále je několik jedinců, kteří nespolupracují a tak je prosím o důslednost. S pozdravem Zbyněk Diviš

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Připomínám, že úkoly, které po vás vyžaduji poslat budou součástí vašeho hodnocení!

Tento týden budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem abychom se posunuli. Nejdříve si přečtěte v učebnici na str. 22 příběh – Detective of the year a na základě toho vypracujte  na str. 23 cv. 2 (true, false, doesn’t say) a to mi pošlete ve tvaru (1T, 2F, 3DS…). Dále spojte bubliny ve cv. 5a a opět pošlete ve tvaru ( 1e…..). V pracovním sešitě vypracujte na str. 16, 17 cv. 1 a 2. Kontrolu provedeme příště. Pro zpestření posílám odkaz na sestavování vět:https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-lide-priroda-2-uroven/1837


Němčina

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Opět na procvičování a opakování. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – napiš do sešitu Japonsko – patří mezi 7 nejvyspělejších zemí světa, ostrovní stát s nedostatkem nerostných surovin a zemědělské půdy  vysoce průmyslový stát s významným zemědělstvím.

Poslední region – Centrální Asie – vypiš  státy a hospodářství, učebnice str. 38.

2.hodina – na stránkách www.umimefakta.cz si  procvič ve slepých mapách všechny státy Asie.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv: práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž nadále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Děkuji za poslání odpovědí na otázky, až na drobné chyby to bylo v pořádku. Stále je však několik jedinců, kteří se neozvali! Tento týden si udělejte zápis ze str. 81 a 82 a vyhledejte dokument o bitvě na Vítkově.


Domácí práce od 4. 5. do 7. 5. 2020

Český jazyk


Matematika

Milí sedmáci, prosím o zaslání vyřešených úkolů z tohoto týdne na moji školní mailovou adresu. Musím mít nějaké podklady, že pilně pracujete a také zda danému tématu rozumíte. Děkuji Fraňková


Angličtina – paní učitelka Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Anglický jazyk 7. třída

Budoucí čas s tvarem – will jste  zvládli většinou dobře a proto si přidáme vazbu – going to ( známe z Project 2 ). Můžete se podívat na PŘEHLED MLUVNICE v prac. sešitě  a dále posílám tyto odkazy na gramatiku a cvičení:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006111501-polovicata-pravidla-2-going-to

https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to

Několikrát si projděte a pošlete vaši úspěšnost.


Němčina

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. Jsem moc ráda, že spolu můžeme takto komunikovat! Opět na www.mcourser.cz zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a najdete tam úkoly na tento týden. Opět na procvičování a opakování. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat, messenger (obálka v pravém horním rohu programu; napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte, uložte a výsledky mi odešlete. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina   –  vypracuj test a odešli na můj email


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž nadále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

 Dějepis 7. třída  4.5. – 7.5. 220

Zdravím a posílám testové otázky. Odpovědi posílejte na můj mail: zbynek.divis@zsmohelno.cz

1. Jak se nazývá nejstarší česky psaná kniha?

2. Kde kázal Jan Hus?

3. Co Hus nejvíce vytýkal církvi?

4. Kdy byl Jan Hus upálen?

5. Ve kterém roce byla 1. pražská defenestrace?

6. Dva hlavní husitské směry?

Dále si udělejte zápis ze str. 80 a najděte si dokument o Janu Žižkovi.


Domácí práce od 27. 4. do 30. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Pro ty, kterým nejde otevřít Word:


Angličtina – pan učitel Diviš

Anglický jazyk 7. třída: Zdravím sedmáky!

Děkuji těm, kteří poslali úkol a chválím je. Znovu si zopakujte gramatiku tvaru – will ( future simple ) a projděte si cvičení na tomto odkazu (možná už někteří dělali):

https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-1.html

Věty si překládejte a neznámá slovíčka si vypište a vyhledejte. Na zpestření posílám odkaz na diktáty. Jedná se vlastně o doplňovačku, kde u každé vynechávky se objeví dva zvýrazněné tvary a na jeden z nich kliknete:

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-nouns-plurals-regular/206


Němčina

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. U některých ještě nějaké drobnosti doladíme, ale jinak se všemi komunikuji a to jsem moc ráda! Opět na www.mcourser.cz, když zadáte Vaše uživatelské jméno a heslo, tak tam najdete zadané další úkoly na tento týden. Opět na procvičování a opakování. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat (napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte dokončení a výsledky se mi odešlou. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – do sešitu napiš Východní Asie – nejrychleji rozvíjející se region, vypiš státy, potom nadpis Čína – ze str.32 vypiš lidnatost, ze str.33 města, ze str. 34 co vyrábí, vyváží, pěstuje a chová.

Zopakuj si všechny státy a do kterých regionů patří!


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž, do které se můžete dobrovolně přihlásit, stále pokračuje!


Dějepis

Dějepis 7. třída: Zdravím  všechny!

Udělejte si zápis ze str. 79 – hlavně rámečky a Zikmund Lucemburský. Příští týden pošlu testík!


Domácí práce od 20. 4. do 24. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, v předcházejících týdnech jsem vás prosila o zaslání odpovědí na úkoly do pátku. Protože později si můžete správné výsledky najít na webu, tak úkoly zaslané v sobotu a v neděli nebudu známkovat.

Děkuji za pochopení. Jana Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Stále nemám od některých úkol z minulého týdne – eviduji si!

Zopakujte si minulý čas ( past simple ) od slovesa „ to be“ – tvary was / were a podívejte se na tvar – will. Vše najdete v pracovním sešitě – PŘEHLED MLUVNICE ( vzadu ). Několikrát si procvičte tento odkaz:

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-7.html

MUSÍŠ NAPSAT CELOU VĚTU!

U paní uč. Piálkové najdete cvičení na tvar will, vypracované pošlete na můj mail.


Němčina

Milí žáci, ráda bych Vám poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnici. U některých ještě nějaké drobnosti doladíme, ale jinak se všemi komunikuji a to jsem moc ráda! Opět na www.mcourser.cz, když zadáte Vaše uživatelské jméno a heslo, tak tam najdete zadané další úkoly na tento týden. Opět na procvičování a opakování. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat (napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte dokončení a výsledky se mi odešlou. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – zopakuj si a ukaž státy jihozápadní Asie, Kavkazu, jižní Asie na mapě str. 18;

2. hodina – do sešitu napiš další region – Jihovýchodní Asie –  vypiš státy 1. na pevnině, 2. na ostrovech, potom pro všechny státy společně, co se zde těží, pěstuje, učebnice str. 30-31.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Budu ráda, když se do výtvarné soutěže zapojíte. Je to však dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!


Dějepis

Opakovat zapsanou látku, udělat zápis ze str. 78.


Domácí práce od 14. 4. do 17. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Dobrý den sedmáci, i tento týden nás čeká práce. Ale nejdřív poděkování těm, kteří mi poslali vypracovaný úkol.  I tento týden na vás jeden čeká. Jak jsem slíbila, posílám nahraná slovíčka na dalších 14 dní. Poslouchejte, opakujte a nezapomeňte si je i psát.

Nová slovíčka:

Přikládám odkaz na procvičování jednotlivých předmětů:

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

Kód školy: ucimesedoma

(Nemusíte se přihlašovat jako žák)

Po zadání kodu, kliknete na start, ukáže se letadlo s jednotlivými ročníky – vybereš ten svůj, klikneš – otevře se ročník s jednotlivými předměty, klikneš na předmět, který chceš procvičovat – A PRACUJEŠ J. Pracujte pouze s učivem, které jsme probrali.

Odkazy na procvičování z Projectu:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs

Listening: nejdříve doplníš věty, pak dáš check answers a potom pustíš listen

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/listening?cc=cz&selLanguage=cs

Úkol: 1. Doplň otázky k odpovědím:  zkopíruj a pošli vyřešené

· ……………………………………………..? My name´s Sarah.

· ………………………………………………? I´m from Canada.

 ………………………………………………? I´m twelve.

· ………………………………………………? Her name´s Maria.

· ……………………………………………….? She ´s fifteen.

Úkol 2: pracovní sešit str. 11, cv. 4 – popište, jestli rádi nebo neradi děláte činnosti u obrázku 2,3, 4, 7 a 8.

LIKE + -ING

Sloveso LIKE nebo LIKES se používá se slovesem končícím na ING. Mluvíme o koníčcích, o tom, co nás baví.

Např. I like skiing. She likes cooking. Mám ráda lyžování. Ona má ráda vaření.

Odkazy na videa:

The Easter Holiday


Angličtina – pan učitel Diviš

Hello,

I wish you nice Easter time and a lot of positive thinking.

I hope to see you but when.

Prosím napište mi anglicky ve Wordu, jak se máte v tomto období a čemu se kromě učení věnujete ( alespoň 8 vět ) – pošlete na mail zbynek.divis@zsmohelno.cz. Děkuji!

Dále posílám odkaz na cvičení:

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

Můžete dělat i další cvičení – Exercise 2…


Němčina

Milí žáci, ráda bych Vám na úvod poděkovala za vzorné plnění úkolů v interaktivní učebnice. U některých z Vás sice bohužel ještě přihlášení neproběhlo (3 žáci), ale s ostatními komunikujeme. Přihlaste se opět na www.mcourser.cz, Vaše uživatelské jméno a heslo. Máte tu zadané další úkoly na procvičování a opakování. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat (napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte dokončení a výsledky se mi odešlou. Děkuji!


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – pokračujeme v jihozápadní Asii –   zapiš do sešitu Indie – druhý nejlidnatější stát světa. Napiš 1. průmysly; 2. co  vyváží;  3. co se pěstuje v Indii (str. 27-28), můžeš doplnit i další vlastní poznatky.

2. hodina  –  do sešitu napiš cv. 1 ze str. 29 ( 1-14 pojmů), mnohé odpovědi jsou v textu na str. 26-28.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, výtvarná výchova – práci a zadání soutěže do Vv najdete na tomto odkazu. Budu ráda, když se do soutěže zapojíte. Je to dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zápis uč. str. 76 – 77, podívat se na youtube – Jan Hus


Domácí práce od 6. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk – mluvnice


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí sedmáci, tento týden jsem si pro vás opět připravila několik odkazů na procvičování. Ale nejdřív se vrátím k úkolu z minulého týdne. Děkuji těm, kteří mi poslali úkol vypracovaný a doufám, že se příště připojí i ostatní, pokud mají jak. (Stačí udělat, vyfotit a poslat, klidně i na messenger, pokud to nezvládnete přehrát do počítače).

Nezapomeňte poslouchat slovíčka, která jsem vám nahrála, další dostanete příští týden.

Pořád platí odkaz na procvičování z PROJECTU (Můžete si vybrat kterýkoli díl a opakovat co potřebujete).

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs

Minulý čas

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-regular-1-uroven/95

Skládání vět

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/58

Doplňování rozhovoru

https://www.umimeanglicky.cz/chat-past-simple-tense-regular/240

Poslední úkol je v prac. sešitě, str. 10, cv. 1 – doplníte do textu slovíčka v rámečku. Prosím o zaslání vyřešeného cvičení (stačí takto: 1. New, 2. ….., 3. …..). Odpovědi pošlete stejnou cestou jako minulý týden do pátku 10. 4. Děkuji!

Pohádka: The Jungle Book Kids Animation Story


Angličitna – pan učitel Diviš

Posílám odkaz:

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven?

Využijte i odkazy paní učitelky Piálkové.


Němčina

Milí žáci, děkuji Vám za přihlášení se do interaktivní učebnice Klett maximal interaktiv. Ještě mi chybí 5 žáků – ze skupiny 7. A – Terezka Zezulová a ze skupiny 7. B – Lucka Brožová, Ivanka Šandová, Martin Ložek a Vanesska Kadlecová. Byla bych ráda, kdyby jste se přihlásili a od zítřka budete mít všichni zadané úkoly k řešení jak z učebnice, tak z pracovního sešitu.

Přihlaste se opět na www.mcourser.cz, Vaše uživatelské jméno a heslo. Když budete potřebovat poradit, obraťte se na mě přes chat (napište zprávu, dotaz, co bude třeba). Jak práci dokončíte, potvrďte dokončení a výsledky se mi odešlou.

Do školního sešitu si můžete nakreslit obrázky k tématu Ostern = Velikonoce – např. nakreslím zajíce – napíšu – der Osterhase, velikonoční vejce – das Osterei…..atd.

Posílám Vám přání Veselých Velikonoc! = Frohe Ostern!

A ještě jednu milou velikonoční písničku s přáním od velikonočního zajíce – Osterhase! 😉


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina opakování –  zopakuj si státy jihozápadní Asie a regionu Kavkaz a nově napiš do sešitu státy jižní Asie a nakresli mapku z učebnice str. 26.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zopakujte si probranou látku od str. 72 a projděte si doplňovačku na str. 74 dole – vše ústně.


Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020

Milí žáci a Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v tomto nelehkém období, ale přeji hlavně pevné zdraví a také pevné nervy. Podle většiny zpráv, které dostávám, tak učivo zvládáte. Samozřejmě, že jsou i určité problémy, ale to společně určitě zvládnete. Děkuji také za zasílání nových podnětů . Budeme se snažit v rámci možností, aby učivo bylo pestřejší a pro Vás i zábavnější. V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes známý e-mail nebo mobil – číslo 723 575 537.

                                     S pozdravem Vás třídní učitel Zbyněk Diviš


Český jazyk – mluvnice


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, v přiložených souborech máte nahraná slovíčka s výslovností. Bylo by fajn, kdybyste si je poslechli a zopakovali každý den. A prosím nezapoměňte, že se musíte učit slovíčka i psát.

Dále jsem vám opět připravila několik odkazů na procvičování. Je na vás, kolikrát si cvičení uděláte. Bylo by dobré, kdybyste poslední dva odkazy udělali každý den.

Irregular verbs, capitals and countries – hangman

Prepositions

Pomocná slovesa – test

https://www.usingenglish.com/quizzes/42.html

http://digitalcampus.free.fr/Level2/Unit23/SubUnit231/ReviseAuxi01.jqz.htm

Poslední úkol je v pracovním sešitě na str. 8 cv. 2 (pouze jedničkáři a dvojkaři), všichni pak cv. 4 (jen bod 1 a 2) na str 9. Napíšete 2-3 věty o vašich sourozencích (kolik, jak se jmenují, kolik jim je let).  kdo může, napíše a pošle mi věty ze cv. 4 na můj e-mail (do předmětu AJ 7 a vaše příjmení).


Angličtina – pan učitel Diviš

Posílám odkazy:

Posílám odkazy:

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-family-2-uroven?

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/5099

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-regular-1-uroven/102

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Milí žáci, srdečně Vás zdravím! Zkontaktovala jsem se s nakladatelstvím Klett a máme možnost se spojit přes interaktivní učebnice. K tomu nám pomůže kód v pracovním sešitě a budeme tak společně řešit veškerá cvičení.

Já jsem se s Vámi již spojila, ale bohužel ne se všemi, asi jste si své jméno originálně upravili! 😉 Od Vás bych potřebovala, aby jste si zadali adresu www.mcourser.cz, přihlásili se svým uživatelským jménem (jméno a příjmení bez diakritiky a bez mezer) a zadali svá hesla. Pak v záložce Propojení potvrdíte a přijmete učitele, tedy mě. Ti, kteří to v nabídce nebudete mít, tak se propojíte se mnou a potvrdím Vám to já. Moc děkuji!

Než to všechno proběhne a vše úspěšně zrealizujeme, tak z nových slovíček, která jsem Vám v minulém týdnu zadala, vyčasujte tato slovesa do školního sešitu – filmen, proben, lachen, organisieren, rappen.

A mám tu pro vás písničku – Schnappi, das kleine Krokodil – Šnappi, malý krokodýl. Text písničky si přepište do sešitu a zkuste si slova přeložit. (nemusíte vše naráz, postupně). Pomůže Vám slovník na Googlu ;). Určitě si písničku zazpívejte i zatancujte! 🙂

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail: hana.masova@zsmohelno.cz.


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina opakování – učebnice str. 24 doplňte text 1-16 (stejně jako v semináři, vzor 1 – suché celkem 16 pojmů)

2.hodina zápis  Kavkaz– opsat text ve spodní části- Oblast zvanou Kavkaz ……  a nakreslit mapku států Kavkazu do sešitu, učebnice str. 25.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika – práci najdete na odkazu

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Do sešitu vypracovat ze strany 75 – OPAKOVÁNÍ cvičení 2 (doplnit tabulku), 3 (k písmenům A, B, C, D přidat název obr.), 6 b (přiřaďte pojmy).


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Opiš věty do školního sešitu, nadepiš větné členy a udělej graf:

Na našich řekách byly vybudovány velké i malé elektrárny.

Měli jsme nesmírně velkou touhu vrátit se domů.

Vypravovala jsem svým dětem zajímavé a poutavé příběhy z českých dějin.

Pohotový reportér mluvil před zahájením výstavy s návštěvníky.

2. Nový zápis do sešitu:

Přívlastek –  Pk – S/N

Závisí na podstatném jméně, blíže určuje jeho význam.

Pk-S  – shoduje se s podst. jménem v rodě, čísle a pádě ( nejčastěji před podstat. jménem)

Pk-N – neshoduje se v některé z výše uvedených kategorií (nejčastěji za podstat. jménem)

3. Učebnice str. 78 cvičení 8. – písemně do školního sešitu

příklad:  a) úzký potok za vesnicí (aby byl vlevo vždy shodný a vpravo neshodný)

příklad:  b) Naší vesnicí protékal úzký potok.

                   Potok za vesnicí byl velmi úzký.  

(! Nad každou větu nadepiš větné členy a za c) udělej graf!)

Český jazyk – literatura  – pokračuj v povinné četbě.


Matematika

Úměra

Str. 95 učebnice – A, B – zapsat i rámeček

Str. 96 – rámeček + příklady opsat

Zapsat rámeček : Všimněte si – udělat zápis z textu pod rámečkem

         a : b = c : d           úměra

str.97 – rámeček, příklad C

cv. 1, 2, 3, 4, 5 – str.97

SOUŘADNIC PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA

Str. 98 – narýsovat

Zapamatujte si: zapsat rámeček + B narýsovat +  rýsovat str.99

Str. 99 –  Všimněte si: sestrojit

Str. 100 C – cvičení 1, 2, 3, 4.


Angličtina – pan učitel Diviš

Slovní zásoba L. 1 My life – A, B, zopakovat si rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým, napsat 6 vět v minulém čase prostém ( viz. Přehled mluvnice v prac. sešitě) – 3 věty s pravidelnými slovesy a 3 s nepravidelnými ( viz. přehled, který jsem vám dal nebo v prac. sešitě), dále na zvláštní papír vypracujte písemně vyprávění o uplynulém týdnu –  alespoň 8 vět ( bude zkontrolováno ). Stále platí odkaz na procvičování z PROJECTu.

Angličtina – paní učitelka Piálová

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-irregular-verbs-2-uroven/714

poslech: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven/135

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-irregular-verbs/192


Němčina

Učebnice str. 44 – napiš si nová slovíčka 1. sloupec – strana 36 – začíná slovem das Casting – strana 38 – končí slovem wirklich – skutečně;

Učebnice str. 36 – přečti si, co si povídají Anton a Jan a obyčejnou tužkou zakřížkujte, co je richtig – správně a co je falsch – špatně.

Pracovní sešit str. 22 / cv. 1 – slova složená – přiřaď k číslici písmeno a zapiš je do tabulky, vyjde Ti tajenka;

Pracovní sešit str. 23/ cv. 2 – najdi slova a napiš je podle příkladu (slovesa) – vyčasuj je do školního sešitu ve všech osobách;  str. 23 / cv. 4 – zakřížkuj k osobě sloveso se správnou koncovkou;

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis 

přečíst str. 20 – zápis do sešitu:

Šupinatí

    tělo kryté šupinami (překrývají se jako tašky na střeše), svlékají zrohovatělou část kůže se šupinami (i s oční rohovkou) – hadi vcelku, ještěři po částech, jazyk většinou rozeklán

  1. Ještěři

Kůži svlékají po částech, oční víčka pohyblivá, něktří mají schopnost regenerace. Zástupci: vypiš z učebnice

  • Hadi

kůži svlékají v celku, oční víčka srostlá, průhledná

tělo bez končetin, pohyblivá žebra, roztažitelné čelisti

Jacobsonův orgán – čich

Zástupci: vypiš z učebnice

Úkol do sešitu: (celou větou) : Který ještěr nemá končetiny? Jak rozeznáš užovku obojkovou od zmije? (učebnice str. 44 a 64)

Můžete si prohlédnou krátká videa: https://www.youtube.com/watch?v=jPr_ZXXf7jc


Zeměpis

1.hodina opakování z mapy , kterou jste si vytvořili-  členitostní útvary, pohoří, nížiny, řeky, jezera Asie, příprava na písemku.

 2.hodina zápis Jihozápadní Asie – vypsat státy Blízkého východu a Arabského poloostrova – učebnice str.19 – 23 – nakreslit mapku jihozápadní Asie se státy – učebnice str. 19.


Fyzika – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, přečíst si text GOTICKÁ MÓDA str. 73 ( nezapisovat ), udělat zápis VZDĚLANOST str. 73, 74 (vše bude přezkoušeno), projít si doplňovačku dole.


Výchova k občanství – (mezipředmětový vztah s ČJ – sloh – pracovní postup)

Úkol: napište recept na váš oblíbený oběd (stačí pouze hlavní jídlo, ale pokud byste chtěli i polévku, můžete). Úkol vypracujete na nelinkovaný papír A4, je jedno, jestli tvrdý nebo měkký. Práce bude obsahovat název pokrmu, ingredience a hlavně pracovní postup (piš jednotlivé činnosti tak, jak jdou postupně za sebou). Recept doplň o pěkný obrázek. Práci si promysli tak, aby celá strana pěkně graficky vypadala. Piš vlastní rukou, nikoliv na počítači a dbej na úpravu. Do pravého dolního rohu se podepiš. Z Vašich odevzdaných prací, které zároveň využijeme do projektu Jídlo a svět, vytvoříme Kuchařku 7. třídy. Za tuto práci, kterou odevzdáte po vašem návratu do školy, budete klasifikováni z Vo.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 82/ cv. 408, 409; str. 85/ cv. 415, 418; str. 87/ cv. 429, 425; str. 88/ cv. 430, 432, 433; str. 89/ cv. 434 – vypracovat na papír A4.


Český jazyk – mluvnice – Předmět (str. 76) do pátku 20. 3.

Zápis do sešitu 76/ růžový rámeček

76/ 3a (pouze 5 vět); opiš věty do školního sešitu a nadepiš větné členy + graf

Literatura – čtěte vlastní knihu (povinnou četbu) – po vašem návratu budete mít referát z knihy !do příchodu do školy! Nezapomeň na báseň – Máj!


Angličtina – paní učitelka Piálková

Zopakuj slovíčka str. 80 – Introduction

Přepiš a doplň do sešitu:

Učebnice: str. 7/ cv. 8; str. 9 / cv. 5


Angličtina – pan učitel Diviš

Zopakovat členy rodiny, čtení a překlad textu My family – učebnice str. 12 – bude přezkoušeno.

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby ze stran 24 – 25 a ze stran 34 – 35 – slovíčka se učte i se členy der, die, das; vyslovujte si je nahlas, příp.si je zkoušejte i napsat při procvičování.

Učebnice str. 31, cv. 14 – napište si otázky do sešitu a odpovězte na ně.

Pracovní sešit str. 13, cv. 14, 15 napište: Informace ke cvičením v prac. sešitě: 1. osobu jed. čís. – ICH změňte na 3. osobu jed. čís. – ER, SIE.

Lena – Ich heiße Lena. Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Ingelheim bei Mainz. Ich bin 13 Jahre alt.

Anton – Ich heiße Anton. Ich komme aus Deutschland. Ich wohnein Frankfurt. Ich bin 13 jahre alt.

Deine Freundin/ dein Freund (Tvoje kamarádka/Tvůj kamarád) …….


Přírodopis

Zopakovat: hlavní znaky ryb, obojživelníků a plazů

– přečíst učebnici str. 14 . – 20

– vypracovat do sešitu – a)názvy dalších sladkovodních a mořských ryb, v jaké formě je konzumujeme?

– b) proč lékaři doporučují jíst ryby alespoň jedenkrát týdně? Kolikrát je jíš ty?

– c) v učebnici na str. 18 vypočítej příklad pod značkou M v modrém rámečku


Zeměpis

1. hodina – dokreslit mapu Asie a zapsat všechny útvary ze sešitu,         

2. hodina- zápis do sešitu – Oblasti Asie, 7 oblastí a co do nich patří; učebnice str. 18.


Dějepis

Opakování – gotický stavební sloh; udělat zápis učebnice str. 72 – nastudovat


Výchova k občanství

str. 56 – Umělecké slohy a moderní umění

str. 56 – 63 – přečíst

opsat růžový rámeček str. 63 do sešitu; odpověz písemně 64 / 2, 3, 4.


Fyzika – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 7. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 7. třídě proběhl základní výcvik a všichni jej výborně zvládli.


Vánoční besídka

Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Naše hodiny výtvarné výchovy

V hodinách Vv jsme společně malovali naši školu ke 100. výročí. Kresby se nám velmi povedly.


Heraldická zvířata očima dětí

Žákyně Aneta Šandová a Tereza Zezulová se zúčastnili výtvarné soutěže “Heraldická zvířata očima dětí” a získali pro naši školu krásnou pamětní listinu za aktivní účast v soutěži.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme!


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 23 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!