8. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

Rozvrh hodin

1. hod.2. hod. 3. hod. 4. hod.5. hod.6. hod.7. hod.
pondělíZMČjFTv
úterýMAj/NjDNj/AjČjVoHv
středaČjZMInfCh
čtvrtekAj/AjNj/MM/NjFVvTv
pátekAj/AjDChČaSP/ČjČj/ČaSPOsv

Třídní samospráva:

Předseda: Miloš Ležák

Místopředseda:  Tereza Divišová

Pokladník: Miloš Ležák

Nástěnkář: Lea Vaculíková, Lenka Tao

Péče o květiny: Štefan Ďurec

CŽP:  Jan Harák a Kristýna Kelčová

Zprávy z 8. třídy


2023/2024


První pomoc do škol

V rámci projektu první pomoc do škol byli žáci seznámeni s poskytováním první pomoci a s prací rychlé záchranné služby. Děkujeme za zajímavou a přínosnou přednášku!


Barevný týden


Divadelní představení – Povídky z jedné a druhé kapsy

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 jsme viděli povídky od Karla Čapka “Povídky z jedné a druhé kapsy” v Třebíči v Pasáži. Divadelní představení se nám moc líbilo!


Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech od 22. do 26. 1. 2024 jsme byli na LVK v Malé Morávce v Jeseníkách a bylo to skvělé!


Vám přeje Vaše třídní učitelka Jana Piálková


Vánoční besídka v naší třídě


Adventní tvoření

V hodinách ČaSP žáci 8. třídy s paní učitelkou třídní pekli a zdobili perníčky na vánoční jarmark.


Přírodovědný klokan

Dne 11. 10. 2023 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili matematické soutěže “Přírodovědný klokan”.

Nejlepším řešitelem byl z naší třídy Ondřej Žák se 68 body, který získal 1. místo.

Gratulujeme!


Šťastné vykročení do nového školního roku Vám přeje

Vaše třídní učitelka Jana Piálková


Archiv


Zprávy ze 7. třídy


2022/2023


Třídní samospráva:

Předseda:  Miloš Ležák

Místopředseda:  Tereza Divišová

Pokladník: Miloš Ležák

Nástěnkář: Tereza Divišová a Tereza Nestrojilová

Péče o květiny: dle potřeby

CŽP:  Beata Staňková a Tao Gia Han


Milí chlapci a milá děvčata, přeji Vám a Vašim rodičům

Vaše třídní učitelka Jana Piálková


Sportovní den


Výlet aneb Putování 7. třídy


Divadelní představení – balet Popelka v Mahenově divadle v Brně


Projektový den – Neobyčejná vejce

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se naše třída vypravila na projektový den s názvem  Neobyčejná vejce – bylo první vejce nebo slepice?

Ráno jsme vyrazili k Hadcové stepi a východní stezkou jsme došli k Mohelskému mlýnu.

Zde nás přivítala paní Mgr. Alena Fornůsková, vědecká pracovnice Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

Nejdříve nám pan Ondřej Kauzál ukázal zástupce pěvců, které se toho rána podařilo odchytit do sítí. Měli jsme možnost vidět například strakapouda a žlunu.

Poté následovala prezentace o vývoji, tvaru a barvě vajec. Po prezentaci jsme se rozdělili do skupin. Čekal nás kvíz a na stanovištích jsme plnili zadané úkoly např. jak poznáš staré vejce, jak poznáš vařené vejce …..? A všichni jsme zjistili odpověď na otázku v názvu dnešní akce.

Na konci exkurze jsme si prohlédli Kaplanovu a Francisovu turbínu, které na mlýně pracují a vyrábí elektřinu již od roku 1938.

Cesta zpět probíhala kolem řeky a západní cestou jsme se vrátili do školy.

Akce se všem líbila a vhodně doplnila naše učivo z přírodopisu a fyziky.

Děkujeme paní Fornůskové za smysluplně strávené dopoledne.

                                                        Tereza Nestrojilová, žákyně 7. třídy


JARNÍ BAREVNÝ TÝDEN

PONDĚLÍ – KVĚTINOVÉ

ÚTERÝ – PONOŽKOVÉ

STŘEDA – MODRÁ

ČTVRTEK – ČERVENÝ

PÁTEK – ŽLUTÝ


Masopustní rej


Bruslení v Náměšti nad Oslavou


Vánoční přání

Vážení rodiče a milí žáci, přeji Vám

třídní učitelka Jana Piálková


Den třídního učitele a vánoční besídka

Ve čtvrtek 22. 12. proběhla v naší třídě vánoční besídka v rámci Dne třídního učitele, kdy jsme si povídali, hráli hry, Eliška Knotková nám zahrála na harmoniku, rozdali jsme si dárky. Společně jsme ochutnávali cukroví a užívali si tak předvánoční atmosféru.


Návštěva Mikuláše a jeho družiny v naší třídě


VÝLET DO PRAHY


Dne 25. 10. 2022 se 7. – 9. třída vydala na výlet do Prahy.

Žáci navštívili Technické národní muzeum a Národní muzeum. Všichni si výlet užili.


Návštěva u pana starosty

Dne 19.10.2022 jsme s žáky 7. třídy v rámci předmětu Výchova k občanství navštívili pana starosty a radnici městyse Mohelno. Dozvěděli jsme se o historii města Mohelna, o základních informacích k volbám, zajímavosti k obřadní síni. Prohlédli jsme si radnici a její prostory. 

Děkujeme panu starostovi za pěknou prohlídku a její obohacení. 

Mgr. Zuzana Novosádová 


SBĚR ŠÍPKŮ

Byl zahájen sběr šípků.