7. třída

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Zbyněk Diviš

Rozvrh hodin

1 hod.2 hod. 3 hod. 4 hod.5 hod.6 hod.
pondělíDAjMČjHvZe
úterýAj/Nj FMČjInfVo
středaČjAj/NjZMTv
čtvrtekFMAj/NjDVvVv
pátekMZAj/NjČjTv

Třídní samospráva:

Předseda:  Jakub Koláčný

Místopředseda:  Marie Zedníčková

Pokladník: Matěj Cejpek

Péče o květiny: Lucie Brožová, Adéla Chmelíčková, Michaela Konečná

CŽP: Petra Budínová, Jakub Koláčný


Zprávy ze 7. třídy


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Opiš věty do školního sešitu, nadepiš větné členy a udělej graf:

Na našich řekách byly vybudovány velké i malé elektrárny.

Měli jsme nesmírně velkou touhu vrátit se domů.

Vypravovala jsem svým dětem zajímavé a poutavé příběhy z českých dějin.

Pohotový reportér mluvil před zahájením výstavy s návštěvníky.

2. Nový zápis do sešitu:

Přívlastek –  Pk – S/N

Závisí na podstatném jméně, blíže určuje jeho význam.

Pk-S  – shoduje se s podst. jménem v rodě, čísle a pádě ( nejčastěji před podstat. jménem)

Pk-N – neshoduje se v některé z výše uvedených kategorií (nejčastěji za podstat. jménem)

3. Učebnice str. 78 cvičení 8. – písemně do školního sešitu

příklad:  a) úzký potok za vesnicí (aby byl vlevo vždy shodný a vpravo neshodný)

příklad:  b) Naší vesnicí protékal úzký potok.

                   Potok za vesnicí byl velmi úzký.  

(! Nad každou větu nadepiš větné členy a za c) udělej graf!)

Český jazyk – literatura  – pokračuj v povinné četbě.


Matematika

Úměra

Str. 95 učebnice – A, B – zapsat i rámeček

Str. 96 – rámeček + příklady opsat

Zapsat rámeček : Všimněte si – udělat zápis z textu pod rámečkem

         a : b = c : d           úměra

str.97 – rámeček, příklad C

cv. 1, 2, 3, 4, 5 – str.97

SOUŘADNIC PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA

Str. 98 – narýsovat

Zapamatujte si: zapsat rámeček + B narýsovat +  rýsovat str.99

Str. 99 –  Všimněte si: sestrojit

Str. 100 C – cvičení 1, 2, 3, 4.


Angličtina – pan učitel Diviš

Slovní zásoba L. 1 My life – A, B, zopakovat si rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým, napsat 6 vět v minulém čase prostém ( viz. Přehled mluvnice v prac. sešitě) – 3 věty s pravidelnými slovesy a 3 s nepravidelnými ( viz. přehled, který jsem vám dal nebo v prac. sešitě), dále na zvláštní papír vypracujte písemně vyprávění o uplynulém týdnu –  alespoň 8 vět ( bude zkontrolováno ). Stále platí odkaz na procvičování z PROJECTu.

Angličtina – paní učitelka Piálová

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-irregular-verbs-2-uroven/714

poslech: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven/135

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-irregular-verbs/192


Němčina

Učebnice str. 44 – napiš si nová slovíčka 1. sloupec – strana 36 – začíná slovem das Casting – strana 38 – končí slovem wirklich – skutečně;

Učebnice str. 36 – přečti si, co si povídají Anton a Jan a obyčejnou tužkou zakřížkujte, co je richtig – správně a co je falsch – špatně.

Pracovní sešit str. 22 / cv. 1 – slova složená – přiřaď k číslici písmeno a zapiš je do tabulky, vyjde Ti tajenka;

Pracovní sešit str. 23/ cv. 2 – najdi slova a napiš je podle příkladu (slovesa) – vyčasuj je do školního sešitu ve všech osobách;  str. 23 / cv. 4 – zakřížkuj k osobě sloveso se správnou koncovkou;

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis 

přečíst str. 20 – zápis do sešitu:

Šupinatí

    tělo kryté šupinami (překrývají se jako tašky na střeše), svlékají zrohovatělou část kůže se šupinami (i s oční rohovkou) – hadi vcelku, ještěři po částech, jazyk většinou rozeklán

  1. Ještěři

Kůži svlékají po částech, oční víčka pohyblivá, něktří mají schopnost regenerace. Zástupci: vypiš z učebnice

  • Hadi

kůži svlékají v celku, oční víčka srostlá, průhledná

tělo bez končetin, pohyblivá žebra, roztažitelné čelisti

Jacobsonův orgán – čich

Zástupci: vypiš z učebnice

Úkol do sešitu: (celou větou) : Který ještěr nemá končetiny? Jak rozeznáš užovku obojkovou od zmije? (učebnice str. 44 a 64)

Můžete si prohlédnou krátká videa: https://www.youtube.com/watch?v=jPr_ZXXf7jc


Zeměpis

1.hodina opakování z mapy , kterou jste si vytvořili-  členitostní útvary, pohoří, nížiny, řeky, jezera Asie, příprava na písemku.

 2.hodina zápis Jihozápadní Asie – vypsat státy Blízkého východu a Arabského poloostrova – učebnice str.19 – 23 – nakreslit mapku jihozápadní Asie se státy – učebnice str. 19.


Fyzika – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, přečíst si text GOTICKÁ MÓDA str. 73 ( nezapisovat ), udělat zápis VZDĚLANOST str. 73, 74 (vše bude přezkoušeno), projít si doplňovačku dole.


Výchova k občanství – (mezipředmětový vztah s ČJ – sloh – pracovní postup)

Úkol: napište recept na váš oblíbený oběd (stačí pouze hlavní jídlo, ale pokud byste chtěli i polévku, můžete). Úkol vypracujete na nelinkovaný papír A4, je jedno, jestli tvrdý nebo měkký. Práce bude obsahovat název pokrmu, ingredience a hlavně pracovní postup (piš jednotlivé činnosti tak, jak jdou postupně za sebou). Recept doplň o pěkný obrázek. Práci si promysli tak, aby celá strana pěkně graficky vypadala. Piš vlastní rukou, nikoliv na počítači a dbej na úpravu. Do pravého dolního rohu se podepiš. Z Vašich odevzdaných prací, které zároveň využijeme do projektu Jídlo a svět, vytvoříme Kuchařku 7. třídy. Za tuto práci, kterou odevzdáte po vašem návratu do školy, budete klasifikováni z Vo.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 82/ cv. 408, 409; str. 85/ cv. 415, 418; str. 87/ cv. 429, 425; str. 88/ cv. 430, 432, 433; str. 89/ cv. 434 – vypracovat na papír A4.


Český jazyk – mluvnice – Předmět (str. 76) do pátku 20. 3.

Zápis do sešitu 76/ růžový rámeček

76/ 3a (pouze 5 vět); opiš věty do školního sešitu a nadepiš větné členy + graf

Literatura – čtěte vlastní knihu (povinnou četbu) – po vašem návratu budete mít referát z knihy !do příchodu do školy! Nezapomeň na báseň – Máj!


Angličtina – paní učitelka Piálková

Zopakuj slovíčka str. 80 – Introduction

Přepiš a doplň do sešitu:

Učebnice: str. 7/ cv. 8; str. 9 / cv. 5


Angličtina – pan učitel Diviš

Zopakovat členy rodiny, čtení a překlad textu My family – učebnice str. 12 – bude přezkoušeno.

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby ze stran 24 – 25 a ze stran 34 – 35 – slovíčka se učte i se členy der, die, das; vyslovujte si je nahlas, příp.si je zkoušejte i napsat při procvičování.

Učebnice str. 31, cv. 14 – napište si otázky do sešitu a odpovězte na ně.

Pracovní sešit str. 13, cv. 14, 15 napište: Informace ke cvičením v prac. sešitě: 1. osobu jed. čís. – ICH změňte na 3. osobu jed. čís. – ER, SIE.

Lena – Ich heiße Lena. Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Ingelheim bei Mainz. Ich bin 13 Jahre alt.

Anton – Ich heiße Anton. Ich komme aus Deutschland. Ich wohnein Frankfurt. Ich bin 13 jahre alt.

Deine Freundin/ dein Freund (Tvoje kamarádka/Tvůj kamarád) …….


Přírodopis

Zopakovat: hlavní znaky ryb, obojživelníků a plazů

– přečíst učebnici str. 14 . – 20

– vypracovat do sešitu – a)názvy dalších sladkovodních a mořských ryb, v jaké formě je konzumujeme?

– b) proč lékaři doporučují jíst ryby alespoň jedenkrát týdně? Kolikrát je jíš ty?

– c) v učebnici na str. 18 vypočítej příklad pod značkou M v modrém rámečku


Zeměpis

1. hodina – dokreslit mapu Asie a zapsat všechny útvary ze sešitu,         

2. hodina- zápis do sešitu – Oblasti Asie, 7 oblastí a co do nich patří; učebnice str. 18.


Dějepis

Opakování – gotický stavební sloh; udělat zápis učebnice str. 72 – nastudovat


Výchova k občanství

str. 56 – Umělecké slohy a moderní umění

str. 56 – 63 – přečíst

opsat růžový rámeček str. 63 do sešitu; odpověz písemně 64 / 2, 3, 4.


Fyzika – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 7. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 7. třídě proběhl základní výcvik a všichni jej výborně zvládli.


Vánoční besídka

Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2020!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Naše hodiny výtvarné výchovy

V hodinách Vv jsme společně malovali naši školu ke 100. výročí. Kresby se nám velmi povedly.


Heraldická zvířata očima dětí

Žákyně Aneta Šandová a Tereza Zezulová se zúčastnili výtvarné soutěže “Heraldická zvířata očima dětí” a získali pro naši školu krásnou pamětní listinu za aktivní účast v soutěži.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme!


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 23 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!