5. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj ČaJS Čj Aj/Aj M
 úterý Čj M ČaJS Čj Vv Vv
 středa Čj Aj/Aj M Tv Hv
 čtvrtek M Čj ČaSP ČaJS Inf
 pátek Aj/Aj ČjČaJS M Tv

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš, Mgr. Ivana Hošková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Ivana Hošková                                         


Zprávy z 5. třídy


2020/2021


Milí páťáci,

nezapomeňte, že úkoly na tento týden, máte vložené pod heslem. Takže šup, šup. Zadejte heslo a pusťte se do práce. Čím víc se naučíte, tím víc bodíků ve škole získáte!

Těším se na vás!

Vaše paní učitelka Dagmar Frolcová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

 1. hod.
8 – 8:45
 2. hod.
9 – 9:45
 3. hod.
10 – 10:45
 4. hod.
11 – 11:45
 pondělí  Čj (dívky)Čj (chlapci) Inf!!!!!
 úterý MČaJS 
 středa Aj 
 čtvrtek  Čj (dívky) Čj (chlapci) 
pátek Aj M

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.