6. třída

Sekce pro rodiče

19 žáků

Třídní učitelka:

PaedDr. Růžena Fraňková 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.6. hod.
 pondělí M Čj Aj Vv Vv
 úterý F Čj Z M HvD
 středa Aj Př Čj M ČaSPTv
 čtvrtek Inf F M D AjČj
 pátek Z M Čj Vo TvOsv

TŘÍDNÍ SAMOSPRÁVA:

Předseda: Vojtěch Vyoral

Místopředseda: Ondřej Kosour

Pokladník: Jakub Černohlávek a Natálie Tao

Sběrový refernet: Eliška Peterková a Eliška Melcherová

Péče o květiny: dle potřeby

CŽP: Efi Karakevasová, Laura Došková a Petra Cahová


ZPRÁVY ZE 6. TŘÍDY

2023/2024


Vážení rodiče a milé děti, přeji Vám krásné prázdniny!


Velikonoční vaření v ČaSP


Barevný týden


Připravili jsme si palačinky

v hodině ČaSP s naší paní učitelkou třídní


Vám přeje Vaše třídní učitelka Růžena Fraňková


Adventní tvoření

V hodinách ČaSP žáci 6. třídy tvořili s paní učitelkou třídní adventní věnce a stromečky, které se jim povedly

a nepečené cukroví bylo výborné!


Milé děti, přeji vám hezký a úspěšný nový školní rok!

Vaše třídní učitelka Růžena Fraňková


ARCHIV


Zprávy z 5. třídy

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informatika: Mgr. Hana Mášová                                                            

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: PaedDr. Růžena Fraňková                                        


2022/2023


Milí chlapci a milá děvčata, přeji Vám a Vašim rodičům

Vaše třídní učitelka Růžena Fraňková


Bodíkovaná – závěrečné vyhodnocení


Bodíkovaná – výherci KVĚTEN


Bodíkovaná – výherci DUBEN


Bodíkovaná – výherci BŘEZEN


Velikonoční tvoření v hodinách ČaSP


JARNÍ BAREVNÝ TÝDEN

PONDĚLÍ – KVĚTINOVÉ

ÚTERÝ – PONOŽKOVÉ

STŘEDA – MODRÁ

ČTVRTEK – ČERVENÝ

PÁTEK – ŽLUTÝ


Bodíkovaná – výherci – únor


Masopustní rej


Bruslení v Náměšti nad Oslavou


Bodíkovaná – výherci – leden


Florbalový turnaj

Ve čtvrtek 5. ledna jsme se zúčastnili florbalového turnaje na naší škole, porazili jsme 6 družstev soupeřů a obsadili první tři místa.

Kometa – 1. místo
Zbytky – 2. místo
Bezejmenní – 3. místo

Přání mé třídě

Vážení rodiče a milí žáci,

Vám přeje třídní učitelka R. Fraňková


Bodíkovaná – výherci – prosinec


Návštěva Mikuláše a jeho družiny v naší třídě


Bodíkovaná – výherci – listopad


Bodíkovaná – výherci – říjen


Podzimní malování


Tvoření v ČaSP