5. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj ČaJS Čj Aj/Aj M
 úterý Čj M ČaJS Čj Vv Vv
 středa Čj Aj/Aj M Tv Hv
 čtvrtek M Čj ČaSP ČaJS Inf
 pátek Aj/Aj ČjČaJS M Tv

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš, Mgr. Ivana Hošková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Ivana Hošková                                         


Zprávy z 5. třídy


2020/2021


Vítání jara – Barevný týden


Veselé Vánoce

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji Vám za všechny dárečky, moc mě potěšily.

Užijte si pohodové Vánoce a do nového roku vám všem přeji hlavně hodně zdraví!

Dagmar Frolcová


Přišel k nám čert s Mikulášem


Milí páťáci,

nezapomeňte, že úkoly na tento týden, máte vložené pod heslem. Takže šup, šup. Zadejte heslo a pusťte se do práce. Čím víc se naučíte, tím víc bodíků ve škole získáte!

Těším se na vás!

Vaše paní učitelka Dagmar Frolcová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:45 – 10:25
 4. hod.
10:40 – 11:20
5. hod.
11:35- 12:15
 pondělí  Čj (dívky)Čj (chlapci) Inf
 úterý MČaJS – Př Čj dČj ch
 středaAjVv, ČaSP – konzultaceHv
 čtvrtek  Čj d Čj ch ČaJS – Vl
pátek Aj MTv – konzultace

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.