5. třída

Sekce pro rodiče

19 žáků

Třídní učitelka:

PaedDr. Růžena Fraňková 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.6. hod.
 pondělí M ČaJS Aj Čj ČjČaSP
 úterý Čj ČaJS M Čj Hv
 středa Aj Čj M Tv Čj
 čtvrtek M ČaJS Čj Vv Vv
 pátek Aj M Inf Tv Osv

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                            

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: PaedDr. Růžena Fraňková                                        


Zprávy z 5. třídy


2022/2023