5. třída

Sekce pro rodiče

26 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.6. hod.
 pondělí Čj Čj/Aj Čj/Aj M VvVv
 úterý Čj Čj ČaJS M/Inf M/Inf
 středa Čj ČaJS M Aj/Aj Tv
 čtvrtek Čj ČaJS M ČaSP Hv
 pátek ČaJS MAj/AJ Čj Tv

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš, Mgr. Ivana Hošková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová, Mgr. Vladimír Horký                                                              

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Dagmar Frolcová                                        


Zprávy z 5. třídy


2021/2022


Duben – vítězové třídní soutěže


Čistá Vysočina


Březen – vítězové třídní soutěže


Retro den

Užili jsme si to!!
Tak to jsme my!!!

Návštěva planetária – Úžasné planety 2D


BAREVNÝ TÝDEN

Duhový den
Na každou nožku jinou ponožku….
Modrý den
Zelený den
Žlutý den
Červený den

Třídní soutěž – únor


Bruslení


Zimní tvoření


Třídní soutěž – leden


Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdraví, lásku a pohodu! Mgr. Dagmar Frolcová


Naše Vánoce


Prosincoví vítězové


Školou chodí Mikuláš


Listopad – vítězové naší třídní soutěže


Tvoříme si ve škole!


To nám to ale sluší!!

Naše třídní trička!


Tak začínáme nový školní rok!