5. třída

21 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj Čj M ČaJS Aj
 úterý M ČaJS ČaSP Čj Tv Inf
 středa M Aj Čj Čj Hv
 čtvrtek M ČaJS Čj Vv Vv
 pátek ČaJS Aj M Tv Čj

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce 

Inf – Informační a komunikační technologie

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova

Kdo nás bude učit:                                                           

Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš                     

Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý                                                                     

Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                           

Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

Člověk a svět práce: Mgr. Dagmar Frolcová                                           


Zprávy z 5. třídy


Česko křížem krážem – leden

Náš celoroční projekt pokračuje. A máme další vítěze:


Sněhové radovánky


Zimní tvoření


Vážení rodiče,

děkuji za všechny dárečky, které mi udělaly velkou radost a přeji Vám krásně prožité vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně zdraví!

Mgr. Dagmar Frolcová


Naše vánoční veselí


Česko křížem krážem – prosinec

A kdo vyhrál v měsíci prosinci?


Jak jsme četli prvňáčkům pohádky


Mikuláš


Česko křížem krážem – listopad

Naši vítězové v měsíci listopadu:


Halloween


Česko křížem krážem – říjen

Jak jsme dopadli v říjnu v naší oblíbené soutěži – “Česko křížem krážem”? Zde jsou naši vítězové:


Putování minulostí

Při našem putování po České republice jsme se dostali do minulosti – pravěku, středověku a nakonec i v celodenním projektu “100 let republiky”, který probíhal na celé škole, i do novověku.


Podzimní tvoření


Česko křížem krážem – září

Soutěž “Česko křížem krážem” pokračuje – za některé aktivity v hodinách sbíráme vlaječky. A jak naše soupeření dopadlo v měsíci září? Zde jsou naši vítězové:


Jízda

 1. Jedou, jedou páťáci, užijí si legraci, /:od září až do června, bude jízda náramná.:/

2. Matika a čeština, už ta jízda začíná, /:projedeme celý rok, zvládnem všechno, hola, hop.:/

3. Jedem, jedem z Mohelna, míhá se nám krajina, /:projedem se po krajích, východ, západ, sever, jih.:/


Naše jízda pátou třídou právě začala. Jako novináři procestujeme celé Česko křížem krážem a přineseme Vám zajímavé reportáže z různých koutů České republiky.