5. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj ČaJS Čj Aj/Aj M
 úterý Čj M ČaJS Čj Vv Vv
 středa Čj Aj/Aj M Tv Hv
 čtvrtek M Čj ČaSP ČaJS Inf
 pátek Aj/Aj ČjČaJS M Tv

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš, Mgr. Ivana Hošková                    

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková                                                                    

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková                                                       

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Ivana Hošková                                         


Zprávy z 5. třídy


2020/2021

Rozloučení

Krásné sluníčkové prázdniny a příjemnou dovolenou!!


Sběrové aktivity

Děkuji všem dětem – a samozřejmě i rodičům – za sběrové aktivity, kterých jste se po celý rok účastnili!! A tady naši nejúspěšnější sběrači!!


Vítězové červnové soutěže


Školní výlet


Procvičování:

Slovesa

https://www.liveworksheets.com/an1757790tc

Pravopisné cvičení

https://www.liveworksheets.com/jm707332qe

Slovní druhy

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Ohebn%C3%A9_slovn%C3%AD_druhy_aq1894135yx

s, z

https://www.liveworksheets.com/hq230078kc

Opakování

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Opakov%C3%A1n%C3%AD_pro_5.ro%C4%8Dn%C3%ADk_xf240840uu

https://www.liveworksheets.com/qj132625yn

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Pravopisn%C3%A9_cvi%C4%8Den%C3%AD_sx1639219fd

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Osv%C3%ADcenstv%C3%AD_-_opakov%C3%A1n%C3%AD_%C4%8Dj_mn1851997hs

https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_u%C4%8Diva/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_be59745lh


Vítězové květnové soutěže


Den dětí

V úterý 1. června jsme oslavili ve škole Den dětí. Nejdříve jsme si ve třídě zahráli společně několik her zaměřených na podporu vztahů ve třídě, u nich jsme se opravdu pobavili!!!  Potom jsme uspořádali klání v deskových hrách a pak už jsme vyrazili na cestu za pokladem, kterou si pro nás připravili deváťáci. Měli přichystané sportovní aktivity, které jsme museli splnit, abychom získali písmenko. Z písmenek jsme sestavili tajenku, která nám napověděla, kde hledat poklad. Všechny disciplíny jsme zvládli!!! Celé dopoledne jsme si moc užili a získali sladkou i nesladkou odměnu!

Byl to prima den, za který bychom chtěli deváťákům moc poděkovat!


Vítání jara – Barevný týden


Veselé Vánoce

Vážení rodiče a milé děti,

děkuji Vám za všechny dárečky, moc mě potěšily.

Užijte si pohodové Vánoce a do nového roku vám všem přeji hlavně hodně zdraví!

Dagmar Frolcová


Přišel k nám čert s Mikulášem


Milí páťáci,

nezapomeňte, že úkoly na tento týden, máte vložené pod heslem. Takže šup, šup. Zadejte heslo a pusťte se do práce. Čím víc se naučíte, tím víc bodíků ve škole získáte!

Těším se na vás!

Vaše paní učitelka Dagmar Frolcová


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:45 – 10:25
 4. hod.
10:40 – 11:20
5. hod.
11:35- 12:15
 pondělí  Čj (dívky)Čj (chlapci) Inf
 úterý MČaJS – Př Čj dČj ch
 středaAjHv
 čtvrtek M – místo pátku Čj d Čj ch ČaJS – Vl
pátek Aj M – byla ve čvrtek

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.