5. třída

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj Čj ČaJS M Aj
 úterý M Čj Čj ČaJS Tv Inf
 středa Aj M Čj Vv Vv
 čtvrtek M Čj Hv ČaJS ČaSP
 pátek Aj MČj Tv ČaJS

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš                     

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý                                                                     

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                           

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.                                           


Zprávy z 5. třídy

Vážení rodiče, milé děti,

každý týden vložím nové učivo a nová cvičení, dělejte je, prosím, postupně a nenechávejte úkoly na poslední chvíli. U každého úkolu je napsáno, kam se má udělat a v jaké formě mi ho odevzdáte. Úkoly budu po příchodu do školy kontrolovat a navážu na ně dalším učivem, proto přípravu nepodceňujte! Vím, že se na vás můžu spolehnout a že to společně zvládneme.

V případě nejasností a dotazů mě kontaktujte na dagmar.frolcova@zsmohelno.cz nebo na tel. čísle 607 805 199.


Učivo 23. 3. – 27. 3.

Český jazyk

Co už umím:

Druhy zájmen – tabulka v sešitě, vyjmenovat druhy a uvést příklady.

Mám napsaný dopis.

Vím, co je bajka.

Český jazyk

Učebnice – všechna cvičení napsat do Čj 1, pokud byste ho popsali do Čj 2

Po – cv. 18, str. 112 – opiš a doplň do Čj 1 – barevně vyznač neurčitá zájmena

Út – cv. 20, str. 112 – opiš do Čj 1, udělat si do Čj 1 tabulku ze str. 114 – pěkně, přehledně, barevně

St – str. 114 – opiš do Čj 1 červený vykřičník – barevně, cv. 4. str. 114 – do Čj 1

Čt – cv. 3, str. 114 – ústně – použij tabulku ze sešitu nebo učebnice, brožurka str. 55 – 1. sloupec

– brožurka str. 55 – 2. sloupec

Sloh

Str. 132 – přečti pozvánku a vyrob pozvánku na narozeniny – vyzdob, nakresli obrázek….

Referáty – do konce března dodělat referát, zapsat do čtenářského sešitu – název, autor, ilustrátor, krátký obsah. Od dubna začít číst novou knihu – každý den!


Matematika

Průměrná rychlost

Příklad: Řidič ujel za 3 hodiny 210 km. Jakou jel průměrnou rychlostí?

Zápis:  3 h……….. 210 km

            1 h……….     x km

                X = 210 : 3

                X = 70

Řidič jel průměrnou rychlostí 70 kilometrů za hodinu.

Průměrnou rychlost vypočítáme, když celkovou dráhu /vzdálenost/ vydělíme celkovým časem.

Str. 68 / cv. 2, 3, 4, 5, 6,7

Str. 69 / cv. 9, 10, 12, 13, 14, 15

Str. 70 / cv. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28

Vše do školního sešitu.


Anglický jazyk

– opakování základní slovní zásoby lekce 2 (Family, Countries and Cities, Days of the week…)

– stále opakovat sloveso „ to be“ – kladné tvary, zápor, otázka – tvořit věty ústně (projít si přehled mluvnice vzadu v pracovním sešitě)

– zopakovat – my, his, her, its, our, your, their – tvořit věty do sešitu (příklad: This is my sister.) – na každý tvar jednu a přeložit

– stále zkoušet spelling slov – hláskování

– znovu si zopakovat popis rodiny – alespoň 8 vět zpaměti (BUDE PŘEZKOUŠENO!)


Člověk a jeho svět

Přírodověda – 1. hodina opakování – Dýchací soustava – co se děje při nádechu a co při výdechu, co tvoří tuto soustavu

                             2. hodina – Oběhová soustava – srdce, cévy, krev – jejich funkce zapsat do sešitu (silně vytištěné) z učebnice str. 58 .  Obrázek – stavba oběhové soustavy nakreslit do sešitu.

Vlastivěda –    1. hodina opakování – Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj – řeky, hory, zajímavá místa, města- ukázat na mapě ČR!!

                           2. hodina zápis do sešitu – Karlovarský kraj – krajské město, řeky, hory, města, těžba, výroba, zajímavá místa, lázně – ukázat na mapě ČR!! Učebnice str. 16 – 17.


Učivo 16.3. – 20.3.

Český jazyk

Brožurka – každý den jeden sloupeček str. 13 – 20, kdo má tyto sloupečky hotové, má pro tentokrát méně práce.

Naučit tabulku ze sešitu – druhy zájmen – do 20. 3.

Učebnice – všechna cvičení napsat do Čj 1, pokud byste ho popsali do Čj 2.

Úterý – cv. 6, 7, str. 108 – Čj 1, cv. 8, str. 108 – ústně.

Středa – cv. 12, str. 110 – doplň, napiš do Čj 1 a barevně vyznač tázací zájmena

Čtvrtek – cv. 15, str. 111 – doplň, napiš do Čj 1 a barevně vyznač vztažná zájmena

Sloh – str. 120 – 121 – napsat krátký dopis kamarádovi – Co jsem dělal o jarních prázdninách – do čtenářského deníku – do 20. 3.

Čítanka – str. 82 – 83 – přečíst bajky, zatrhnout v sešitě v tabulce, co je bajka – do 20. 3.

Referáty – do konce března dodělat referát, zapsat do čtenářského deníku – název, autor, ilustrátor, krátký obsah. Od dubna začít číst novou knihu!


Anglický jazyk

Opakování lekce 1:               

– zopakovat psaní číslovek 1 – 100

– abeceda na přeskáčku

– sloveso „ TO BE“ (I am, You are, He is……….)

– základní slovní zásoba z lekce

Použijte učebnici a pracovní sešit, vše bude přezkoušeno.


Matematika

Učebnice – str. 64 / cv. 29, 31, 32

                    str. 65 / cv. 33, 34, 35, 37, 38, 40

                    str. 66 / cv. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49

                    str. 65 / cv. 36 – vydělit bez  odhadu

Vše zapsat do školního sešitu.


Člověk a jeho svět

Přírodověda:  

1. hodina opakování – Kostra těla, Svalová , Kožní soustava  str. 53 – 56

2. hodina- zápis do sešitu –  Dechová soustava, nakreslit a popsat obrázek do sešitu z učebnice ze strany 57   

Vlastivěda     

1. hodina opakování – Praha, Středočeský kraj,  Jihočeský kraj – sešit, učebnice

2. hodina- zápis do sešitu – Plzeňský kraj – stejně jako u předcházejících krajů vypsat krajské město, řeky, hory, turistické cíle, města a výrobu

Učebnice str. 14

ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Bruslení


Leden


Veselé Vánoce

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,

ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází!


Prosinec

To jsou naše nejlepší “bodíčkářky” za měsíc prosinec.


Mikulášská nadílka


Listopad


Říjen

Máme vítěze za měsíc říjen.


Bodíkovaná

Naše soutěž v tomto školním roce se nazývá Bodíkovaná, za různé aktivity v hodině, úkoly navíc a soutěže získáváme bodíky. Na konci každého měsíce vyhlašujeme vítěze, který získá sladkou odměnu. Už máme za sebou měsíc září a máme i první vítěze!