5. třída

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Frolcová 

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí Čj Čj ČaJS M Aj
 úterý M Čj Čj ČaJS Tv Inf
 středa Aj M Čj Vv Vv
 čtvrtek M Čj Hv ČaJS ČaSP
 pátek Aj MČj Tv ČaJS

Kdo nás bude učit:                                                           

Čj – Český jazyk: Mgr. Dagmar Frolcová                            

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš                     

M – Matematika: PaedDr. Růžena Fraňková                   

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý              

Inf – Informační a komunikační technologie: 
Mgr. Hana Mášová                                                               

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý                                                                     

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                           

Hv – Hudební výchova: Mgr. Dagmar Frolcová                                                    

ČaSP – Člověk a svět práce: Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.                                           


Zprávy z 5. třídy


Veselé Vánoce

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,

ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází!


Prosinec

To jsou naše nejlepší “bodíčkářky” za měsíc prosinec.


Mikulášská nadílka


Listopad


Říjen

Máme vítěze za měsíc říjen.


Bodíkovaná

Naše soutěž v tomto školním roce se nazývá Bodíkovaná, za různé aktivity v hodině, úkoly navíc a soutěže získáváme bodíky. Na konci každého měsíce vyhlašujeme vítěze, který získá sladkou odměnu. Už máme za sebou měsíc září a máme i první vítěze!