Pracovníci školy

Ředitel školy a výchovný poradce:

Mgr. Vladimír Horký,   vladimir.horky@zsmohelno.cz

tel. 724 556 383

Statutární zástupkyně ředitele:

Mgr. Dagmar Frolcová, dagmar.frolcova@zsmohelno.cz

tel. 607 805 199

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr.Ludmila BoudnáČj – 6., 7., 8., 9.
Vo – 6., 7., 8., 9.
7.ludmila.boudna@zsmohelno.cz
Marie Bartoníkováasistentka pedagogamarie.bartonikova@zsmohelno.cz
Mgr. Zbyněk DivišD – 6., 7., 8., 9.
Aj – 4.,  5., 8., 9.
ČaSP – 4., 9.
8. zbynek.divis@zsmohelno.cz
Mgr.Romana DvořákováI. stupeň2. romana.dvorakova@zsmohelno.cz
Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.F – 6., 7., 8., 9.
Ch – 8., 9.
M – 8.
ČaSP – 6.
6. jitka.fojtova@zsmohelno.cz
Vladimíra Foretníkovávychovatelka ŠDvladimira.foretnikova@zsmohelno.cz
PaedDr.Růžena FraňkováM – 5., 6., 7., 8.
Tv – 4., 5.
ruzena.frankova@zsmohelno.cz
Bc. Hana Fráňovávychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga
hana.franova@zsmohelno.cz
Mgr.Dagmar FrolcováI. stupeň
Čj, Hv – 5.
ČaJS – 4.
5.info@zsmohelno.cz
dagmar.frolcova@zsmohelno.cz
Mgr. Jolana HochmanováI. stupeň1. Bjolana.hochmanova@zsmohelno.cz
Mgr. Vladimír HorkýM – 9.info@zsmohelno.cz
vladimir.horky@zsmohelno.cz
Mgr. Ivana HoškováAj – 5., 6., 7.
Vv – 4., 5., 6., 7., 8., 9.
ČaSP – 5., 8.
ivana.hoskova@zsmohelno.cz
Mgr.Milena HusákováI. stupeň
Tv – 1. A
3.milena.husakova@zsmohelno.cz
Radomíra Kačírkováasistentka pedagogaradomira.kacirkova@zsmohelno.cz
Mgr.Helena Kohoutková I. stupeň1. Ahelena.kohoutkova@zsmohelno.cz 
Mgr. Hana MášováNj – 7., 8., 9.
Inf – 5., 6., 7., 8.
Hv – 3., 6., 7., 8., 9.  
hana.masova@zsmohelno.cz
Mgr.Zuzana NovosádováI. stupeň
Vz – 6.
4. zuzana.novosadova@zsmohelno.cz
Mgr. Lubomír OstrýZ – 6., 7., 8., 9.
Tv – 6., 7., 8., 9.
Sz – 6.   
ČaJS – 5.
Sh – 9.
lubomir.ostry@zsmohelno.cz
Mgr. Jana PiálkováAj – 6., 7., 8,. 9.
Př – 6., 7., 8., 9.
Vz – 8.
Ze – 7.
9. jana.pialkova@zsmohelno.cz

Náboženství:

Mgr. Petr Václavek

Mateřská dovolená:

Mgr. Pavla Hošková


Koordinátor ŠVP:

Mgr. Milena Husáková

PaedDr. Růžena Fraňková

  • Příprava, tvorba, realizace, aktualizace, inovace, modernizace ŠVP

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Piálková

  • Koncepce prevence školy, preventivní program školy

Správce www stránek, správce počítačové učebny a metodik – koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Helena Kohoutková

Mgr. Hana Mášová

  • Aktualizace, inovace a modernizace webových stránek

Environmentální výchova a Celoškolský žákovský parlament:

Mgr. Ludmila Boudná

Mgr. Romana Dvořáková

Koordinátor projektu Ecoschools 2019/2023:

Mgr. Ludmila Boudná


Nepedagogičtí pracovníci

Jana Bazalová – školní asistentka

Bc. Zdeněk Cabejšek – ekonom (účetní školy)

Správní, provozní zaměstnanci:

Ladislav Filip – školník

Eva Hejnová – uklízečka

Božena Konečná – uklízečka

Kateřina Zedníčková – uklízečka

Školní kuchyně a jídelna:

Marta Cvečková – vedoucí kuchařka

Milada Krejčová – kuchařka