Pracovníci školy

Ředitel školy a výchovný poradce:

Mgr. Vladimír Horký,   vladimir.horky@zsmohelno.cz

  • Zajišťování, organizace, řízení a kontrola činnosti, práce a provozu školy jako právního subjektu
  • Volba povolání, přijímací a rozmisťovací řízení, výchovné a kázeňské problémy žáků, linka důvěry, integrace žáků

Statutární zástupkyně ředitele:

Mgr. Dagmar Frolcová, dagmar.frolcova@zsmohelno.cz

  • Kontrola, řízení, organizace činností, práce a provozu školy, hodnocení výchovně vzdělávacího procesu

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Hana Albrechtovávychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
Mgr.Ludmila BoudnáČj- 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
ČaSP – 6.tř.
Vo- 6. tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
ludmila.boudna@zsmohelno.cz
Marie Bartoníkováasistentka pedagoga
Mgr.Milada ČervinčákováI.stupeň4. třídamilada.cervincakova@zsmohelno.cz
Mgr. Zbyněk DivišD- 6. tř., 8.tř., 9. tř.
Aj- 3.tř., 4.tř.,  5.tř., 6.tř., 7.tř.
zbynek.divis@zsmohelno.cz
Mgr.Romana DvořákováI. stupeň2. třídaromana.dvorakova@zsmohelno.cz
Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.F – 6.tř, 7.tř., 8.tř., 9.tř.
Ch – 8.tř., 9.tř.
asistentka pedagoga
jitka.fojtova@zsmohelno.cz
Vladimíra Foretníkovávychovatelka ŠDvladimira.foretnikova@zsmohelno.cz
PaedDr.Růžena FraňkováM- 5.tř., 6.tř., 8.tř., 9.tř.
Tv – 8.tř.
Vz – 6.tř.
ČaSP – 8.tř.
8. třídaruzena.frankova@zsmohelno.cz
Mgr.Dagmar FrolcováI. stupeň Čj, Vv, Hv, Ča
SP- 5.tř.
5. třídainfo@zsmohelno.cz
dagmar.frolcova@zsmohelno.cz
Mgr. Petr HodáňD – 7. tř.Vv – 7. tř.ČaSP – 9.tř.
Mgr. Vladimír HorkýM – 7.tř.info@zsmohelno.cz
vladimir.horky@zsmohelno.cz
Mgr.Milena HusákováI. stupeňTv – 1. tř3.třídamilena.husakova@zsmohelno.cz
Radomíra Kačírkováasistentka pedagoga
Mgr. Hana MášováNj- 7.tř., 8.tř., 9.tř.Inf- 5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.Hv- 3.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.  Vv – 6.tř., 8.tř., 9.tř.hana.masova@zsmohelno.cz
Mgr.Helena KohoutkováI. stupeň1.třídahelena.kohoutkova@zsmohelno.cz 
Mgr. Lubomír OstrýZ- 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.Tv-  5.tř., 6.tř., 7.tř., 9.tř.Sz- 6.tř.   ČaJS- 5.tř.Sh – 9.tř.9. třídalubomir.ostry@zsmohelno.cz
Mgr. Jana PiálkováAj- 6.tř., 7.tř., 8.tř,. 9.tř.Př – 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.Vz- 8.tř.Ze – 7.tř.7. třídajana.pialkova@zsmohelno.cz

Školní asistentka:

Jana Bazalová

Náboženství:

Mgr. Petr Václavek

Mateřská dovolená:

Mgr. Pavla Tkadlecová

Marcela Šebestová

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Milena Husáková

PaedDr. Růžena Fraňková

  • Příprava, tvorba, realizace, aktualizace, inovace, modernizace ŠVP

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Piálková

  • Koncepce prevence školy, preventivní program školy

Správce www stránek, správce počítačové učebny a metodik – koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Helena Kohoutková

Mgr. Hana Mášová

  • Aktualizace, inovace a modernizace webových stránek

Environmentální výchova a Celoškolský žákovský parlament:

Mgr. Ludmila Boudná

Mgr. Romana Dvořáková

Koordinátor projektu Ecoschools 2015/2019:

Mgr. Ludmila Boudná

Nepedagogičtí pracovníci

Ekonom(účetní) školy:

Bc. Zdeněk Cabejšek

  • Účetnictví, hospodaření, ekonomika školy ,příprava, kontrola a sledování rozpočtů, ekonomické rozbory a plánování, finanční, hospodářská, ekonomická a další dokumentace školy, uzávěrky, statistiky, směrnice a zásady, FKSP, doplňková činnost, personalistika, legislativa, třídění pošty, zpracování korespondence, ŠJ

Vedoucí kuchařka:

Marta Cvečková

  • Zajištění, organizace, řízení a kontrola činnosti provozu školního stravování, řízení a kontrola práce  pracovnic školního stravování

THP:

Bc. Zdeněk Cabejšek – ekonom

Správní, provozní zaaměstnanci:

Ladislav Filip – školník

Eva Hejnová – uklízečka

Eliška Jurková – uklízečka

Kateřina Zedníčková – uklízečka

Školní kuchyně a jídelna:

Marta Cvečková – vedoucí kuchařka

Milada Krejčová – kuchařka

Jaroslava Rozmahelová – pracovnice obchodního provozu