Pracovníci školy

Ředitel školy a výchovný poradce:

Mgr. Vladimír Horký,   vladimir.horky@zsmohelno.cz

tel. 724 556 383

Statutární zástupkyně ředitele:

Mgr. Dagmar Frolcová, dagmar.frolcova@zsmohelno.cz

tel. 607 805 199

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Hana Albrechtovávychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
hana.albrechtova@zsmohelno.cz
Mgr.Ludmila BoudnáČj- 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
ČaSP – 6.tř.
Vo- 6. tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
6. třídaludmila.boudna@zsmohelno.cz
Marie Bartoníkováasistentka pedagogamarie.bartonikova@zsmohelno.cz
Mgr. Ludmila ČernáI.stupeň
D – 9.tř.
4. třídaludmila.cerna@zsmohelno.cz
Mgr. Zbyněk DivišD – 6. tř., 7.tř., 8.tř.
Aj- 3.tř., 4.tř.,  5.tř., 7.tř., 8.tř.
ČaSP – 9.tř.
7. třídazbynek.divis@zsmohelno.cz
Mgr.Romana DvořákováI. stupeň1. třídaromana.dvorakova@zsmohelno.cz
Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.F – 6.tř, 7.tř., 8.tř., 9.tř.
Ch – 8.tř., 9.tř.
Vv – 4.tř., 6.tř.
ČaSP – 5.tř., 8.tř.
jitka.fojtova@zsmohelno.cz
Vladimíra Foretníkovávychovatelka ŠDvladimira.foretnikova@zsmohelno.cz
PaedDr.Růžena FraňkováM- 5.tř., 6.tř., 7.tř., 9.tř.
Tv – 9.tř.
Vz – 6.tř.
9. třídaruzena.frankova@zsmohelno.cz
Mgr.Dagmar FrolcováI. stupeň
Čj, Vv, Hv – 5tř.
Hv – 3.tř.
5. třídainfo@zsmohelno.cz
dagmar.frolcova@zsmohelno.cz
Mgr. Vladimír HorkýM – 8.tř.
Inf – 8.tř.
info@zsmohelno.cz
vladimir.horky@zsmohelno.cz
Mgr.Milena HusákováI. stupeň
ČaJS – 2. tř
3.třídamilena.husakova@zsmohelno.cz
Radomíra Kačírkováasistentka pedagogaradomira.kacirkova@zsmohelno.cz
Mgr. Hana MášováNj- 7.tř., 8.tř., 9.tř.
Inf- 5.tř., 6.tř., 7.tř.
Hv- 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.  
Vv – 8.tř., 9.tř.
hana.masova@zsmohelno.cz
Mgr.Helena KohoutkováI. stupeň2.třídahelena.kohoutkova@zsmohelno.cz 
Mgr. Lubomír OstrýZ- 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
Tv-  5.tř., 6.tř., 7.tř., 8.tř.
Sz- 6.tř.   
ČaJS- 5.tř.
Sh – 9.tř.
lubomir.ostry@zsmohelno.cz
Mgr. Jana PiálkováAj- 6.tř., 7.tř., 8.tř,. 9.tř.
Př – 6.tř., 7.tř., 8.tř., 9.tř.
Vz- 8.tř.
Ze – 7.tř.
8. třídajana.pialkova@zsmohelno.cz

Náboženství:

Mgr. Petr Václavek

Mateřská dovolená:

Mgr. Pavla Hošková


Koordinátor ŠVP:

Mgr. Milena Husáková

PaedDr. Růžena Fraňková

  • Příprava, tvorba, realizace, aktualizace, inovace, modernizace ŠVP

Školní metodik prevence:

Mgr. Jana Piálková

  • Koncepce prevence školy, preventivní program školy

Správce www stránek, správce počítačové učebny a metodik – koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Helena Kohoutková

Mgr. Hana Mášová

  • Aktualizace, inovace a modernizace webových stránek

Environmentální výchova a Celoškolský žákovský parlament:

Mgr. Ludmila Boudná

Mgr. Romana Dvořáková

Koordinátor projektu Ecoschools 2019/2023:

Mgr. Ludmila Boudná


Nepedagogičtí pracovníci

Jana Bazalová – školní asistentka

Bc. Zdeněk Cabejšek – ekonom (účetní školy)

Správní, provozní zaměstnanci:

Ladislav Filip – školník

Eva Hejnová – uklízečka

Božena Konečná – uklízečka

Kateřina Zedníčková – uklízečka

Školní kuchyně a jídelna:

Marta Cvečková – vedoucí kuchařka

Milada Krejčová – kuchařka

Kateřina Brožová – pracovnice obchodního provozu

Mateřská dovolená:

Marcela Šebestová