1. třída

Sekce pro rodiče

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj MČaJS  VvČj
 úterý Čj MČaSP Čj
 středa ČjTvM Čj
 čtvrtek MČjČaJS Čj 
 pátek Čj M Tv Hv 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je img-5793-700x525.jpg.

Zprávy z 1. třídy

2023/2024