4. třída

Sekce pro rodiče

15 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Fráňová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M Aj Tv Hv
 úterý Čj M ČaJS Vv Vv
 středa Aj Čj M ČaJS Čj
 čtvrtek Čj M ČaJS Tv Čj
 pátek Čj Aj M ČaSPČj

Čj – Český jazyk a literatura: Mgr. Milena Husáková

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika: Mgr. Milena Husáková

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Milena Husáková

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Milena Husáková

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Milena Husáková

Hv – Hudební výchova: Mgr. Milena HusákováZPRÁVY ZE 4. TŘÍDY 2021/2022


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

O BUBULÍNKOVI


VELIKONOCE


NAŠE BATIKA


RETRO DEN


UČÍ NÁS KAMARÁDI


NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA BRNO


BAREVNÝ TÝDEN


PONOŽKOVÝ DEN


KARNEVALOVÉ DOPOLEDNE


BRUSLENÍ


PEJSKOVÁ HLÍDKA


PRAVĚK V NAŠÍ TŘÍDĚ


NAŠE VÁNOCE


CESTUJEME PO NAŠÍ VLASTI


SNĚHOVÁ NADÍLKA A NAŠE TVOŘENÍ


FLORBALOVÝ TURNAJ

HVĚZDY
KOMETA

MIKULÁŠ

MIKULÁŠSKÉ DOPOLEDNE


PODZIM V NAŠÍ TŘÍDĚ

SPORTOVCI

Tvoření