4. třída

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jitka Brachetková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí M Hv Čj Čj Aj
 úterý Aj Inf Čj M ČaJS
 středa Čj Čj Tv M ČaJS
 čtvrtek M Čj Aj Vv Vv
 pátek Čj Tv ČaSP MČaJS

Čj – Český jazyk a literatura: Mgr. Zuzana Novosádová

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika: Mgr. Jitka Brachetková

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Jitka Brachetková

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Milena Husáková

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Jitka Brachetková

Hv – Hudební výchova: Mgr. Helena Kohoutková


ZPRÁVY ZE 4. TŘÍDY

2022/2023