4. třída

21 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milada Červinčáková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj Tv M Aj ČaJS
 úterý Čj M Vv Vv Čj
 středa Aj M Čj ČaJS ČaSP
 čtvrtek Čj M Tv ČaJS Čj
 pátek M Čj Aj Hv Čj

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:


Podzimní tvoření

V pracovních činnostech děti vytvořily krásné skřítky Podzimníčky a strašidla z přírodního materiálu. Ve třídě vznikla krásná výstavka s podzimním nádechem.


Dopravní výchova

Dne 18.10. se uskutečnila v naší třídě teoretická část dopravní výchovy žáků 4. ročníku. Pracovnice Městského úřadu Náměšť nad Oslavou z odboru dopravy seznamovaly děti s pravidly silničního provozu, dopravními značkami a nebezpečími číhajícími na silnici. Měly připraven i malý testík, kde děti popisovaly povinnou výbavu kola.


Projekt Vysočina

Čtvrtek 27. 9. 2018 byl v naší třídě ve znamení projektu o Vysočině. 
Žáci si předem za domácí úkol připravili zadané úkoly a vyhledávali informace o vodních nádržích, hradech, zámcích, chráněných krajinných oblastech, památkách UNESCO a rodácích Vysočiny. Někteří si přinesli i krásné vytištěné obrázky. Shrnuli jsme tímto projektem učivo z vlastivědy. 
Společně spolupracovali ve skupinkách, zapisovali, malovali, lepili. Práci zvládli na výbornou.