4. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Fráňová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M Aj Tv Hv
 úterý Čj M ČaJS Vv Vv
 středa Aj Čj M ČaJS Čj
 čtvrtek Čj M ČaJS Tv Čj
 pátek Čj Aj M ČaSPČj

Čj – Český jazyk a literatura: Mgr. Milena Husáková

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika: Mgr. Milena Husáková

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Milena Husáková

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Milena Husáková

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Milena Husáková

Hv – Hudební výchova: Mgr. Milena HusákováZPRÁVY ZE 4. TŘÍDY 2021/2022


PODZIM V NAŠÍ TŘÍDĚ

SPORTOVCI

Tvoření