4. třída

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Černá

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj Tv M Aj ČaJS
 úterý Čj M Čj Vv Vv
 středa Čj M Aj ČaJS Čj
 čtvrtek Čj M Tv Čj ČaSP
 pátek Čj Aj M ČaJS Hv

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova: Ing. Jitka Fojtová, Ph. D.

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy: