4. třída

21 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milada Červinčáková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj Tv M Aj ČaJS
 úterý Čj M Vv Vv Čj
 středa Aj M Čj ČaJS ČaSP
 čtvrtek Čj M Tv ČaJS Čj
 pátek M Čj Aj Hv Čj

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:

Zimní radovánky pokračují – bruslení na stadionu v Náměšti nad Oslavou


Hrátky na sněhu

Konečně jsme si užili sněhovou pokrývku. Koulovali jsme se, stavěli sněhuláka, stavěli iglú, sáňkovali.


Návštěva Muzea Mohelenska

16. ledna jsme navštívili místní muzeum, kde jsme zhlédli výstavu předmětů, které byly nalezeny v okolí Mohelna z doby kamenné, bronzové a železné, ze středověku až po 1. světovou válku. Zajímavě nám při tom vyprávěl pan Kopeček.
Odnesli jsme si omalovánky, týkající se výstavy a vědomostní kvíz.
Moc děkujeme za zajímavý výklad a nové poznatky.


Předvánoční pátek ve 4. třídě

Hned ráno jsme se odebrali do tělocvičny základní školy, kde se vyhodnocovaly sběrové aktivity a sportovní soutěže. Poslední den ve škole v tomto roce jsme ve třídě strávili posezením u vánočního cukroví, rozbalováním dárečků a zhlédnutím vánočního filmu. Pak se děti rozešly nedočkavě domů.

Chtěla bych popřát všem rodičům krásné a pohodové Vánoce, mnoho zdraví a spokojenosti.
Mgr. Milada ČervinčákováPravěk

Ve čtvrtek 13. 12. se to ve čtvrté třídě hemžilo pravěkými lidmi. Děti pracovaly v centrech. Čekaly na ně úkoly ze čtení, vlastivědy, matematiky, českého jazyka a výtvarné výchovy. Naučily se vytvářet jeskynní malby, pravěkou básničku, počítaly slovní úlohy z pravěku, dozvěděly se, jak žili pravěcí lidé, jaké používali nástroje. Projekt trval tři vyučovací hodiny, děti pilně pracovaly a úkoly ve všech centrech splnily.


Podzimní tvoření

V pracovních činnostech děti vytvořily krásné skřítky Podzimníčky a strašidla z přírodního materiálu. Ve třídě vznikla krásná výstavka s podzimním nádechem.


Dopravní výchova

Dne 18.10. se uskutečnila v naší třídě teoretická část dopravní výchovy žáků 4. ročníku. Pracovnice Městského úřadu Náměšť nad Oslavou z odboru dopravy seznamovaly děti s pravidly silničního provozu, dopravními značkami a nebezpečími číhajícími na silnici. Měly připraven i malý testík, kde děti popisovaly povinnou výbavu kola.


Projekt Vysočina

Čtvrtek 27. 9. 2018 byl v naší třídě ve znamení projektu o Vysočině. 
Žáci si předem za domácí úkol připravili zadané úkoly a vyhledávali informace o vodních nádržích, hradech, zámcích, chráněných krajinných oblastech, památkách UNESCO a rodácích Vysočiny. Někteří si přinesli i krásné vytištěné obrázky. Shrnuli jsme tímto projektem učivo z vlastivědy. 
Společně spolupracovali ve skupinkách, zapisovali, malovali, lepili. Práci zvládli na výbornou.