4. třída

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Černá

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj Tv M Aj ČaJS
 úterý Čj M Čj Vv Vv
 středa Čj M Aj ČaJS Čj
 čtvrtek Čj M Tv Čj ČaSP
 pátek Čj Aj M ČaJS Hv

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova: Ing. Jitka Fojtová, Ph. D.

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:


Úkoly a práce pro domácí přípravu

Vážení přátelé!
Srdečně zdravím a pro příští dny přeji pevné zdraví.
Mgr. Ludmila Černá

Pokyny:
Všechny písemné úkoly zpracuj do školního sešitu Čj a M.
Úpravu dodržuj, jako bys psal domácí úkol.
Úkoly jednotlivě nezasílej, všechny si vyberu a zkontroluji, až se vrátíme do normálu.
Zadávám takové úkoly, které umíš zpracovat.
Ústní úkoly pak vyhodnotíme společně, stejně tak texty vlastivědy a přírodovědy. Žádné zápisy nedělej.


Milí žáci,
posílám pozdravy! Vzpomínám na vás a věřím, že už jste se zaběhli v domácí přípravě. Rozvrhněte si vždy úkoly, plánujte. Nic neodkládejte na později. Práci si kontrolujte.
Dělejte rodičům radost a pomáhejte jim v této nelehké situaci. Jsem s rodiči ve spojení, tedy i s vámi. Pokud máte nějaké starosti či trápení, s důvěrou se na mě můžete obrátit. Stejně jako vy i já pracuji. Připravuji a promýšlím další učivo tak, abyste si je co nejlépe osvojili.
S přáním klidných dnů

                                                           Mgr. Ludmila Černá

Týden od 30. března do 3. dubna

ČJ     
vyjmenovaná slova – zvláštnosti – ŠS
slovní druhy – str. 78, cvič. 1a – ústně
Podle tab. str.76    
a) str.77, cvič. 3, str. 78, cvič. 2 – písemně
b) PS str.35, 1. sloupec, str.37, 1. sloupec – postup jako ve škole


      
G – str. 106 – obvod čtverce – prostudovat
Str. 107 – 109  
a) ústně cvič. 1, 2, porovnej – 6, 9, 15, 16, 18, 19
b) písemně cvič. 3, 7, 12, 21


ČaJS:
VL    str. 16 – 17, text, obrázky
PŘ     str. 54 – 56, text, obrázky


Anglický jazyk – učivo na 30. 3. – 3. 4. 2020

– základní slovní zásoba lekce 6 ( činnosti ve volném čase, dny v týdnu, televizní pořady )

– písemně do sešitu napsat na každý den v týdnu nějakou činnost
( příklad: I play computer games on Saturdays. – koncovka – s, protože mluvíme o každé sobotě )

– čtení a ústní překlad – učebnice strana 46 a 47
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-family-1-uroven?



Týden od 23. března do 27. března

ČJ: vyjmenovaná slova – str. 99, cvič. 2a  – písemně
slovní druhy – str. 91, cvič. 9 – ústně – pomoci si tabulkou ve ŠS
PS fialový – dokončit str. 47 a str. 49
Tabulka na str. 69  a) str.73, cvič.3 a str.74, cvič.4 – písemně

                                        b) PS str. 33, 1.sloupec


M:       G – str. 105 – obvod obdélníku – prostudovat ústně
str. 103 – 104  a) ústně cvič. 24, 25 pouze porovnej, 27, 29, 31

                                       b) písemně cvič. 22, 36, slovní úloha 23


ČaJS: Vlastivěda     str. 10 – 13, text, obrázky, zopakujte si – ústně. Ústně si projít Opakování str. 14 – 15.

ČaJS: Přírodověda   str. 50 – 53


Anglický jazyk: učivo na 23. – 27. 3. 2020

– opakování základní slovní zásoby lekce 5

– ústně zopakovat předložky – next to, between, opposite – tvořit věty podle mapky na   straně 36 v učebnici ( příklad: The zoo is next to the cinema. ) – ústně

– čtení a ústní překlad textu v učebnici na sraně 38, 39

– písemný překlad textu v pracovním sešitě na straně 91 / úkol 3 – Hello Peter ( do sešitu English )



pracovní týden od 16. – 20. 3. 2020

Čj:
vyjmenovaná slova: str. 98/cv. 2a písemně
slovní druhy (1-10): str. 85/cv. 8 – ústně
pracovní sešit fialový: str. 45 – dokončit celou, pokračovat na str. 47
tabulka str. 69: a) učebnice str. 70/cv. 4, str. 71/cv. 3 (obě cvičení písemně)
b) pracovní sešit str. 31/první sloupec (vzory město, moře)

M:
G: str.99-100 – pročíst, prostudovat obrázky, bez písemných záznamů
učebnice str. 101-102: a) ústně cv. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 20
b) písemně cv. 6, 12, 18 a slovní úloha 101/2

ČaJS – Vl.
str. 6-9 – přečíst, obrázky, otázky (Zopakujte si ústně)

ČaJS – Př.
str. 47-49 – přečíst, obrázky


Anglický jazyk – opakování 4. lekce

– čtení a ústní překlad učebnice str. 30 – The Gint Spiders: Part 3

– písemný překlad textů na str. 31 do sešitu

– naučit se říkanku v pracovním sešitě na straně 38 Rhyme Time

               Vše bude překontrolováno a přezkoušeno!


Výtvarná výchova – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu