4. třída

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Černá

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj Tv M Aj ČaJS
 úterý Čj M Čj Vv Vv
 středa Čj M Aj ČaJS Čj
 čtvrtek Čj M Tv Čj ČaSP
 pátek Čj Aj M ČaJS Hv

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova: Ing. Jitka Fojtová, Ph. D.

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:


Vážení rodiče,
konec školního roku se kvapem blíží. Děkuji Vám za celoroční spolupráci.
Přeji Vám hodně zdraví, příjemné prožití dovolených a prázdnin s Vašimi dětmi.

Zdraví Vás

Mgr. Ludmila Černá.

V pondělí a v úterý od 10.00 do 14.00 se v budově II. stupně odevzdávají učebnice – učebnice musí být vygumované, polepené. Poškozené učebnice se budou muset zaplatit.

V pátek se bude vydávat vysvědčení a proběhne focení tříd! Vy, co jste do školy nechodili, musíte mít vyplněné čestné prohlášení a roušku. Sraz v 7.40 u budovy II. stupně.Úkoly a práce pro domácí přípravu

Vážení přátelé!
Srdečně zdravím a pro příští dny přeji pevné zdraví.
Mgr. Ludmila Černá

Pokyny:
Všechny písemné úkoly zpracuj do školního sešitu Čj a M.
Úpravu dodržuj, jako bys psal domácí úkol.
Úkoly jednotlivě nezasílej, všechny si vyberu a zkontroluji, až se vrátíme do normálu.
Zadávám takové úkoly, které umíš zpracovat.
Ústní úkoly pak vyhodnotíme společně, stejně tak texty vlastivědy a přírodovědy. Žádné zápisy nedělej.


Týden od 15. 6. do 19. 6.

ČJ:
Žádný písemný úkol z jazyka českého ti tentokrát nezadávám, ale ani ústní úkoly neodbývej. Budou se týkat přímé řeči a závěrečného opakování.

Přímá řeč:
str. 129 /obě tabulky, hlavně nastuduj bílou dole/
str. 130 /žlutá tab./ a cv. 2a

Opakování: 
str. 136, cv. 1c, d, g  a cv. 2a
str. 137, cv. 3a, 5, 7, 8
str. 138, cv. 9, 10a, 12


M:      


G – Na tu se v tomto týdnu hodně soustředíme. Sešit geometrie už máš k dispozici, tak si písemně vypracuj, tedy i narýsuj, následující cvičení:


str. 152, cv. 2, cv. 4a,b, cv. 5a /u pravoúhlého trojúhelníku vypočítej jeho obvod – jak na to, najdeš na str. 96/
str. 153, cv. 7, 10, 18


ČaJS:
VL – str. 47, Závěrečné opakování /ale klidně si znovu projdi i opakování předešlá, ať si něco zapamatuješ/

PŘ – str. 92 – 93, také Závěrečné opakování.


Všechny sešity přes prázdniny uchovej!
Vyučující z nich budou vycházet při opakování na začátku nového školního roku.        

L. Černá


Anglický jazyk: UČIVO  15. 6. – 19. 6. 2020


Zdravím a posílám poslední učivo v tomto školním roce. Budeme pracovat pouze s učebnicí. Zopakujte si základní slovní zásobu z každé lekce (str. 9, 10, 17, 25, 33, 41, 43, 49) a projděte si nová slovíčka z lekce 8 (str. 57 – počasí).
Dále si na str. 62 přečtěte a volně přeložte podle obrázků konec příběhu – The Space Robots. Také si postupně projděte zaslané odkazy, můžete si procházet i jiná cvičení v dané třídě.
https://www.umimeanglicky.czTýden od 8. 6. do 12. 6.

ČJ:
Shoda přísudku s podmětem – shrnutí:  
ústně – str. 122, cv. 4
písemně – PS str. 54, doplnit celou

Jednoduchá věta – shrnutí:  
ústně – str. 123, obě tabulky a cv. 2

Stavba souvětí: 
a/ ústně: str. 125, žlutá tabulka a cv. 2a, 3a
str. 126, žlutá tabulka nahoře a cv. 4a
str. 126, žlutá tabulka uprostřed a cv. 5a

b/ písemně: str. 127 /žlutá tabulka/ a cv. 7a


M:
G:
Už budeš mít k dispozici sešit, tak si do něj zkus vypracovat tato cvičení:
str. 152, cv. 5a, b  /včetně odpovědí je – není/
str. 153, cv. 7 a 10

Počty:
a/   ústně nic
b/   písemně: str. 150, cv. 9 /4 příklady z druhého řádku/
str. 150, cv. 12


ČaJS:
VL – str. 45 – 46
O životě lidí na počátku novověku a Závěrečné opakování /1. část/.

PŘV – str. 85 – 89 /po leknín/ – přečíst a obrázky.


Až budeš ve dnech 10. – 12. 6. doručovat písemné úkoly /připomínám ČJ, M, VL – opakování 1 – 6 /,
vezmi si s sebou batoh nebo větší tašku, aby sis mohl/a/ odnést košíček s drobnostmi, sešity, výkresy, kufřík a věci na Tv.

                                                               L. Černá


UČIVO  8. 6. – 12. 6. 2020

Anglický jazyk

V pracovním sešitě vypracujte str. 66 a tu mi pošlete.


Ke cv. 1 posílám text poslechu:
ONE – He plays tennis and basketball.
TWO – He’s got a computer.
THREE – He works in a sport centre.
FOUR – He likes apples and bananas.
FIVE – He likes playing the guitar.
SIX – He drives a car.
SEVEN – He likes chocolate.
EIGHT – He works with animals.

U cv. 2 musíte podle popisu určit majitele kabely. Dále si přečtěte a přeložte v učebnici text na str. 52, dole si projděte věty a doplněné je přepište do sešitu English ( Complete the sentences. )Týden od 1. 6. do 5. 6.

Důležitá informace – žáci, kteří nenastoupí do školy, odevzdají sešity, pracovní listy a všechny zadané úkoly 10. – 12. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Všechno vložíte do igelitové tašky a odevzdáte u vchodu školy. V tyto dny můžete také přinést pomerančovou kůru, hluchavku, víčka.

Učebnice se budou odevzdávat 22. a 23. 6. opět v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Informace k vydání vysvědčení budou ještě upřesněny!


Zdravím Tě ke Dni dětí a posílám další úkoly.
Pracuj pravidelně a poctivě, neboť se blíží dny odevzdání všech písemných projevů /10. – 12. 6./.

ČJ:
Shoda přísudku s podmětem  /118 – 122/  
a/ ústně – str. 118, cv. 1a a obě tabulky /žlutá a hlavně bílá/
str. 119, cv. 2, 3               
str. 120, obě tabulky a cv. 5                  
str. 121, cv. 2, 3

b/ písemně – PS str. 52 a 53, doplnit celé


M:
G – str. 152, cv. 1, 4 – ústně
písemně cv. 3 /napiš si vzorec a vypočítej obvod/

Počty
a/ústně: str. 148, cv. 4 /nastudovat tabulku/ a cv. 5, 6
str. 151, cv. 21

b/ písemně: str. 150, cv. 7 /celé/                
str. 150, cv. 9 /4 příklady z prvního řádku/


ČaJS:

VL: str. 42 – 44 – Habsburkové – renesance /zvláště jak asi poznáme renesancní stavbu/. Přečti si i o módě.
PŘV: str. 81 – 84 – převažují obrázky, tak se na ně dobře podívej.               

                                                                                                                                                                                                                           L. Černá


Anglický jazyk: UČIVO  1. 6. – 5. 6. 2020

Zdravím a posílám úkoly pro žáky, kteří pracují doma.
Nejdříve vypracujte v pracovním sešitě str. 64 (doplňte věty z nabídky)
a stranu 65, kterou mi ofocenou pošlete.
Ke cv. 1 posílám text poslechu: 
One – she works in a shop.
Two – she wears jeans and drives a lorry.
Three – he brings letters and cards.
Four – she works in a sports centre.
Five – he works in a cafe.
Six – he drives a taxi.
Dále si do sešitu English napište tyto vazby a přeložte si je:
He/She likes… He/She doesn’t like… He/She plays… He’s got/She’s got.  Na základě těchto vazeb si ústně projděte v učebnici stranu 51 a podle příkladu nahoře tvořte další věty.
Do slovníčku zapisujte neznámá slovíčka z lekce 7.Týden od 25. 5. do 29. 5.

ČJ:
Jednoduchá věta:   
a/ uč. str. 112, žlutá tabulka
b/ uč. str. 112, cv. 2a /písemně, sestav vhodné věty. První slovo je vždy začátek věty, ostatní musíš vhodně vybrat napříč sloupci. Každé slovo můžeš použít jen jednou. /

Přísudek:  
co se dělo, děje, bude dít!   
a/ str. 113, žlutá tabulka
b/ str. 113, cv. 1a ” Bajaja ” /Cvičení opiš a vlnovkou podtrhni slovesa, čili přísudky.


Pozor!
Buď bude sloveso jednoduché, zvratné /se, si/, nebo složené /jsem, jsme, by, bych…/


Podmět:  
první pádová otázka KDO, CO?  
a/ str. 114, žlutá tabulka dole    
b/ str. 114, cv. 2 /písemně, vytvoříš tzv. holé věty/
c/ str. 115, cv. 2a /ústně, přesně podle zadání/


M:
G:
a/ str. 145, červený text nahoře, zapamatovat si první 3 řádky   
b/ ústně – str. 146, cv. 7, 8, 9

Počty:  
a/ ústně – str. 144, cv. 22, 23, 24, 25, 26  a str. 147
/barevná tabulka, zapamatovat si druhou a poslední tečku/
b/ písemně – str. 149, cv. 1 /sečti písemně/


ČaJS:
VL – str. 39/ Jagellonci
str. 40/ Opakování /písemně další sloupec /
str. 41/ ústně Přehled středověku

PŘV – str. 77/ od Olejniny,
pak strany 78, 79, 80                                                       

Zdraví     L. Černá


Milí žáci, protože v pondělí někteří z vás nastoupí do školy a někteří zůstanou doma, tak vás chci informovat o dalším průběhu výuky.
Učivo, které bude zadáno platí pro všechny. Rozdíl bude, že s žáky, kteří budou ve škole ho proberu já, vy ostatní to musíte zvládnout doma. S pozdravem Zbyněk Diviš

UČIVO 25. 5. – 29. 5. 2020
Anglický jazyk

Tento týden bude hlavně opakovací. Zopakujte si základní slovní zásobu z lekcí 1-7, najdete v učebnici na těchto stránkách: 5 – abeceda, 9, 17, 25, 33, 41, 49 + číslovky 1 – 100 a dny v týdnu.
Znovu si přečtěte a přeložte texty na str. 32, 40, 48.
Z nové látky si do sešitu opište otázky z učebnice na str. 50 a přiřaďte povolání:
an astronaut, a clown, a music teacher. Who znamená Kdo, doesn’t vytváří zápor.
Kdo zůstává doma, pošle mi úkol ve tvaru ( 1 – a music teacher…).
Také si projděte předchozí odkazy.Týden od 18. 5. do 22. 5.

ČJ – SLOH:  
cvičení si projít ústně!
a/ str. 72 ” Zvířata a jejich povyražení ”
– přečti si text, uvědom si slovesa, která jsou pro každé vypravování velmi důležitá. Opakuje se některé? Pokud ano, je rozmístěno dobře?
b/ str. 87, cv. 5
c/ str. 95, cv. 1 /tabulka/
Uvědom si, jaké informace má obsahovat pozvánka.
Např. datum, místo konání, hodina, ale také oslovení a program.
d/ str. 111, cv. “Blahopřání”
Text si přečti a popřemýšlej, že blahopřání může být vážné i humorné, ale nesmí urážet, zesměšňovat.

ČJ – ML: str. 110, cv. 1 / písemně / tab. překresli do sešitu a vyplň. Pomůže ti barevná tabulka nad cvičením.


M – Grafický součet a rozdíl úseček: str. 138, cv. 1, str. 139, cv. 1 /ústně si promysli/
M – počty:  
a/ ústně: str. 141, cv. 1, 2, 7                                                                
b/ písemně: str. 141, cv. 3 /zapiš pouze řešení/
str. 143, cv. 15, 21 a slovní úlohy 16, 17, 18, 19                                    
str. 142, cv. 13 /s ocáskem, jen 2 př. jsou beze zbytku/


ČaJS:
VL: str. 36 – 39 /po Jagellonce, ty už ne. Přečíst, obrázky./       
PŘV: str. 74 – 78 /po živočichové na poli, ty už ne, máš tam málo textu a hodně obr./

Jistě už se těšíš do školy!!!                                                                        
Zdraví Vás L. Černá


UČIVO  18.5. – 22.5. 2020
Anglický jazyk:

Seznamte se s postavami v učebnici na str. 49 ( a firefighter… ) a do sešitu Aj k nim přiřaďte texty z bublin.
Dále na této straně dole se podívejte na obrázky s věcmi a ke každé přiřaďte správnou osobu – příklad: a computer – an office worker.
Toto cvičení mi pošlete ofocené, nebo ve Wordu.
V prac sešitě na str. 63 udělejte cv. 1, 2.
Ke cv. 1 posílám text:
One – I make bread and cakes.

Two – I work in a big hospital.

Three – I work in a garage and I mend cars.

Four – I teach science in a school.

Five – I’m an office worker.

Six – I wear a uniform and a special hat and I use a hose.

Na rozšíření slovní zásoby posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-otazky-odpovedi-pozdravy-1-urovenTýden od 11. 5. do 15. 5.

ČJ     
Slovesa  –  pokračování  / str. 106 – 109 /


Pozor! 
Rozlišujeme způsob oznamovací / v čase minulém, přítomném, budoucím /
způsob rozkazovací / bez času /
způsob podmiňovací / bez času /


a/ str. 106, žlutá tabulka a cv. 4 / písemně /… doplň a vlnovkou podtrhni slovesa.
b/  str. 107, všechny 3 tabulky a cv. 4a / písemně /
c/  str. 108, všechny 3 tabulky a cv. 2 / písemně / a vlnovkou opět slovesa
d/ Shrnutí všech 3 způsobů:  str. 109, cv. 3a / písemně/ … doplň a velkým tiskacím písmenem nadepiš, zda se jedná o způsob  O, R, P.


M     
G: Obsah čtverce:   
str. 132, cv. 1 a 3


/ Pozor! Zapamatovat si další vzorec z růžového rámečku. /


Počty: str. 136 – 137……
a/ ústně: str. 136 / růžová tabulka – zapamatovat si / a str. 137, slovní úlohy 6, 7, 8, 9
b/ písemně: str. 137, cv. 10 / sečítej, odčítej a násob pod sebou, děl s ocáskem /


ČaJS
VL:
str. 33 – 34 / pyramida obyvatelstva /,
str. 35, opakování do 5. sloupce             

PŘV:    
str. 72 – 73           

Zdraví Vás
L. Černá


UČIVO  11.5. – 15.5. 2020

Anglický jazyk:

Děkuji těm, kteří posílají úkoly.
Tento týden zahájíme lekci 7, ke které je třeba si vyhledat tato slovíčka (vazby):
quarter past, quarter to, I get up, I have a shower, I have breakfast, late.
Na základě toho si přeložte text příběhu v učebnici na str. 48 – We’re late. V pracovním sešitě vypracujte na str. 62 cv. 1 a 2.
Ke cv. 1 nemáte poslech a tak posílám jeho text:

ONE – I get up at seven o’clock.

TWO – I have a shower at quarter past seven.

THREE – I have breakfast at quarter to eight.

FOUR – By mum.

Po doplnění cv. 2 mi pošlete český překlad (pozor na časy).

Na rozšíření slovní zásoby posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-verbs_household-1-uroven?


Výtvarná výchova: práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


UČIVO: 4. – 7. 5. 2020

ČJ:     
Slovesa – pokračování / str. 104 – 105 /

a/ žlutá tab. str 104 – ústně cv. 1a

b/ bílá tab. str. 104 dole – naučit / pozor na i/y ve 3. osobách čísla množného /
písemně cv. 2 , str. 104 / . Vytvořený tvar podtrhni.

c/ obě tab. str. 105 nahoře – naučit!…. ses, sis, i/y…..
ústně promyslit cv. 3, pod tabulkami
– písemně cv. 4 – Postupuj jako v matematice. Přelož si stránku na poloviny a utvoř 2 a 2 sloupce.
Zadání neopisuj, jenom číslo osoby: 1., 2., 3. ……

d/ str. 105, cv. 5a / ústně si zopakuj použití vhodných předpon /


M:      
G – str. 130, cv. 1, 2, 3 prostudovat ústně a naučit zpaměti vzorec z růžové tabulky dole. Zapamatuj si značku centimetr čtverečný!
Počty
– ústně: str. 128, cv. 14, 15, 18                                          
písemně: str. 133, cv. 6 / pouze vynásobit, slovní úlohy ne! /
str. 129, cv. 19, 23, 25, 27a, 29                                                
str. 134, cv. 10, 13


ČaJS:
VL – str. 30 – 32 / hlavně nastuduj, jak poznáš gotickou stavbu /
PŘV – str. 69- 71 / přečti si a prohlédni obrázky /


Anglický jazyk: UČIVO 4.5. – 7.5. 2020

Stále nemám od všech úkol z minulého týdne –  eviduji si!!! Chválím ty, kteří ho poslali.
Věty, které jste napsali v kladném tvaru nyní dejte do záporu, kde použijete: haven’t got / hasn’t got  ( opět pozor na osoby – já, on, ona, my…).
Na procvičování sloves posílám odkaz:
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-slovesa-zakladni-1-uroven?source=explicitMapGlobal
Nová slovesa si několikrát projít, nebo vypsat.


Výtvarná výchova: práci najdete na tomto odkazu:
https://vyuka.p3k.eu/vytvarna-vychova-4-rocnik-aktuality/


UČIVO: 27. – 30. 4. 2020

ČJ          Podstatná jména rodu mužského – shrnutí:
a/ tab. str. 82 dole,  str. 83 dole,  str. 88 nahoře,  str. 92 nahoře (nebo školní sešit) – vzory umět skloňovat zpaměti
b/ PS str. 49, zkontrolovat, že máš vyřešenou celou stránku
c/ uč. str. 94, cv. 2 (písemně)…. pozor na poslední větu!

Nové učivo:     Slovesa – pokračování… str. 102-103
a/ Žlutá tab. str. 102 … Zopakujte si…… z toho plyne ústně cv. 1a
(nápověda – jednoduché tvary najdeš dva)
b/ Bílá tab. str. 102 a cv. 2 (také ústně)
c/ str. 103, cv. 7a (písemně – sledovaný jev, sloveso, podtrhnout)


M            
G: nic nového!
Sám/sama si vyber v uč. stránky, které ti moc nešly, a opakuj!
Počty:  
a/ ústně: str. 124, cv. 1, 2          
b/ str. 125, cv. 5, 6          
c/ str. 126, cv.5 (pod sloupce si podlož papír)  
d/ str.127, cv . 9, 10, 11

písemně: str. 124, cv. 4
str. 125, cv. 7 (počítáš pod sebe, dělení s ” ocáskem”)


ČaJS:

VL: str. 27 – 29 / Opakování do 4. sloupce /               
PŘV: str. 66 – 68                                               

Zdraví Vás L. Černá


Anglický jazyk: 27. 4. – 30. 4. 2020

Milí čtvrťáci,
minulý týden jste si zopakovali sloveso „ to be“ a teď se vrhneme na sloveso „ to have“ ( mít ).
Je třeba si zopakovat tyto tvary: I have got, He has got, She has got, It has got, We have got, You have got, They have got.
Na každou vazbu vypracujte 1 větu ( celkem jich bude 7)  buď do sešitu a vyfotit, nebo napsat přímo ve Wordu a poslat na můj mail: zbynek.divis@zsmohelno.cz

Na odkazu si projděte další slovesa:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-verbs_basic-1-uroven


Výtvarná výchova: práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Pracovní týden od 20. dubna do 24. dubna

ČJ           
1) Utvrzování učiva – slovní druhy /1-10/: str. 81, cv. 1a (ústně)

2) Podst. jm. rodu ženského – shrnutí:  str. 76, tabulka zpaměti, umět skloňovat
str. 81, cv. 2, 3 (ústně) a str. 81, cv. 4 (písemně),
PS: str. 41, dokončit celou stránku písemně

3) Slovesa – pokračování:  str. 100, žlutá tabulka – zopakujte si a podle ní cv. 1a) – ústně vyhledat slovesa a určit si čas/y/
str. 100, bílá tabulka (naučit se časovat tato vzorová slovesa, všimni si i)
str. 101, žlutá tabulka, znovu tě upozorňuje na měkké i, a podle ní vypracuj cv. 4 (písemně)


M            
G: str. 118, cv. 1 a 4 (promysli ústně)
Počty – ústně: str. 120, cv. 8 /pozoruj/, cv. 9 /budeš dělit/              
Počty – písemně:  str. 120, cv. 11 dole / jen vypočítej, sl. úlohy ne! /
str. 121, cv. 12 / budeš dělit/                                                                          
str. 121, cv. 14, cv. 15
str. 122, cv. 24 / tabulka/                                                                                 
str. 122, cv. 19, cv. 20


ČaJS:
VLstr. 25 /hlavně znaky románských staveb/
do 3. sloupce Opakování ze str. 26         

PŘV – str. 63, 64, 65                

Zdraví Vás     L. Černá


Anglický jazyk:

Zopakujte si tvary slovesa „ to be“ –
já jsem, on je, ona je, to/ono je
my jsme, ty jsi/vy jste, oni jsou
Na každý tvar napište do sešitu English jednu větu anglicky.

Na procvičení posílám tento odkaz:
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-11.html
Doplňujete am, is , are.
Udělejte několikrát!


Zdravím po Velikonocích!

       Jestli jsi do svátků zpracoval/a/ vše, co jsem ti zadala, tak tě velice chválím! Těžko se pracuje člověku samotnému po tak dlouhou dobu. Jediným pozitivem je, že nemusíš tak brzy vstávat.

        Zápisy úkolů se ti budou zdát stále delší. Ale to proto, že některá zadání budu více vykládat, abys je co nejlépe zvládl/a/. Více do počtu jich určitě nebude.
Pracuj pěkně po týdnech a pokud možno podle rozvrhu. Ne vše v jednom dni, to není správné. Šetři místem, aby ti školní sešity stačily.

        V dalších týdnech položím důraz na učivo českého jazyka, kde nám bohužel ústní kontakt bude velice chybět. Vyberu tabulky a cvičení k jejich použití a minimálnímu procvičení.

        V matematice se soustředím na ústní geometrii /pečlivé čtení obrázků/ a písemné počty. Sčítání, odčítání, násobení a dělení. Slovní úlohy si dělěj ústně. Stačí přijít na jejich řešení /tzn. který z daných čtyř početních úkonů uplatníš/.
Jestli máš doma čítanku, můžeš si ji pročítat do konce. Jinak si přečti nějakou pěknou knížku. Můžeš také po chvilkách využít vzdělávání podle České televize.

V případě potřeby mohou rodiče zavolat na číslo 732 209 107.

Mgr. Ludmila Černá


Týden od 14. 4. do 17. 4.

ČJ    
Pravopis:  str.69, cv. 4a /ústně, zopakuj si v něm vhodné použití předpon/
Podst. jm. rodu středního – shrnutí:

a/ tabulka str. 69, naučit zpaměti jednotlivé vzory. Tabulku používej při řešení cvičení. Připomínám – podst. jméno se musí se svým vzorem rýmovat, říkáme shodovat.
Říkáme si 1. a 2. pád…… kdo, co?….. bez koho, čeho?
např.:
slovo bez slova jako město bez města / s městy, proto se slovy/,
tak se pracuje se všemi vzory.

b/ ústně:  str. 75, cv. 2 a 3

c/ písemně:  str. 75, cv. 4a /
Pozor!
Ve cvičení doplňuješ koncovky podst. jmen – na konci, ale také sem tam vyjm. slova/

d/ PS str. 33, dokončit celou stránku /jako ve škole – pád, vzor, koncovka y/i/

Nové učivo: SLOVESA  / něco už umíš ze třetí třídy /

a/ str. 98, žlutá tabulka
Zopakujte si a podle ní vyřeš celkem dvě cvičení:  
str. 97, cv. 2a  a  str. 98, cv. 1a / z obou vypiš pouze slovesné tvary /
Tvar se může skládat i z více než 1 slova – může být zvratný se/si, nebo s tvary slovesa být jsem/jsme, nebo s oběma dohromady.


M
Geometrie:
zůstaneš na str. 114, znovu promysli cv. 1, 2, 3 a 4.

Různé:
Nové učivo:    ZLOMKY

a/  ústně:       str. 116 celá, pročíst, přemýšlet nad obrázky

                      str. 117, cv. 4, 5, 8

                       str. 119, cv. 1, 2, 3 /přečti/ a cv. 4 /promysli /

b/ písemně:  str. 117, cv. 6 a 7

                        str. 119, cv. 7


ČaJS
VL: Vezmi si velký list papíru a slož ho tak / nebo si ho rozměř /, aby sis vytvořil/a/ 6 sloupců. Do nich budeš postupně řešit OPAKOVÁNÍ.
V tomto týdnu ze str. 14 /Pravěk/ a ze str. 21 /Počátek středověku/.
Tzn.        1          2          3          4          5          6

str.14   
str.21
Nově si přečíst str. 22 – 24 / obrázky /

PŘV: str. 60 – 62


Anglický jazyk

– stále opakovat probranou základní slovní zásobu

– vyhledat anglická slovíčka, která charakterizují VELIKONOCE

– několikrát si projděte tyto odkazy:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-zvirata-mix-1-uroven?
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zvirata-mix-1-uroven?
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovani-slovicek-zvirata-mix-1-uroven/279


Výtvarná výchova: práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Týden od 6. dubna do 10. dubna


Vážení rodiče a maličcí studenti,
věřím, že i v předvelikonočním týdnu budete denně (nebo alespoň přes den) poctivě pracovat, nejlépe podle rozvrhu, a těšit se na další témata, která budou po Velikonocích následovat. Osobně bych raději chodila do školy.

Zatím Vám však s přicházejícími svátky jara přeji hodně zdraví, pohody a sluníčka.                                                                                                                         

Ludmila Ćerná

ČJ    
vyjmenovaná slova, viz ŠS
Slovní druhy 1 – 10 – str.80, cvič. 1 ústně
Podle tabulky str. 76:    
a) str. 79, cvič. 5, str. 80, cvič. 4 – písemně
b) PS str. 39, 1. sloupec, str. 41, 1. sloupec


    
G – str. 110, cvič. 1 – ústně
str. 114, cvič. 1, 2 – promyslit ústně
str. 111 – 113
a) ústně cvič. 15, 19, 20
b) písemně cvič. 1, 3, 6, 11, 12


ČaJS
VL: str. 18 – 20 – text, obrázky
opakování str. 21 – připravit si ústně

PŘ: str. 57 – 59 – stejný postup

Pokud se po Velikonocích nevrátíme do školy, dostaneš další úkoly.
Hlavně si udělej písemné úkoly, procvičuj vyjmenovaná slova a slovní druhy, násobilku. A přečti si nějakou hezkou knížku.


Anglický jazyk – 6. – 8. 4. 2020

Posílám odkazy na opakování číslovek:
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-2-uroven?

https://www.umimeanglicky.cz/strilecka-cisla?


Milí žáci,
posílám pozdravy! Vzpomínám na vás a věřím, že už jste se zaběhli v domácí přípravě. Rozvrhněte si vždy úkoly, plánujte. Nic neodkládejte na později. Práci si kontrolujte.
Dělejte rodičům radost a pomáhejte jim v této nelehké situaci. Jsem s rodiči ve spojení, tedy i s vámi. Pokud máte nějaké starosti či trápení, s důvěrou se na mě můžete obrátit. Stejně jako vy i já pracuji. Připravuji a promýšlím další učivo tak, abyste si je co nejlépe osvojili.
S přáním klidných dnů

                                                           Mgr. Ludmila Černá

Týden od 30. března do 3. dubna

ČJ     
vyjmenovaná slova – zvláštnosti – ŠS
slovní druhy – str. 78, cvič. 1a – ústně
Podle tab. str.76    
a) str.77, cvič. 3, str. 78, cvič. 2 – písemně
b) PS str.35, 1. sloupec, str.37, 1. sloupec – postup jako ve škole


      
G – str. 106 – obvod čtverce – prostudovat
Str. 107 – 109  
a) ústně cvič. 1, 2, porovnej – 6, 9, 15, 16, 18, 19
b) písemně cvič. 3, 7, 12, 21


ČaJS:
VL    str. 16 – 17, text, obrázky
PŘ     str. 54 – 56, text, obrázky


Anglický jazyk – učivo na 30. 3. – 3. 4. 2020

– základní slovní zásoba lekce 6 ( činnosti ve volném čase, dny v týdnu, televizní pořady )

– písemně do sešitu napsat na každý den v týdnu nějakou činnost
( příklad: I play computer games on Saturdays. – koncovka – s, protože mluvíme o každé sobotě )

– čtení a ústní překlad – učebnice strana 46 a 47
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-family-1-uroven?Týden od 23. března do 27. března

ČJ: vyjmenovaná slova – str. 99, cvič. 2a  – písemně
slovní druhy – str. 91, cvič. 9 – ústně – pomoci si tabulkou ve ŠS
PS fialový – dokončit str. 47 a str. 49
Tabulka na str. 69  a) str.73, cvič.3 a str.74, cvič.4 – písemně

                                        b) PS str. 33, 1.sloupec


M:       G – str. 105 – obvod obdélníku – prostudovat ústně
str. 103 – 104  a) ústně cvič. 24, 25 pouze porovnej, 27, 29, 31

                                       b) písemně cvič. 22, 36, slovní úloha 23


ČaJS: Vlastivěda     str. 10 – 13, text, obrázky, zopakujte si – ústně. Ústně si projít Opakování str. 14 – 15.

ČaJS: Přírodověda   str. 50 – 53


Anglický jazyk: učivo na 23. – 27. 3. 2020

– opakování základní slovní zásoby lekce 5

– ústně zopakovat předložky – next to, between, opposite – tvořit věty podle mapky na   straně 36 v učebnici ( příklad: The zoo is next to the cinema. ) – ústně

– čtení a ústní překlad textu v učebnici na sraně 38, 39

– písemný překlad textu v pracovním sešitě na straně 91 / úkol 3 – Hello Peter ( do sešitu English )pracovní týden od 16. – 20. 3. 2020

Čj:
vyjmenovaná slova: str. 98/cv. 2a písemně
slovní druhy (1-10): str. 85/cv. 8 – ústně
pracovní sešit fialový: str. 45 – dokončit celou, pokračovat na str. 47
tabulka str. 69: a) učebnice str. 70/cv. 4, str. 71/cv. 3 (obě cvičení písemně)
b) pracovní sešit str. 31/první sloupec (vzory město, moře)

M:
G: str.99-100 – pročíst, prostudovat obrázky, bez písemných záznamů
učebnice str. 101-102: a) ústně cv. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 20
b) písemně cv. 6, 12, 18 a slovní úloha 101/2

ČaJS – Vl.
str. 6-9 – přečíst, obrázky, otázky (Zopakujte si ústně)

ČaJS – Př.
str. 47-49 – přečíst, obrázky


Anglický jazyk – opakování 4. lekce

– čtení a ústní překlad učebnice str. 30 – The Gint Spiders: Part 3

– písemný překlad textů na str. 31 do sešitu

– naučit se říkanku v pracovním sešitě na straně 38 Rhyme Time

               Vše bude překontrolováno a přezkoušeno!


Výtvarná výchova – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu