5. třída

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Hana Mášová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.6. hod.
 pondělí Inf Čj Aj M ČjHv
 úterý ČaJS Čj M Čj Tv
 středa Čj M Aj Vv Vv
 čtvrtek Čj M ČaJS Tv Čj
 pátek M Aj ČaJS ČaSP Osv

Čj Český jazyk a literatura: Mgr. Dagmar Frolcová

AjAnglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková

MMatematika: PaedDr. Růžena Fraňková

InfInformatika: Mgr. Hana Mášová

ČaJSČlověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý

ČaSPČlověk a svět práce: Mgr. Zbyněk Diviš

TvTělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý

VvVýtvarná výchova: Mgr. Zuzana Novosádová

HvHudební výchova: Mgr. Hana Mášová

OsvOsobnostně sociální výchova: Mgr. Hana Mášová


ZPRÁVY Z 5. TŘÍDY

2023/2024


Světový den logiky

V sobotu 24. 2. 2024 jsem se zúčastnila Světového dne logiky v Dukovanech, na základě mého postupu ze školního kola. Soutěž byla rozdělena na 2 kola. V prvním i druhém kole jsem dostala pracovní list a měla jsem vyplnit příklady týkající se logiky. Příklady jsem zvládla vyplnit, pochopila jsem téměř vše. Na základě
vyhodnocení jsem získala díky rozstřelu 3. místo a doma mi na poličce stojí krásný pohár.

Eliška Starobová, 5. třída

Moc Elišce gratulujeme ke krásnému 3. místu!!!


Divadelní představení Loupežník Rumcajs v Náměšti nad Oslavou

V pondělí 26. 2. 2024 jsme se vypravili společně se žáky 1. – 4. třídy na divadelní představení v Náměšti nad Oslavou, které se nám moc líbilo!


Karneval v naší třídě

V pátek 23. 2. jsme byli ve výuce v karnevalových maskách a oslavili tak masopust. Zahráli jsme si židličkou, zatancovali si a zazpívali, zahráli jsme si společné kolektivní hry. Výborně jsme se bavili a den si skvěle užili!


Bodíkovaná – vítězové lednové soutěže


Naše pololetní vysvědčení


Ochutnávka exotického ovoce z projektu Ovoce do škol


Vážení rodiče a milé děti,

Vám přeje Vaše třídní učitelka Hana Mášová


Vánoční besídka

V pátek 22. 12. 2023 jsme si skvěle užili vánoční besídku. Zazpívali jsme si u stromečku koledu Narodil se Kristus Pán, rozdali si dárky, uvařili čaj a nebo čokoládu (za kávovar děkujeme Patrikovi Harákovi) a podělili se o pizzu. Také jsme mlsali cukroví, chipsy a zapíjeli limonádami. Děti si s dárky hrály, měli jsme puštěnou pohádku Grinch a na závěr jsme si zatancovali. Minutou ticha jsme projevili účast na tragické události z Prahy 21. 12. 2023.


Matematický oříšek

Dne 13. 12. 2023 se uskutečnila soutěž Matematický oříšek, ve které 1. místo získal David Suchna se 43 body, 2. místo – Matyáš Ďurec se 42 body a 3. místo Antonín Dobrovolný se 35 body.

Tito úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola v Třebíči.


Nácvik a zpívání u vánočního stromu


Tvoření adventních věnců


Děti připravily rodičům třídu na třídní schůzku

Rodiče jsme potěšili a z toho jsme měli velkou radost!


Světýlková cesta – strašidelné odpoledne


Vítězové říjnové soutěže – Bodíkovaná


Sběr starého papíru

Ve dnech 16. a 17. 10. 2023 se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru. V naší třídě se celkem nasbíralo 92,47 kg, což je průměr na žáka 7,11 kg.

Nejvíce v naší třídě nasbírali Martin Němec 35 kg, Antonín Dobrovolný 27,33 kg a David Suchna 21,14 kg.

Věřím, že v jarním termínu se přidají i ostatní žáci!


Dostali jsme dárek

Děkujeme společnosti E.ON za krásné stolní kalendáře!


Sportovní olympiáda

V pondělí 18. 9. proběhla sportovní olympiáda žáků I. stupně naší školy a ZŠ Dukovany a tady jsou všichni odměnění sportovci! K nejlepším v naší třídě patřili: Matyáš Ďurec, Michaela Mutlová a Miloš Husák.

Všem moc gratuluji!


Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Předseda třídy: David Suchna

Místopředseda: Patrik Harák

Členové parlamentu CŽP: David Suchna, Miloš Husák, Matyáš Ďurec

Pokladníci: Antonín Dobrovolný a Martin Němec

Péče o květiny: Michaela Mutlová a Natálie Kavalcová

Nástěnkáři: Zuzana Freivaldová, Eliška Starobová, Ondřej Hrůza, Štěpán Horký


Milá děvčata a milí chlapci,

přeji vám šťastné vykročení do nového školního roku! Věřím, že se nám bude společně dařit a že budeme mít spoustu krásných zážitků! Těším se na Vás!

Vaše třídní učitelka Mgr. Hana Mášová


ARCHIV


ZPRÁVY ZE 4. TŘÍDY

2022/2023