4. třída

Sekce pro rodiče

25 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Zuzana Novosádová

Asistent pedagoga: Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj Aj Tv M ČaJS
 úterý M Čj Čj ČaSP Hv
 středa Aj Čj ČaJS M Čj
 čtvrtek M Čj Tv ČaJS Čj
 pátek Čj Aj Vv Vv M

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Novosádová, Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Dagmar Frolcová

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Zbyněk Diviš

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:

2020/2021


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

1. hod.
8 – 8:45
2. hod. 
9 – 9:45
3. hod.
10 – 10:45  
4. hod.
11 – 11:45
pondělíČj (dívky)Aj
Mgr. Diviš
M (chlapci)
úterýČj (chlapci)M (dívky)Aj
Mgr. Novosádová
středaM (dívky)Aj
Mgr. Diviš
ČaJS

čtvrtekM (chlapci)Čj (dívky)Aj
Mgr. Novosádová
Čj (chlapci)

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.