5. třída

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Hana Mášová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.6. hod.
 pondělí Inf Čj Aj M ČjHv
 úterý ČaJS Čj M Čj Tv
 středa Čj M Aj Vv Vv
 čtvrtek Čj M ČaJS Tv Čj
 pátek M Aj ČaJS ČaSP Osv

Čj Český jazyk a literatura: Mgr. Dagmar Frolcová

AjAnglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková

MMatematika: PaedDr. Růžena Fraňková

InfInformatika: Mgr. Hana Mášová

ČaJSČlověk a jeho svět: Mgr. Lubomír Ostrý

ČaSPČlověk a svět práce: Mgr. Zbyněk Diviš

TvTělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý

VvVýtvarná výchova: Mgr. Zuzana Novosádová

HvHudební výchova: Mgr. Hana Mášová

OsvOsobnostně sociální výchova: Mgr. Hana Mášová


ZPRÁVY Z 5. TŘÍDY

2023/2024

Slavnostní ukončení školního roku 2023/24 a vydávání vysvědčení

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 jsme slavnostně ukončili školní rok a 5. třídu. Děti dostaly velmi pěkná vysvědčení za svoji celoroční práci. Velice jim gratuluji a děkuji za jejich práci – zapojení se do sběrových akcí školy, za reprezentaci školy na veřejnosti při kulturních vystoupeních, také na školním výletě jsme si to skvěle užili!

Přeji Vám krásné letní prázdniny plné zážitků se svými rodiči, přáteli a nejbližšími!

Vaše třídní učitelka Hana Mášová


Školná výlet ZOO Jihlava a Podzemí

V úterý 11. 6. jsme se vypravili na školní výlet do ZOO Jihlava a Podzemí společně s 3. třídou a 4. B. Moc se nám expozice zvířat líbily, obzvláště žirafy, levharti, krokodýli, medvědi a malý hrošík byli úžasní!

V jihlavském podzemí to bylo velmi zajímavé až tajemné. Všichni jsme se občerstvili, nakoupili suvenýry a upomínkové předměty. Spokojeni jsem si všichni v pořádku vrátili domů.

Děkujeme CA Úsměv, panu průvodci Markovi a panu řidiči za bezpečnou a pohodovou jízdu.


Den dětí

jsme společně oslavili soutěžemi a zábavnými aktivitami, které pro nás připravili v pondělí 3. června naši deváťáci. Den jsem si moc užili a děvčatům a chlapců z 9. třídy moc děkujeme!


Bodíkovaná – vítězové květnové soutěže


Bodíkovaná – vítězové dubnové soutěže


Projekt Čistá Vysočina

V rámci projektu Čistá Vysočina jsme v pondělí 15. 4. 2024 s naší třídou prošli a poklidili Hadcovu step v Mohelně. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k ochraně životního prostředí. Děti chválím za jejich pomoc a pečlivý úklid!


Bodíkovaná – vítězové březnové soutěže


Krásné a veselé Velikonoce Vám přeje Vaše paní učitelka


Barevný týden

Ponožkový den 21. 3.


Bodíkovaná – vítězové únorové soutěže


Náš fotokoutek


Vaří celá škola aneb Studená kuchyně hravě

Dne 28. února uspořádal Celoškolský žákovský parlament naší školy kulinářskou soutěž pod názvem Vaří celá škola aneb Studená kuchyně hravě a tři žáci naší třídy – Patrik Harák, Miloš Husák a Eliška Starobová se soutěže zúčastnili. Ve II. kategorii (žáci 4. a 5. třídy) získala Eliška 2. místo a Miloš 3. místo.

Vítězové 3. kategorie

Moc dětem gratuluji a děkuji všem za účast v soutěži!


Světový den logiky

V sobotu 24. 2. 2024 jsem se zúčastnila Světového dne logiky v Dukovanech, na základě mého postupu ze školního kola. Soutěž byla rozdělena na 2 kola. V prvním i druhém kole jsem dostala pracovní list a měla jsem vyplnit příklady týkající se logiky. Příklady jsem zvládla vyplnit, pochopila jsem téměř vše. Na základě
vyhodnocení jsem získala díky rozstřelu 3. místo a doma mi na poličce stojí krásný pohár.

Eliška Starobová, 5. třída

Moc Elišce gratulujeme ke krásnému 3. místu!!!


Divadelní představení Loupežník Rumcajs v Náměšti nad Oslavou

V pondělí 26. 2. 2024 jsme se vypravili společně se žáky 1. – 4. třídy na divadelní představení v Náměšti nad Oslavou, které se nám moc líbilo!


Karneval v naší třídě

V pátek 23. 2. jsme byli ve výuce v karnevalových maskách a oslavili tak masopust. Zahráli jsme si židličkou, zatancovali si a zazpívali, zahráli jsme si společné kolektivní hry. Výborně jsme se bavili a den si skvěle užili!


Bodíkovaná – vítězové lednové soutěže


Naše pololetní vysvědčení


Ochutnávka exotického ovoce z projektu Ovoce do škol


Vážení rodiče a milé děti,

Vám přeje Vaše třídní učitelka Hana Mášová


Vánoční besídka

V pátek 22. 12. 2023 jsme si skvěle užili vánoční besídku. Zazpívali jsme si u stromečku koledu Narodil se Kristus Pán, rozdali si dárky, uvařili čaj a nebo čokoládu (za kávovar děkujeme Patrikovi Harákovi) a podělili se o pizzu. Také jsme mlsali cukroví, chipsy a zapíjeli limonádami. Děti si s dárky hrály, měli jsme puštěnou pohádku Grinch a na závěr jsme si zatancovali. Minutou ticha jsme projevili účast na tragické události z Prahy 21. 12. 2023.


Matematický oříšek

Dne 13. 12. 2023 se uskutečnila soutěž Matematický oříšek, ve které 1. místo získal David Suchna se 43 body, 2. místo – Matyáš Ďurec se 42 body a 3. místo Antonín Dobrovolný se 35 body.

Tito úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola v Třebíči.


Nácvik a zpívání u vánočního stromu


Tvoření adventních věnců


Děti připravily rodičům třídu na třídní schůzku

Rodiče jsme potěšili a z toho jsme měli velkou radost!


Světýlková cesta – strašidelné odpoledne


Vítězové říjnové soutěže – Bodíkovaná


Sběr starého papíru

Ve dnech 16. a 17. 10. 2023 se na naší škole uskutečnil sběr starého papíru. V naší třídě se celkem nasbíralo 92,47 kg, což je průměr na žáka 7,11 kg.

Nejvíce v naší třídě nasbírali Martin Němec 35 kg, Antonín Dobrovolný 27,33 kg a David Suchna 21,14 kg.

Věřím, že v jarním termínu se přidají i ostatní žáci!


Dostali jsme dárek

Děkujeme společnosti E.ON za krásné stolní kalendáře!


Sportovní olympiáda

V pondělí 18. 9. proběhla sportovní olympiáda žáků I. stupně naší školy a ZŠ Dukovany a tady jsou všichni odměnění sportovci! K nejlepším v naší třídě patřili: Matyáš Ďurec, Michaela Mutlová a Miloš Husák.

Všem moc gratuluji!


Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Předseda třídy: David Suchna

Místopředseda: Patrik Harák

Členové parlamentu CŽP: David Suchna, Miloš Husák, Matyáš Ďurec

Pokladníci: Antonín Dobrovolný a Martin Němec

Péče o květiny: Michaela Mutlová a Natálie Kavalcová

Nástěnkáři: Zuzana Freivaldová, Eliška Starobová, Ondřej Hrůza, Štěpán Horký


Milá děvčata a milí chlapci,

přeji vám šťastné vykročení do nového školního roku! Věřím, že se nám bude společně dařit a že budeme mít spoustu krásných zážitků! Těším se na Vás!

Vaše třídní učitelka Mgr. Hana Mášová


ARCHIV


ZPRÁVY ZE 4. TŘÍDY

2022/2023