4. třída

Sekce pro rodiče

25 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Zuzana Novosádová

Asistent pedagoga: Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj Aj Tv M ČaJS
 úterý M Čj Čj ČaSP Hv
 středa Aj Čj ČaJS M Čj
 čtvrtek M Čj Tv ČaJS Čj
 pátek Čj Aj Vv Vv M

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Zuzana Novosádová, Mgr. Zbyněk Diviš

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Dagmar Frolcová

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Zbyněk Diviš

Tv – Tělesná výchova: PaedDr. Růžena Fraňková

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Ivana Hošková

Hv – Hudební výchova


Zprávy ze 4. třídy:

2020/2021

Ze srdce vám přeji krásné svátky vánoční, mnoho úsměvů a radostných chvil v novém roce a co hlavně, přece zdraví, to je teď pro všechny to nejdůležitější. 


Pěkné svátky paní učitelka 

Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

1. hod.
7:45 – 8:25
2. hod. 
8:40 – 9:20
3. hod.
9:45 – 10:25  
4. hod.
10:40 – 11:20
5. hod.
11:35 – 12:15
pondělíČj (dívky)Aj Di M (chlapci) Čj (chlapci)
úterýČj chM dAj Nov Čj d
středa Aj DiČaJS dČaJS ch

čtvrtekM chČj dAj Nov Čj chM d
pátek Hv Nov

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.


Naše společné online focení 🙂

——————————-

MODRÝ TÝDEN 15.3. – 19. 3. 2021

______________________________________________________________________________

Zelený týden 22. 3. – 26. 3. 2021

Žlutý týden 6. 4. – 9. 4. 2021

Den Země v naší třídě

Ukliďme společně Mohelno – se třídou jsme se vydali společně posbírat odpadky v malé části obce Mohelno, celý den jsme měli téma: Jak pomoci planetě Zemi, na konci jsme si každý vytvořili svého panáčka, který vypovídá, co bychom rádi udělali pro zlepšení žití na naší planetě. Celý den jsme si společně užili .