Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.35 – 9.20
3.9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.30 – 12.15
6. 12.25 – 13.10
přestávka    13.10 – 13.40
7. 13.40  – 14.25

Organizace školního roku 2018/2019

  • Zahájení školního roku:  3. září 2018  (pondělí)
  • Konec 1. pololetí:  31. ledna 2019 (čtvrtek)
  • Konec školního roku:  28. června 2019 (pátek)

Podzimní prázdniny – pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny – sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny – pondělí 4. března – neděle 10. března 2019

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny – sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Zápis do 1. ročníku – středa 10. dubna 2019

Přijímací zkoušky na střední školy  – 12. – 30. dubna 2019                                                      

Zahájení školního roku 2019/2020 – pondělí 2. září 2019.


Termíny pedagogických rad: 

  • 31. 8. 2018
  • 19. 11. 2018
  • 28. 1. 2019
  • 15. 4. 2019
  • 24. 6. 2019
  • 28. 6. 2019

Termíny třídních schůzek:

10. září 2018 – informační schůzka pro rodiče

říjen, listopad 2018 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

19. listopadu 2018

15. dubna 2019

červen 2018 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2019/2020:

 10. 4. 2019


17. společenský ples školy:

 25. 1. 2019