Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.30 – 9.15
3.9.35 – 10.20
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.15 – 13.00
přestávka    13.10 – 13.30
7. 13.30  – 14.15


Termíny pedagogických rad: 

  • 1. 9. 2023
  • 20. 11. 2023
  • 29. 1. 2024
  • 22. 4. 2024
  • 24. 6. 2024
  • 28. 6. 2024

Termíny třídních schůzek:

13. září 2023 – informační schůzka pro rodiče

6. listopad 2023 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

20. listopad 2023

22. duben 2024

červen 2024 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2023/2024:

 10. 4. 2024