Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.35 – 9.20
3.9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.30 – 12.15
6. 12.25 – 13.10
přestávka    13.10 – 13.40
7. 13.40  – 14.25


Termíny pedagogických rad: 

  • 30. 8. 2021
  • 22. 11. 2021
  • 19. 1. 2022
  • 20. 4. 2022
  • 27. 6. 2022
  • 30. 6. 2022

Termíny třídních schůzek:

14. září 2021 – informační schůzka pro rodiče

říjen, listopad 2021 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

22. listopadu 2021

20. dubna 2022

červen 2022 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2022/2023:

 6. 4. 2022