Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.30 – 9.15
3.9.30 – 10.15
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.15 – 13.00
přestávka    13.10 – 13.30
7. 13.30  – 14.15


Termíny pedagogických rad: 

  • 30. 8. 2021
  • 22. 11. 2021
  • 19. 1. 2022
  • 20. 4. 2022
  • 27. 6. 2022
  • 30. 6. 2022

Termíny třídních schůzek:

14. září 2021 – informační schůzka pro rodiče

říjen, listopad 2021 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

22. listopadu 2021

20. dubna 2022

červen 2022 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2022/2023:

 12. 4. 2022