Organizace školního roku

Vyučovací hodiny

1. 7.40 – 8.25
2.8.30 – 9.15
3.9.35 – 10.20
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 – 12.05
6. 12.15 – 13.00
přestávka    13.10 – 13.30
7. 13.30  – 14.15


Termíny pedagogických rad: 

  • 31. 8. 2022
  • 21. 11. 2022
  • 30. 1. 2023
  • 24. 4. 2023
  • 26. 6. 2023
  • 30. 6. 2023

Termíny třídních schůzek:

14. září 2022 – informační schůzka pro rodiče

říjen, listopad 2022 – informace o volbě povolání (SŠ) – pro rodiče vycházejících žáků a další zájemce, na této schůzce budou přítomni zástupci středních škol

21. listopad 2022

24. duben 2023

červen 2023 – schůzka rodičů budoucích prvňáčků


 Zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2022/2023:

 12. 4. 2023