Celoškolský žákovský parlament (CŽP)

Schází se pravidelně 1x za měsíc, případně podle potřeby i častěji. Z každé třídy ho zastupují 2 – 3 členové. Zasedání řídí předseda, kterému pomáhá jeho místopředseda.

Členové jednotlivých tříd mají za úkol po zasedání parlamentu informovat své spolužáky ve třídě o průběhu a výsledcích schůzky a zároveň předávat informace a reprodukovat názory svých spolužáků na dalších zasedáních CŽP (viz Stanovy CŽP).

Parlament koordinují dva pedagogičtí pracovníci: na 1. stupni – Mgr. Romana Dvořáková a na 2. stupni – Mgr. Ludmila Boudná.

Členové CŽP jsou zároveň Ekotýmem a velkou měrou se podílí na plnění základních úkolů pro obhájení titulu Ekoškola (obhajoba nás čeká v roce 2023).

Školní parlament vede dokumentaci o své činnosti, zveřejňuje ji na školních nástěnkách a na venkovní informační tabuli, která se nachází v blízkosti zadního vchodu školy.

O úspěšně proběhlých akcích veřejnost informujeme na již zmíněné venkovní informační tabuli, prostřednictvím www stránek naší školy, příspěvky do Zpravodaje Mohelno, ale i do Třebíčského deníku Kraje Vysočina.

Zprávy o činnosti zasíláme rovněž Ekologickému sdružení TEREZA v Praze.

Děti se učí za spolupráce koordinátorek práci plánovat, realizovat, zhodnotit, dokumentovat a výsledky své činnosti zveřejňovat. Je to úkol nelehký a dlouhodobý.

CŽP má podporu vedení školy, obecních úřadů a pro ekologické aktivity i finanční podporu několika sponzorů.


Zprávy z činnosti CŽP


2023/2024

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2023/2024


Soutěž Celoškolského žákovského parlamentu ZŠ Mohelno


Pro školní rok 2023/2024 byli demokratickou cestou zvoleni tito členové CŽP

I. stupeň

1. třída:   Ostrá Eliška    Pražák Vojtěch

2. třída:   Hlaváčová Simona  Šubrtová Viola  Zakl Dominik

3. třída:   Došková Linda    Kolesa Karel

4.A  třída:  Šindelková Barbora    Macek Jiří   

4.B  třída:  Holoubková Lea    Brűckner Marek


II. stupeň

5. třída: Husák Miloš, Suchna David, Ďurec Matyáš

6. třída: Cahová Petra, Došková Laura, Karakevasová Efi

7. třída: Koláčná Marie, Staňková Pavlína

8. třída: Harák Jan, Kelčová Kristýna

9. třída: Lengyel Jakub, Outulná Leona


2022/2023

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2022/2023


Masopustní rej na naší škole


Soutěž Celoškolského žákovského parlamentu ZŠ Mohelno

Klikněte si na následující odkaz:


I. stupeň zastupují:

1. třída: Sladký Jiří   Šmahelová Ema

2. třída: Došková Linda   Karakevasová Sofi     Mohelská Adéla

3.A třída: Černohlávková Lucie   Macek Jiří  

3.B třída: Holoubková Lea   Staňková Natálie

4. třída: Dobrovolný Antonín   Mutlová Michaela

5. třída: Petra Cahová Laura Došková Efi Karakevasová

Náš drak

V říjnu jsme dostali od Sofinky Karakevasové draka, kterého jsme v parlamentu dozdobili papírovými listy a plstí. Listy jsme nejprve vystřihli a do klovatiny pak zapouštěli barvy podzimu. Tvořili jsme po skupinkách. Drak nyní zdobí naši chodbu.


II. stupeň zastupují:

6. třída: Marie Koláčná a Pavlína Staňková

7. třída: Beáta Staňková a Tao Gia Han

8. třída: Leona Outulná a Jakub Lengyel

9. třída: Nikola Jurková a Jan Suchánek


2021/2022

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2021/2022


I. stupeň zastupují:

1. třída:  Karakevasová Sofi    Mohelská Adéla

2.A třída:  Borkovec Kryštof    Šindelková Barbora

2.B třída:  Hlaváč Matyáš    Holoubková Lea 

3. třída:  Dobrovolný Antonín    Kavalcová Natálie

4. třída: Cahová Petra    Došková Laura    Karakevasová Efi


II. stupeň zastupují:

5. třída: Marie Koláčná, Pavlína Staňková

6. třída: Miloš Ležák, Tereza Nestrojilová

7. třída: Leona Outulná, Ondřej Outulný

8. třída: Nikola Jurková, Jan Suchánek

9. třída: Jakub Koláčný, Petra Budínová, Tereza Zezulová


2020/2021

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2020/2021

Poděkování

Základní škola Mohelno
mnohokrát děkuje  všem,

kteří po celý školní rok sbírali pet víčka
pro nemocnou Nikolku Plachou z Moravského Krumlova!!!
V listopadu si její rodina odvezla 30 plných pytlů víček!
I nadále budeme Nikolce pomáhat sběrem víček.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!


Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:

1.A  třída:    Černohlávková Lucie   Hochman Jan   Loziňáková Barbora

1.B  třída:    Holoubková Lea     Staňková Natálie                  

2. třída:       Husák Miloš     Mutlová Michaela

3. třída:       Cahová Petra     Došková Laura    Karakevasová Efi

4. třída:       Koláčná Marie     Staňková Pavlína


II. stupeň zastupují:

5. třída: Mia Mohelská, Beata Staňková, Lenka Tao

6. třída: Lucie Loucká, Ondřej Outulný

7. třída: Nikola Jurková, Jan Suchánek

8. třída: Petra Budínová, Jakub Koláčný, Tereza Zezulová

9. třída: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek


2019/2020

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2019/2020

Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:

1. třída: Antonín Dobrovolný, Eliška Starobová

2. třída: Petra Cahová, Efi Karakevasová, Vojtěch Loucký

3. třída: Marie Koláčná, Pavlína Staňková

4. třída: Lea Vaculíková, Ondřej Velc

5. třída: Lucie Loucká, Natálie Prušková, Kateřina Suchnová


II. stupeň zastupují:

6. třída: Nikola Jurková, Jan Suchánek

7. třída: Petra Budínová, Jakub Koláčný, Tereza Zezulová

8. třída: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek

9. třída: Aneta Fazekasová, Filip Krška, Marcela Lagová, Nela Outulná


2018/2019

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2018/2019

Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:

1. třída:     Cahová Petra, Kosour Ondřej

2. třída:    Dobrovolná Kateřina, Koláčná Marie

                     Prušková Aneta

3. třída:     Mačatová Karolína, Velc Ondřej

4. třída:     Kožnar Martin, Prušková Natálie

5. třída:      Frolec Matyáš, Suchánek Janza II. stupeň zastupují:

6. třída:   Budínová Petra , Koláčný Jakub                    

7. třída:  Frolec Vojtěch, Kožnarová  Aneta, Suchánek  Jakub  

8. třída:  Fazekasová Aneta, Lagová Marcela, Krška Filip, Outulná Nela

 9. třída:  Benáčková Barbora, Chytková Markéta