Celoškolský žákovský parlament (CŽP)

Schází se pravidelně 1x za měsíc, případně podle potřeby i častěji. Z každé třídy ho zastupují 2 – 3 členové. Zasedání řídí předseda, kterému pomáhá jeho místopředseda.

Členové jednotlivých tříd mají za úkol po zasedání parlamentu informovat své spolužáky ve třídě o průběhu a výsledcích schůzky a zároveň předávat informace a reprodukovat názory svých spolužáků na dalších zasedáních CŽP (viz Stanovy CŽP).

Parlament koordinují dva pedagogičtí pracovníci: na 1. stupni – Mgr. Romana Dvořáková a na 2. stupni – Mgr. Ludmila Boudná.

Členové CŽP jsou zároveň Ekotýmem a velkou měrou se podílí na plnění základních úkolů pro obhájení titulu Ekoškola (obhajoba nás čeká v roce 2023).

Školní parlament vede dokumentaci o své činnosti, zveřejňuje ji na školních nástěnkách a na venkovní informační tabuli, která se nachází v blízkosti zadního vchodu školy.

O úspěšně proběhlých akcích veřejnost informujeme na již zmíněné venkovní informační tabuli, prostřednictvím www stránek naší školy, příspěvky do Zpravodaje Mohelno, ale i do Třebíčského deníku Kraje Vysočina.

Zprávy o činnosti zasíláme rovněž Ekologickému sdružení TEREZA v Praze.

Děti se učí za spolupráce koordinátorek práci plánovat, realizovat, zhodnotit, dokumentovat a výsledky své činnosti zveřejňovat. Je to úkol nelehký a dlouhodobý.

CŽP má podporu vedení školy, obecních úřadů a pro ekologické aktivity i finanční podporu několika sponzorů.


Zprávy z činnosti CŽP


2020/2021

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2020/2021

Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:


II. stupeň zastupují:

6. třída: Lucie Loucká, Ondřej Outulný

7. třída:

8. třída:

9. třída: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek


2019/2020

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2019/2020

Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:

1. třída: Antonín Dobrovolný, Eliška Starobová

2. třída: Petra Cahová, Efi Karakevasová, Vojtěch Loucký

3. třída: Marie Koláčná, Pavlína Staňková

4. třída: Lea Vaculíková, Ondřej Velc

5. třída: Lucie Loucká, Natálie Prušková, Kateřina Suchnová


II. stupeň zastupují:

6. třída: Nikola Jurková, Jan Suchánek

7. třída: Petra Budínová, Jakub Koláčný, Tereza Zezulová

8. třída: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek

9. třída: Aneta Fazekasová, Filip Krška, Marcela Lagová, Nela Outulná


2018/2019

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2018/2019

Do celoškolského žákovského parlamentu pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni tito členové, kteří budou zastupovat své třídy na I. i II. stupni naší školy.

I. stupeň zastupují:

1. třída:     Cahová Petra, Kosour Ondřej

2. třída:    Dobrovolná Kateřina, Koláčná Marie

                     Prušková Aneta

3. třída:     Mačatová Karolína, Velc Ondřej

4. třída:     Kožnar Martin, Prušková Natálie

5. třída:      Frolec Matyáš, Suchánek Janza II. stupeň zastupují:

6. třída:   Budínová Petra , Koláčný Jakub                    

7. třída:  Frolec Vojtěch, Kožnarová  Aneta, Suchánek  Jakub  

8. třída:  Fazekasová Aneta, Lagová Marcela, Krška Filip, Outulná Nela

 9. třída:  Benáčková Barbora, Chytková Markéta