Školní jídelna

JÍDELNÍČEK


ZAMĚSTNANCI

vedoucí kuchařka: Marta Cvečková, tel.: 568 642 232

kuchařka: Milada Krejčová

pracovnice obchodního provozu: Marcela Šebestová

účetní: Bc. Zdeněk Cabejšek, tel.: 568 642 549 


DOKUMENTY


Provoz školní jídelny

  • pracovní doba: 6:00 – 14:20 hod.
  • výdejní doba pro ostatní strávníky: 11:00 – 11:20 hod.                                 
  • výdejní doba pro žáky a zaměstnance: 11:30 – 13:30 hod.

Výše stravného:

  • žáci 6 – 10 let :  26 Kč
  • žáci 11 – 14 let :  28 Kč
  • žáci 15 let a více : 29 Kč
  • zaměstnanci školy: 42 Kč 
  • ostatní strávníci: 76 Kč

V ceně oběda je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, příloha, kompoty – zeleninové saláty, ovoce, nápoj.


Přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování se u žáků podává písemně.


Placení stravného

Platba za obědy se provádí převodem na běžný účet školy nebo inkasem. 
Platba převodem musí být provedena během prvních tři pracovních dnů v měsíci.

Číslo účtu je 86-2782930227/0100. Vyúčtování provede převodem pan účetní k 30. 6. 
V případě platby převodem musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a příjmení osoby (osob), za které jsou obědy placeny. Informace o výši stravného Vám přijde na začátku měsíce  na Vámi uvedený e-mail. 
V případě platby inkasem Vám bude částka stržena z Vašeho účtu vždy během prvních tří pracovních dnů v měsíci. (Nezapomeňte nastavit na Vašem účtu povolení k inkasu).

Platbu za obědy u cizích strávníků je možno provádět hotově nebo převodem na běžný účet školy.


Přihlašování a odhlášování obědů

Přihlašování a odhlašování z obědů se provádí nejpozději den předem  – kuchařkám – 
568 64 22 32,  ve vážných případech ještě ráno do 7:00 (pouze náhlé onemocnění). Neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V případě, kdy je žák nepřítomen ve škole (nemoc), mají rodiče možnost si odebrat jídlo do jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti. Ostatní dny musí rodiče dítě ze školního stravování odhlásit. Další dny si mohou odebrat oběd v doplňkové činnosti za 73 Kč.


Jídelníček

Pravidelně je vystaven jídelníček na nástěnce u školní jídelny a webových stránkách (viz. výše).

Skladba jídleníčku je pestrá, splňuje požadavky plnění spotřebního koše podle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Žáci a zaměstnanci školy dostávají velikonoční, mikulášské a vánoční balíčky.


Zařízení školní kuchyně

Kuchyně je vybavena moderním konvektomatem Retigo, pečicí troubou, kuchyňským robotem, ohřevným výdejním pultem, plynovými stoličkami, parním kotlem, plynovou pánví, nerezovými stoly, odsavačem par a škrabkou na brambory.

Dále lednicí na maso, lednicí na vejce a lednicí na kompoty a saláty, příruční lednicí, šuplíkovým mrazákem, pultovým mrazákem.

Zařízení jsou pod kontrolou hygieniků.


Počet uvařených obědů za měsíc

Žáci a zaměstnanci  1700 – 2200 obědů

Ostatní strávníci       900 – 1200 obědů