Školský spolek Mohelno

Školský spolek Mohelno

Mohelno 232

675 75  MOHELNO

IČ: 04584481

č.ú.: 115-1704390267/0100

Kontakt:

Mgr. Dagmar Frolcová

tel. 607 805 199

e-mail: dagmar.frolcova@zsmohelno.cz


Školský spolek Mohelno je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů dětí a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy. Byl založen 2. 12. 2015 a navazuje na dlouholetou činnost SRPŠ. Hlavním posláním spolku je podpora rozvoje Základní školy Mohelno, okres Třebíč, Mohelno 232, 675 75 Mohelno.

Spolek finančně podporuje

  • žáky, kteří reprezentují školu na soutěžích a olympiádách
  • žáky, kteří dosáhnou mimořádných studijních výsledků
  • odměny pro žáky v průběhu roku
  • celé  třídní kolektivy, které se aktivně účastní sběrů, školních soutěží
  • školu – vybavení, modernizace výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy
  • pořádání školních akcí

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor, pokladník a kontrolní komise.

Statutárním a nejvyšším orgánem spolku je výbor, který má tři členy:

Jiří Šanda, Mgr. Helena Kohoutková, Mgr. Dagmar Frolcová

Členská schůze spolku se koná nejméně jednou ročně a hlavním tématem je nejefektivnější využití finančních prostředků směrem k žákům.

Pokud máte zájem o vstoupení do spolku, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji některému z členů výboru.