ŠKOLNÍ DRUŽINA – 1. ODDĚLENÍ

Vychovatelka Vladimíra Foretníková – konzultační hodiny: pondělí 15.45 – 16.15

Školní rok 2022/2023

Celkem je zapsáno 27 dětí.
2. třída: 9 dětí
3.A třída: 13 dětí
4. třída: 5 dětí

Naše tvoření

Školní rok 2021/2022

Celkem je zapsáno 26 dětí.
2.B třída: 11 dětí
3. třída: 8 dětí
4. třída: 7 dětí

Naše tvoření

Školní rok 2020/2021

Naše tvoření

Školní rok 2019/2020

Výchovně vzdělávací práce se řídí podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu při Základní škole Mohelno, platný od 1.9. 2014.

Děti si mohou vybírat odpolední činnosti dle Časového rozvržení činností a dle denní nabídky. 
Výrobky jsou prezentovány na nástěnkách a následně ve fotogalerii.

Ukázky prací ve školním roce 2019/2020

Oslava Dne lesa