ŠD – I. oddělení

Ukázky naší práce
školní rok 2020/2021Školní rok 2019/2020

Výchovně vzdělávací práce se řídí podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu při Základní škole Mohelno, platný od 1.9. 2014.

Děti si mohou vybírat odpolední činnosti dle Časového rozvržení činností a dle denní nabídky. 
Výrobky jsou prezentovány na nástěnkách a následně ve fotogalerii.

Ukázky prací ve školním roce 2019/2020

Oslava Dne lesa