ŠD – I. oddělení

Školní rok 2018/2019

Výchovně vzdělávací práce se řídí podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu při Základní škole Mohelno, platný od 1.9. 2014.

Děti si mohou vybírat odpolední činnosti dle Časového rozvržení činností a dle denní nabídky. 
Výrobky jsou prezentovány na nástěnkách a následně ve fotogalerii.

Oslava Dne lesa