6. třída

24 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Zbyněk Diviš

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod.
 pondělí D Aj F M Tv Vo
 úterý Z M Čj Hv ČaSP/Vz ČaSP/Vz
 středa F Čj Př Aj M Sz
 čtvrtek D Aj M Čj Tv Inf
 pátek Čj Z Př Aj Vv Vv

Třídní samospráva:

Předseda:  Jiří Jakub

Místopředseda:  Jakub Koláčný

Pokladník:  Matěj Cejpek

Sběrová referentka: Marie Zedníčková

Nástěnkářky: Adéla Chmelíčková, Martin Všetečka

Péče o květiny:  Lucie Brožová

Celoškolský žákovský parlament: Jakub Koláčný, Petra Budínová

Zprávy ze 6. třídy

Bruslení

V pondělí 11. 2. 2019 jsme se zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou a moc se nám to líbilo!


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 14. 1. – 18. 1. 2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. Zúčastnilo se ho 11 žáků ze 6. ročníku. Fotogalerie


Vánoční besídka

V pátek 21. 12. 2018 jsme měli naši třídní besídku, předali jsme si dárky a popřáli si krásné vánoční  svátky.


Adventní věnce

V hodinách výtvarné výchovy jsme společně tvořili adventní věnečky do svých domovů rodičům pro radost a moc se nám to povedlo!


Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. 10. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru a 6. třída odevzdala celkem 898 kg – průměr na žáka 37,41 kg.

Nejlepší sběrači ve třídě byli: Martin Všetečka – 132 kg a Ivana Šandová – 113 kg.

Děkujeme žákům za zapojení se do obou sběrových akcí!


Sběr šípků

Dne 9. 10. 2018 byl ukončen sběr šípků a 6. třída nasbírala celkem 62,676 kg – průměr na žáka 2,61 kg. Nejvíce šípků odevzdala Monika Nevoralová – 17,15 kg.


Podzimní výstava

V pondělí 8. 10. jsme zhlédli podzimní výstavu prací žáků I. a II. stupně naší školy ve vestibulu místní radnice. Výstava se nám moc líbila!


Návštěva Památníku Bible kralické

Ve středu 26. 9. 2018 navštívili žáci 6. třídy Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Prohlédli jsme si Památník Bible, výstavu Labyrint života J. A. Komenského, tvrz a kostel sv. Martina.

Kreslení v učebně v přírodě

V hodinách Vv jsme využili učebnu v přírodě ke kreslení podzimních motivů.


Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 24 žáků. Těšíme se na společné zážitky!