6. třída

21 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Boudná

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod.
 pondělí Čj Z Aj Tv Vv Vv
 úterý F Aj Čj M D Př
 středa Aj Z M Čj Tv Vo
 čtvrtek Aj F M Hv Vz ČaSP
 pátek Sz Čj M Př Inf D

Třídní samospráva:

Předseda:  Matyáš Frolec

Místopředseda:  Ondřej Ruta

Pokladník:  Štěpán Kudláč

Sběroví referenti: Simona Oravíková, Iva Staňková, Ludvík Mikoláš

Nástěnkářky: Nikola Jurková, Barbora Mužíková, Emma Malyjurková, Tereza Badinová

Péče o květiny:  Jan Suchánek, Nikola Jurková

Celoškolský žákovský parlament: Jan Suchánek, Nikola Jurková


Zprávy ze 6. třídy


Má milá třído, moje milé děti,

všechny Vás srdečně zdravím v této nepříliš pro nás přívětivé době. Přeji Vám, také všem Vašim blízkým, zkrátka nám všem hodně sil ke zvládnutí tohoto nelehkého období a věřím, že ho všichni ve zdraví přečkáme!

Pokud budete cokoliv ode mne potřebovat, ať už souvislosti se školními povinnostmi, nebo budete-li mít jakoukoliv jinou potřebu, můžete se na mne s důvěrou obrátit, jsem Vám k dispozici na webu (moje webová adresa je na stránkách školy).

Věřím, že se brzy uvidíme a už teď se na Vás moc těším!

Vaše třídní učitelka Ludmila Boudná


Prosím, nepřehlédněte a ozvěte se!!

Milí žáci,                    

 začali jsme již druhý týden domácího vyučování, a proto se na Vás touto cestou obracím, abychom společně zhodnotili, jak všichni tento způsob výuky zvládáme. Chtěla bych od Vás odpověď, názor, zda byste mi na můj školní mail ludmila.boudna@zsmohelno.cz napsali, jak zvládáte zadané úkoly z jednotlivých předmětů, jestli v některých předmětech nemáte nějaké problémy, a když, tak jaké, zda jsou zadání úkolů dostatečně srozumitelná, zda nejste příliš přetěžováni množstvím učiva nebo naopak byste potřebovali i více práce, popřípadě co dalšího byste přivítali ke zlepšení Vaší domácí výuky. Jsme všichni v nelehké situaci, kdy jak Vy žáci, tak my učitelé musíme zvládat tento nestandardní způsob výuky. Proto bychom rádi od Vás získali zpětnou vazbu, co by bylo potřeba změnit, zlepšit a podobně.

Budu ráda, když se mi během následujících dnů ozvete, abychom my učitelé, kteří pro Vás tyto domácí úkoly připravujeme, Vám co nejvíce domácí výuku usnadnili.                               

Za jakékoliv podněty Vám budu vděčná.

Velmi na Vás myslím, ozvěte se a hlavně se všichni opatrujte. Mé poděkování směřuje i k Vašim rodičům, na které jsme v dnešní době museli přenést větší tíhu při dohledu na Vaši domácí přípravu. Přeji Vám všem pevné zdraví.          

                                                                Vaše třídní učitelka L. Boudná


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Opakování – vypracuj úkoly u následující věty (do školního sešitu)

Bydleli jsme na samotě, která se nachází blízko hlubokého lesa a na cestu do školy mi každý den dávala moje maminka několik velmi důležitých pokynů.

Úkoly:

Opiš větu a nadepiš číslicí slovní druhy

Vypiš ze souvětí všechna zájmena a urči jejich druh

Vypiš z věty všechny slovesné tvary a urči u nich mluvnické kategorie

2. Následující cvičení přepiš do sešitu a doplň i/í, y/ý, malá/ velká písmena, n/nn:

Ciz_  hladov_  pes, setkal_  jsme se s  I/i_tal_  ,  R/rus_  a   F/francouz_, šperk s krásn_m_  perlam_ a drahokam_, voz_ s p_tl_ ob_l_, žen_ s manžel_, druh_ obuv_, mysl_vcov_  ps_  štěkal_  na Petrov_  koně, s rys_ a jin_m_ šelmam_, hoši jsou sam_  doma, dívk_  b_l_  sam_  doma, přestěhoval_  jsme se z P/příbram_  do L/l_tom_šle, prav_  včel_  med  je velmi  zdrav_  a upevňuje  naše  zdrav_,  děti  se smál_ , rodiče  čekal_  na děti, všichni  b_l_  cel_  nedočkav_, v_řiďte  Milanov_  oba  ředitelov_  vzkaz_, ve  světě  nab_l  zkušenosti, kávu  můžeme  seml_t  ve  ml_nku, město  R/rokytnice  v O/orlick_ch  H/horách, jezdím  novou  F/fabií, slo_í  kly, ra_í  rozcvička, kole_í  kloub, telefo_í číslo, sti_é  místo,  každode_í  povi_nosti,  vo_á svíčka, se_á rýma, píseč_á  pláž, ra_ý  salát, kloka_í kapsa.

3. Učebnice  str. 57 cv. 1. – vypiš z vět pouze slovesa ve tvaru  podmiňovacího způsobu a urči u nich všechny mluvnické kategorie (vzor: uklidila bych – 1. os., č. j., zp. podmiň. – přít.)

Český jazyk – literatura – stále platí četba vlastní knihy, ze které budete mít referát.


Matematika

PRVOČÍSLA  A  ČÍSLA  SLOŽENÁ

 Vypiš všechny dělitele čísel:

1 – 1                                                           11 – 1, 11

2 – 1, 2                                                        12 – 1, 2, 3, 4, 6, 12

3 – 1, 3                                                        13 – 1, 13

4 – 1, 2, 4                                                    14 – 1, 2, 7, 14

5 – 1, 5                                                        15 – 1, 3, 5, 15

6 – 1, 2, 3, 6                                                16 – 1, 2, 4, 8, 16

7 – 1, 7                                                         17 – 1, 17

8 – 1, 2, 4, 8                                                 18 – 1, 2, 3, 6, 9, 18

9 – 1, 3, 9                                                      19 – 1, 19

10 – 1, 2, 5, 10                                             20 – 1, 2, 4, 5, 10, 20

Čísla 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 – mají jen dva dělitele, a to číslo 1 a samo sebe.

Čísla, která mají právě dva dělitele, se nazývají PRVOČÍSLA.

Nejmenší prvočíslo je 2.

Čísla, která mají více než dva dělitele, se nazývají ČÍSLA SLOŽENÁ.

Str. 63 / cv. 1, 2 – vyznač barevně

cv. 4 – ERATOSTHENOVO SÍTO – str. 63 – 64 – zapsat

cv. 5/ str. 64

DĚLITELNOST  DESETI, PĚTI, DVĚMA

Str. 56 – A zapsat do sešitu po rámeček (včetně).

Cvičení str. 57 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Str. 58 – C= rámeček – zapsat.  Cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Anglický jazyk

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

K procvičování přítomných časů můžete použít:

https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=test-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni

Některá cvičení ještě potřebují dovysvětlení:

Přítomný čas průběhový

1. Nejčastější použití tohoto času je, když se něco právě děje. (právě teď) – toto máme zapsáno v sešitě

2. Prosím dopište si do sešitu:

Situace, která třeba zrovna neprobíhá teď, ale probíhá “v okolí současnosti”. Je to nějaká činnost, kterou jste začali, ale nedokončili, i když ji třeba teď neděláte. Jedná se o dočasnou činnost.

Příklad: She is wearing a new jumper this week. Tento týden má oblečený nový svetr. (Týden je od pondělí do neděle)

This year he is learning German. Tento rok se učí německy. (Rok trvá od ledna do prosince a my nevíme který měsíc to říká)

Je-li tedy ve větě slovíčko THIS je tam průběhový tvar.

(Toto nepište – Třeba někomu chcete říct, že čtete skvělou knihu, ale teď zrovna sedíte v tramvaji a knihu máte doma na nočním stolku. Je ale rozečtená, takže vaše čtení sice neprobíhá teď, ale v těchto dnech. Někdo má knihu přečtenou za týden, jiný za rok, ale jde o to, že je to stále rozečtená kniha.)

Podrobně vysvětlenou gramatiku přít. času průběhového najdete v tomto odkazu:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy

Pokud budete mít jakékoli dotazy, napište na můj e-mail. Jana Piálková

čtení s porozuměním  – Boys and girls  https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni#ps2503

doplňování rozhovoru https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/226


Přírodopis

Přečíst str. 18-20 v učebnici, zopakuj si co je to fotosyntéza

Zápis do sešitu:

LIST

Funkce: probíhá v nich fotosyntéza a dýchání

Nakresli a popiš obr. na str.19 – list platanu

Tvar listu:

  1. Jednoduché – lípa, buk
  2. Složené – čepel z více lístků – růže, jahoda

Postavení listů na stonku:

Střídavé, vstřícné, přízemní růžice, přeslen – nakresli k tomu obrázky na str. 20

Do sešitu napiš odpověď na budík 22 na str. 20.


Zeměpis            

1. hodina – opakování- Počasí – teplota vzduchu,  atmosferické srážky, oblačnost, vítr

úkol – učebnice str. 39 / cv. 1-20 pojmů ( tak jak doplňujeme v semináři);

 2. hodina – zápis do sešitu Odkud vítr vane a Pravidelné větrypasáty a západní proudění mírných šířek– jak vanou, odkud kam. Učebnice str. 41 –. nakreslit obrázek do sešitu.


Fyzika, Vv – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, udělat zápis ze str. 74 VÁLKA MEZI SPARTOU A ATHÉNAMI  ( vše bude přezkoušeno), dole si projít doplňovačku.


Výchova k občanství – (mezipředmětový vztah s ČJ – sloh – pracovní postup)

Úkol: napište recept na váš oblíbený oběd (stačí pouze hlavní jídlo, ale pokud byste chtěli i polévku, můžete). Úkol vypracujete na nelinkovaný papír A4, je jedno, jestli tvrdý nebo měkký. Práce bude obsahovat název pokrmu, ingredience a hlavně pracovní postup (piš jednotlivé činnosti tak, jak jdou postupně za sebou). Recept doplň o pěkný obrázek. Práci si promysli tak, aby celá strana pěkně graficky vypadala. Piš vlastní rukou, nikoliv na počítači a dbej na úpravu. Do pravého dolního rohu se podepiš. Z Vašich odevzdaných prací, které zároveň využijeme do projektu Jídlo a svět, vytvoříme Kuchařku 6. třídy. Za tuto práci, kterou odevzdáte po vašem návratu do školy, budete klasifikováni z Vo.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 70/ cv. 423; str. 71/ cv. 426, 430; str. 75/ cv. 459; str. 95/ cv. 618; str. 97/ cv. 628 – vypracovat na papír A4.


Český jazyk

Mluvnice – str. 65/ učebnice Mluvnice (udělej zápis do sešitu) – nadpis: Shoda přísudku s podmětem a opiš stručně růžový rámeček i za okramej: Stojí-li ve větě……..

str. 66/ 1 písemně do školního sešitu; opiš cvičení a podtrhej čarou podměty.

Literatura – čti 1 vlastní knihu; po příchodu do školy budete mít všichni postupně referát z přečtené knihy. (do příchodu do školy!)


Angličtina

Vypracuj do sešitu: Zopakujte slovíčka str. 80 Introduction

Učebnice: str. 9. cv. 7 – napiš pravdivě o sobě

Str. 11. – přečti článek Birthdays i Britain a do sešitu vypracuj cv. 7. B

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Přírodopis

Zopakovat: stavba a funkce kořene a stonku, typy stonků – vyjmenovat a nakreslit

– přečíst učebnici str. 13 – 17

– vypracovat do sešitu na str 16 budík č. 11 a 13


Zeměpis

1. hodina – opakování – Atmosféra- funkce, vrstvy, počasí – učebnice, sešit

2. hodina – zápis do sešitu str. 37-38 – Oblačnost, Atmosferické srážky a tlak, Vítr – tučně vytištěné.


Dějepis

Opakování – Městský stát Athény, Sparta, Řecko – Perské války. Udělat zápis učebnice str. 73 a nastudovat.


Fyzika, Výtvarná výchova – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova k občanství

str. 42 – Hospodaření v domácnosti – přečíst str. 42 – 43

! udělej zápis str. 43 (u černých kuliček i s vykřičníkem)

Písemně do sešitu odpověz na úkoly – 43 / 1, 2, 3, 5


Velikonoční vazby

V hodinách ČaSP jsme s paní učitelkou Fraňkovou tvořili velikonoční vazby a moc se nám povedly!


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 6. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Vánoční besídka

Kouzelné vánoční svátky a šťastný nový rok přeje 6. třída!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Vánoční skřítci

V hodinách ČaSP jsme si vyrobili tyto nádherné vánoční skřítky.

Práce na jejich výrobě nás všechny velice bavila.

Takhle to našim “vousáčům” slušelo.

…….a takhle to slušelo nám.


100. výročí naší školy

Ke 100. výročí měšťanské školy jsme si společně s naší třídní učitelkou Ludmilou Boudnou připravili vystoupení –

recitovaly jsme báseň Vzpomínky stařičké školy,

sehráli jsme “crazy” pohádku Popelka.


Náš třídní obrázek

Tento obrázek, který jsme si společně namalovali, nás pěkně vystihuje.


Naše hodiny ČaSP

Ke 100. výročí naší školy vyrábíme v hodinách ČaSP maketu naší školy, která bude celá z odpadového papíru.

…… a takhle vypadá náš finální výrobek, který jsme si vystavili ve vestibulu školy. Zkusíme ho také zaslat do soutěže Sedmikvítek v Okříškách.


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 21 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!