6. třída

Sekce pro rodiče

22 žáků

Třídní učitelka:

Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod.
 pondělí F Aj/Aj Z Vo Vz/ČaSP Vz/ČaSP
 úterý M D Čj Aj/Aj Tv Inf
 středa Z Čj Aj/Aj  M Hv
 čtvrtek Sz F Čj Aj/Aj MTv
 pátek M  Čj D Vv Vv

Třídní samospráva:

Předsedkyně: Leona Outulná

Místopředsedkyně: Natálie Prušková

Sběroví referenti: Lukáš Jurka

Nástěnkářky: Terezie Sedláčková, Julie Došková

Péče o květiny:  Ester Horká, Magdaléna Chmelíčková

Celoškolský žákovský parlament: Ondřej Outulný, Lucie Loucká


Zprávy ze 6. třídy 2020/2021


Konec školního roku 2020/2021


Moji milí žáci,

blahopřeji vám k úspěšnému dokončení 6. třídy a těším se na vás v novém školním roce 2021/2022.

Užijte si krásné prázdniny.

Vaše třídní učitelka Jitka Fojtová


Branný den


Dne 29. 6. 2021 proběhl branný den. Všichni dorazili do cíle :o)


Den třídního učitele


Dne 28. 6. 2021 jsme vyrazili na výlet. Trasa: Mohelno, Mohelenská hadcová step, Čertův ocas, Mohelenský mlýn, Fiola a pak zpátky do Mohelna. Výlet se vydařil, všichni došli v pořádku. :o)


Exkurze “Mezi světy”


Žáci 6. třídy se 8. a 11. června zúčastnili exkurze nazvané „Mezi světy“, která se konala v detašovaném pracovišti AV ČR ve Studenci.

Akce se mimořádně vydařila. Děti si samy zkusily nachytat zooplankton i vodní bezobratlé. Viděly larvy potápníka, šídla, vážky, ulovily i splešťuli, přehršel klešťanek a spoustu dalších organismů. Z obojživelníků se mohly děti podívat na larvy čolků i pulce žab a obojí porovnat. Ukázali jsme si kuňky obecné, rosničku i skokana zeleného a pustili jsme si hlasy obou druhů.

Moc děkujeme Mgr. Aleně Fornuskové, Ph.D. a Mgr. Monice Šugerkové PhD. za perfektní přípravu a zprostředkování nevšedních zážitků.

Těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Jana Piálková


Barevný týdenOd pondělí do pátku bude probíhat BAREVNÝ TÝDEN. Barvy budou: bílá, růžová, červená, zelená a modrá. Doufám že si ho všichni užijeme.


Duhový a bláznivý den


V pondělí a úterý proběhl DUHOVÝ a BLÁZNIVÝ DEN. Tyto dny jsme si společně zpříjemnili krásnými jarními barvami a bláznivými kostýmy.


Naše třídní kuchařka


Na naši kuchařku se můžete podívat na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/casp6-tridni-kucharka-2020-2021/


Naše online výukaKonec pololetí 2020/2021


Moje milá třído,

blahopřeji vám k úspěšnému ukončení pololetí školního roku 2020/2021. Protože máme pořád distanční výuku, vysvědčení dostanete formou e-mailu vašim rodičů.

Přeji vám také hezké prázdniny. Odpočiňte si a načerpejte nové síly do dalšího pololetí.

Vaše třídní učitelka Jitka Fojtová


A zase Vánoce …..Masterchef


Dne 14. 12. 2020 soutěžily děti o titul Masterchef v hodině Výchovy ke zdraví pod vedením paní učitelky Novosádové. Všechny recepty se moc povedly.


Navštívil nás Mikuláš


V prosinci 2020 naši třídu opět navštívil Mikuláš.


Moje milá třído,

pokud byste ode mne cokoliv potřebovali, kdykoliv se na mne můžete obrátit. Moje adresa je jitka.fojtova@zsmohelno.cz.

Vaše třídní učitelka Jitka Fojtová

Slunce, Šťastný, Sluneční Svit, Zlatá, Žlutá, Paprsky

Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

   1. hod.
7.45 – 8:25
2. hod. 
8.40 – 9:20
3. hod.
9.45 – 10:25
4. hod.
10.40 – 11:20
5. hod.
11.35 – 12:15
6. hod.
12:30 – 13:10
 pondělí  Čj
 úterýM Aj Pi Aj Hoš
 středa ČjInf
 čtvrtek Z F Aj – Pi
 pátekM D

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.