6. třída

21 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Boudná

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod.
 pondělí Čj Z Aj Tv Vv Vv
 úterý F Aj Čj M D Př
 středa Aj Z M Čj Tv Vo
 čtvrtek Aj F M Hv Vz ČaSP
 pátek Sz Čj M Př Inf D

Třídní samospráva:

Předseda:  Matyáš Frolec

Místopředseda:  Ondřej Ruta

Pokladník:  Štěpán Kudláč

Sběroví referenti: Simona Oravíková, Iva Staňková, Ludvík Mikoláš

Nástěnkářky: Nikola Jurková, Barbora Mužíková, Emma Malyjurková, Tereza Badinová

Péče o květiny:  Jan Suchánek, Nikola Jurková

Celoškolský žákovský parlament: Jan Suchánek, Nikola Jurková


Zprávy ze 6. třídy


Má milá třído, moje milé děti,

všechny Vás srdečně zdravím v této nepříliš pro nás přívětivé době. Přeji Vám, také všem Vašim blízkým, zkrátka nám všem hodně sil ke zvládnutí tohoto nelehkého období a věřím, že ho všichni ve zdraví přečkáme!

Pokud budete cokoliv ode mne potřebovat, ať už souvislosti se školními povinnostmi, nebo budete-li mít jakoukoliv jinou potřebu, můžete se na mne s důvěrou obrátit, jsem Vám k dispozici na webu (moje webová adresa je na stránkách školy).

Věřím, že se brzy uvidíme a už teď se na Vás moc těším!

Vaše třídní učitelka Ludmila Boudná


Závěr domácí výuky 22. – 26. 6. 2020

Milí žáci, minulý týden jsem vás všechny, až opravdu jen na malé výjimky, pochválila, jak jste během výuky na dálku pracovali. A také jsem děkovala vašim rodičům, že na vás během této doby dohlíželi, jak jste plnili své školní povinnosti, popř. vám pomáhali odesílat domácí úkoly mailem. Tak ještě jednou 

Vám, milí rodiče, kteří jste byli svým dětem během výuky na dálku nápomocni, velice děkuji a máte můj obrovský obdiv.

A co nás čeká v posledním týdnu tohoto školního roku?

Nezapomeňte, že se v pondělí odevzdávají všechny učebnice.

Žáci, kteří zůstávají doma na vzdálené výuce, mají možnost odevzdat učebnice v následujících dnech: v pondělí 22. června od 10.00 do 14.00 hodin a v úterý 23. června opět od 10.00 do 14.00 hodin. Vydávání vysvědčení v pátek 26. června v 8.00 hodin a focení!

Všichni si, prosím, proto všechny svoje učebnice odbalte, zkontrolujte a přineste je, prosím, důkladně vygumované a v případě potrhané vazby, slepené. Pokud bude některá z učebnic poškozená, politá, roztrhaná nebo jiným způsobem zničená a vy jste byli jejich prvními  majiteli, nebo jste na začátku školního roku obdrželi (novější) učebnici nepoškozenou, což je doloženo zápisem na zadní straně učebnice, bude po vás škola požadovat poměrnou finanční (?%) částku za její poškození.                                                                                               

Vezměte si proto, prosím, s sebou do školy menší finanční obnos pro případnou úhradu škody.

Žáci, kteří přijdou v pondělí do školy, budou mít následující rozvrh:

1. a 2. vyučovací hodina – odevzdávání učebnic popř. jiné třídnické záležitosti

3., 4. a 5. vyučovací hodina – dle rozvrhu – Aj, F, D (závěrečné konzultační hodiny)

Upozornění:

Děti, které jste si vypůjčily knihy ze školní knihovny a doposud jste je nevrátily, přineste je, prosím, v pondělí do školy.

Někteří máte ve škole ještě své florbalky, také se v pondělí o ně přihlaste.

Rovněž nezapomeňte všichni přinést „Návratku“ na objednávku sešitů a výkresů v příštím školním roce (v případě, že rodiče nezaplatí tuto částku převodem na účet školy, přineste i částku 230 Kč).

Návratku odevzdávají skutečně všichni (bez rozdílu platby). Ti, kteří nechodí do školy, odevzdejte ji, prosím, současně s učebnicemi buď přímo mně, nebo pracovníkovi, který od vás převezme učebnice (on mi Návratku předá). Děkuji.                                                           Mgr. Ludmila BoudnáProsím, nepřehlédněte a ozvěte se!!

Milí žáci,                    

 začali jsme již druhý týden domácího vyučování, a proto se na Vás touto cestou obracím, abychom společně zhodnotili, jak všichni tento způsob výuky zvládáme. Chtěla bych od Vás odpověď, názor, zda byste mi na můj školní mail ludmila.boudna@zsmohelno.cz napsali, jak zvládáte zadané úkoly z jednotlivých předmětů, jestli v některých předmětech nemáte nějaké problémy, a když, tak jaké, zda jsou zadání úkolů dostatečně srozumitelná, zda nejste příliš přetěžováni množstvím učiva nebo naopak byste potřebovali i více práce, popřípadě co dalšího byste přivítali ke zlepšení Vaší domácí výuky. Jsme všichni v nelehké situaci, kdy jak Vy žáci, tak my učitelé musíme zvládat tento nestandardní způsob výuky. Proto bychom rádi od Vás získali zpětnou vazbu, co by bylo potřeba změnit, zlepšit a podobně.

Budu ráda, když se mi během následujících dnů ozvete, abychom my učitelé, kteří pro Vás tyto domácí úkoly připravujeme, Vám co nejvíce domácí výuku usnadnili.                               

Za jakékoliv podněty Vám budu vděčná.

Velmi na Vás myslím, ozvěte se a hlavně se všichni opatrujte. Mé poděkování směřuje i k Vašim rodičům, na které jsme v dnešní době museli přenést větší tíhu při dohledu na Vaši domácí přípravu. Přeji Vám všem pevné zdraví.          

                                                                Vaše třídní učitelka L. Boudná


Domácí práce od 15. 6. do 19. 6. 2020

Český jazyk


Matematika

Úkol napíšete na list A4 a odevzdáte v pondělí 22. 6. 2020 společně s učebnicemi!


Anglický jazyk


Přírodopis

Komu z vás patří tyto herbáře, tak se mi prosím ozvěte na můj e-mail. Děkuji! J. Piálková


Zeměpis

– závěrečné opakování, vypracuj test na str. 75-76 otázky 1 až 25, např. 1b


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zdravím všechny a posílám závěrečný úkol. Pošlete mi doplňovačku ze str. 93 ( příklad: 1- republika… ).


Domácí práce od 8. 6. do 12. 6. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Přírodopis


Zeměpis

Opakování – Pedosféra – učebnice str.62, cvičení 2  – vypiš pojmy, cvičení 3 – utvoř dvojice např. 1-3, řešení cvičení z minulé hodiny najdeš na str. 82.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Připomínám kontrolu sešitů. Žáci, kteří do školy nenastoupí, si udělají zápis ze str. 92.


Domácí práce od 1. 6. do 5. 6. 2020

Důležitá informace – žáci, kteří nenastoupí do školy, odevzdají sešity, pracovní listy a všechny zadané úkoly 10. – 12. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Všechno vložíte do igelitové tašky a odevzdáte u vchodu školy. V tyto dny můžete také přinést pomerančovou kůru, hluchavku, víčka.

Učebnice se budou odevzdávat 22. a 23. 6. opět v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Informace k vydání vysvědčení budou ještě upřesněny!


Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  –  pokračujeme v Pedosféře – napiš do sešitu 1. půdní druhy, 2. půdní typy – učebnice str. 59-60.

2. hodina –  opakování – vypracuj cvičení na str. 61 (7 pojmů).


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zápis str. 91 a udělat doplňovačku dole, kterou mi pošlete (příklad: 1-splynutím osad na sedmi pahorcích…)


Domácí práce od 25. 5. do 29. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk

Slovíčka Lekce 2 –  D, vybraná z Culture, Revision  a Lekce 3 A, B, C


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – opakování – učebnice str. 55, cv. 3 – utvoř 8 dvojic např. 1-3 cvičení pošli na můj email.

2. hodina – pokračujeme v zápisu do sešitu – PEDOSFÉRA- půdní obal Země; vyhledej a napiš -a) kteří jsou půdotvorní činitelé  b) co je zvětrávání, co tvoří neživou složku půdy d) co tvoří živou složku půdy, učebnice str. 56 – 57.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Děkuji za vypracování úkolu.

Udělat zápis ze str. 89,  90 a na youtube se podívat na ukázku o založení Říma – Romulus a Remus.


Domácí práce od 18. 5. do 22. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  –    pokračujeme v zápisu 3) pohyby vody v oceánech- vypiš tři druhy  4 ) pohyb vody na pevnině- napiš co je a) průtok )  b) povodí,   c) úmoří d) rozvodí –  učebnice str. 51-52

2. hodina –  opakování –Hydrosféra – oceánská voda, pevninská voda, pohyby vody – sešit nebo učebnice str. 46-53.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Dokončili jsme Starověké Řecko a proto  vypracujte na str. 86, cv.1 a pošlete mi to ve tvaru (příklad): 1-f-D… POZORNĚ ČTĚTE ZADÁNÍ! Dále si udělejte zápis ze str. 88 – STAROVĚKÝ ŘÍM, hlavně dole – HISTORIE.


Domácí práce od 11. 5. do 15. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  –  opakování  hydrosféra –str.49, cv.1-13 pojmů- např. 1-slaná; pošli na můj email:   lubomir.ostry@zsmohelno.cz  

2. hodina – do sešitu zapíšeme Pohyb vody na Zemi- 1) skupenství vody-napiš jaké máme skupenství vody, 2) vodní oběh-napiš, výpar-mraky- srážky-povrchový a podpovrchový odtok-oceán a nakresli obrázek schéma vodního oběhu – učebnice str. 50-51.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Dějepis 6. třída

Zdravím všechny, tento týden dokončíme STAROVĚKÉ ŘECKO. Zápis bude delší a to ze str. 84 a 85. Zkuste opět vyhledat nějaký dokument. Příští týden bude větší opakovací test.


Domácí práce od 4. 5. do 7. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina –  pokračujeme v zápisu, B- Podpovrchová voda – jak ji členíme a kde je obsažena, C- Voda v ledovcích- vypiš typy ledovců a kde se nachází

2. hodina – Zopakuj si celou hydrosféru – kolik je slané a sladké vody, oceány rozdělení pevninské vody, rozdělení povrchové, podpovrchové vody a vody v ledovcích.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Dějepis 6. třída   4.5. – 7.5. 2020

Děkuji všem, kdo poslal odpovědi na otázky. Až na drobné chyby byla většina správně, takže vás chválím. V tomto týdnu si udělejte zápis ze str. 83 a opakujte si.


Domácí práce od 27. 4. do 30. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Pro ty, kterým nejde otevřít Word:


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  –  vypracované  cv. 2 ze str. 45 (1-23) pojmů, pošli na můj email lubomir.ostry@zsmohelno.cz a přidej svoje jméno a příjmení;

2. hodina –  pokračujeme v hydrosféře , napiš do sešitu 2- sladká (pevninská) voda, A – povrchová –  a) vodní toky – řeky, potoky;  b) vodní nádrže – přirozené jezera, bažiny a  umělé – rybníky, přehrady.

Jednou , dvěma větami napiš, co je jezero, bažina, přehradní nádrž a rybník. Učebnice str. 48.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Dějepis 6. třída: Zdravím šesťáky!

Nejdříve mi ve Wordu na mail zbynek.divis@zsmohelno.cz pošlete odpovědi na tyto otázky: 1. KDO BOJOVAL V PELOPONÉSKÉ VÁLCE? 2. JAK SE JMENOVAL SYN KRÁLE FILIPA II.? 3. JAK SE NAZÝVÁ OBDOBÍ ŘECKÝCH A ŘÍMSKÝCH DĚJIN? 4. CO SE PĚSTOVALO NA ÚPATÍ SVAHŮ VE STAROVĚKÉM ŘECKU? 5. JAK SE JMENOVAL NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ŘECKÝ FILOZOF? Udělejte si další zápis ze str. 82 – ŘECKÉ UMĚNÍ.


Domácí práce od 20. 4. do 24. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Milí žáci, v předcházejících týdnech jsem vás prosila o zaslání odpovědí na úkoly do pátku. Protože později si můžete správné výsledky najít na webu, tak úkoly zaslané v sobotu a v neděli nebudu známkovat.

Děkuji za pochopení. Jana Piálková


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  – kontrola cvičení 3 ze str. 45 ( 1-2, 2-8, 3-1, 4-5, 5-6, 6-7, 7-10, 8-3, 9-4, 10-9); do sešitu vypracuj cv. 2 ze str. 45( 1-23 pojmů), řešení pošlu příště.

2. hodina – napiš do sešitu Hydrosféra – vodní obal Země, zakresli obrázek slaná a sladká voda, napiš 1. Slaná voda-  a) v oceánech – vypiš názvy oceánů; b) v mořích – moře jsou menší části oceánů a rozeznáváme vnitřní a okrajové moře a na závěr napiš, co je to průliv, pobřeží, záliv a poloostrov; učebnice str. 46-47.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

V učebnici pouze přečíst str. 78 – 80, písemný zápis udělat ze str. 81 – VĚDA A VZDĚLÁNÍ.


Domácí práce od 14. 4. do 17. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Dobrý den, úvodem bych ráda poděkovala všem, kteří poslali úkol, velmi dobrá práce. V tomto týdnu vám posílám další slovíčka. Prosím poslouchejte, opakujte a nezapomeňte si je i psát. Dále vám posílám několik odkazů na procvičování z Projectu. I tento týden budete mít úkol. Tentokrát to bude překlad vět. Každou větu přeložíš, uděláš otázku a zápor. Dělali jsme to ve škole, takže všichni víte, jak na to.

Věty:

  1. Martina se učí angličtinu každý den.
  2. Maminka si teď čte novou knihu.
  3. Máma a táta pracují každou sobotu na zahradě.
  4. Moji přátelé teď tancují.

Věty napište do sešitu, buď ofoťte a pošlete nebo přepište na počítači a pošlete. Pracujte prosím bez pomoci, potřebuji vidět, jestli je vám vše jasné. Je to úkol pro vás, ne pro sourozence nebo rodiče J.

Nová slovíčka:

Přikládám odkaz na procvičování jednotlivých předmětů:

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

Kód školy: ucimesedoma

(Nemusíte se přihlašovat jako žák)

Po zadání kodu, kliknete na start, ukáže se letadlo s jednotlivými ročníky – vybereš ten svůj, klikneš – otevře se ročník s jednotlivými předměty, klikneš na předmět, který chceš procvičovat – A PRACUJEŠ J. Pracujte pouze s učivem, které jsme probrali.

Odkazy na procvičování z Projectu

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

Listening: nejdříve doplníš věty, pak dáš check answers a potom pustíš listen

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/listening?cc=cz&selLanguage=cs

Video: Easter Holiday

Easter Bunny Song


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – řešení cv. 1-10 ze str. 42 je na str. 82. Pod obrázek podnebných pásů, který jsi nakreslil do sešitu si napiš větu. Přechod mezi teplým a mírným pásem tvoří subtropický pás a mezi mírným a studeným je subpolární pás. Oba tyto pásy dopiš do obrázku Přečti si látku na str. 42-43 – nic nezapisuj do sešitu. Tento text ti pomůže vyřešit cvičení 3 na str. 45 (tak jak děláme v semináři 10 dvojic, např. 1- 2).


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zápis učebnice str. 77 a ústně projít doplňovačku dole, na youtube zkusit něco najít na téma ANTIKA.


Milé děti, přeji Vám krásné a veselé velikonoční svátky prožité v kruhu svých nejbližších, dny plné sluníčka, radosti, úsměvů a hlavně zdravíčka.                       Vaše třídní učitelka

Domácí práce od 6. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Milí šesťáci, i tento týden jsem vám připravila práci. Máte zde 3 odkazy na procvičování přítomného času prostého a průběhového. Ráda bych vám připoměla, že stále opakujeme časy, které probíráme od začátku školního roku. Pokud si nejste jisti, jak se tvoří, podívejte se školního sešitu, ve kterém jsme dělali zápis i věty na procvičení. Následující cvičení je na zopakování předložek at, in, on – opět, opakujeme od začátku roku a máte v sešitě. Poslední cvičení je na otázky kde, kdy, kdo, jak … platí totéž, zápis je v sešitě. Každé cvičení si můžete vyzkoušet každý den. Nezapomeňte, že máte 4 hodiny angličtiny týdně a tudíž dostatek času na procvičování.

Minulý týden jsem vám zadala úkol a chtěla bych pochválit žáky, kteří mi ho poslali vypracovaný. Díky moc, všem se to povedlo.

I pro tento týden jsem si připravila krátký úkol: V prac. sešitě na str. 10 je cv. 3 – do textu doplníte slovíčka z cv. 1. (Kdo toto cvičení udělal, má to téměř bez práce). Odpovědi pošlete ve formě : 1. Takes, 2. Cooks 3. …… atd., opět na moji adresu a do předmětu AJ6 a vaše jméno (tak jako minulý týden) Byla bych ráda, kdy se vám podařilo odeslání do pátku 10. 4.

Nezapomeňte poslouchat slovíčka, která jsem vám nahrála, další dostanete příští týden.

Odkazy na procvičování:

Předložky AT, IN, ON

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/prepositions/index.php

Question words WHERE? WHAT? WHO? WHY ….

Přítomný čas prostý a průběhový

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1427

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/1667

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-tenses-mix-1-uroven/6

Pohádka

Fairy tale: Ugly duckling https://www.youtube.com/watch?v=kPfoSZFHNs4


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – opakování pravidelné větry ( pasáty a západní proudění mírných šířek), sezónní větry (monzuny), tropické cyklóny 1. nad oceánem ( hurikány, tajfuny) , 2. nad pevninou (tornáda) – jak vanou a na který světadíl.                

2. hodina – do sešitu str. 42, cv. 1-10 pojmů ( jako v semináři), potom nadpis Podnebí, pod nadpis napiš Podnebí je dlouhodobý průměrný stav počasí na určitém místě a nakresli obrázek schéma podnebných pásů.                                                


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zopakovat ústně zápis ze str. 73 – 76


Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020

Český jazyk – mluvnice

Moc Vám všem, kteří se mi občas ozvete, děkuji. Je to od Vás velmi milé a já alespoň vím, že jste v pořádku.   L. B. 


Matematika


Angličtina

Milí žáci, v přiložených souborech máte nahraná slovíčka s výslovností. Bylo by fajn, kdybyste si je poslechli a zopakovali každý den. A prosím nezapoměňte, že se musíte učit slovíčka i psát.

Dále jsem vám opět připravila několik odkazů na procvičování. Je na vás, kolikrát si cvičení uděláte. Bylo by dobré, kdybyste cv. 3 a 4 udělali každý den jedenkrát.

1.snake

http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20tenses%20snakes%20and%20ladders.html

2.crosswords    

3.přítomný čas průběhový

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-progressive-1

4.slovesa be, do, can, have

https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-do-can-have/exercise-3

Poslední úkol: v pracovním sešitě na str. 10 doplňte cvičení 1 – kdo může, napíše a pošle mi výsledek na můj e-mail (do předmětu napište AJ 6 a vaše příjmení), podle cv. 1 uděláte ještě cv. 2 – toto neposílat.

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina opakování Pravidelné větry ( pasáty a západní proudění mírných šířek),  kontrola úkolu ze str. 39, cv. 1-20 pojmů, řešení na str. 82.

2.hodina zápis do sešitu  Sezóní větry –   Monzuny – nakreslit obrázek, jak vanou v létě a jak v zimě a kde.

Tropické cyklóny – 1. nad oceánem – které a kde, 2. nad pevninou – které a kde, učebnice str. 41 – 42.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, výtvarná výchova – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Pokračovat v zápisu na str. 75 a 76 – MAKEDONIE, ALEXANDR VELIKÝ, podívat se na mapku str. 76 a na ukázky – Youtube – Alexandr Veliký.


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Opakování – vypracuj úkoly u následující věty (do školního sešitu)

Bydleli jsme na samotě, která se nachází blízko hlubokého lesa a na cestu do školy mi každý den dávala moje maminka několik velmi důležitých pokynů.

Úkoly:

Opiš větu a nadepiš číslicí slovní druhy

Vypiš ze souvětí všechna zájmena a urči jejich druh

Vypiš z věty všechny slovesné tvary a urči u nich mluvnické kategorie

2. Následující cvičení přepiš do sešitu a doplň i/í, y/ý, malá/ velká písmena, n/nn:

Ciz_  hladov_  pes, setkal_  jsme se s  I/i_tal_  ,  R/rus_  a   F/francouz_, šperk s krásn_m_  perlam_ a drahokam_, voz_ s p_tl_ ob_l_, žen_ s manžel_, druh_ obuv_, mysl_vcov_  ps_  štěkal_  na Petrov_  koně, s rys_ a jin_m_ šelmam_, hoši jsou sam_  doma, dívk_  b_l_  sam_  doma, přestěhoval_  jsme se z P/příbram_  do L/l_tom_šle, prav_  včel_  med  je velmi  zdrav_  a upevňuje  naše  zdrav_,  děti  se smál_ , rodiče  čekal_  na děti, všichni  b_l_  cel_  nedočkav_, v_řiďte  Milanov_  oba  ředitelov_  vzkaz_, ve  světě  nab_l  zkušenosti, kávu  můžeme  seml_t  ve  ml_nku, město  R/rokytnice  v O/orlick_ch  H/horách, jezdím  novou  F/fabií, slo_í  kly, ra_í  rozcvička, kole_í  kloub, telefo_í číslo, sti_é  místo,  každode_í  povi_nosti,  vo_á svíčka, se_á rýma, píseč_á  pláž, ra_ý  salát, kloka_í kapsa.

3. Učebnice  str. 57 cv. 1. – vypiš z vět pouze slovesa ve tvaru  podmiňovacího způsobu a urči u nich všechny mluvnické kategorie (vzor: uklidila bych – 1. os., č. j., zp. podmiň. – přít.)

Český jazyk – literatura – stále platí četba vlastní knihy, ze které budete mít referát.


Matematika

PRVOČÍSLA  A  ČÍSLA  SLOŽENÁ

 Vypiš všechny dělitele čísel:

1 – 1                                                           11 – 1, 11

2 – 1, 2                                                        12 – 1, 2, 3, 4, 6, 12

3 – 1, 3                                                        13 – 1, 13

4 – 1, 2, 4                                                    14 – 1, 2, 7, 14

5 – 1, 5                                                        15 – 1, 3, 5, 15

6 – 1, 2, 3, 6                                                16 – 1, 2, 4, 8, 16

7 – 1, 7                                                         17 – 1, 17

8 – 1, 2, 4, 8                                                 18 – 1, 2, 3, 6, 9, 18

9 – 1, 3, 9                                                      19 – 1, 19

10 – 1, 2, 5, 10                                             20 – 1, 2, 4, 5, 10, 20

Čísla 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 – mají jen dva dělitele, a to číslo 1 a samo sebe.

Čísla, která mají právě dva dělitele, se nazývají PRVOČÍSLA.

Nejmenší prvočíslo je 2.

Čísla, která mají více než dva dělitele, se nazývají ČÍSLA SLOŽENÁ.

Str. 63 / cv. 1, 2 – vyznač barevně

cv. 4 – ERATOSTHENOVO SÍTO – str. 63 – 64 – zapsat

cv. 5/ str. 64

DĚLITELNOST  DESETI, PĚTI, DVĚMA

Str. 56 – A zapsat do sešitu po rámeček (včetně).

Cvičení str. 57 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Str. 58 – C= rámeček – zapsat.  Cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


Anglický jazyk

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

K procvičování přítomných časů můžete použít:

https://www.e-gramatica.com/testy.php?category=cas-pritomny-prosty-a-prubehovy&test=test-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080502-pritomne-casy-v-anglictine-cviceni

Některá cvičení ještě potřebují dovysvětlení:

Přítomný čas průběhový

1. Nejčastější použití tohoto času je, když se něco právě děje. (právě teď) – toto máme zapsáno v sešitě

2. Prosím dopište si do sešitu:

Situace, která třeba zrovna neprobíhá teď, ale probíhá “v okolí současnosti”. Je to nějaká činnost, kterou jste začali, ale nedokončili, i když ji třeba teď neděláte. Jedná se o dočasnou činnost.

Příklad: She is wearing a new jumper this week. Tento týden má oblečený nový svetr. (Týden je od pondělí do neděle)

This year he is learning German. Tento rok se učí německy. (Rok trvá od ledna do prosince a my nevíme který měsíc to říká)

Je-li tedy ve větě slovíčko THIS je tam průběhový tvar.

(Toto nepište – Třeba někomu chcete říct, že čtete skvělou knihu, ale teď zrovna sedíte v tramvaji a knihu máte doma na nočním stolku. Je ale rozečtená, takže vaše čtení sice neprobíhá teď, ale v těchto dnech. Někdo má knihu přečtenou za týden, jiný za rok, ale jde o to, že je to stále rozečtená kniha.)

Podrobně vysvětlenou gramatiku přít. času průběhového najdete v tomto odkazu:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006120405-pritomny-cas-prubehovy

Pokud budete mít jakékoli dotazy, napište na můj e-mail. Jana Piálková

čtení s porozuměním  – Boys and girls  https://www.umimeanglicky.cz/porozumeni#ps2503

doplňování rozhovoru https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/226


Přírodopis

Přečíst str. 18-20 v učebnici, zopakuj si co je to fotosyntéza

Zápis do sešitu:

LIST

Funkce: probíhá v nich fotosyntéza a dýchání

Nakresli a popiš obr. na str.19 – list platanu

Tvar listu:

  1. Jednoduché – lípa, buk
  2. Složené – čepel z více lístků – růže, jahoda

Postavení listů na stonku:

Střídavé, vstřícné, přízemní růžice, přeslen – nakresli k tomu obrázky na str. 20

Do sešitu napiš odpověď na budík 22 na str. 20.


Zeměpis            

1. hodina – opakování- Počasí – teplota vzduchu,  atmosferické srážky, oblačnost, vítr

úkol – učebnice str. 39 / cv. 1-20 pojmů ( tak jak doplňujeme v semináři);

 2. hodina – zápis do sešitu Odkud vítr vane a Pravidelné větrypasáty a západní proudění mírných šířek– jak vanou, odkud kam. Učebnice str. 41 –. nakreslit obrázek do sešitu.


Fyzika, Vv – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, udělat zápis ze str. 74 VÁLKA MEZI SPARTOU A ATHÉNAMI  ( vše bude přezkoušeno), dole si projít doplňovačku.


Výchova k občanství – (mezipředmětový vztah s ČJ – sloh – pracovní postup)

Úkol: napište recept na váš oblíbený oběd (stačí pouze hlavní jídlo, ale pokud byste chtěli i polévku, můžete). Úkol vypracujete na nelinkovaný papír A4, je jedno, jestli tvrdý nebo měkký. Práce bude obsahovat název pokrmu, ingredience a hlavně pracovní postup (piš jednotlivé činnosti tak, jak jdou postupně za sebou). Recept doplň o pěkný obrázek. Práci si promysli tak, aby celá strana pěkně graficky vypadala. Piš vlastní rukou, nikoliv na počítači a dbej na úpravu. Do pravého dolního rohu se podepiš. Z Vašich odevzdaných prací, které zároveň využijeme do projektu Jídlo a svět, vytvoříme Kuchařku 6. třídy. Za tuto práci, kterou odevzdáte po vašem návratu do školy, budete klasifikováni z Vo.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 70/ cv. 423; str. 71/ cv. 426, 430; str. 75/ cv. 459; str. 95/ cv. 618; str. 97/ cv. 628 – vypracovat na papír A4.


Český jazyk

Mluvnice – str. 65/ učebnice Mluvnice (udělej zápis do sešitu) – nadpis: Shoda přísudku s podmětem a opiš stručně růžový rámeček i za okramej: Stojí-li ve větě……..

str. 66/ 1 písemně do školního sešitu; opiš cvičení a podtrhej čarou podměty.

Literatura – čti 1 vlastní knihu; po příchodu do školy budete mít všichni postupně referát z přečtené knihy. (do příchodu do školy!)


Angličtina

Vypracuj do sešitu: Zopakujte slovíčka str. 80 Introduction

Učebnice: str. 9. cv. 7 – napiš pravdivě o sobě

Str. 11. – přečti článek Birthdays i Britain a do sešitu vypracuj cv. 7. B

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Přírodopis

Zopakovat: stavba a funkce kořene a stonku, typy stonků – vyjmenovat a nakreslit

– přečíst učebnici str. 13 – 17

– vypracovat do sešitu na str 16 budík č. 11 a 13


Zeměpis

1. hodina – opakování – Atmosféra- funkce, vrstvy, počasí – učebnice, sešit

2. hodina – zápis do sešitu str. 37-38 – Oblačnost, Atmosferické srážky a tlak, Vítr – tučně vytištěné.


Dějepis

Opakování – Městský stát Athény, Sparta, Řecko – Perské války. Udělat zápis učebnice str. 73 a nastudovat.


Fyzika, Výtvarná výchova – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova k občanství

str. 42 – Hospodaření v domácnosti – přečíst str. 42 – 43

! udělej zápis str. 43 (u černých kuliček i s vykřičníkem)

Písemně do sešitu odpověz na úkoly – 43 / 1, 2, 3, 5


Velikonoční vazby

V hodinách ČaSP jsme s paní učitelkou Fraňkovou tvořili velikonoční vazby a moc se nám povedly!


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 6. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Vánoční besídka

Kouzelné vánoční svátky a šťastný nový rok přeje 6. třída!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Vánoční skřítci

V hodinách ČaSP jsme si vyrobili tyto nádherné vánoční skřítky.

Práce na jejich výrobě nás všechny velice bavila.

Takhle to našim “vousáčům” slušelo.

…….a takhle to slušelo nám.


100. výročí naší školy

Ke 100. výročí měšťanské školy jsme si společně s naší třídní učitelkou Ludmilou Boudnou připravili vystoupení –

recitovaly jsme báseň Vzpomínky stařičké školy,

sehráli jsme “crazy” pohádku Popelka.


Náš třídní obrázek

Tento obrázek, který jsme si společně namalovali, nás pěkně vystihuje.


Naše hodiny ČaSP

Ke 100. výročí naší školy vyrábíme v hodinách ČaSP maketu naší školy, která bude celá z odpadového papíru.

…… a takhle vypadá náš finální výrobek, který jsme si vystavili ve vestibulu školy. Zkusíme ho také zaslat do soutěže Sedmikvítek v Okříškách.


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 21 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!