GDPR

Pověřenec GDPR:      Ing. Alena Řezáčová

Kontaktní údaje:  
e-mail:    rezacova@mesto-namest.cz
telefon:   568 619 157
mobil:     775 448 437         
IS DS:       s72bqcj