GDPR

Pověřenec GDPR:      Ing. Alena Řezáčová

Kontaktní údaje:  
e-mail:    rezacova@mesto-namest.cz
telefon:   568 619 157
mobil:     775 448 437         
IS DS:       s72bqcj

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje žáků:

–   datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.

Škola nakládá a zapracovává následující osobní údaje zákonných zástupců:

–  jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným    zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.