Školní družina

Vychovatelky:

Bc. Hana Fráňová

Vladimíra ForetníkováHistorie

Školní družina při ZŠ Mohelno zahájila svou činnost ve šk. roce 1974/1975.

Jedno oddělení vedla vychovatelka pí Marie Bartoníková.

Družina byla na I. stupni ZŠ v prvním patře ve třídě, která se dříve využívala k výuce hudební výchovy (přístavba ve dvoře). Provoz byl tehdy jen odpolední po skončení vyučování do 16 hod.

Tak to bylo do roku 1978, kdy se zvedl zájem o pobyt ve školní družině, a z toho důvodu se otevřelo ještě druhé oddělení. Toto oddělení se nastěhovalo do obecní budovy č. p. 1 (bývalé zdravotní středisko) a současně přišla ještě jedna vychovatelka pí Jitka Urbanová z Třebíče. Děti byly rozděleny do dvou oddělení takto:

  • 1. oddělení – 1.- 2. třída  vych. J. Urbanová
  • 2. oddělení – 3.- 5. třída vych. M. Bartoníková

Školní družina měla dvě oddělení až do roku 1993, kdy se z provozních a ekonomických důvodů sloučila obě oddělení do jednoho a družina se přestěhovala zpět na první stupeň do budovy ZŠ.

Od vzniku ŠD až po současnost chodilo do družiny celkem 1 374 dětí. Je to obdivuhodný počet dětí a pevně doufám, že si alespoň někdo odnesl do života pěkné vzpomínky na bezstarostné dětství.


V současné době jsou ve školní družině otevřena dvě oddělení pro děti od 1. – 5. třídy.

Od roku 2007 pracuje školní družina podle Školního vzdělávacího programu. Děti si volí činnosti a hry individuálně dle vlastního výběru a kdo rád maluje nebo něco vyrábí, má možnost si vybrat z nabídky, které připravují vychovatelky.


Jsme s vámi… 🙂

Posíláme pozdrav žákům, kamarádům a učitelům, kteří s námi nemohou trávit čas ve škole.
Tato nelehká doba žákům nedovoluje usednout do školních lavic a trávit s námi čas ve školní družině.
Těšíme se, až se naše škola opět zaplní všemi svými žáky tak, jak to má být. Mějte se hezky – zdraví žáci školní družiny!

1. A třída
1. B třída
2. třída