Školní družina


Organizace školního roku 2021/2022

Vychovatelky:

Bc. Hana Fráňová

Vladimíra Foretníková

Odchod na obědy
1. oddělení školní družiny:
Po – 12:25
Út – 12:25
St – 12:25
Čt – 12:25
Pá – 12:25

2. oddělení školní družiny:
Po – 12:15
Út – 12:15
St – 11:20
Čt – 11:20
Pá – 11:20

Pohybové aktivity
V případě příznivého počasí chodíme s dětmi po obědě na místní Oranžové hřiště. Dle uvážení mohou mít děti u sebe vhodné oblečení na pohybové aktivity.

Dokumenty

Historie

Školní družina při ZŠ Mohelno zahájila svou činnost ve šk. roce 1974/1975.

Jedno oddělení vedla vychovatelka pí Marie Bartoníková.

Družina byla na I. stupni ZŠ v prvním patře ve třídě, která se dříve využívala k výuce hudební výchovy (přístavba ve dvoře). Provoz byl tehdy jen odpolední po skončení vyučování do 16 hod.

Tak to bylo do roku 1978, kdy se zvedl zájem o pobyt ve školní družině, a z toho důvodu se otevřelo ještě druhé oddělení. Toto oddělení se nastěhovalo do obecní budovy č. p. 1 (bývalé zdravotní středisko) a současně přišla ještě jedna vychovatelka pí Jitka Urbanová z Třebíče. Děti byly rozděleny do dvou oddělení takto:

  • 1. oddělení – 1.- 2. třída  vych. J. Urbanová
  • 2. oddělení – 3.- 5. třída vych. M. Bartoníková

Školní družina měla dvě oddělení až do roku 1993, kdy se z provozních a ekonomických důvodů sloučila obě oddělení do jednoho a družina se přestěhovala zpět na první stupeň do budovy ZŠ.

V současné době jsou ve školní družině otevřena dvě oddělení pro děti od 1. do 5. třídy.

Od roku 2007 pracuje školní družina podle Školního vzdělávacího programu. Děti si volí činnosti a hry individuálně dle vlastního výběru a kdo rád maluje nebo něco vyrábí, má možnost si vybrat z nabídky, které připravují vychovatelky.