Školní družina


Organizace školního roku 2022/2023

Vychovatelky

Vladimíra Foretníková – konzultační hodiny: pondělí 15.45 – 16.15

Bc. Hana Fráňová – konzultační hodiny: úterý 14.00 – 14.30

Odchod na obědy

1. ODDĚLENÍ 
PONDĚLÍ12:25
ÚTERÝ12:25
STŘEDA12:25
ČTVRTEK12:25
PÁTEK12:25
2. ODDĚLENÍ 
PONDĚLÍ12:15
ÚTERÝ12:15
STŘEDA12:15
ČTVRTEK12:15
PÁTEK11:20

Pohybové aktivity
V případě příznivého počasí chodíme s dětmi po obědě na místní Oranžové hřiště. Dle uvážení mohou mít děti u sebe vhodné oblečení na pohybové aktivity

Dokumenty

Historie

Školní družina při ZŠ Mohelno zahájila svou činnost ve šk. roce 1974/1975.

Jedno oddělení vedla vychovatelka pí Marie Bartoníková.

Družina byla na I. stupni ZŠ v prvním patře ve třídě, která se dříve využívala k výuce hudební výchovy (přístavba ve dvoře). Provoz byl tehdy jen odpolední po skončení vyučování do 16 hod.

Tak to bylo do roku 1978, kdy se zvedl zájem o pobyt ve školní družině, a z toho důvodu se otevřelo ještě druhé oddělení. Toto oddělení se nastěhovalo do obecní budovy č. p. 1 (bývalé zdravotní středisko) a současně přišla ještě jedna vychovatelka pí Jitka Urbanová z Třebíče. Děti byly rozděleny do dvou oddělení takto:

  • 1. oddělení – 1.- 2. třída  vych. J. Urbanová
  • 2. oddělení – 3.- 5. třída vych. M. Bartoníková

Školní družina měla dvě oddělení až do roku 1993, kdy se z provozních a ekonomických důvodů sloučila obě oddělení do jednoho a družina se přestěhovala zpět na první stupeň do budovy ZŠ.

V současné době jsou ve školní družině otevřena dvě oddělení pro děti od 1. do 5. třídy.

Od roku 2007 pracuje školní družina podle Školního vzdělávacího programu. Děti si volí činnosti a hry individuálně dle vlastního výběru a kdo rád maluje nebo něco vyrábí, má možnost si vybrat z nabídky, které připravují vychovatelky.