Dokumenty


Efektivní učení

Projekt EFEKTIVNÍ UČENÍ  v rámci operačního programu Vzdělání
pro kunkurenceschopnost, oblast podpory Zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základních školách > OP VK > je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu  a státního rozpočtu ČR

Od září 2011 na naší škole probíhal projekt “Efektivní učení”, v němž jsme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali z Evropské unie finanční prostředky ve výši  1 034 786,- Kč. Prostředky byly využity na koupi počítačů k dovybavení počítačových pracoven, softwaru a realizaci digitálních učebních materiálů /DUM/ tvořenými jednotlivými učiteli.

Projekt probíhal po dobu 30 měsíců a cílem bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím digitálních technologií. Realizace zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů /DUM/, které tvořili učitelé naší školy.

Tyto materiály jsme vytvořili pro oblasti: anglický jazyk, český jazyk, člověk a jeho svět, dějepis, matematika, německý jazyk, přírodopis,  zeměpis.

Jednotlivé práce: