1. B třída

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jolana Hochmanová

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj Tv M Hv Čj
 úterý
Čj M ČaJS Čj 
 středa
Čj M ČaSP Čj 
 čtvrtek
Tv Čj M ČaJS 
 pátek
Čj M Vv Čj 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. B třídy:

2020/2021


Den dětí


Čarodějný rej


Velikonoční tvoření


Moji milí žáčci,
skvěle jste se poprali s úkolem z pracovních činností. Domečky pro skřítky jsou opravdu úžasné. Velice Vás chválím a těším se na další tvoření.
Paní učitelka


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 1. 3. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:30 – 10:10
 4. hod.
10:20 – 11:00
 pondělí  ČjM/Tv 
 úterý ČjM 
 středa ČjM
 čtvrtek  Čj ČaJS/Vv/ČaSP  
pátek MČj/Hv

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.


Slavíme Vánoce


Zima v naší třídě


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

 
11:00 – 12:00 hod.
 pondělí Čj/M
 úterý ČaJs
 středa Čj/M
 čtvrtek
 pátek Čj/M

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.