3. B třída

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Aj Hv
 úterý
Čj M ČaJS Tv Čj
 středa
M Aj Čj Vv Čj
 čtvrtek
Čj M ČaSP Tv Čj
 pátek
M Čj Aj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


2022/2023