4. B

Sekce pro rodiče

13 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Milena Husáková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj Aj
 M Tv ČaJS
 úterý
Čj M ČaJs Aj Čj
 středa
Čj M Inf Tv Čj
 čtvrtek
M Čj ČaSP Aj Hv
 pátek
Čj M ČaJS Vv Vv

Čj – Český jazyk a literatura – Mgr. Milena Husáková

Aj – Anglický jazyk – Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika – Mgr. Milena Husáková

ČaJS – Člověk a jeho svět – Mgr. Milena Husáková

Inf – Informační technologie – Mgr. Dagmar Frolcová

ČaSP – Člověk a svět práce – Mgr. Milena Husáková

Tv – Tělesná výchova – Mgr. Milena Husáková

Vv – Výtvarná výchova – Mgr. Milena Husáková

Hv – Hudební výchova – Mgr. Milena Husáková


2022/2023