2. B třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jolana Hochmanová

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý
M ČJ Tv Čj Hv
 středa
Čj M ČaSP Čj 
 čtvrtek
Čj Tv M Čj 
 pátek
Čj M Čj ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova