1. třída

Sekce pro rodiče

18 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj MČaJS VvČj
 úterý Čj MČaSP  Čj  
 středa Čj M Tv Čj
 čtvrtek M Čj ČaJS Hv
 pátek Čj M Tv Čj

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy:


2021/2022


Tatínku a maminko,
usmějte se malinko.
I slunce svítí přes mráček,
koukněte, už jsem PRVŇÁČEK !

Tak už jsme školáci! Je nás 18 žáků. Proměnili jsme se ve Sluníčka !