2. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Albrechtová

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS ČaSP Čj
 úterý Čj M Tv Hv Čj
 středa Čj M Vv Čj
 čtvrtek Tv Čj M Čj
 pátek Čj M ČaJS Čj

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Milena Husáková

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2019/2020


Tajemná návštěva

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
I v naší “Nebeské škole” se konal Mikulášský a čertovský den.
Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly samohlásky. Určovaly druhy vět. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, upravovali text. Na závěr si děti vyrobily čertíka, kterého pojmenovaly.

Když ale Mikuláš s anděly, čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům pohybově ztvárnily básničku “Dupy, dupy”. Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde.

Za dosavadní odvedenou práci děti pak v punčoše našly sladkou odměnu. Myslím si, že máme na co vzpomínat. 🙂


Adventní čas nastává nám…

V pondělí 2. prosince “vkročil” do naší třídy Advent. Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První, jenž jsme zapálili je MÍR , druhá je VÍRA , třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE. Proto se také podle liturgie na věnec dávají tři svíce fialové a jedna růžová. Růžová se zapaluje právě třetí adventní neděli, jako symbol všemocné lásky. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli. Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme vesnici v době adventní.

Adventní čas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají.


11. listopad

„Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán …“

Zpěvem této písně jsme začali u nás ve třídě pondělní ráno 11. listopadu.     Seznámili jsme se s tradicí pozdního chladného podzimu – svátkem svatého Martina. Na známé pranostice děti pochopily změny počasí a zároveň jim byl objasněn význam slavné postavy.
Dnes už ví, že Martin žil ve Francii, byl vojákem, měl dobré srdce, protože zachránil žebráka před chladem, stal se biskupem, a také proč se na Martina peče husa. Co to je pranostika, proč se říká, že Martin přijel na bílém koni a také jak se pečou martinské rohlíčky? To jsou otázky, na které už známe odpovědi.

Jednotlivé předměty byly propojeny s tímto tématem. Děti počítaly, určovaly druhy vět, skládaly slova podle abecedy, četly s porozuměním a odpovídaly na otázky.


A co by to bylo za svatého Martina bez bílého koně? My jsme ho ztvárnili takhle …


Zapojili jsme se…

Sběr papíru:

Touto cestou bych chtěla pochválit a poděkovat všem, kteří přispěli svým množstvím nastřádaného papíru. Děkujeme!

Žáci 2. třídy odevzdali v podzimním sběru 687 kg papíru (na žáka 49 kg).

Nejvíce nastřádali:

1. Vyoral Vojtěch 181 kg
2. Černohlávek Jakub 179 kg
3. Nováček Adam 130 kg

 Další “třídílci”, kteří přispěli:
Karakevasová Efi (62 kg), Kosour Ondřej (61 kg), Cahová Petra (39 kg), Türe Sára (23 kg), Došková Laura (12 kg).                                                                                          


Podzimní tvoření u Šmoulů

Již několik týdnů v naší šmoulí třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření z přírodnin, listů, papíru a kartonu. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Tvořili jsme ježky, draky, šnečky, skřítka Podzimníčka z přírodnin, stromy s padajícím listím pomocí otisků roliček kartonu a tupováním folií, babí léto rozfoukáváním barev a dotvářením, podzimní listy, koláž z novinového papíru jako jablka i hrušky. Podařila se nám i frotáž listů a stromy z krásně vybarvených listů. Všechny práce nám zdobí třídu. Podívejte se …


“Hola, hola, druháčci, škola volá… “

Začal nový školní rok 2019/2020

“V malé pěkné vesnici bydlí malí Šmoulíci.
Taťka Šmoula zavelí, Šmoulům práci rozdělí.                                                     
Básně, písně, tanečky, kousků plné ranečky.
Šmoulové si dávno zvykli, cvičit šmoulí tělocviky.
Nožky skrčit, natahovat, pořádně se protahovat.
Poskočit si chviličku na tom školním dvorečku.
A když hudba zahraje, každý Šmoula tancuje.”

Do dalšího školního roku vstupujeme s dalším celoročním projektem. Tentokrát nese název: “Šmoulí cesta za poznáním…”

“Šmoulové?” Kdo by je neznal. Jsou modří, bydlí v malé vesničce a každý z nich má docela jiný charakter. Žijí si ve své vesničce svůj život. Všichni jsou si velice podobní. Každý z nás se v některém z nich dokáže najít. On totiž existuje Šmoula pro každou povahu. Jsou velice milí, společenští, mají vlastnosti podobné dětem. Šmoulové odrážejí dětské životy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku vzlétneme s dětmi z reálného života do světa fantazie prostřednictvím historického dopravního prostředku, který ovládal v dávné minulosti naše nebe – balónu. Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním.

Po celou dobu je budou provázet jejich kamarádi – Šmoulové.

                  … Tak hodně štěstí na cestě za šmoulím poznáním …

                                                                                     Mgr. Helena Kohoutková


2018/2019


Milé děti a rodiče,

je čas se po dvou letech rozloučit. Bylo mi s vámi prima, budu na vás vzpomínat velmi ráda. Děkuji vám za přízeň, vstřícnost a bezvadnou spolupráci.

Přeji vám do dalších školních let mnoho úspěchů a krásných společných zážitků.

Pěkné prázdniny a hodně sluníčka vám přeje

                                                                                         Mgr. Romana Dvořáková


Sběrové aktivity

Sběr papíru

Za podzimní i jarní sběr odevzdali žáci celkem 3154 kg papíru.

Nejvíce odevzdali: 

1. Badinová Petra        494 kg

2. Kafka Luděk           380kg

3. Konečná Natálie        324 kg

4. Cejpková Emma        272 kg

5. Loziňáková Andrea   206kg

6. Prušková Aneta          174 kg

Sběr hluchavky

Odevzdali jsme celkem 98,4 dkg hluchavky.

Nejvíce nasbírali:

1. Brückner Jáchym           24,5 dkg

2. Motálek Matěj               17,5 dkg

3. Konečná Natálie             10 dkg

4. Kafka Pavel                       9,4 dkg

Sběr pomerančové kůry

Za celý školní rok jsme nasbírali  celkem 30,06 kg pomerančové kůry.

Nejvíce přispěli:

1. Loziňáková Andrea      8,85 kg

2. Kafka Pavel                    5,87kg

3. Kafka Luděk                   2,92 kg

4. Prušková Aneta                       2,73 kg

Sběr bezu

Odevzdali jsme celkem 8,03 kg bezu.

Nejvíce nasbírali:

1. Koláčná Marie             2,47 kg

2. Motálek Matěj            1,73 kg

3. Brückner Jáchym         1,42kg

4. Kafka Pavel                   1,39 kg

Všem žákům, kteří se zapojili do sběrových aktivit, mnohokrát děkujeme!!!


Sportovní olympiáda

Dne 17.6. proběhla na hřišti Sportovní olympiáda.  Poměřili jsme si své síly s druháky  ze ZŠ Dukovany.

Výsledky :
hod plným míčem  – chlapci              hod plným míčem – dívky             

                  1. Badin Ondřej           5,05 m             1.  Badinová Petra           4,17 m

                  2. Ruta David               4,73 m             2.  Veselá Tereza             3,85 m

                  3. Motálek Matěj        4,05 m             3.  Dubšíková Aneta        3,55 m

                  skok daleký – chlapci                            skok daleký – dívky   

                  1. Kafka Luděk          2,60 m                1. Veselá Tereza              2,41 m

                  2. Motálek Matěj     2,40 m                2. Havlišová Veronika     2,15 m

                  3. Němec Lukáš           2,23 m            3. Křišťálová Anna   2,13 m
hod kriketovým míčkem – chlapci    hod – dívky         

                  1.  Brückner Jáchym     21,30 m  1.  Veselá Tereza 14,20 m                

                  2.  Ruta David                15,40 m         2.  Badinová Petra      12,50 m

                  3.  Grunský Samuel       13,70 m         3.  Staňková Pavlína   11 m  

                 sprint  na 60 metrů – chlapci             sprint  na 60 metrů – dívky

                 1. Badin Ondřej           12,60 s             1.  Prušková Aneta        12,78 s

                 2. Kafka Luděk             13,12 s             2.  Čapounová Lucie     13,01 s

                 3. Němec Lukáš           13,20 s             3.  Badinová Petra         13,51 s

                 slalom – chlapci                                       slalom – dívky

                 1. Badin Ondřej           6,79 s               1.  Loziňáková Andrea       7,15s

                 2. Kafka Luděk             6,92 s               2.  Veselá Tereza                7,16 s

                 3. Ruta David               6,99 s               3.  Křišťálová Anna             7,21 s

              vytrvalostní běh – chlapci                      vytrvalostní běh – dívky

              1. Badin Ondřej                                         1.  Křišťálová Anna

              2. Kafka Luděk                                           2.  Loziňáková Andrea

              3. Motálek Matěj                                      3.  Staňková Pavlína

Všem úspěšným sportovcům gratulujeme!


Dopoledne s čarodějnicí Elvírou

V pátek 29.4. k nám do třídy přiletěla čarodějnice Elvíra a zadávala nám zapeklité úkoly. Byla zvědavá, jak ovládáme sčítání a odčítání do 100 a násobilku do 7.  Připravila nám báseň o sobě, ze které vypadaly rýmy a my je museli nalézt a vytvořit verše. Také jsme sestavili Lexikon kouzel plný rýmů a zhlédli pohádku „Malá čarodějnice“. Na závěr jsme si vyrobili její pavoučkový klobouček.Den naruby – Hrajeme si s násobilkou

Dne 1.dubna  proběhla  netradiční hodina matematiky.
Žákyně 8.třídy – Tereza Koláčná a Nikola Světlíková  se  proměnili v paní učitelky. Připravili si pro druháky zajímavé násobilkové hádanky, hry
a soutěže.  Za každou aktivitu byli úspěšní žáci odměněni bonbony.
A protože se ve třídě nenašel nikdo, kdo by úspěšný nebyl, byli odměněni všichni.

Děvčata si vedla výborně, měla každou aktivitu důkladně připravenou
a promyšlenou.  Žáci  na závěr ohodnotili „paní učitelky“  usměvavými smajlíky a výborným slovním hodnocením.

Všichni druháci si to náramně užili a již teď se těší na příští hodinu!


Matematický klokan

22.března proběhla v naší třídě matematická soutěž s těmito výsledky:

1. místo    Andrea Loziňáková   63 bodů

2. místo    Marie Koláčná           58 bodů

3. místo    Adéla Hlaváčová        57 bodů

                 Aneta Prušková          57 bodů

Úspěšným řešitelům gratulujeme!


Vítání jara

Duha – zajímavý přírodní úkaz. Stala se nám inspirací.

V jejích barvách  jsme od 18.3. do 22.3. s radostí vítali jaro. Každý den jsme se oblékli do jedné z barev duhy.

Ve čtvrtek jsme podpořili lidi s Downovým syndromem tím, že jsme si navlékli na každou nohu jinou ponožku.

Zaseli jsme si do kelímků v barvách duhy pšenici a čekali, až nám vyklíčí.

Poté jsme je doplnili vyrobenou dekorací v podobě čápa. Střídání všech jarních barev jsme si vyzkoušeli při vybarvování mandal s květinovými motivy a při tvorbě koláže s kočičkou. Také jsme vytvořili koláže rozkvetlých stromů a sněženek.

Naučili jsme se píseň „Barvy“. Na vycházce jsme pak určovali jarní květiny, pozorovali pučení stromů a keřů a všechno živé kolem sebe. Probouzení jara se všem náramně líbilo!


Zimní radovánky

I letos jsme využili snad jediné větší nadílky sněhu a vyrazili do přírody. Soutěžili jsme ve skupinách v postavení nejvyššího sněhového sloupu, zahráli si „Sněhovou honičku“ , házeli na cíl a postavili obřího sněhuláka. Naše zimní radovánky jsme i výtvarně ztvárnili.

11. 2.jsme jeli bruslit na Zimní stadion do Náměště nad Oslavou. Někteří žáci se poprvé učili pohybu na ledové ploše, jiní zdokonalovali techniku jízdy. Bruslení si všichni moc pochvalovali.


Plavání

Dne 22. 1. 2019 skončil plavecký výcvik v Nové Vsi.

Žáci obdrželi Mokré vysvědčení. 6 žáků uplavalo 200m a stali se plavci v kategorii Delfín. Všem se plavání líbilo a příští rok budou ve výcviku pokračovat.


Vánoční tradice

Vánoční tradice jsme si vyzkoušeli především tvořením z nejrůznějších materiálů.

Zhotovili jsme adventní věnce z chlebových ozdob, ozdoby na stromeček z papíru a zbytků kůže, vánoční přáníčka v podobě stromečků. Naučili jsme se technice vosková rezerva a vytvořili vánoční baňky. Andílky z látky, vaty a peří jsme vyrobili jako dekoraci na stůl. Podívejte se…


21. prosince si všichni navzájem předali dárky u vánočního stromečku, společně si zazpívali vánoční  koledy, vyzkoušeli si tradiční vánoční zvyky a zahráli si hry „Jediný dárek“ a „Stříbrný oříšek“.

Všem dětem a jejich rodičům přeji radostné vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody, do nového roku hlavně zdraví a štěstí.

                                                                               Mgr. Romana Dvořáková


Mikulášský den

Ve středu 5.12. se děti v centrech aktivit dozvěděly mnoho zajímavého o životě Sv. Mikuláše, o tradici a historii nadělování. Pracovaly s textem, tvořily ze slovních spojení věty o Mikuláši i čertech. V čertích řetězech musely prokázat znalosti z počítání nejen do 20, ale i do 100. V čertí dílně si vyrobily čertíka a čertici z kelímku. V průběhu dopoledne nás navštívil Mikuláš, dva andělé a šest čertů. Za zpěv písně „Písnička pro čerta“ byly všichni odměněni. 


Podzim ve 2.třídě

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření. 
Z kukuřic a kaštanů jsme vytvořili autíčka, koláže s jablky, hruškami a hrozny, šneky z fazolí, čočky, kukuřice a nakreslili strašáky. Také jsme si zapouštěním barev vytvořili koláže s vlaštovkami a otisky prstů kapříky. Křídovými pastely a tuší jsme ztvárnili podzimní stromy v zapadajícím slunci. 
Nejzdařilejší práce jsme poslali do okresní výtvarné soutěže Sedmikvítek.

Naše práce jste mohli zhlédnout nejen na podzimní výstavě ve vestibulu radnice, ale i na výstavce ve třídě v pátek 9. listopadu.

V tento den nás v projektových hodinách českého jazyka a matematiky provázeli lesem Jeníček a Mařenka a strašidýlko Bubík, s nimiž jsme plnili nejrůznější úkoly. 
O podzimu jsme si také zazpívali v písních “Podzimní ježkování”, “Podzim”, o příšerách a obludách, které jsme si i výtvarně ztvárnili píseň “Máme rádi obludu”.


Návštěva Muzea Mohelenska

V pátek 2.11. jsme navštívili nové Muzeum Mohelenska na místní faře. 
Pan Kopeček nás provedl všemi obdobími od pravěku až do 20. století a ukázal nám předměty nalezené na území Mohelenska i zajímavé dobové mapy. Také nám poutavě povyprávěl o historii vzniku obce i naší školy.


Děti v dopravě

Po celý měsíc říjen jsme se v hodinách ČaJS věnovali dopravní výchově.

V pátek 26.10. jsme získané vědomosti uplatnili v projektu
Děti v dopravě”.

Žáci určovali druhy vět a třídili je do dopravních prostředků. Řešili slovní úlohy s názvem “Jak Sloník cestoval po světě”, přiřazovali  názvy dopravních značek, které si pak i vyrobili. Museli se správně pohybovat jako chodci  v mapě vesnice i města. Absolvovali s Ferdou zkoušku v autoškole. Naučili se píseň “Levá, pravá”. Šikulky ještě zvládly i tajenku
o dopravních prostředcích. V závěru všichni zhlédli film z cyklu Dětská dopravní policie – “Přechod”.

Projektový den se dětem velmi líbil a byl zároveň připomenutím si vlastní připravenosti i ostražitosti na cestách nejen během nadcházejících podzimních prázdnin, ale i v průběhu celého roku.

Fotogalerie

Vyběhaní, vykoupaní
vracíme se z luk a strání,
u vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
teď do školy těšíme se !
A do druhé třídy budeme chodit s úsměvem jako ta naše sluníčka!