2. třída

Sekce pro rodiče

12 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý M Čj Tv ČaSP Čj
 středa Čj M Čj Hv
 čtvrtek Čj Tv M Čj
 pátek Čj M Čj ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2020/2021


Do školy se těšíme,

vždyť se rádi učíme.

Poznáváme celý svět

a musíme přemýšlet!

A už jsme druháčci! Přivítali jsme nového spolužáka Matyáše Ďurce.
Letos nás bude celým školním rokem provázet a učit přemýšlet dráček „Šikulík”, kterého jsme si namalovali i vyrobili z papíru.