2. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Albrechtová

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS ČaSP Čj
 úterý Čj M Tv Hv Čj
 středa Čj M Vv Čj
 čtvrtek Tv Čj M Čj
 pátek Čj M ČaJS Čj

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Milena Husáková

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2019/2020


Domácí příprava


Vážení rodiče, milé děti,
zde naleznete podklady pro domácí učení.
Doufám, že vše zvládnete s úsměvem a rodiče nadhledem. 🙂
Mějte se co nejlépe, pilně pracujte, po příchodu do školy si vše dovysvětlíme i společně projdeme, ale zadanou práci budu vyžadovat. Pořiďte si, prosím, procvičovací linkovaný sešit, kde pište úkoly, které budou písemné (Čj i M do jednoho sešitu. Oddělte to vždy datem a vynecháním řádku.
Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte mě kontaktovat na email: helena.kohoutkova@zsmohelno.cz
nebo helena.kohoutkova@seznam.cz

Jsem tu pro vás. Ničeho se nebojte, vše zvládneme.
Přeji nám všem hlavně hodně zdraví, štěstí a klidu!
Vězte, že bude lépe… 🙂 🙂 🙂
Mgr. Helena Kohoutková

PS: Přikládám ještě odkazy na stránky, kde mohou děti procvičovat.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/

Odkaz na UčíTelka:
Myslím, že je to moc hezky udělané a pro děti přínosné.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001


učivo v týdnu od 30. 3. – 3. 4. 2020

Tak, děti…
Máme za sebou další týden domácího učení. Vím, že máte všechno hotovo, protože dokážete být zdatní školáci! Já každého moc chválím!
Moc na vás myslím a držím pěsti, abyste uměli i dále vše zvládnout s úsměvem, trpělivostí a pozorností.

Nezapomínejte vždy, prosím, poděkovat rodičům, že se vám věnují a pomáhají.
Posílám moc pozdravů! Držte se „moji šmoulíci“!

                                                                                     H. K.

PS: Přikládám odkazy, kde vám rodiče mohou stáhnout interaktivní učebnici Čj se Skřítkem Kvítkem, abyste mohli pracovat a úkoly zkontrolovat jako ve škole:

http://www.novaskolabrno.cz/aktuality/certifikaty-iuc-zdarma-pro-domaci-vyuku-zaku-v-tomto-clanku-226/

http://www.novaskolabrno.cz/Certifikaty/IUc-2020/22-50-2-IUc-%C4%8Cesky-jazyk-2-se-skritkem-Kvitkem%20.pdf


Po 30. 3.:
Český jazyk – slohové cvičení:
(ústně) – Co všechno musí udělat jaro? – povídejte si o jaru
Ke cvičení si pro motivaci přečtěte příběh Jaro (Čítanka str. 91)
Matematika:
ústní opakování a procvičování násobení i dělení 2, 3
pracovní list – sloupeček číslo 13, 14


Út 31. 3.:
Čj: opakování psaní i/y, í/ý po tvrdých, měkkých souhláskách – procvičovat nejprve ústně, pak se pokuste doplnit pracovní list, který přikládám. Rodiče ho nemusí tisknout, jen vám to připraví v počítači a vy jako „dospělí“ se posadíte k počítači a doplníte i/y, í/ý. Pak mi pracovní list společně s rodiči pošlete zpět. Těším se!

M: pracovní list sloupeček číslo 15, 16


St 1. 4.: Den naruby
Dnes nebudete mít žádné úkoly ani učení!

APRÍL

Protože je dnes 1. dubna, tak se z vás dětí stávají paní učitelky, páni učitelé.
Máte za úkol vyzkoušet ústní formou, jestli rodiče umí toto učivo:
Čj:
Abecedu, druhy vět, pravidlo psaní u/ú/ů, tvrdé, měkké souhlásky.
M: Obor čísel do 100, sčítat, odčítat, násobení i dělení 2, 3.
Je jen na vás, co vymyslíte a jak to provedete. Je ale třeba, aby bylo vše správně. Pokud rodiče nebudou něco vědět, vy je to naučíte! Máte to na starost! Spoléhám na vás!
Buďte jako ve škole, ale hlavně si užijte den!!! 🙂


Čt 2. 4.:
Čj: učebnice str. 64/cv. 7, 8, 10, 11 – nejprve ústně procvičit doplnění, pak napsat doplnění ve cvičeních na fólii
Písanka str. 7
Čítanka: str. 92, naučit básničku Jan Čarek – Vlaštovka se vrátila – hezky se ji naučte a po Velikonocích si báseň moc ráda poslechnu. 🙂

M: pracovní sešit str. 27 – vyvození násobení čtyřmi, (cv. 1 – 5)


Pá 3. 4.:
Čj: učebnice str. 64/cv. 9 a) – věty přepsat a doplnit do sešitu
Nezapomněli jste? Řekněte rodičům, co je slovo protikladné? Uveďte příklad?

M: Napsat do sešitu M-Š a naučit tyto spoje:

 Násobení čtyřmi

0.4=0                6.4=24
1.4=4                7.4=28
2.4=8                8.4=32
3.4=12              9.4=36
4.4=16            10.4=40
5.4=20


ČaJS:
Zdravím všechny druháčky. Snad se vám daří plnit všechny úkoly a doma se nenudíte. Nezapomínejte si udělat sportovní chvilky. Pokud máte zahradu, tak pozorujte jaro.
Mějte se hezky a rodičům děkuji za pomoc při přípravě.  M. Husáková

Tento týden si namalujte obrázek z učebnice str. 53 – strom s popisem.
Kdo máte možnost doma, pozorujte stromy, co se s nimi děje a s velkou opatrností život a práci včel.
Zkuste uhádnout druh stromů.učivo v týdnu od 23. – 27. 3. 2020

Děti, nezapomínejte, prosím, na čtení! Každý den si chvilku přečtěte. Pokračujte ve čtení knihy Já, Baryk. Až se uvidíme, tak mi povyprávíte. Zapisujte čtení do deníčků. Razítka doplníme, vše doladíme.

Nebojte se… 🙂
Přečtenou knihu (nebo knihy) si pak zapíšete do listů na magnetické tabuli ve třídě. Těším se na vaše referáty! Posílám moc pozdravů!

                                                                                     H. K.

Po 23. 3.:
Český jazyk – slohové cvičení:
(ústně)
učebnice str. 61/cv. 1 a), b), c), d)
               str. 61/cv. 2 – přečíst a přepsat básničku
                                   –  nakreslit 4 obrázky a přiřadit i napsat slova
z nápovědy – cv. 2c)

Matematika:
ústní opakování a procvičování násobení i dělení 2, 3
pracovní list – sloupeček číslo 9, 10


Út 24. 3.:
Čj: opakování psaní i/y, í/ý po tvrdých, měkkých souhláskách – procvičovat nejprve ústně, pak modrý sešitek Pravopisné pětiminutovky str. 14
Písanka str. 5

M: pracovní list sloupeček číslo 11, 12


St 25. 3.:
Čj: učebnice str. 62 – párové souhlásky – pozorně přečíst a porozumět žlutému rámečku
– vyzkoušet ústně odůvodnit a doplnit cv. 1, pak znovu doplnit písemně na fólii, ústně cv. 2

M: pracovní sešit str. 26/cv. 1, 2, 3, 4, 7, 8


Čt 26. 3.:
Čj: učebnice str. 63/cv. 3, napsat do sešitu

M: pracovní sešit str. 26/cv. 5 písemně do sešitu


Pá 27. 3.:
Čj: učebnice str. 63/cv. 4 – 6 nejprve ústně, pak doplnit na fólii
Písanka str. 6
M: pracovní sešit str. 26/cv. 6 písemně do sešitu


ČaJS
23. 3. – 27. 3. 2020
Zapiš si do sešitu se sluníčkem

Stěhovaví ptáci – vracejí se z jižních krajin – skřivan, čáp, vlaštovka

První jarní květiny – sněženky, bledule, petrklíč, sasanka

Části květiny: – namaluj obrázek z učebnice str. 52 a popiš jej
(tulipán + petrklíč)
učivo v týdnu od 16. – 20. 3. 2020

Po 16. 3.:
Český jazyk:

ústní opakování a procvičování druhů vět – vyjmenovat a znát znaménka za větou. Kdekoliv v textu (např. Čítanka) vyhledat věty a určit druh. Vymyslet věty podle znamének. (., ?, .!, .!)

Matematika:
ústní opakování a procvičování násobení i dělení 2,
do sešitu Matematika Š zapsat a naučit spoje dělení
Dělení 3:
0:3=0
3:3=1 18:3=6
6:3=2 21:3=7
9:3=3 24:3=8
12:3=4 27:3=9
15:3=5 30:3=10


Út 17. 3.:
Čj: opakování psaní u/ú/ů, procvičovat nejprve ústně,
pak napsat a doplnit do zavedeného procvičovacího sešitu
t-lipán, f-ra slámy, malá -čast, dívá se dol-, ohn-tý, hol-bník,
r-žička, -kol, při ch-zi, -bor

M: pracovní list sloupeček číslo 5, 6


St 18. 3.:
Čj: pracovní sešit ČJ 2 – str. 4 celá
M: pracovní sešit str. 24


Čt 19. 3.:
Čj: Písanka str. 4 – celá
Vybarvit úvodní obrázek skřítka Kvítka v prac. sešitě 2
M: pracovní sešit str. 25 – celá


Pá 20. 3.:
Čj: Čítanka str. 78 – přečíst text, porozumět a převyprávět,
co jsem četl/a. Do zavedeného sešitu napsat nadpis
textu, autora a nakreslit obrázek, který vystihuje
o čem příběh je.
M: pracovní list sloupeček číslo 7, 8


ČaJS  (16.3. – 20.3.)

Učebnice str. 51 – přečíst si  JARO
Do sešitu se sluníčkem napsat 3.řádky ( Jaro ………………….dlouhé).
Můžete si nakreslit jarní obrázek.

Mgr. Milena Husáková


Slavíme masopust

Na sobotu 22. 2. připadá oslava masopustu. Proto jsme se ve výuce tomuto tématu věnovali i my. Děti se dozvěděly spoustu nových informací.
Mimo textové informace si zatančily masopustní tance, zazpívaly veselé písně, zarecitovaly básně s masopustní tematikou a pronikly do tajů výroby koblížků a božích milostí. Vyvrcholením našeho projektu byla výroba masopustních masek. Dětem se moc povedly.


Malí krasobruslaři… 🙂

Letošní zima nám moc nedopřála koulování ani bobování, tak jsme alespoň “pilovali krasobruslení”. K zimě patří nejenom sníh a mráz, ale hlavně ledová plocha. Proto jsme využili možnosti a v úterý 4. 2. i pátek 21. 2. naše škola zavítala na Zimní stadion v Náměšti nad Oslavou, kde některé děti zkoušely první krůčky na ledě, jiné ladily techniku, ale všechny nás to moc bavilo! Doufáme, že zase vyrazíme… 🙂


Plaváčci

Na konci měsíce ledna jsme ukončili plavecký výcvik. Různé styly plavání jsme se pozorně učili, abychom v příštím školním roce mohli plynule navázat a vše pořádně docvičit. Ve třetí třídě nás totiž čeká zkouška všestranného plavce. Na konci výcviku jsme obdrželi první “mokré vysvědčení”, kde byly zaznamenány naše úspěchy. Víme ale, že je stále třeba se zdokonalovat. 🙂


SEDMIKVÍTEK

Ve dnech 23. – 24. listopadu se konala soutěž Sedmikvítek 2019 v Okříškách. Po pečlivé úvaze a hlasování jsme do soutěže poslali nejpovedenější výtvarné, rukodělné práce některých dětí.

Některé práce žáků se umístily na předních místech:
Kategorie B : Rukodělná činnost

2. místo: Petra Cahová (2. třída) – „Svatomartinská husa“
2. místo: Sára Türe (2. třída) – „Svatomartinská husa“      

Kategorie B: Výtvarná činnost

3. místo: Efi Karakevasová (2. třída) – “Hruška”

Máme velkou radost z umístění a děvčatům ze srdce blahopřejeme!


Milí rodiče,
moc děkuji dětem i Vám za dárečky, kterými jsem byla obdarována! Velmi si toho vážím!

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem příjemné svátky plné klidu i pohody a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a radosti z dětí.

                              Ať je nový rok ještě lepší než ten minulý!

                                                         Za kolektiv žáků 2. třídy  
                                                                                       Mgr. Helena Kohoutková.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek 20. 12., poslední školní den roku 2019, nás čekalo dopoledne, které jsme prožili ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které jsme se moc těšili, Vánoce.
Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky a naše dopoledne plné zpěvu koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo. Moc jsme si to užili.

Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.

Děti si vyrobily krásné ozdoby, které se velmi vyjímaly na našem stromečku ve třídě.


Tajemná návštěva

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
I v naší “Nebeské škole” se konal Mikulášský a čertovský den.
Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly samohlásky. Určovaly druhy vět. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, upravovali text. Na závěr si děti vyrobily čertíka, kterého pojmenovaly.

Když ale Mikuláš s anděly, čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům pohybově ztvárnily básničku “Dupy, dupy”. Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde.

Za dosavadní odvedenou práci děti pak v punčoše našly sladkou odměnu. Myslím si, že máme na co vzpomínat. 🙂


Adventní čas nastává nám…

V pondělí 2. prosince “vkročil” do naší třídy Advent. Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První, jenž jsme zapálili je MÍR , druhá je VÍRA , třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE. Proto se také podle liturgie na věnec dávají tři svíce fialové a jedna růžová. Růžová se zapaluje právě třetí adventní neděli, jako symbol všemocné lásky. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli. Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme vesnici v době adventní.

Adventní čas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají.


Hrajeme florbal…

21. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Druháčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, VLOČKY.

Tým Komety vybojoval v mladší kategorii krásné 2. místo, takže jim ze srdce blahopřejeme!

KOMETA
VLOČKY

Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu, reprezentaci i odvedené výkony!


11. listopad

„Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán …“

Zpěvem této písně jsme začali u nás ve třídě pondělní ráno 11. listopadu.     Seznámili jsme se s tradicí pozdního chladného podzimu – svátkem svatého Martina. Na známé pranostice děti pochopily změny počasí a zároveň jim byl objasněn význam slavné postavy.
Dnes už ví, že Martin žil ve Francii, byl vojákem, měl dobré srdce, protože zachránil žebráka před chladem, stal se biskupem, a také proč se na Martina peče husa. Co to je pranostika, proč se říká, že Martin přijel na bílém koni a také jak se pečou martinské rohlíčky? To jsou otázky, na které už známe odpovědi.

Jednotlivé předměty byly propojeny s tímto tématem. Děti počítaly, určovaly druhy vět, skládaly slova podle abecedy, četly s porozuměním a odpovídaly na otázky.


A co by to bylo za svatého Martina bez bílého koně? My jsme ho ztvárnili takhle …


Hrajeme florbal…

21. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Druháčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, VLOČKY.
Tým Komety vybojoval v mladší kategorii krásné 2. místo, takže jim ze srdce blahopřejeme!


Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu, reprezentaci i odvedené výkony!


Zapojili jsme se…

Sběr papíru:

Touto cestou bych chtěla pochválit a poděkovat všem, kteří přispěli svým množstvím nastřádaného papíru. Děkujeme!

Žáci 2. třídy odevzdali v podzimním sběru 687 kg papíru (na žáka 49 kg).

Nejvíce nastřádali:

1. Vyoral Vojtěch 181 kg
2. Černohlávek Jakub 179 kg
3. Nováček Adam 130 kg

 Další “třídílci”, kteří přispěli:
Karakevasová Efi (62 kg), Kosour Ondřej (61 kg), Cahová Petra (39 kg), Türe Sára (23 kg), Došková Laura (12 kg).                                                                                          


Podzimní tvoření u Šmoulů

Již několik týdnů v naší šmoulí třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření z přírodnin, listů, papíru a kartonu. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Tvořili jsme ježky, draky, šnečky, skřítka Podzimníčka z přírodnin, stromy s padajícím listím pomocí otisků roliček kartonu a tupováním folií, babí léto rozfoukáváním barev a dotvářením, podzimní listy, koláž z novinového papíru jako jablka i hrušky. Podařila se nám i frotáž listů a stromy z krásně vybarvených listů. Všechny práce nám zdobí třídu. Podívejte se …


“Hola, hola, druháčci, škola volá… “

Začal nový školní rok 2019/2020

“V malé pěkné vesnici bydlí malí Šmoulíci.
Taťka Šmoula zavelí, Šmoulům práci rozdělí.                                                     
Básně, písně, tanečky, kousků plné ranečky.
Šmoulové si dávno zvykli, cvičit šmoulí tělocviky.
Nožky skrčit, natahovat, pořádně se protahovat.
Poskočit si chviličku na tom školním dvorečku.
A když hudba zahraje, každý Šmoula tancuje.”

Do dalšího školního roku vstupujeme s dalším celoročním projektem. Tentokrát nese název: “Šmoulí cesta za poznáním…”

“Šmoulové?” Kdo by je neznal. Jsou modří, bydlí v malé vesničce a každý z nich má docela jiný charakter. Žijí si ve své vesničce svůj život. Všichni jsou si velice podobní. Každý z nás se v některém z nich dokáže najít. On totiž existuje Šmoula pro každou povahu. Jsou velice milí, společenští, mají vlastnosti podobné dětem. Šmoulové odrážejí dětské životy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku vzlétneme s dětmi z reálného života do světa fantazie prostřednictvím historického dopravního prostředku, který ovládal v dávné minulosti naše nebe – balónu. Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním.

Po celou dobu je budou provázet jejich kamarádi – Šmoulové.

                  … Tak hodně štěstí na cestě za šmoulím poznáním …

                                                                                     Mgr. Helena Kohoutková