2. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Asistent pedagoga: 

Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS Vv Čj
 úterýM Čj Tv ČaSP Čj
 středa Čj M Čj Hv
 čtvrtek Čj Tv M Čj
 pátek Čj M Čj ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:


Zimní radovánky

I letos jsme využili snad jediné větší nadílky sněhu a vyrazili do přírody. Soutěžili jsme ve skupinách v postavení nejvyššího sněhového sloupu, zahráli si „Sněhovou honičku“ , házeli na cíl a postavili obřího sněhuláka. Naše zimní radovánky jsme i výtvarně ztvárnili.

11. 2.jsme jeli bruslit na Zimní stadion do Náměště nad Oslavou. Někteří žáci se poprvé učili pohybu na ledové ploše, jiní zdokonalovali techniku jízdy. Bruslení si všichni moc pochvalovali.


Plavání

Dne 22. 1. 2019 skončil plavecký výcvik v Nové Vsi.

Žáci obdrželi Mokré vysvědčení. 6 žáků uplavalo 200m a stali se plavci v kategorii Delfín. Všem se plavání líbilo a příští rok budou ve výcviku pokračovat.


Vánoční tradice

Vánoční tradice jsme si vyzkoušeli především tvořením z nejrůznějších materiálů.

Zhotovili jsme adventní věnce z chlebových ozdob, ozdoby na stromeček z papíru a zbytků kůže, vánoční přáníčka v podobě stromečků. Naučili jsme se technice vosková rezerva a vytvořili vánoční baňky. Andílky z látky, vaty a peří jsme vyrobili jako dekoraci na stůl. Podívejte se…


21. prosince si všichni navzájem předali dárky u vánočního stromečku, společně si zazpívali vánoční  koledy, vyzkoušeli si tradiční vánoční zvyky a zahráli si hry „Jediný dárek“ a „Stříbrný oříšek“.

Všem dětem a jejich rodičům přeji radostné vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody, do nového roku hlavně zdraví a štěstí.

                                                                               Mgr. Romana Dvořáková


Mikulášský den

Ve středu 5.12. se děti v centrech aktivit dozvěděly mnoho zajímavého o životě Sv. Mikuláše, o tradici a historii nadělování. Pracovaly s textem, tvořily ze slovních spojení věty o Mikuláši i čertech. V čertích řetězech musely prokázat znalosti z počítání nejen do 20, ale i do 100. V čertí dílně si vyrobily čertíka a čertici z kelímku. V průběhu dopoledne nás navštívil Mikuláš, dva andělé a šest čertů. Za zpěv písně „Písnička pro čerta“ byly všichni odměněni. 


Podzim ve 2.třídě

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření. 
Z kukuřic a kaštanů jsme vytvořili autíčka, koláže s jablky, hruškami a hrozny, šneky z fazolí, čočky, kukuřice a nakreslili strašáky. Také jsme si zapouštěním barev vytvořili koláže s vlaštovkami a otisky prstů kapříky. Křídovými pastely a tuší jsme ztvárnili podzimní stromy v zapadajícím slunci. 
Nejzdařilejší práce jsme poslali do okresní výtvarné soutěže Sedmikvítek.

Naše práce jste mohli zhlédnout nejen na podzimní výstavě ve vestibulu radnice, ale i na výstavce ve třídě v pátek 9. listopadu.

V tento den nás v projektových hodinách českého jazyka a matematiky provázeli lesem Jeníček a Mařenka a strašidýlko Bubík, s nimiž jsme plnili nejrůznější úkoly. 
O podzimu jsme si také zazpívali v písních “Podzimní ježkování”, “Podzim”, o příšerách a obludách, které jsme si i výtvarně ztvárnili píseň “Máme rádi obludu”.


Návštěva Muzea Mohelenska

V pátek 2.11. jsme navštívili nové Muzeum Mohelenska na místní faře. 
Pan Kopeček nás provedl všemi obdobími od pravěku až do 20. století a ukázal nám předměty nalezené na území Mohelenska i zajímavé dobové mapy. Také nám poutavě povyprávěl o historii vzniku obce i naší školy.


Děti v dopravě

Po celý měsíc říjen jsme se v hodinách ČaJS věnovali dopravní výchově.

V pátek 26.10. jsme získané vědomosti uplatnili v projektu
Děti v dopravě”.

Žáci určovali druhy vět a třídili je do dopravních prostředků. Řešili slovní úlohy s názvem “Jak Sloník cestoval po světě”, přiřazovali  názvy dopravních značek, které si pak i vyrobili. Museli se správně pohybovat jako chodci  v mapě vesnice i města. Absolvovali s Ferdou zkoušku v autoškole. Naučili se píseň “Levá, pravá”. Šikulky ještě zvládly i tajenku
o dopravních prostředcích. V závěru všichni zhlédli film z cyklu Dětská dopravní policie – “Přechod”.

Projektový den se dětem velmi líbil a byl zároveň připomenutím si vlastní připravenosti i ostražitosti na cestách nejen během nadcházejících podzimních prázdnin, ale i v průběhu celého roku.

Fotogalerie

Vyběhaní, vykoupaní
vracíme se z luk a strání,
u vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
teď do školy těšíme se !
A do druhé třídy budeme chodit s úsměvem jako ta naše sluníčka!