2. třída

Sekce pro rodiče

19 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jolana Hochmanová

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj MVv ČaJSČj
 úterý Čj MHvTvČj
 středa Čj M ČaSP Čj
 čtvrtek Čj Tv M ČJ
 pátek Čj M ČJ ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 1. třídy:


2022/2023