2. třída

23 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Asistent pedagoga: 

Marie Bartoníková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS Vv Čj
 úterýM Čj Tv ČaSP Čj
 středa Čj M Čj Hv
 čtvrtek Čj Tv M Čj
 pátek Čj M Čj ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy: 


Podzim ve 2.třídě

Září a říjen se nesl v duchu podzimního tvoření. 
Z kukuřic a kaštanů jsme vytvořili autíčka, koláže s jablky, hruškami a hrozny, šneky z fazolí, čočky, kukuřice a nakreslili strašáky. Také jsme si zapouštěním barev vytvořili koláže s vlaštovkami a otisky prstů kapříky. Křídovými pastely a tuší jsme ztvárnili podzimní stromy v zapadajícím slunci. 
Nejzdařilejší práce jsme poslali do okresní výtvarné soutěže Sedmikvítek.

Naše práce jste mohli zhlédnout nejen na podzimní výstavě ve vestibulu radnice, ale i na výstavce ve třídě v pátek 9. listopadu.

V tento den nás v projektových hodinách českého jazyka a matematiky provázeli lesem Jeníček a Mařenka a strašidýlko Bubík, s nimiž jsme plnili nejrůznější úkoly. 
O podzimu jsme si také zazpívali v písních “Podzimní ježkování”, “Podzim”, o příšerách 
a obludách, které jsme si i výtvarně ztvárnili píseň “Máme rádi obludu”.


Návštěva Muzea Mohelenska

V pátek 2.11. jsme navštívili nové Muzeum Mohelenska na místní faře. 
Pan Kopeček nás provedl všemi obdobími od pravěku až do 20. století a ukázal nám předměty nalezené na území Mohelenska i zajímavé dobové mapy. Také nám poutavě povyprávěl o historii vzniku obce i naší školy


Děti v dopravě

Po celý měsíc říjen jsme se v hodinách ČaJS věnovali dopravní výchově.

V pátek 26.10. jsme získané vědomosti uplatnili v projektu “Děti v dopravě”.

Žáci určovali druhy vět a třídili je do dopravních prostředků. Řešili slovní úlohy s názvem “Jak Sloník cestoval po světě”, přiřazovali  názvy dopravních značek, které si pak i vyrobili. Museli se správně pohybovat jako chodci  v mapě vesnice i města. Absolvovali s Ferdou zkoušku v autoškole. Naučili se píseň “Levá, pravá”. Šikulky ještě zvládly i tajenku o dopravních prostředcích. V závěru všichni zhlédli film z cyklu Dětská dopravní policie – “Přechod”.

Projektový den se dětem velmi líbil a byl zároveň připomenutím si vlastní připravenosti i ostražitosti na cestách nejen během nadcházejících podzimních prázdnin, ale i v průběhu celého roku.

Fotogalerie

Vyběhaní, vykoupaní
vracíme se z luk a strání,
u vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
teď do školy těšíme se !
A do druhé třídy budeme chodit s úsměvem jako ta naše sluníčka!