2. třída

Sekce pro rodiče

12 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý M Čj Tv ČaSP Čj
 středa Čj M Čj Hv
 čtvrtek Čj Tv M Čj
 pátek Čj M Čj ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2020/2021


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 1. 3. 2021
až do odvolání

 1. hod.
7:45 – 8:25
 2. hod.
8:40 – 9:20
 3. hod.
9:30 – 10:10
 4. hod.
10:20 – 11:00
 pondělí  ČjČaJS 
 úterý MČj/Vv/ČaSP 
 středa ČjM
 čtvrtek  ČjM/Tv 
pátek Čj/Hv

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.


Cesta za pokladem


Naše tvoření


Valentýnské tvoření

Všechny děti zaujalo valentýnské tvoření zvířátka se srdíčkem.


Masopust

Masopustní veselí jsme si ve třídě navodili vytvořením klauna.


Zimní radovánky

Letos jsme se dočkali větší nadílky sněhu a vyráželi do přírody.
Zahráli jsme si „Sněhovou honičku“, vytvořili ve skupinkách sněhuláky
a hráli nejrůznější hry.

Zimu jsme si i výtvarně ztvárnili vytvořením hokejisty a krasobruslařky, zimní koláže, chaloupky i ledního medvěda.


Adventní čas

Tento krásný čas jsme si zpříjemnili výrobou andílků z odpadového materiálu, malbou vánočních baněk, skládáním papírového stromečku a výrobou přáníček. Vyzdobili jsme stromeček ve třídě vánočními ozdobami z papíru a kůže. Také jsme vytvořili zimní koláž.

Adventní čas vyvrcholil 18. prosince, kdy jsme si zopakovali samohlásky rozborem vánočních básní, pomocí numerace do 20 i 100 vytvořili vánoční stromečky s baňkami.
Děti si vylosovaly dáreček, který je čekal pod stromečkem.
Nakonec jsme si zahráli společně hru „Nesem Vám noviny“ a „Zlaté prasátko“.

Všem dětem a jejich rodičům přeji radostné vánoční svátky plné klidu
a rodinné pohody, do nového roku hlavně zdraví a štěstí.

                                                                              Mgr. Romana Dvořáková


Mikulášský den

V pátek 4. 12. 2020 pracovali žáci v centrech aktivit. Děti nejdříve čekalo čertí pekelné počítání, poté třídění a lepení slov do čertích pytlů a v závěru pak samotná výroba Mikuláše. Před školou na nás čekali skuteční čerti, andělé a Mikuláš, který všechny obdaroval. Děti mu zarecitovaly básničku. Všem se tento den velmi líbil.


Podzimní tvoření

I když jsme strávili podzim z velké části výukou doma, stihli jsme si navodit jeho atmosféru i ve třídě tvořením z nejrůznějších materiálů.
Žáci s velkým zaujetím vytvořili ježečky z brambory a šípků, pestrobarevné papírové draky, koláže ovocných stromů, nakreslili jablíčka dle vlastní fantazie a poskládali z papíru sumečka.


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

 
10 – 11:00 hod.
 pondělí Čj/ČaJS
 úterý M/Čj
 středa Čj/M
 čtvrtek M/Čj

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online


Do školy se těšíme,

vždyť se rádi učíme.

Poznáváme celý svět

a musíme přemýšlet!

A už jsme druháčci! Přivítali jsme nového spolužáka Matyáše Ďurce.
Letos nás bude celým školním rokem provázet a učit přemýšlet dráček „Šikulík”, kterého jsme si namalovali i vyrobili z papíru.