2. třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Asistent pedagoga: Bc. Hana Albrechtová

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod.
 pondělí Čj M ČaJS ČaSP Čj
 úterý Čj M Tv Hv Čj
 středa Čj M Vv Čj
 čtvrtek Tv Čj M Čj
 pátek Čj M ČaJS Čj

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Milena Husáková

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2019/2020


Slavíme masopust

Na sobotu 22. 2. připadá oslava masopustu. Proto jsme se ve výuce tomuto tématu věnovali i my. Děti se dozvěděly spoustu nových informací.
Mimo textové informace si zatančily masopustní tance, zazpívaly veselé písně, zarecitovaly básně s masopustní tematikou a pronikly do tajů výroby koblížků a božích milostí. Vyvrcholením našeho projektu byla výroba masopustních masek. Dětem se moc povedly.


Malí krasobluslaři… 🙂

Letošní zima nám moc nedopřála koulování ani bobování, tak jsme alespoň “pilovali krasobruslení”. K zimě patří nejenom sníh a mráz, ale hlavně ledová plocha. Proto jsme využili možnosti a v úterý 4. 2. i pátek 21. 2. naše škola zavítala na Zimní stadion v Náměšti nad Oslavou, kde některé děti zkoušely první krůčky na ledě, jiné ladily techniku, ale všechny nás to moc bavilo! Doufáme, že zase vyrazíme… 🙂


Plaváčci

Na konci měsíce ledna jsme ukončili plavecký výcvik. Různé styly plavání jsme se pozorně učili, abychom v příštím školním roce mohli plynule navázat a vše pořádně docvičit. Ve třetí třídě nás totiž čeká zkouška všestranného plavce. Na konci výcviku jsme obdrželi první “mokré vysvědčení”, kde byly zaznamenány naše úspěchy. Víme ale, že je stále třeba se zdokonalovat. 🙂


SEDMIKVÍTEK

Ve dnech 23. – 24. listopadu se konala soutěž Sedmikvítek 2019 v Okříškách. Po pečlivé úvaze a hlasování jsme do soutěže poslali nejpovedenější výtvarné, rukodělné práce některých dětí.

Některé práce žáků se umístily na předních místech:
Kategorie B : Rukodělná činnost

2. místo: Petra Cahová (2. třída) – „Svatomartinská husa“
2. místo: Sára Türe (2. třída) – „Svatomartinská husa“      

Kategorie B: Výtvarná činnost

3. místo: Efi Karakevasová (2. třída) – “Hruška”

Máme velkou radost z umístění a děvčatům ze srdce blahopřejeme!


Milí rodiče,
moc děkuji dětem i Vám za dárečky, kterými jsem byla obdarována! Velmi si toho vážím!

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem příjemné svátky plné klidu i pohody a do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a radosti z dětí.

                              Ať je nový rok ještě lepší než ten minulý!

                                                         Za kolektiv žáků 2. třídy  
                                                                                       Mgr. Helena Kohoutková.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

V pátek 20. 12., poslední školní den roku 2019, nás čekalo dopoledne, které jsme prožili ve svátečním duchu. Chtěli jsme si navodit příjemnou atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky v roce, na které jsme se moc těšili, Vánoce.
Ráno jsme si připravili na lavice cukroví od maminek, zapálili svíčky na adventním věnci, pod stromečkem se nahromadily dárky a naše dopoledne plné zpěvu koled, zvyků, tradic a her mohlo začít. A jak se zpívá v jedné z koled: “Radujme se, veselme se.” Tak to u nás i vypadalo. Moc jsme si to užili.

Nakonec jsme si rozdali dárky, navzájem si popřáli krásné Vánoce a začali pospíchat na očekávané prázdniny.

Děti si vyrobily krásné ozdoby, které se velmi vyjímaly na našem stromečku ve třídě.


Tajemná návštěva

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
I v naší “Nebeské škole” se konal Mikulášský a čertovský den.
Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly samohlásky. Určovaly druhy vět. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, upravovali text. Na závěr si děti vyrobily čertíka, kterého pojmenovaly.

Když ale Mikuláš s anděly, čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům pohybově ztvárnily básničku “Dupy, dupy”. Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde.

Za dosavadní odvedenou práci děti pak v punčoše našly sladkou odměnu. Myslím si, že máme na co vzpomínat. 🙂


Adventní čas nastává nám…

V pondělí 2. prosince “vkročil” do naší třídy Advent. Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První, jenž jsme zapálili je MÍR , druhá je VÍRA , třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE. Proto se také podle liturgie na věnec dávají tři svíce fialové a jedna růžová. Růžová se zapaluje právě třetí adventní neděli, jako symbol všemocné lásky. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli. Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme vesnici v době adventní.

Adventní čas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají.


Hrajeme florbal…

21. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Druháčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, VLOČKY.

Tým Komety vybojoval v mladší kategorii krásné 2. místo, takže jim ze srdce blahopřejeme!

KOMETA
VLOČKY

Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu, reprezentaci i odvedené výkony!


11. listopad

„Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán …“

Zpěvem této písně jsme začali u nás ve třídě pondělní ráno 11. listopadu.     Seznámili jsme se s tradicí pozdního chladného podzimu – svátkem svatého Martina. Na známé pranostice děti pochopily změny počasí a zároveň jim byl objasněn význam slavné postavy.
Dnes už ví, že Martin žil ve Francii, byl vojákem, měl dobré srdce, protože zachránil žebráka před chladem, stal se biskupem, a také proč se na Martina peče husa. Co to je pranostika, proč se říká, že Martin přijel na bílém koni a také jak se pečou martinské rohlíčky? To jsou otázky, na které už známe odpovědi.

Jednotlivé předměty byly propojeny s tímto tématem. Děti počítaly, určovaly druhy vět, skládaly slova podle abecedy, četly s porozuměním a odpovídaly na otázky.


A co by to bylo za svatého Martina bez bílého koně? My jsme ho ztvárnili takhle …


Hrajeme florbal…

21. listopad jsme prožili ve znamení sportu.
Na naší škole si poměřili síly ve florbalu žáci 1. – 5. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Druháčci patřili do mladší kategorie.
Naši třídu reprezentovala dvě družstva KOMETA, VLOČKY.
Tým Komety vybojoval v mladší kategorii krásné 2. místo, takže jim ze srdce blahopřejeme!


Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí.

Všem “svým bojovníkům” děkuji za snahu, reprezentaci i odvedené výkony!


Zapojili jsme se…

Sběr papíru:

Touto cestou bych chtěla pochválit a poděkovat všem, kteří přispěli svým množstvím nastřádaného papíru. Děkujeme!

Žáci 2. třídy odevzdali v podzimním sběru 687 kg papíru (na žáka 49 kg).

Nejvíce nastřádali:

1. Vyoral Vojtěch 181 kg
2. Černohlávek Jakub 179 kg
3. Nováček Adam 130 kg

 Další “třídílci”, kteří přispěli:
Karakevasová Efi (62 kg), Kosour Ondřej (61 kg), Cahová Petra (39 kg), Türe Sára (23 kg), Došková Laura (12 kg).                                                                                          


Podzimní tvoření u Šmoulů

Již několik týdnů v naší šmoulí třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření z přírodnin, listů, papíru a kartonu. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Tvořili jsme ježky, draky, šnečky, skřítka Podzimníčka z přírodnin, stromy s padajícím listím pomocí otisků roliček kartonu a tupováním folií, babí léto rozfoukáváním barev a dotvářením, podzimní listy, koláž z novinového papíru jako jablka i hrušky. Podařila se nám i frotáž listů a stromy z krásně vybarvených listů. Všechny práce nám zdobí třídu. Podívejte se …


“Hola, hola, druháčci, škola volá… “

Začal nový školní rok 2019/2020

“V malé pěkné vesnici bydlí malí Šmoulíci.
Taťka Šmoula zavelí, Šmoulům práci rozdělí.                                                     
Básně, písně, tanečky, kousků plné ranečky.
Šmoulové si dávno zvykli, cvičit šmoulí tělocviky.
Nožky skrčit, natahovat, pořádně se protahovat.
Poskočit si chviličku na tom školním dvorečku.
A když hudba zahraje, každý Šmoula tancuje.”

Do dalšího školního roku vstupujeme s dalším celoročním projektem. Tentokrát nese název: “Šmoulí cesta za poznáním…”

“Šmoulové?” Kdo by je neznal. Jsou modří, bydlí v malé vesničce a každý z nich má docela jiný charakter. Žijí si ve své vesničce svůj život. Všichni jsou si velice podobní. Každý z nás se v některém z nich dokáže najít. On totiž existuje Šmoula pro každou povahu. Jsou velice milí, společenští, mají vlastnosti podobné dětem. Šmoulové odrážejí dětské životy.

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku vzlétneme s dětmi z reálného života do světa fantazie prostřednictvím historického dopravního prostředku, který ovládal v dávné minulosti naše nebe – balónu. Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním.

Po celou dobu je budou provázet jejich kamarádi – Šmoulové.

                  … Tak hodně štěstí na cestě za šmoulím poznáním …

                                                                                     Mgr. Helena Kohoutková