2. třída

Sekce pro rodiče

12 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Dvořáková

Rozvrh hodin

  1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod.
 pondělí Čj M ČaJS Vv Čj
 úterý M Čj Tv ČaSP Čj
 středa Čj M Čj Hv
 čtvrtek Čj Tv M Čj
 pátek Čj M Čj ČaJS

Čj – Český jazyk a literatura

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 2. třídy:

2020/2021


Podzimní tvoření

I když jsme strávili podzim z velké části výukou doma, stihli jsme si navodit jeho atmosféru i ve třídě tvořením z nejrůznějších materiálů.
Žáci s velkým zaujetím vytvořili ježečky z brambory a šípků, pestrobarevné papírové draky, koláže ovocných stromů, nakreslili jablíčka dle vlastní fantazie a poskládali z papíru sumečka.


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 2. 11. 2020
až do odvolání

 
10 – 11:00 hod.
 pondělí Čj/ČaJS
 úterý M/Čj
 středa Čj/M
 čtvrtek M/Čj

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online


Do školy se těšíme,

vždyť se rádi učíme.

Poznáváme celý svět

a musíme přemýšlet!

A už jsme druháčci! Přivítali jsme nového spolužáka Matyáše Ďurce.
Letos nás bude celým školním rokem provázet a učit přemýšlet dráček „Šikulík”, kterého jsme si namalovali i vyrobili z papíru.