4. A

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jitka Brachetková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 M Čj Tv HV Aj
 úterý
MAj ČaJS Čj Čj
 středa
Čj Čj Tv M
(geo.)
 ČaJS
 čtvrtek
Čj Inf M ČaSP Aj
 pátek
M ČjČaJS VvVv 

Čj – Český jazyk a literatura: Mgr. Zuzana Novosádová

Aj – Anglický jazyk: Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika: Mgr. Jitka Brachetková

ČaJS – Člověk a jeho svět: Mgr. Jitka Brachetková

ČaSP – Člověk a svět práce: Mgr. Milena Husáková

Tv – Tělesná výchova: Mgr. Lubomír Ostrý

Vv – Výtvarná výchova: Mgr. Jitka Brachetková

Hv – Hudební výchova: PhDr., Mgr. Ludmila Vasil’ová