3. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj Aj M Vv Čj
 úterý
Čj M Tv Hv Čj
 středa
M Čj Aj ČaSP ČaJS
 čtvrtek
Tv Čj M ČaJS Čj
 pátek
Čj Aj M ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk – Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 3. A třídy:

2022/2023


Ať žije karneval… 🙂


Naši krasobruslaři

Letošní zima nám zatím moc nedopřála koulování ani bobování, tak jsme alespoň “pilovali krasobruslení”. K zimě patří nejenom sníh a mráz, ale hlavně ledová plocha. Proto jsme využili možnost a ve čtvrtek 9. 2. naše škola zavítala na Zimní stadion v Náměšti nad Oslavou, kde některé děti zkoušely první krůčky na ledě, jiné ladily techniku, ale všechny nás to moc bavilo! Podívejte…


Naši plaváčci


Florbalový turnaj

Nový rok v naší třídě začal ve znamení sportu. Ve škole se konal Florbalový turnaj. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. My už jsme poměřovali síly se staršími žáky. Naši třídu reprezentovala dvě družstva – Boston a Srnky.

Celé dopoledne děti s nasazením všech sil bojovaly, prožívaly výhry a s velkou statečností přijímaly porážky. Dopoledne se vydařilo a všichni soutěžící byli odměněni malou sladkostí za reprezentaci třídy.


Vánoce, Vánoce přicházejí…

Přikládáme návod na šťastné a veselé Vánoce. Doufáme, že z vyrobených přáníček budou mít naše rodiny radost a budou podle receptu postupovat. 🙂

“Nechť vánoční svátky naplní srdce všech lidí pokojem a mírem!”

Dovolte mi, abych touto cestou spolu s dětmi popřála všem klidné i pokojné Vánoce a do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů.

Ať je nový rok lepší než ten minulý!

                                                      Za kolektiv žáků 3. A třídy 

                                                                                                          Mgr. Helena Kohoutková.


Tajemný den

5. prosince vládlo na škole od rána napětí a nervozita. Nebylo se čemu divit. Školu totiž navštívil Mikuláš v doprovodu andělů a strašidelných čertů. I v naší třídě probíhal projektový den s tématikou Mikuláše a jeho družiny. Děti pracovaly ve skupinách a plnily úkoly. V básních a pranostikách o čertech a Mikuláši vyhledávaly chybějící slova. Luštily čertovskou tajenku. Opravovaly čertův popletený dopis. Mikuláš jim poslal obrázkové čtení s úkoly. V matematice pomohly čertům spočítat příklady, uspořádat nadílku. Četli jsme příběh, zpívali a naučili se nový taneček.

Když ale Mikuláš s andělem a čerty vešel do naší třídy, vše utichlo a děti bedlivě sledovaly, co se bude dít. Mikuláš k dětem promluvil a přeptal se na chování. Aby se prohřešky smazaly, zazpívaly děti píseň “Mikuláši, Mikuláši” a čertům zatancovaly taneček “Když se venku čerti žení”. Mikuláš pak děti odměnil sladkostí a rozloučil se s tím, že za rok zase určitě přijde.


Advent

V pondělí 28. listopadu “vkročil” do naší třídy Advent. Hlavním symbolem Adventu, jak jsme si řekli, je věnec se 4 svíčkami, každá má svůj název a význam. První MÍR, druhá je VÍRA , třetí LÁSKA a poslední, čtvrtá je NADĚJE. K tomuto povídání se také pojí krátký příběh, který jsme si s dětmi četli. Dětem se líbil a zamýšlely se nad ním. V tomto duchu jsme pak dále pracovali a vytvořili jsme vesnici v době adventní.

Adventní čas – to je čas příprav a hlavně těšení se na Vánoce. Děti v naší třídě tuto dobu velmi prožívají. O tom svědčí i práce a výrobky, které jsme tvořili nejen na vánoční jarmark.


Návštěva na radnici

V hodinách ČaJS se zabýváme tématikou – Místo, kde žijeme. Proto jsme ve pátek 11. listopadu zavítali na místní radnici, kde nás přivítal pan starosta Jiří Šanda.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o činnosti úřadu, historii Mohelna a jeho okolí. Ukázal nám historické předměty, vlajku a znak Mohelna. Také jsme si prohlédli obřadní síň a prostory radnice. Dále jsme viděli katastrální mapu a snažili jsme se v ní zorientovat. Beseda se nám líbila. Odcházeli jsme s novými poznatky a dárkem, který pan starosta dětem věnoval. Je to naučná hra “Jak dobře to u nás znáš?”, kde se děti naučí vše o našem regionu a místech, kde žijeme.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi za zajímavou besedu, kterou si pro děti připravil. Velmi si vážíme toho, že i přes pracovní vytíženost nám věnoval čas.

                                                       Za kolektiv žáků 3. třídy

                                                                                                            Mgr. Helena Kohoutková.


Tvoření pokračuje… 🙂

V rámci výuky ČaSP a ČaJS jsme vyrazili na procházku, abychom obdivovali krásy babího léta a pozorovali změny přírody. Pomocí přírodnin děti vytvořily podzimní vílu, skřítka Podzimníčka a mandalu. Tvoření se dětem dařilo a navzájem si pomáhaly. A že se jim to povedlo… 🙂


Podzimní tvoření

Již několik dnů v naší třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Všechny práce nám zdobí třídu a obohatili jsme jimi i Podzimní výstavu, která byla k vidění na místním úřadě.


Naši sportovci

pondělí 12. září uspořádala Základní škola Dukovany Sportovní olympiádu a pozvala naše žáky 1. – 5. ročníku, aby poměřili sportovní dovednosti s žáky jejich školy.

I my jsme se zapojili a ze všech sil jsme “bojovali” s místními třeťáky, abychom dosáhli na stupně nejvyšší. A to se nám podařilo… 🙂

Máme ve třídě zdatné sportovkyně i sportovce. Velice je chválím za snahu i píli a blahopřeji k získání medailí. 🙂


“My jsme žáci třeťáci…”

“MY JSME ŽÁCI TŘEŤÁCI,

MNOHÉ MÁME NA PRÁCI,

ALE TAKÉ ZÁBAVU

UŽÍVÁME PO PRÁVU … “

Hlásíme se znovu po prázdninách, které nám utekly jako voda. Školní rok začal opakováním, ale také novým předmětem – angličtinou, na kterou jsme se všichni velice těšili.

Do dalšího školního roku vstupujeme s celoročním projektem. Tentokrát nese název: ” Tajemné putování s Machem a Šebestovou na planetu Čtenářov.”

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku jsme pomocí kouzelného sluchátka vzlétli z reálného života do světa vesmírné fantazie. Čeká nás putování na planetu Čtenářov.

Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním. Po celou dobu je budou provázet jejich kamarádi – Mach a Šebestová.

                 Přeji svým “cestovatelům” hodně štěstí a úspěšný školní rok!

                                                                                               Mgr. Helena Kohoutková

“My jsme žáci třeťáci…”