3. A třída

Sekce pro rodiče

14 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Helena Kohoutková

Rozvrh hodin

 
 1. hod.
 2. hod.
 3. hod.
 4. hod.
 5. hod.
 pondělí
 Čj Aj M Vv Čj
 úterý
Čj M Tv Hv Čj
 středa
M Čj Aj ČaSP ČaJS
 čtvrtek
Tv Čj M ČaJS Čj
 pátek
Čj Aj M ČaJS 

Čj – Český jazyk a literatura

Aj – Anglický jazyk – Mgr. Jitka Brachetková

M – Matematika

ČaJS – Člověk a jeho svět

ČaSP – Člověk a svět práce

Tv – Tělesná výchova

Vv – Výtvarná výchova

Hv – Hudební výchova


Zprávy z 3. A třídy:

2022/2023


Podzimní tvoření

Již několik dnů v naší třídě vládne podzimní víla i skřítek Podzimníček. Navozují podzimní atmosféru, která doprovází tvoření. Vpustili jsme podzimní barvy do naší třídy a plně využili jejích krás. Všechny práce nám zdobí třídu a obohatili jsme jimi i Podzimní výstavu, která byla k vidění na místním úřadě.


Naši sportovci

pondělí 12. září uspořádala Základní škola Dukovany Sportovní olympiádu a pozvala naše žáky 1. – 5. ročníku, aby poměřili sportovní dovednosti s žáky jejich školy.

I my jsme se zapojili a ze všech sil jsme “bojovali” s místními třeťáky, abychom dosáhli na stupně nejvyšší. A to se nám podařilo… 🙂

Máme ve třídě zdatné sportovkyně i sportovce. Velice je chválím za snahu i píli a blahopřeji k získání medailí. 🙂


“My jsme žáci třeťáci…”

“MY JSME ŽÁCI TŘEŤÁCI,

MNOHÉ MÁME NA PRÁCI,

ALE TAKÉ ZÁBAVU

UŽÍVÁME PO PRÁVU … “

Hlásíme se znovu po prázdninách, které nám utekly jako voda. Školní rok začal opakováním, ale také novým předmětem – angličtinou, na kterou jsme se všichni velice těšili.

Do dalšího školního roku vstupujeme s celoročním projektem. Tentokrát nese název: ” Tajemné putování s Machem a Šebestovou na planetu Čtenářov.”

Hlavním cílem projektu je vytvoření pevné vazby dětí ke knihám, rozvoj tvořivosti, řečových a komunikativních dovedností, ale i úcty k tradicím a hodnotám. Hned na počátku roku jsme pomocí kouzelného sluchátka vzlétli z reálného života do světa vesmírné fantazie. Čeká nás putování na planetu Čtenářov.

Žáci budou plnit různé úkoly a získávat razítka na své cestě za poznáním. Po celou dobu je budou provázet jejich kamarádi – Mach a Šebestová.

                 Přeji svým “cestovatelům” hodně štěstí a úspěšný školní rok!

                                                                                               Mgr. Helena Kohoutková

“My jsme žáci třeťáci…”