8. třída

Sekce pro rodiče

21 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Ludmila Boudná

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělíČj
Aj/NjVo
Ch
Tv
úterýM
ČjD
Aj/NjF
Inf
Vz
středaZ
Aj/Nj
M
ČaSP/VvČaSP/Vv
čtvrtekČj
M
Ch
Aj/Nj
Tv
D
pátekM
Aj/Aj
Z
ČjF
Hv

Třídní samospráva:

Předseda:  Jan Suchánek

Předsedkyně:  Simona Oravíková

Pokladníci:  Štěpán Kudláč a Josef Dobrovolný

Nástěnkáři: dle potřeby

CŽP: Nikola Jurková a Jan Suchánek


Zprávy z 8. třídy 2021/2022


Učivo do přírodopisu:


Zahájení nového školního roku

Ve středu 1. září proběhlo v naší třídě zahájení školního roku 2021/2022.

Milé děti, přeji Vám úspěšné vykročení do nového školního roku a vynikající studijní výsledky!

Vaše třídní učitelka Mgr. L. Boudná