8. třída

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělí
MF
Aj/Nj
Tv
Hv
úterýM
ZCh
Aj/NjČj
D
Vz
středaF
InfČj
Aj
Vv/ČaSPVv/ČaSP
čtvrtekM
Čj

Ch
Tv
D
pátekM
Aj/Nj
Z
Aj/NjČj
Vo

Třídní samospráva:

Předseda:  Barbora Adamová

Místopředseda:  Vojtěch Frolec

Pokladník:  Aneta Kožnarová

Sběrový referent:  Karolína Malyjurková

Nástěnkáři:  Anna Knotková a Simona Vyoralová

Péče o květiny:  Barbora Adamová a Veronika Schulzová

CŽP: Vojtěch Frolec, Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek


Zprávy z 8. třídy


Závěr domácí výuky 22. – 26. 6. 2020

A JE TO !!!    

Všechny Vás zdravím!

Máme před sebou poslední týden tohoto poněkud nezvyklého druhého pololetí!

Zvládli jsme to všichni, jak vy žáci, my učitelé i vaši rodiče, kterým patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale určitě i od vás.  Většina z vás pracovala po celou dobu velmi dobře a pravidelně posílali úkoly. Vše ostatní si povíme ve středu a v pátek.

Důležité informace:

Žáci, kteří nechodí do školy budou odevzdávat učebnice  22. nebo 23. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Vyzvednete si také odevzdané sešity, do kterých si dopíšete látku z minulého týdne. 

Žáci, kteří chodí do školy, odevzdají učebnice ve středu 24.6.2020.

Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. Učebnice do Aj neodevzdáváte. V případě, že učebnice bude hodně poškozená, budou ji muset Vaši rodiče zaplatit. (Proto si raději vezměte peníze na zaplacení poškozených učebnic). V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Prosím nezapomeňte všichni přinést „Návratku“ na objednávku sešitů a výkresů v příštím školním roce (v případě, že rodiče nezaplatí tuto částku převodem na účet školy, přineste i částku 220 Kč). Žáci, kteří nechodí do školy, návratku předají s učebnicemi u vchodu do školy.

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 ve 20.00 hodin a budeme se fotit! Těším se, že se uvidím se všemi!

                                                                                              Mgr. Jana PiálkováVážení rodiče a osmáci,

na tomto místě najdete podklady k domácímu učení. Co vás v kterém předmětu čeká,  co budou učitelé požadovat a hodnotit. Věřím, že jako třída jste v kontaktu, a že si navzájem pomůžete. Rodiče, prosím kontrolujte (s úsměvem a v klidu), zda plní zadané úkoly.  Kdykoli mě můžete kontaktovat pomocí školního e-mailu. Přeji žákům a hlavně rodičům pevné nervy a vězte, že vše ve škole zopakujeme a případné nejasnosti vysvětlíme.

Ať se vám daří a ať jsme zdraví!

                                                 Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Piálková


Domácí práce od 15. 6. do 19. 6. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Zdravím a posílám na závěr pouze odkazy na opakování pro 7. a 8. tř. společně. Projděte si několikrát i s předchozími a průběžně si opakujte probranou látku.

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/3994

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-tense-2-uroven/1595

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-continuous-tense-2-uroven/3367


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

přečti si látku o Karlovarském kraji a vypracuj cv.1 na str. 58

Jihočeský a Karlovarský kraj, např. 1-ryb


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Zdravím všechny a posílám závěrečný úkol. Pošlete mi odpovědi na tyto otázky:

1. Které státy tvořily TROJSPOLEK?

2. Které TROJDOHODU?

3. Kdy začala 1. světová válka a kdo a komu ji jako první vyhlásil?


Domácí práce od 8. 6. do 12. 6. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Zdravím a posílám učivo pro žáky, kteří do školy nenastoupí. S ostatními probereme ve škole. Budeme pracovat s prac. sešitem na str. 13/cv.5 (zatrhnete správný tvar), další cv. I can…( u úkolu 1 a 3 zatrhnete správné tvary, u 2 seřadíte slova v závorce, u 4 doplňte: great, Good, done, crossed a u 5: Although, but. Připomínám, že vaše prac. sešity odevzdáte ke kontrole do 12.6.


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

-pokračujeme v krajích – Plzeňský kraj – vypište pohoří, řeky, zajímavá místa – mapka, učebnice str. 49-51, zopakuj si předešlé kraje.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Připomínám kontrolu sešitů. Udělat zápis ze str. 100 a 101.


Domácí práce od 1. 6. do 5. 6. 2020

Důležitá informace – žáci, kteří nenastoupí do školy, odevzdají sešity, pracovní listy a všechny zadané úkoly 10. – 12. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Všechno vložíte do igelitové tašky a odevzdáte u vchodu školy. V tyto dny můžete také přinést pomerančovou kůru, hluchavku, víčka.

Učebnice se budou odevzdávat 22. a 23. 6. opět v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Informace k vydání vysvědčení budou ještě upřesněny!


Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Tento týden bude opakovací. V pracovním sešitě si doplníme cvičení, která jsme přeskočili: str. 10/cv.2(doplňujete slovíčka ze cv.1), cv.3(podle příkladu správně uspořádat slova z nabídky), str.12/cv.1(doplňujete materiály: papír, plast…) – to mi pošlete! Dále si v přehledu mluvnice ústně projděte použití předpřítomného času (Present perfect).


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – napiš do sešitu Jihočeský kraj – stejným způsobem jako předešlý kraj – učebnice a mapka str. 46-48.

2.hodina –  opakování – Středočeský kraj – mapka, učebnice, sešit.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Opakování předchozí látky a zápis str. 99.


Domácí práce od 25. 5. do 29. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – pokračujeme v zápisu 2. Středočeský kraj – napiš krajské město, povrchové útvary, řeky, co se pěstuje, města a výroba , turistické zajímavosti; mapka a text v učebnici str. 42 – 44.

2.hodina – opakování – Praha – kraj a hlavní město.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž končí v pátek 29. 5.! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Děkuji těm, kdo poslali úkol.

Ústně si projít a přečíst str. 92- 96 a ze str. 97 mi pošlete cv. 4 ve tvaru ( 1-M…). Zápis str. 98.


Domácí práce od 18. 5. do 22. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk – paní učitelka Piálková


Anglický jazyk – pan učitel Diviš

Nejdříve řešení cvičení v prac. sešitě: str. 8/cv.2: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-b, 7-c, 8-b, str.9/cv.4: 1, is too small. 2, isn’t strong enough. 3, are too tight. 4, is too expensive. 5, isn’t wide enough. 6, is too slow. 7, are too short. 8, isn’t tall enough. 9, isn’t big enough.

Dále budeme pracovat s prac. sešitem, kde v přehledu mluvnice si projděte – had to, didn’t have to, could, couldn’t. Poté udělej na str. 10 cv.4 – napíšeš co jsi uměl / neuměl v pěti letech, str.11 cv.5 – větu z A spoj se dvěma větami z B, cv. 6 – doplňuješ do texu – had to, didn’t haveto, could, couldn’t a to mi pošlete (příklad: 1- had to). Posílám odkaz na procvičení předložek:

https://www.helpforenglish.cz/article/2017081301-cviceni-mistni-predlozky-in-on-at


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – máte obkreslenou mapku krajů ČR s krajskými městy, pod mapku napiš, co sídlí  a) v krajích, b) obcích, c)městech, d) velkých městech učebnice str. 36

2.hodina – budeme zapisovat kraje 1. Praha –hlavní město a kraj, napiš počet obyvatel, co tam sídlí, průmyslové odvětví, zaměstnanost a 5 historických památek – učebnice str. 37-38.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž stále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Nejdříve mi pošlete odpovědi na tyto otázky:

1. Které dva rukopisy byly označeny za podvrh?

2. Která nová výrobní odvětví vznikla?

3. Název prvního automobilu v českých zemích?

4. Kdo podnikl první let v českých zemích?

5. Ve kterém roce byla Všeobecná zemská výstava v Praze?

Přečtěte si str. 90 a zápis si udělejte ze str. 91.


Domácí práce od 11. 5. do 15. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Připomínám, že úkoly, které po vás vyžaduji poslat budou součástí vašeho hodnocení!

Tento týden budeme pracovat s pracovním sešitem. Nejdříve si projděte slovíčka 1C – Clothes a poté vypracujte na str. 8 cv. 1, 2, 3 (možná někteří máte), cv. 3 mi pošlete ve tvaru ( 1f……). Dále udělejte na str. 9 cv. 4. Kontrolu provedeme příště. Na zpestření posílám odkaz na sestavování vět:https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-lide-priroda-2-uroven/1837


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – do sešitu zapiš další odvětví, Služby – uspokojují zájmy obyvatelstva, z učebnice na str.32 napiš co patří do služeb veřejných a co do komerčních, další nadpis Doprava – silniční, železniční, vodní a letecká a na závěr Spoje – napiš k čemu slouží – učebnice str. 33.

2. hodina – zopakuj si, které odvětví  tvoří  hospodářství, potom nadpis do sešitu Kraje ČR –  obkresli si mapku krajů ČR ze str. 36.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž stále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Děkuji za poslání odpovědí na otázky, až na drobné chyby to bylo v pořádku – hlavně DUALISMUS. Stále je však několik jedinců, kteří se neozvali! Tento týden si udělejte zápis ze str. 88 a 89.


Domácí práce od 4. 5. do 7. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  –   vypracuj test a pošli na můj email.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž stále pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis

Dějepis 8. třída  4.5. – 7.5. 2020

Zdravím a posílám testové otázky. Odpovědi posílejte na můj mail: zbynek.divis@zsmohelno.cz

1. Koho jmenoval František Josef I. ministrem vnitra?

2. Jakou část Itálie ztratilo Rakousko ve válce?

3. Kdo a kdy založil Sokol?

4. Jak se jedním slovem nazývá rozdělení na Rakousko a Uhry?

5. Pro koho byla v roce 1867 vydána nová ústava?

6. Jaké je přesné datum položení základního kamene Národního divadla?

Dále si udělejte zápis ze str. 86, 87 a vyhledejte dokument o T.G. Masarykovi.   


Domácí práce od 27. 4. do 30. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Pro ty, kterým nejde otevřít Word:


Angličtina – pan učitel Diviš

Anglický jazyk 8. třída: Zdravím osmáky!

Děkuji těm, kteří poslali úkol a chválím je. Znovu si zopakujte gramatiku tvaru-used to a projděte si cvičení na tomto odkazu (možná už někteří dělali):

https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-1.html

Věty si překládejte a neznámá slovíčka si vypište a vyhledejte. Na zpestření posílám odkaz na diktáty. Jedná se vlastně o doplňovačku, kde u každé vynechávky se objeví zvýrazněně dva tvary a na jeden z nich kliknete:

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-nouns-plurals-regular/206


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – pokračujeme v průmyslu – Potravinářský průmysl – napiš  obory (např. – masný…. ) potom jenom názvy ostatních průmyslů- str. 39-30;

Zopakuj si všechny průmyslové odvětví v ČR a co vyrábí.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemice, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž nadále pokračuje! Účast je dobrovolná!


Dějepis

Dějepis 8. třída: Zdravím všechny!

Udělejte si zápis ze str. 85 a na youtube si vyhledejte dokumenty o Národním divadle. Příští týden pošlu testík!


Domácí práce od 20. 4. do 24. 4. 2020

Český jazyk


Matematika

Písemná práce z matematiky pro 8. ročníkAngličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, v předcházejících týdnech jsem vás prosila o zaslání odpovědí na úkoly do pátku. Protože později si můžete správné výsledky najít na webu, tak úkoly zaslané v sobotu a v neděli nebudu známkovat.

Děkuji za pochopení. Jana Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Stále nemám od některých úkol z minulého týdne – eviduji si!

PŘEHLEDU MLUVNICE ( prac. sešit vzadu ) si zopakujte Past continuous ( minulý čas průběhový ) a několikrát si udělejte cvičení na tomto odkazu:

https://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-exercise-1.html

Dále se v PŘEHLEDU MLUVNICE podívejte na tvar – used to a u paní uč. Piálkové najdete cvičení, které vypracujete a pošlete na můj mail.


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – opakování – těžba a energetika ČR – na mapce ČR si ukaž místa těžby a elektrárny.

2. hodina – zápis do sešitu Zpracovatelský průmysl –  1. hutnictví – stačí napsat oblast a polotovary; 2. strojírenství – napiš 3 odvětví a ke každému na jakou výrobu se zaměřuje (silně vytištěné); 3. chemický – napiš odvětví a co vyrábí (opět silně vytištěné), učebnice str.28-29.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Práci a zadání soutěže do Vv najdete ve výše uvedeném odkazu. Budu ráda, když se zapojíte. Je to dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!


Dějepis

Opakovat zapsanou látku, udělat zápis ze str. 84 – prostudovat mapku.


Domácí práce od 14. 4. do 17. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Dobrý den osmáci, srdečně vás zdravím a doufám, že jste si užili velikonoční svátky, i když v okleštěné formě. Na začátku bych ráda poděkovala těm, kteří udělali úkoly, povedlo se vám to na jedničku J.

Tento týden vám dávám další slovíčka, poslouchejte, opakujte výslovnost a samozřejmě i pište.

Nová slovíčka

Přikládám odkaz na procvičování jednotlivých předmětů:

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

Kód školy: ucimesedoma

(Nemusíte se přihlašovat jako žák)

Po zadání kodu, kliknete na start, ukáže se letadlo s jednotlivými ročníky – vybereš ten svůj, klikneš – otevře se ročník s jednotlivými předměty, klikneš na předmět, který chceš procvičovat – A PRACUJEŠ J. Pracujte pouze s učivem, které jsme probrali.

Odkazy na procvičování z Projectu

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

Domácí úkol: prosím vyplňte a pošlete zpět, je tentokrát povinný.

Kdo chce, může si poslechnout nahrané články v 9. třídě a můžete mi poslat odpovědi na zadané otázky.

Odkaz na video:

The Easter

Vaše třídní učitelka Mgr. Jana Piálková


Angličtina – pan učitel Diviš

Hello,

I wish you nice Easter time and a lot of positive thinking.

I hope to see you but when.

Prosím napište mi anglicky ve Wordu, jak se máte v tomto období a čemu se kromě učení věnujete ( alespoň 8 vět ) – pošlete na mail zbynek.divis@zsmohelno.cz. Děkuji

Dále posílám odkaz na cvičení:

https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html

Můžete dělat i další cvičení – Exercise 2…


Němčina

Nová lekce 5 – věřím, že jste si slovíčka ze stran 88, 90, 91 napsali, nadále si je procvičujte, zkoušejte si psaní i výslovnost.

Do školních sešitů si napište nové téma: Předložky se 3. a 4. pádem, vysvětlení a cvičení jsou v příloze:


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina  -řešení cv.1 ze str.25 je na str 92. Opakování – nerostné suroviny v ČR.

2. hodina- zápis do sešitu Energetický průmysl–  1. tepelné; 2. jaderné; 3. vodní; 4. větrné – doplň, kde se nachází,  plus další typy elektráren v ČR. Nakresli graf podílu elektráren……… (bez procent) – učebnice str. 27.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Práci a zadání soutěže do Vv najdete ve výše uvedeném odkazu. Budu ráda, když se zapojíte. Je to dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!


Dějepis

Zápis uč. str. 83, podívat se na youtube – sokolské slety.


Milí osmáci, přeji Vám hezké prožití Velikonoc, i když v jiné formě, než jste zvyklí.

Domácí práce od 6. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí osmáci, srdečně vás všechny zdravím a doufám, že úkoly které dostáváte, zvládáte v pohodě. Čeká nás další týdne učení na dálku. Minulý týden jsem vám zadala úkol na vypracování. Děkuji všem, kteří mi poslali mail s výsledky. Doufám, že se zapojí i ostatní, budu se těšit. Prosím odkazy, které zde najdete jsou na procvičování již probrané látky. Pokud si nejste jisti, koukněte do sešitu, kde máte veškerou gramatiku zapsanou. Vypracovaný úkol pošlete stejně jako minulý. Také doufám, že si opakujete nahraná slovíčka, další dostanete příští týden.

I pro vás pořád platí odkaz na procvičování z PROJECTU (Můžete si vybrat kterýkoli díl a opakovat co potřebujete)

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs

Poslech s porozuměním

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna2/13

Čtení s porozuměním

https://www.umimeanglicky.cz/reading-school/36

Minulý průběhový, doplňovačka

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-continous-tense/195

Will nebo going to?

https://agendaweb.org/exercises/verbs/future/will-going-to-1

Samozřejmě můžete procvičovat i cvičení, která jsou v ostatních třídách.

 Úkol, který mi pošlete vypracovaný je v učebnici na str. 7, cv. 5a. Zase stačí jen napsat:

  1. Will wait
  2. ………
  3. ………

Doplňujete  pouze will nebo going to

A protože bylo 1.dubna,  přikládám video o  Aprílu:

April fools dayhttps://www.youtube.com/watch?v=QE7HUkHdkW8


Angličtina – pan učitel Diviš

Všechny srdečně zdravím a posílám odkaz:

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven?

Využijte i odkazy paní učitelky Piálkové.


Němčina

Nová lekce 5 – věřím, že jste si slovíčka napsali, tak si je procvičujte, zkoušejte si psaní i výslovnost. Učebnice str. 88 – 89, text B – Wo ist das Flugzeug? (přečtěte a přeložte – nadepište si obyčejnou tužkou).

Posílám Vám slovní zásobu k tématu Velikonoce = Ostern. V příloze jsou i dva pracovní listy, vyřešte a odpovědi na otázky mi můžete poslat na školní e-mail. Budu se těšit! Myslím na vás a přeji vše dobré! Hlavně hodně zdraví!!!

Do školního sešitu si můžete napsat velikonoční přání a nakreslit obrázky k tématu Velikonoce – např. nakreslím zajíce – napíšu – der Osterhase, velikonoční vejce – das Osterei…..atd.

Posílám Vám přání Veselých Velikonoc! = Frohe Ostern!

A ještě jednu milou velikonoční písničku s přáním od velikonočního zajíce – Osterhase! 😉 (zkuste si přeložit).


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina opakování – do sešitu napiš cvičení 1 ze str. 25 – 8 pojmů. Potom opět do sešitu napiš nadpis Průmysl, pak 1. těžba nerostných surovin – napiš názvy nerostných surovin, které se v ČR těží (učebnice str.26).


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis

Ústně si zopakujte učivo od str. 75.


Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020

Český jazyk – mluvnice


Matematika


Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, ráda bych vám poděkovala za přání ke Dni učitelů, velmi mě to potěšilo a těším se na viděnou.

V přiložených souborech máte nahraná slovíčka s výslovností. Bylo by fajn, kdybyste si je poslechli a zopakovali každý den. A prosím nezapoměňte, že se musíte učit slovíčka i psát.

Dále jsem vám opět připravila několik odkazů na procvičování. Je na vás, kolikrát si cvičení uděláte. Bylo by dobré, kdybyste poslední dva odkazy udělali každý den. Můžete použít i odkazy v 6. a 7. třídě.

Prepositions

Pomocná slovesa – test

https://www.usingenglish.com/quizzes/42.html

http://digitalcampus.free.fr/Level2/Unit23/SubUnit231/ReviseAuxi01.jqz.htm

Přítomný, minulý a budoucí čas

https://agendaweb.org/exercises/verbs/auxiliary-verbs/be-do-have-3

Další úkoly jsou z pracovního sešitu:

Str. 4 cv. 1,2,3, cv. 4 – prosím doplňte a výsledek mi pošlete kdo může, napíše a pošle mi věty z cv.4 na můj e-mail (do předmětu úkoly AJ 8 a vaše příjmení).

Neopisujte věty, jen napište: str. 4, cv. 4

  1. Did you see, saw, atd.
  2. Did you hear, ……..

Angličtina – pan učitel Diviš

Posílám odkazy:

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-vs-present-continuous/2324

https://www.umimeanglicky.cz/presouvani-obleceni-2-uroven/19

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-regular-1-uroven/98

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Milí žáci, lekci 4. jsme již dobře zvládli, pustíme se do lekce nové, do lekce 5. Napište si slovíčka z učebnice ze stran 88, 90 (větu pod čarou vynechte), 91. Téma této lekce je – Můj dům – Mein Haus.

Přečtěte si nahlas z učebnice článek ze strany 88 – Oma kommt gleich a přeložte (obyčejnou tužkou nad text).

Do školního sešitu si vyčasujte nové silné (nepravidelné) slovesolesen – číst (výslovnost – lézn) – v učebnici str. 102 (červený pruh – str. 101-102 – souhrn gramatiky k lekci 5.)

Pracovní sešit str. 27, cv. 14 – přeložte písemně do školního sešitu z němčiny do češtiny. Vždy si napište větu německy a zato větu v českém překladu. (Výsledky z překladových cvičení vám dodám ke zkontrolování v příštím týdnu).

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina opakování vývoj hospodářství a kontrola úkolu ze str. 19, řešení najdete na str. 92

2.hodina  stručný zápis do sešitu  Zemědělství –rostlinná a živočišná výroba, oblasti, plodiny, chov, nakreslit obrázek na str.22 graf složení půd…., bez procent !!, učebnice str. 22-24.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zápis str. 82, zpětně si projít světové vynálezy a objevy str. 77 – 80 a z každé skupiny si alespoň jeden zapamatovat.


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. Učebnice str. 43 cv. 7. – doplň chybějící písmena a napiš věty správně (do škol. sešitu)

2. Zopakuj si druhy vedlejších vět a otázky, kterými se na ně ptáme (brzy na ně budeme navazovat VH!)

3. Učebnice str. 45 cv. 2. – přepiš do školního sešitu – dokonči věty, nadepiš nad ně, která z nich je VH, která VV + její druh)

4. Učebnice str. 47 cv.8.  do škol. sešitu  (nemusíš větu opisovat, pouze odpověz a) …..  atd.)

Český jazyk – literatura – stále pokračujte v povinné četbě

Český jazyk  – sloh (zapiš si do slohového sešitu – malý literární z druhé strany!) –

Charakteristika postavy – bývá často spojena s popisem charakterizované osoby (popis vnější – jak osoba vypadá)

Charakteristika – vystihuje povahu člověka                                                                                   

a) přímá – přímo pojmenováváme jeho povahové rysy, vlastnosti                                                                      

b) nepřímá- vlastnosti osoby vyvozujeme z jeho chování a jednání

Úkol: vyber si jakoukoliv liter.(film.) postavu a napiš její charakteristiku do slohového sešitu (rozsah cca 1 strana) :  odevzdáš s příchodem do školy – bude oklasifikováno!

Charakteristika literární (filmové) postavy (může to být i nadpřirozená bytost)

(její jméno – napiš z jaké knihy, filmu postava pochází, stručně popiš, jak vypadá, začni od hlavy, napiš, co je pro ni typické např. nějaké oblečení atd., dále použij charakteristiku přímou a nepřímou, nezapomeň udělat závěr např. proč sis tuto postavu vybral atd.)


Matematika

V této části si nejprve uvědomte a zopakujte si základní pojmy – tečna, sečna a vnější přímka, případně tětiva – jaké jsou jejich charakteristiky (vzájemné polohy přímky vzhledem ke kružnici (kruhu)!
Současně si zopakujte předcházející učivo „vzájemná poloha dvou kružnic“
Pozorně čtěte zadání – některá cvičení jsou konstrukční (narýsovat pomocí pravítka, kružítka…), jiná stačí jen vypsat dle zadání!

-str. 49/cv.1 – 3
-str. 50/cv.4 – 8 (u cvičení 8 se využívá Thaletova kružnice a u bodu c) Pythagorova věta)
-str.50/cv. 10 – 11(u cvičení 11d)nezapomeňte určit součet úhlů graficky-pomocí kružítka)
-str. 50/cv.12 (využití Pythagorovy věty)
-str.50/cv. 13 – 14 (dle vzorce pro výpočet obsahu a obvodu kruhu)

– problémové příklady si zapište do poznámky pro řešení pozdější po skončení mimořádných opatření zde ve škole.


Angličtina – pan učitel Diviš

Slovní zásoba L. 1 – A, B, zopakovat rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým, napsat 10 vět v minulém čase prostém ( viz. Přehled mluvnice v prac sešitě ) – 5 vět s pravidelnými slovesy a 5 s nepravidelnými ( přehled byste měli mít, nebo v prac. sešitě ), dále na zvláštní papír vypracujte vyprávění o uplynulém týdenu – alespoň 10 vět ( bude zkontrolováno ). Stále platí odkaz na procvičování z PROJECTu .

Angličtina – paní učitelka Piálková

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

Skládání rozhovoru:

https://www.umimeanglicky.cz/chat-nakupovani-2-uroven/195

https://www.umimeanglicky.cz/chat-present-simple-tense/225

Procvičování členů: https://www.umimeanglicky.cz/dictate-mix-articles-2-uroven/176

Čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/32

Poslech s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-porozumeni-anna-friends/22


Němčina

Opakování a procvičování vět – Myslím si, …. Ich glaube,…..; Jsem si jistý,….. Ich bin sicher; Doufejme, že….Hoffentlich;  Možná, asi, snad …. Vielleicht; učebnice strana 82 – 83, cv. 27 – písemně do školního sešitu, otázku i odpověď.

Překlad – učebnice str. 81, cv. 25 – písemně do školního sešitu

Procvičování slovní zásoby lekce 4 a předložek se 4. pádem.

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis

Přečíst učebnici na str. 81

Zápis do sešitu:

MÍCHA – je uložena v páteřním kanálu od týlního otvoru až po 1.-2.bederní obratel. Na obvodu je bílá hmota (z ní vybíhají nervové provazce), uvnitř šedá. Uprostřed je míšní kanálek s mozkomíšním mokem.

 Obvodová nervová soustava

A) 12 párů mozkových nervů –  z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

B) 31 párů míšních nervů – z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

C) Útrobní (vegetativní) nervy – z učebnice vypiš co ovládají a jejich názvy

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

Zeměpis

1. hodina opakování str. 19, mapa- úkol do sešitu – k městům Praha až Jihlava přiřaď čísla.

2. hodina zápis do sešitu Vývoj hospodářství– po roce 1918 až do 21. století – silně vytištěné, učebnice str. 20-21.


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis

Zopakovat předchozí látku, projít si světové vynálezy str. 77 – 80 ( nedělat zápis ), na zvláštní papír udělat úkoly ze str. 81 / cv. 2, 3, 4, 5, 6 ( vyberu si ).


Výchova k občanství

napiš do sešitu odpovědi na otázku, které chování považujete za dospělé a které za nedospělé (uveďte nějaké životní příklady, kterými své odpovědi doložíte).

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Český jazyk

Opakujeme předpony s-, z-, vz-

učebnice str. 38/ cv. 6 – písemně do školních sešitů

Skupiny bě/bje; pě; vě/vje; mě/mně;

učebnice str. 41/cv. 2,3 – písemně do školních sešitů

Literatura – nezapomeň na báseň Maryčka Magdónova – měla být tento týden! Za týden dostanete další!

Čtěte povinnou četbu – po vašem příchodu do školy začnou referáty z knihy!


Matematika: Válec-kapitola 2: Válcová tělesa kolem nás; učebnice Geometrie str. 46 – 49
Cvičení: na základě již probraného učiva 1. Základní pojmy a 2. Povrch a objem válce si do školního sešitu pod nadpisem „Válcová tělesa kolem nás“ vyřešíte následující cvičení:
pro období pondělí 16. 3. 2020 – pátek 20. 3. 2020

-str. 47/cv.2 (nejprve vypočítat objem jedné svíčky v m3 nebo v dm3; následně pomocí hustoty vypočítat její hmotnost a celkovou váhu násobit počtem svíček v krabici)
-str. 47/cv.3 (výpočet obdobný přes objem)
-str.47/cv. 4 (výpočet rovněž přes objem-nezapomeňte řešit jen ¾ objemu)
-str. 47/cv.5 (domácí úkol byl zadaný před prázdninami)
-str.47/cv.6 (vypracujte dle uvedené nápovědy)
-str.47/cv.7(dle zadání)
-str.47/cv.8(převeďte si staročeské látry hned na m dle přepočtu, vypočítejte objem válce dle vnějšího průměru, objem válce dle vnitřního průměru=vnější průměr – 2x tloušťka zdi; objemy od sebe odečtěte=čistý objem zdi; odečtěte 10% tohoto objemu zdi=odpověď!!!)
-str.48/cv.9(obdoba cv.8-objem pomocí vnějšího průměru – objem pomocí vnitřního průměru=čistá kamenina.na základě hustoty vypočítat hmotnost v tunách)
-str.48/cv. 10a); 11a), 12 (dle návodu k řešení)
-str. 48/cv. 14(vypočítej obsahy válce X a válce Y dle zadání; obsahy zapiš do poměru dle uvedeného pořadí)
-str.48,49/cv.15 – 19 (řešte samostatně, zkontrolujte si výsledky uvedené v zadní části učebnice, případně problémové příklady si zapište do poznámky pro řešení pozdější po skončení mimořádných opatření zde ve škole).


Angličtina – paní učitelka Piálková

Zopakuj slovíčka str. 81 Introduction

Učebnice:

Vypracuj do sešitu: str. 5 cv. 5

Dodělej cvičení v pracovním sešitě str. 2-3

Angličtina – pan učitel Diviš

Procházet slovíčka L1, projít Grammar Summary vzadu v pracovním sešitě a udělat cv. str. 6 – 7 – bude zkontrolováno.

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby lekce 4 – členy podstatných jmen a množná čísla!

Procvičování předložek se 4. pádem – učebnice str. 75, cv. 15 – přeložit do školního sešitu, cv. 17 projít; učebnice str. 76, cv. 19 – tvořte věty, napište německy, pak přeložte do školního sešitu.

Procvičování předložek se 3. pádem (opak. Lekce 3) – učebnice str.74, cv. 12, 13, 14 – věty pište do školního sešitu.

Pracovní sešit str. 25, cv. 10 – napsat.


Přírodopis

Zopakovat: stavbu trávící soustavy, složky potravy, stavbu kožní soustavy

vypracovat do sešitu:

– uč. str 67 modrý rámeček s písmenem M

– uč. str. 69 – otázka č. 2

– uč. str. 76 – otázky: 1, 2, 4, 7 a 9


Zeměpis

1. hodina – opakování  Obyvatelstvo ČR- přírůstek, zalidněnost….

 2. hodina – zápis Sídla ČR, učebnice str. 18-19,  6 nejlidnatější měst v ČR – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec

Pokud máš internet, vyhledej počet obyvatel – Wikipedia


Dějepis

Opakování – Společenský žebříček ve 2. polovině 19. století – učebnice str. 75; udělat zápis učebnice strana 76 – nastudovat


Fyzika, Chemie, ČaSP – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova ke zdraví

Pracovní list už máte vypracovaný, pouze si to projděte, pokud ho někdo nemá – vytiskne a vyplní nebo přepíše do sešitu:

                                 Spoj čarou, co patří k sobě:

       VITAMIN

D   chrání zrak, zlepšuje pleť, zajišťuje správný
B   vliv na nervový systém, proti únavě
E   posiluje odolnost
C   pro tvorbu kostí
A   zabraňuje stárnutí, urychluje hojení

Říká se:

snídej …………….

obědvej s ………………………………

večeři dej ………………………………

 Jak tělo zpracovává a využívá potraviny?

Jaké faktory ovlivňují pojetí a styl výživy dětí? Uveď příklady.

a/   __ O __ I __ A

b/   Š __ O __ A

c/   S __ O __ E __ N __ S __

přeměna látek v těle se nazývá __ E __ A __ O __ I __ M __ S

__ A __ Á __ N __       _y_ E __ A __ O __ I __ M __ S – látková přeměna pro udržení života při tělesném i duševním klidu.

Během  __ E __ A __ O __ I __ M __  tělo samo o sobě vyloučí 

 Z __ Y __ E __ N __      S __ O __ K __.

S __ O __ E __ Í    P _O_ T R _A_ V _Y_   ovlivňuje __ Ů __ T, __ Ý __ O __ , 

__ I __ N __ S __    a   __ D __ A __ Í     O __ G __ N __ S __ U .

A __ E __ G __ E  je navyzpytatelná.  Časté jsou alergie na:  O__ O __ E,

R __ B __, __ Ř __ CH __,  A__ A __ Í __ Y,

M __ É __ N __    V__ R __ B __ Y, …

Vhodně doplň málo / více, přibývá / ubývá.

Člověk, který přijímá  …………….. potravin, spotřebovává tělesné zásoby
a ……………………….. na váze.

Člověk, který přijímá  ………….…………energie v potravinách, než stačí spotřebovat,

si  __ U __ Y   ukládá a  ……………………..  na váze.

OBEZITA – __ A __ __ Á __ A                  Účinná prevence:

● Z __ Ý __ E __ Á       F __ Z __ C __ Á      N __ M __ H __

● M __ N __     ……………………   a   ………………………

● ……………….    porce jídla a   ………….    za den 

●  ……………………..    nápoje

● pozor na  F __ S __     F__ O __

● N __ P __ E __ Í __ A __    se

Abeceda zdravé výživy

A Jez P __ S __ R __ U   stravu, zajistíš tak  D __ S __ A __ E __ N __   a

 V __ V __ Ž __ N __  příjem   Ž __ V __ N,  V __ T __ M __ N __,

M __ N __ R __ L __     a …

B Udržuj si vhodnou  V __ H __.

C Pravidelně se   H __ B __ J.

D Jez dostatečné množství   __ E __ E __ I __ Y     a     O __ O __ E.

E Nejezte velké porce najednou.

F Omezte  __ Ů __ .

G Potraviny zbytečně dlouho   N __ V __ Ř __ E.

H Jídlo __ E H __ T __ J, ale pomalu  __ O __ S __ J.

I Nic nepřipravuj na    __ Ř __ P __ L __ N __ M        __ U __  __ .

J Dodržuj       __ I __ N __    režim.


Výchova k občanství

str. 66 – Člověk a řád; přečíst str. 66 – 68 + komentář

! stručný zápis do sešitu: nadpis + z komentáře vypiš, co je role, co je status

písemně odpověz učebnice str. 69 / 2


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 8. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 8. třídě byl výcvik zaměřen na zdokonalení lyžařské techniky.


Vánoční besídka

Krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje 8. třída!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Poznáváme Prahu

Dne 10. 10. 2019 jsme se se žáky 9. a 7. třídy zúčastnili exkurze do Prahy. Moc se nám tam líbilo!


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme v naší tělocvičně slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 20 žáků. Těšíme se na společné zážitky s naší třídou!