8. třída

Sekce pro rodiče

27 žáků

Třídní učitelka:

Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělíF
ČjZ
M/Aj
Tv
Hv
úterý
DAj/Aj
M/MČj
Ch
Vv
středaM/Nj
ZNj/M
F
ČjTv
čtvrtekČj
M/M
D
Aj/Aj
ČaSP/Inf
ČaSP/Inf
pátekNj/M
Aj/Nj

VoCh
Osv

Třídní samospráva:

Předsedkyně:  Natálie Prušková

Místopředsedkyně:  Lucie Loucká

Nástěnkáři: Ondřej Outulný, Jakub Lengyel

Květináři: Martin Kožnar, Jan Lengyel

CŽP: Leona Outulná, Jakub Lengyel


Zprávy z 8. třídy

2022/2023


SBĚR ŠÍPKŮ

Byl zahájen sběr šípků.


Milí žáci, přeji Vám

hodně úspěchů ve školním roce 2022/2023!

Vaše třídní učitelka Jitka Fojtová