8. třída

15 žáků

Třídní učitelka:

PaedDr. Růžena Fraňková

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělíM
ZInf
Aj
Ch
Tv
úterýČj
NjF
MD

Vz
středaAj
MCh
Čj
ZHv
čtvrtekF
Čj

Vv/ČasP
Vv/ČasP
Tv
pátekAj
Čj
Nj
MjVo
D

Třídní samospráva:

Předseda:  Aneta Fazekasová

Místopředseda:  Václav Ležák

Pokladníci:  Filip Krška, Marcela Lagová

Sběrový referent:  Adéla Koláčná, Tereza Koláčná

Nástěnkáři:  Lubomír Jiránek, Martin Trávníček

Péče o květiny:  Adéla Kvasnicová, Nikola Světlíková

CŽP: Marcela Lagová, Aneta Fazekasová, Filip Krška, Nela Outulná

Zprávy z 8. třídy

Přírodovědný klokan 2018

Ve středu 10. 10. 2018 absolvovali žáci 8. třídy další ročník soutěže Přírodovědný klokan, kategorie Kadet.

S otázkami z matematiky, chemie, fyziky a přírodopisu si nejlépe poradili tito žáci:

Martin Trávníček – 60 bodů

Karel Pavloň – 46 bodů

Martin Hurdálek – 44 bodů

Tomáš Cabejšek – 42 bodů

Gratulujeme!


Sběr papíru

Ve dnech 9. a 10. 10. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru a 8. třída odevzdala celkem 1 794 kg – průměr na žáka 119,6 kg.

Nejlepší sběrači ve třídě byli: Aneta Fazekasová – 905 kg, Nela Outulná – 155 kg, Lucie Kynclová – 116 kg, Tomáš Cabejšek – 116 kg, Nikola Světlíková – 100 kg.

Děkujeme žákům za zapojení se do obou sběrových akcí!


Sběr šípků

Dne 9. 10. 2018 byl ukončen sběr šípků a 8. třída nasbírala celkem 45,15 kg – průměr na žáka 3,01 kg. Nejvíce šípků odevzdala Tereza Koláčná – 8,3 kg.


Podzimní výstava

V pondělí 8. 10. jsme zhlédli podzimní výstavu prací žáků I. a II. stupně naší školy ve vestibulu místní radnice. Výstava se nám moc líbila!Návštěva Památníku Bible kralické

Ve středu 26. 9. 2018 navštívili žáci  8. třídy Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Prohlédli jsme si Památník Bible, výstavu Labyrint života J. A. Komenského, tvrz a kostel sv. Martina.


Malování na Mohelenské hadcové stepi

 V hodinách Vv jsme se vypravili na Mohelenskou hadcovu step, kde jsme malovali krásy podzimní přírody. Užili jsme si krásný slunečný den.


Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok v počtu 15 žáků. Těšíme se na naše nové společné zážitky!