8. třída

Sekce pro rodiče

23 žáků

Třídní učitel:

Mgr. Zbyněk Diviš

Rozvrh hodin

1.
2. 3.
4.5.6.7.
pondělíD
ČjCh
M/M
Aj/Aj
Inf
úterýAj/Nj
F
ZM/M
Vz
Vo
středaM/M
Aj/NjČj
Ch
TvD
čtvrtekF
Aj/Nj
Z
M/Čj
Vv/ČaSP
Vv/ČaSP
pátek
M/Čj
Aj/Nj
TvČj
Hv

Třídní samospráva:

Předseda:  Jakub Koláčný

Místopředseda:  Marie Zedníčková

Pokladník:  Matěj Cejpek

CŽP: Petra Budínová, Jakub Koláčný, Tereza Zezulová


Zprávy z 8. třídy 2020/2021


přeje třídní učitel Mgr. Zbyněk Diviš


Exkurze “Mezi světy”

Žáci 8. třídy se 8. června zúčastnili exkurze nazvané „Mezi světy“, která se konala v detašovaném pracovišti AV ČR ve Studenci.

Akce se mimořádně vydařila. Děti si samy zkusily nachytat zooplankton i vodní bezobratlé. Viděly larvy potápníka, šídla, vážky, ulovily i splešťuli, přehršel klešťanek a spoustu dalších organismů. Z obojživelníků se mohly děti podívat na larvy čolků i pulce žab a obojí porovnat. Ukázali jsme si kuňky obecné, rosničku i skokana zeleného a pustili jsme si hlasy obou druhů.

Moc děkujeme Mgr. Aleně Fornuskové, Ph.D. a Mgr. Monice Šugerkové PhD. za perfektní přípravu a zprostředkování nevšedních zážitků.

Těšíme se na další spolupráci!

Mgr. Jana Piálková


Přednáška o první pomoci

V úterý 1.6. se žáci 8. ročníku zúčastnili přednášky o 1. pomoci.

Rádi bychom poděkovali zdravotnickému personálu Posádkové ošetřovny Vícenice pod vedením lékaře pplk. MUDr. Petra Dočkala za ukázky a výklad postupů při poskytování první pomoci spoluobčanům. 

Děti si vyzkoušely resuscitaci, prohlédly si sanitku a dostaly spoustu užitečných rad.

Také děkujeme panu starostovi Jiřímu Šandovi za zprostředkování této akce.

                                                                                  Mgr. Jana Piálková


Třídní schůzka

V úterý 24. listopadu v 18.00 se bude konat online třídní schůzka. Známky i odkaz na třídní schůzku dostali rodiče na svůj e-mail.


Rozvrh hodin
pro distanční – online výuku od 4. 1. 2021
až do odvolání

1. hod.
7.45 – 8:25
2. hod. 
8.40 – 9:20
3. hod.
9.45 – 10:25
4. hod.
10.40 – 11:20
5. hod.
11.35 – 12:15
6. hod.
12.30 – 13.10
pondělíČjChAjInf
úterýNj1ZM1
středaM2 FrAj1/Nj2ČjD
čtvrtekFAj2/Nj1M1
pátek M2 Nj2

Další informace a pokyny k distanční výuce naleznete v sekci soukromého obsahu třídy po zadání hesla.
Zde také budou odkazy na jednotlivé schůzky pro výuku online.