Branný den a cvičný požární poplach

30. 6. 2023

V úterý 27. 6. a středu 28. 6. se na naší škole uskutečnil branný den s cvičným požárním poplachem. Žáci řešili úkoly na stanovištích ze zdravovědy, topografie, dopravní výchovy. Určovali léčivé byliny a seznámili se s morseovou abecedou. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky a hod granátem na cíl.

Družstva byla smíšená, pětičlenná, z každé třídy byl jeden zástupce. Děvčata i chlapci si navzájem pomáhali a povzbuzovali se, motivovali se k výborným výsledkům.

Tento den se velmi vydařil a všichni si ho užili! Každý žák za svoji snahu dostal sladkou odměnu!

Sportovní olympiáda

20. 9. 2023

Dne 18. 9. 2023 se konala na fotbalovém hřišti Olympiáda, které se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Mohelno a ZŠ... Číst dále

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

6. 9. 2023

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo v pondělí 4. 9. 2023 v místní tělocvičně. Všechny přítomné přivítal pan ředitel... Číst dále

Slavnostní ukončení školního roku 2022/23 a rozloučení se se žáky 9. třídy

3. 7. 2023

V pátek 30. 6. 2023 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2022/23. Nejprve všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Vladimír Horký... Číst dále