Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

30. 6. 2022

Dne 30. 6. 2022 jsme společně, po dlouhé době “covidové”, slavnostně ukončili školní rok 2021/22. Pan ředitel Mgr. Vladimír Horký všechny přítomné přivítal, zhodnotil, jak žáci úspěšně pracovali a co vše, se nám podařilo. Také žákům poděkoval za vzornou reprezentaci na Regionální olympiádě.

Paní učitelka Mgr. Dagmar Frolcová s paní učitelkou PaedDr. Růženou Fraňkovou předaly odměny za sběr papíru a pomerančové kůry.

Odměnily Adélku Hlaváčovou za úspěšné řešení SCIO testů ze znalosti matematiky a českého jazyka.

Vrcholným okamžikem tohoto shromáždění bylo rozloučení se s našimi deváťáky, pro které si žáci 1. třídy s paní učitelkou třídní Mgr. Romanou Dvořákovou připravili program. Přednesli básničku, zazpívali písničku Dělání, dělání a předali našim nejstarším šerpu – Absolvent 2022. Pan ředitel s paní zástupkyní věnovali pamětní listinu a pogratulovali k úspěšnému zakončení studia na naší škole. “Naši” deváťáci budou po prázdninách pokračovat na středních školách, které si zvolili, neboť všichni udělali úspěšně přijímací zkoušky.

Deváťáci se s námi rozloučili písní – “Vzpomínky zůstanou”. Bylo to velmi dojemné, obecenstvo úžasné a věřte nám, vzpomínky zůstanou v srdcích našich!

Naši milí absolventi, přejeme vám hodně štěstí!

Program k volbě povolání 8. ročník

21. 5. 2024

Ve středu dne 15. 5. 2024 absolvovali žáci 8. ročníků program k volbě povolání na IPS Úřadu práce Třebíč. Cílem těchto... Číst dále

Sport a my

19. 5. 2024

V pondělí 13. 5. 2024 proběhl na II. stupni naší školy projektový den pod názvem “Sport a my” se zaměřením... Číst dále

Hudba a já

15. 5. 2024

V pondělí 13. 5. proběhl na 1. stupni projektový den na téma Hudba a já. Tato událost souvisí s oslavou Roku české... Číst dále