Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

6. 9. 2023

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo v pondělí 4. 9. 2023 v místní tělocvičně. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Vladimír Horký. Pozvání přijali pan starosta Jiří Šanda a pan farář Bc. Petr Václavek, kteří všem popřáli šťastné vykročení do nového školního roku.

S kulturním pásmem vystoupila žákyně Julie Došková s hrou na housle a Emma Šmahelová s básní.

Velkým okamžikem i zážitkem bylo toto přivítání především pro naše nové prvňáčky, které doprovodili naši deváťáci, od nichž dostali krásné píšťalky. Pan ředitel a paní zástupkyně se s prvňáčky také přivítali a předali dětem krásné baťůžky a pamětní listiny.

Vše probíhalo ve velice příjemné atmosféře a všichni se s nadšením a plni očekávání vydali do tříd se svými třídními učiteli.

Přejeme všem žáků, jejich rodičům, učitelům a všem zaměstnancům školy hodně úspěchů, spokojenosti a pevné zdraví!

Sportovní olympiáda

20. 9. 2023

Dne 18. 9. 2023 se konala na fotbalovém hřišti Olympiáda, které se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ Mohelno a ZŠ... Číst dále

Slavnostní ukončení školního roku 2022/23 a rozloučení se se žáky 9. třídy

3. 7. 2023

V pátek 30. 6. 2023 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2022/23. Nejprve všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Vladimír Horký... Číst dále

Branný den a cvičný požární poplach

30. 6. 2023

V úterý 27. 6. a středu 28. 6. se na naší škole uskutečnil branný den s cvičným požárním poplachem. Žáci... Číst dále