Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

6. 9. 2023

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskutečnilo v pondělí 4. 9. 2023 v místní tělocvičně. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Vladimír Horký. Pozvání přijali pan starosta Jiří Šanda a pan farář Bc. Petr Václavek, kteří všem popřáli šťastné vykročení do nového školního roku.

S kulturním pásmem vystoupila žákyně Julie Došková s hrou na housle a Emma Šmahelová s básní.

Velkým okamžikem i zážitkem bylo toto přivítání především pro naše nové prvňáčky, které doprovodili naši deváťáci, od nichž dostali krásné píšťalky. Pan ředitel a paní zástupkyně se s prvňáčky také přivítali a předali dětem krásné baťůžky a pamětní listiny.

Vše probíhalo ve velice příjemné atmosféře a všichni se s nadšením a plni očekávání vydali do tříd se svými třídními učiteli.

Přejeme všem žáků, jejich rodičům, učitelům a všem zaměstnancům školy hodně úspěchů, spokojenosti a pevné zdraví!

Program k volbě povolání 8. ročník

21. 5. 2024

Ve středu dne 15. 5. 2024 absolvovali žáci 8. ročníků program k volbě povolání na IPS Úřadu práce Třebíč. Cílem těchto... Číst dále

Sport a my

19. 5. 2024

V pondělí 13. 5. 2024 proběhl na II. stupni naší školy projektový den pod názvem “Sport a my” se zaměřením... Číst dále

Hudba a já

15. 5. 2024

V pondělí 13. 5. proběhl na 1. stupni projektový den na téma Hudba a já. Tato událost souvisí s oslavou Roku české... Číst dále