CŽP 2017/2018

Celoškolský žákovský parlament pro rok 2017/2018

Do celoškolského žákovského parlamentu 
pro letošní školní rok byli demokratickou cestou zvoleni 
tito členové, 
kteří budou zastupovat své třídy 
na I. i II. stupni naší školy.

za I. stupeň ZŠ zastupují:

  • 1. třída: Kateřina Dobrovolná, Zdeněk Nožička
  • 2. třída: Karolína Mačatová, Ondřej Velc
  • 3. třída: Lucie Loucká, Natálie Prušková
  • 4. třída: Tereza Badinová, Jan Suchánek
  • 5. třída: Aneta Šandová, Jakub Koláčný

I Mohelno má svůj talent – fotogalerie

Pokojové květiny – určování názvů rostlin, tvorba jmenovek

za II. stupeň ZŠ zastupují:

  • 6. třída: Aneta Kožnarová, Jakub Suchánek, Vojtěch Frolec
  • 7. třída: Aneta Fazekasová, Marcela Lagová, Filip Krška
  • 8. třída: Barbora Benáčková, Tereza Kosourová
  • 9. třída: Terezaa Jakubová, Josef Macek, Zuzana Řehořová

Barevný týden 19. – 23. 3. 2018 – fotogalerie