CŽP 2014/2015

“PRIMA VAŘEČKA”

Celoškolský žákovský parlament uspořádal 13.listopadu soutěž Prima vařečka. Cílem bylo vytvořit nejlepší obložený chléb. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků z 1.st. ZŠ. Všichni se na soutěž pečlivě připravili. Vybaveni vlastními surovinami i nápady se s chutí pustili do díla. Velmi zajímavé bylo pozorovat průběh přípravy. Všichni soutěžící uplatnili svou představivost, fantazii, ale i umění samostatně si připravit vynikající svačinu.

Výsledné výtvory byly vskutku originální! Pro porotu nebylo snadné vybrat ty nejlepší, protože všechny byly opravdu velmi nápadité a esteticky zajímavé.

 Řád zlaté vařečky a tedy 1.místo v celé soutěži získal Tomáš Kábele z 3.třídy    (obložený chléb č. 3).

Na 2.místě se umístila Tereza Koláčná ze 4.třídy (obložený chléb č. 15).

3.místo obdržel Matyáš Frolec z 1.třídy (obložený chléb č. 5).

Tři nejlepší dostali diplomy a sladkou odměnu, ostatní soutěžící sladkou cenu útěchy.

 Za účast v soutěži Prima vařečka velmi děkujeme a všem odměněným gratulujeme k úspěchu!          

Fotogalerie


Do Celoškolského žákovského parlamentu

byli pro rok 2014/2015 demokratickou cestou zvoleni 

za I. st. ZŠ:

    1. třída: Bára Mužíková, Josef Dobrovolný

    2. třída: Marie Zedníčková, Jakub Koláčný

    3. třída: Vojtěch Frolec, Aleš Kohoutek

    4. třída: Aneta Fazekasová, Filip Krška

    5. třída: Barbora Benáčková, Kateřina Kolesová

Zasedání zástupců CŽP


Do Celoškolského žákovského parlamentu

byli pro rok 2014/2015 demokratickou cestou zvoleni 

za II. st. ZŠ:

6. třída: Josef Macek, Kristýna Budínová, Tereza Jakubová, Andrea Hyprová

7. třída: Barbora Holasová, Milan Knotek

8. třída: Šárka Badinová, Václav Chytka

9. třída: Veronika Oborná, Daniel Sýkora