9. třída – archiv 2019/2020

Sekce pro rodiče

20 žáků

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Piálková

Rozvrh hodin

  1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod. 5 hod. 6 hod. 7 hod.
 pondělí  F Čj M Tv D
 úterý M Z Aj/Nj Čj Aj/Nj Ch Hv
 středa Čj F M ČaSP/Vv ČaSP/VvTv
 čtvrtek Aj/Nj Čj Aj/Nj M Ch Vo
 pátekZ M D Čj Aj/Aj Sh

Třídní samospráva:

Předsedkyně: 

Místopředseda: 

Pokladníci:

Sběrový referent:

Nástěnkář: 

Péče o květiny: 

Celoškolský žákovský parlament:


Zprávy z 9. třídy 2019/2020


Závěr domácí výuky 22. – 26. 6. 2020

Všechny Vás srdečně zdravím!

Máme před sebou poslední týden tohoto poněkud nezvyklého druhého pololetí! Zvládli jsme to všichni, jak vy žáci, my učitelé i vaši rodiče, kterým patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale určitě i od vás. Většina z vás pracovala po celou dobu velmi dobře a pravidelně posílali úkoly, za což vám patří velká pochvala! A co nás ještě čeká?

Vydávání vysvědčení se uskuteční v pátek 26. 6. 2020 v 8. 00 hodin a budeme se fotit!

PaedDr. Růžena Fraňková


Přijímačky na SŠ

https://nadalku.msmt.cz/cs/priprava-na-jednotnou-prijimaci-zkousku


Domácí práce od 15. 6. do 19. 6. 2020

Žáci 9. třídy odevzdávají učebnice ve čtvrtek 18. 6. 2020. Vy, kteří jste nebyli ve škole, nezapomeňte na čestné prohlášení a současně prosím o hotovost na poškozené učebnice a školní mikiny. Děkuji! R. Fraňková

Český jazyk


Matematika

Úkol vypracujte na list A4 a odevzdejte ve čtvrtek 18. 6. 2020 společně s učebnicemi!


Anglický jazyk


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

–  opakování –  Zemědělství – sešit nebo učebnice str. 38-42.


Fyzika, Chemie – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis


Domácí práce od 8. 6. do 12. 6. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

–  opakování – Světové hospodářství – sešit, učebnice str. 33-35.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis


Domácí práce od 1. 6. do 5. 6. 2020

Důležitá informace – žáci, kteří nenastoupí do školy, odevzdají sešity, pracovní listy a všechny zadané úkoly 10. – 12. 6. v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Všechno vložíte do igelitové tašky a odevzdáte u vchodu školy. V tyto dny můžete také přinést pomerančovou kůru, hluchavku, víčka.

Učebnice se budou odevzdávat 22. a 23. 6. opět v budově II. stupně od 10 do 14 hodin. Učebnice musí být důkladně vygumované a popřípadě slepené. V tyto dny si také můžete vyzvednout osobní věci dětí – úbory, školní potřeby, přezůvky.

Informace k vydání vysvědčení budou ještě upřesněny!


Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – zapiš do sešitu Globalizace – co tento proces znamená? učebnice str. 82-84.

2. hodina – opakování  Kolonialismus – zápisy v sešitě nebo učebnice str. 24-28


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis


Domácí práce od 25. 5. do 29. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina –  zapiš do sešitu Mezinárodní hospodářská integrace – jsou to seskupení států, které vzájemně spolupracují v různých oblastech (hospodářství, politika…), zapiš a doplň G8-státy, G20-státy a OPEC- čím se zabývá.

 2. hodina – opakování  Státy a jejich seskupení- společné a odlišné znaky, zápisy v sešitě nebo učebnice str. 18 – 20.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž končí v pátek 29. 5.! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis


Domácí práce od 18. 5. do 22. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Anglický jazyk


Německý jazyk


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – do sešitu napiš další téma – Mezinárodní obchod – doplň z učebnice str.78-79

a) co je mezinárodní obchod, b) hlavní centra, c) co je obchodní bilance, d) co vyváží rozvinuté země, e) co vyváží vyspělé země, f) co je clo

 2. hodina – opakování  Obyvatelstvo – vše, co zjišťujeme u obyvatelstva- počet……….zápisy v sešitě nebo učebnice str. 6-10.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis


Domácí práce od 11. 5. do 15. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – pokračujeme v cestovním ruchu – Hlavní oblasti – 1) nejčastěji navštěvované, 2) druhá navštěvovaná oblast, 3) rozvíjející se oblast cestovního ruchu –  učebnice str. 76.

2. hodina – z tabulky na str. 76 vypiš 5 států, které jsou nejvíce navštěvované turisty; zopakuj si látku služeb a cestovního ruchu.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis


Domácí práce od 4. 5. do 7. 5. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina –  pokračujeme v zápisu po službách napiš Cestovní ruch-turismus; a) napiš podmínky b) typy c) co je aktivní a pasivní cestovní ruch; učebnice str.75

2. hodina –  zapiš do sešitu  z tabulky na str. 75 prvních pět států, jejichž občané utrácejí nejvíce peněz v zahraničí, zopakuj si látku služeb a cestovního ruchu.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž pokračuje! Těším se na vaše obrázky!


Dějepis


Domácí práce od 27. 4. do 30. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Pro ty, kterým nejde otevřít Word:


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina –  vypracuj test a odešli na můj email;

2. hodina –  zapiš do sešitu   Služby a cestovní ruch, co jsou to služby a co patří do výrobních a nevýrobních služeb učebnice str. 74.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Výtvarná soutěž pokračuje! Účast je dobrovolná!


Dějepis


Domácí práce od 20. 4. do 24. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Milí žáci, v předcházejících týdnech jsem vás prosila o zaslání odpovědí na úkoly do pátku. Protože později si můžete správné výsledky najít na webu, tak úkoly zaslané v sobotu a v neděli nebudu známkovat.

Děkuji za pochopení. Jana Piálková


Němčina


Přírodopis


Zeměpis

 1.hodina – opakování – kontrola cvičení, potom – rozdělení dopravy;

2. hodina –  zapiš do sešitu, co patří  do dopravy potrubní, speciální a co zajišťují spoje, nakresli obrázek využití dopravních prostředků v osobní a nákladní dopravě, učebnice str. 71-72.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Budu ráda, když se do výtvarné soutěže zapojíte. Je to však dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!


Dějepis


Domácí práce od 14. 4. do 17. 4. 2020

Český jazyk


Matematika


Angličtina

Milí deváťáci, zdravím a děkuji těm, kteří posílají úkoly. Mrzí mě, že někteří, o kterých jsem si myslela, že to zvládnou, neposlali vůbec nic. Tak snad tentokrát. Nejdřív vám posílám text z minulého týdne a k tomu správné odpovědi.

Robin Hood – answers

 1. He lived in the 12th century.
 2. He lived in Sherwood Forest near Nottingham.
 3. He was married to Maid Mirian.
 4. They were called the Marry Men, because they were always happy and had a lot of fun.
 5. Little John, Will Scarlet and Friar Tuck.
 6. Because he was a cruel and corrup man, also he too away Robin’s land.
 7. They buried him where an arrow landed.

Přikládám odkaz na procvičování jednotlivých předmětů:

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

Kód školy: ucimesedoma

(Nemusíte se přihlašovat jako žák)

Po zadání kodu, kliknete na start, ukáže se letadlo s jednotlivými ročníky – vybereš ten svůj, klikneš – otevře se ročník s jednotlivými předměty, klikneš na předmět, který chceš procvičovat – A PRACUJEŠ J. Pracujte pouze s učivem, které jsme probrali. Jen bych dodala, že některá cvičení v 9. třídě se mi nepodařilo otevřít. Tak zkoušejte co půjde.

I tento týden jsem nahrála text k poslechu: The European Union

Questions:

 1. What was the EU’s original name?
 2. Which countries started it?
 3. Why was it started?
 4. When did the UK join?
 5. Is the EU the largest economic area in the world?
 6. Which countries are the main EU institutions in?
 7. Why has the EU flag got 12 stars?

Protože vím, že pro některé z vás je poslech těžký, připravila jsem vám úkol na doplňování. Nechci aby poslechové cvičení s vámi dělal někdo jiný, raději udělejte opakovací cvičení a vyplněný úkol mi pošlete. Poslech není povinný. Tento úkol můžou udělat i ti, kteří dělají poslech.

Odkaz na procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit01/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Video:


Němčina

Nová lekce 9 – procvičování slovní zásoby ze stran 185, 186, 187.

V příloze posílám novou látku, kterou si zapíšete do školního sešitu: Další slovesa s odlučitelnou předponou:

Procvičování sloves s odluč. přeponou – pracovní sešit str. 60-61, cv. 2a – přepište věty ve správném slovosledu. Zkontrolujte si správnost podle cvičení 12b v 8. lekci učebnice str. 171.


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina –  opakování  Doprava – rozdělení

2. hodina – Zamysli se nebo použij text str. 67-70 a napiš do sešitu, jaké má výhody, nevýhody nebo jak se využívá a kde  doprava 1. silniční, 2. železniční, 3. vodní, 4. letecká – u každé zvlášť, na kontrolu řešení pošlu.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie, Vv – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu

Budu ráda, když se do výtvarné soutěže zapojíte. Je to však dobrovolné. Na fotografie Vašich výtvarných prací se budu moc těšit!


Dějepis


Domácí práce od 6. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk – mluvnice


Matematika


Angličtina

Dobrý den deváťáci, tak se opět po týdnu setkáváme via internet.

Nejdřív mi dovolte, abych poděkovala těm, kteří odpověděli, dobrá práce!!! Dnes jsem vám připravila několik cvičení na procvičování. Dále pak 2 videa, pro ukrácení dlouhé chvíle J.

A i tento týden přikládám poslech a několik otázek. Odpovědi opět pošlete stejnou cestou jako minule. Těším se!

Doplňování rozhovoru

https://www.umimeanglicky.cz/chat-nakupovani-2-uroven/196

Doplňování do textu

https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-past-simple-tense-mix-2-uroven/231

Will or going to?

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-future-tenses-will-going-to-2-uroven/4467

Skládání vět – poslech

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-past-simple-tense-irregular-2-uroven/145

Poslech. Poslechněte si nahrávku, odpovězte na otázky a pošlete mi je :

 1. When did he live?
 2. Where did he live?
 3. Who was he married to?
 4. What were his followers called? Why?
 5. Who were his most famous followers?
 6. Why was the Sherriff his enemy?
 7. Where did his followers bury him?

Videa:

5 things to know

A protože bylo 1.dubna,  přikládám video o  Aprílu:

April fools day


Němčina

Milí deváťáci, tento týden máme jen 1 hodinu němčiny, ale přesto bych ráda začala novou lekci 9. Napište si slovíčka se členy, připomínám velká písmena u podstatných jmen a množná čísla, ze stran 185, 186 a 187 a dále bych se s vámi věnovala tématu Velikonoce = Ostern.

Posílám Vám slovní zásobu k tématu Velikonoce = Ostern. V příloze jsou i dva pracovní listy, vyřešte a odpovědi na otázky mi můžete poslat na školní e-mail. Budu se těšit! Myslím na vás a přeji vše dobré! Hlavně hodně zdraví!!!

Do školního sešitu si můžete napsat velikonoční přání a nakreslit obrázky k tématu Velikonoce – např. nakreslím zajíce – napíšu – der Osterhase, velikonoční vejce – das Osterei…..atd.

Posílám Vám přání Veselých Velikonoc! = Frohe Ostern!

A ještě tu mám pro Vás jednu milou velikonoční písničku s přáním od velikonočního zajíce – Osterhase! 😉 Je sice hodně dětská, ale má moc hezká slova! (zkuste si přeložit).


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina – nadpis  Doprava – zapiš do sešitu schéma dopravy (učebnice str. 66).


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, chemie – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Dějepis


Domácí práce od 30. 3. do 3. 4. 2020

Český jazyk – mluvnice


Matematika

Milí žáci, chápu, že je to pro některé z Vás velmi obtížné, ale nedá se nic dělat a musíme to zvládnout. Není to náročné pro Vás, ale i pro mě. V takovéto situaci se ocitám poprvé, takže se též učím jak se s tím vypořádat.

Chtěla jsem Vám připomenout, Ti, kteří se připravujete na přijímací zkoušky, doporučuji didaktické testy, které máte na stránce své třídy, jsou tam i výsledky. Dále máte možnost si je najít i na internetu, asi Vám to ani nemusím říkat, řada z Vás si je už dělá. Pokud si nevíte s něčím rady, napište, ofoťte, … a pošlete na můj mail.

Přeji Vám krásné dny a těším se na Vás. Růžena Fraňková

SLOVNÍ ÚLOHY

Řešené příklady 1, 2, 3, 4 – str. 124 – 129 – zapsat do sešitu (zápis, výpočet, odpověď) – text prostudovat

K tomu jsou cvičení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – str. 138

Řešení příkladů Vám budu přeposílat, aby jste si to mohli zkontrolovat (neopisovat).


Angličtina

Milí deváťáci,

Předně Vám chci poděkovat za přání ke Dni učitelů, věřte, že mě to velmi v této nelehké době potěšilo.    

V tomto pololetí jsme měli naplánováno opakování. Proto prosím koukněte na stránky ostatních tříd, hlavně na odkazy k procvičování. Vyzkoušejte si jednotlivá cvičení, pokud něco nepůjde napište a příště se na to zaměříme. Nezapomeňte na stránky www.agendaweb.org , kde je spousta cvičení, poslechů a četby.

I tento týden vám posílám odkaz:

Přítomný, minulý a budoucí čas

https://agendaweb.org/exercises/verbs/auxiliary-verbs/be-do-have-3

V ostatních ročnících jsem žákům nahrála slovíčka s výslovností, klidně můžete použít i vy.

Pro vás jsem si připravila poslech. Poslechněte si nahrávku a odpovězte na otázky:

 1. Who were the first Australians?
 2. What does the name Australia mean?
 3. What is the largest city?
 4. How many sheep are there for every person.
 5. What is a flying doctor?
 6. What is the capital city?

Odpovědi mi prosím celou větou pošlete na můj e-mail, do předmětu napište AJ9 a vaše příjmení.


Němčina

Milí žáci, tak ještě poslední cvičení ke zopakování a uzavření lekce 7. Učebnice strana 175, cv. 17a, b – doplňte obyčejnou tužkou, procvičujeme časování slovesa fahren – jet + odlučitelné předpony s tímto slovesem – abfahren = odjet a zurückfahren = vrátit se, jet zpět.

Učebnice strana 175, cv. 18 a, b – napište si otázky do školního sešitu a odpovězte na ně; cv. 19 – vyberte z pytle správnou odlučitelnou předponu (doplňte tužkou) a cv. 20 – přeložte věty z češtiny do němčiny do školního sešitu.

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail. Výsledky ke cvičením Vám dodám v příštím týdnu.


Přírodopis


Zeměpis

1.hodina kontrola cvičení na  str. 44, cv. 1, řešení str. 118 ST2, opakování zemědělství, rybolov a vodní hospodářství.

2. hodina zápis do sešitu  – Lesní hospodářství – význam, využití, kde se nachází. Učebnice str. 48.


Tělesná výchova

Udržuj si kondici a  nezapomeň , že máme i tělesnou výchovu. Na odreagování od učiva si dej 10 dřepů, 10 kliků a 10 sedů-lehů a postupně zvyšuj. Vezměte to jako doporučení a na odreagování.


Fyzika, Chemie – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis


Domácí práce od 23. 3. do 27. 3. 2020

Český jazyk – mluvnice

1. opiš do školního sešitu a vypracuj následující úkoly

Když skončí můj pracovní den zavřu svůj známkovací deník abych si konečně odpočala  a velice se raduji z toho že jsem mohla dát velké části deváté třídy, kterou mám moc ráda samé jedničky.

Úkoly:

1.Udělej graf souvětí (doplň diakritiku!)

2.Urči tyto větné členy – velice, z toho, třídy, jedničky

3.Z 1. a 2., věty souvětí vypiš slovesa a urči u nich slovesný vid, třídu a vzor

4. Ze 3. věty souvětí vypiš celý slovesný tvar a urči všechny mluvnické kategorie                                                             

5. Vypiš ze souvětí všechna zájmena a urči jejich druh.

Český jazyk – literární výchova – pokračuj v povinné četbě.

Český jazyk – sloh (tvým úkolem bude napsat do slohového sešitu (malý literární zezadu) úvahu na téma: Jak je důležité mít v životě štěstí (projdi si v učebnici růžový rámeček str. 116). Úvaha bude v rozsahu nejméně 1 strany A5 a odevzdáte ji po vašem příchodu do školy!! Bude oklasifikováno!


Matematika

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY DVOU LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

Učebnice str. 117 (starší vydání)

Příklad 1. – zapsat + tabulky + graf

Str. 118 – Příklad 2

Str. 119 – Příklad 3

Str. 121 – Příklad 4

Str. 122 – Shrnutí

Str. 123 – cv. 1, 2, 3.


Angličtina

Milí žáci, dostáváte odkazy na procvičování anglického jazyka. Každé cvičení si udělejte několikrát. Některá z nich budete po návratu do školy psát na známky. Hodně štěstí.

Procvičování: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-first-conditional-2-uroven/4093

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-passive-voice-3-uroven/533

Poslech: https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-2-uroven/304

Čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-shopping/32


Němčina

Opakování a procvičování sloves s odlučitelnou předponou – anziehen – oblékat se, ausziehen – svlékat se; učebnice str. 174/ cv. 15;

Učebnice str. 174/ cv. 16 a, b do školního sešitu – napište jména dětí, co si oblékají nebo vyslékají, co musí a že je buď teplo nebo zima – např. Hans – Es ist warm. Hans zieht den Anorak aus. Er muss den Anorak ausziehen.

Pracovní sešit str. 57/ cv. 14 – procvičování slovosledu ve větě; přepište text, dávejte pozor na velká a malá písmena, najděte si osobu a pak k ní sloveso, pozor na rozkaz a otázku.

Pokud budete potřebovat pomoci, poradit, obraťte se na mě přes e-mail.


Přírodopis 

Přečíst učebnice str.60 – 65

Zápis do sešitu

Usazené horniny

vznikají na zemském povrchu usazováním látek, podle vzniku je dělíme na:                     

A) úlomkovité  – tvoří se přenášením a usazováním úlomků rozrušených hornin a nerostů – dělíme je na zpevněné a nezpevněné – (ke každému vypiš z učebnice příklady)
B) organogenní – vznikají usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů, jejich schránek a koster – (vypiš z učebnice příklady)
C) chemické – vznikají vylučováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě (vypiš z učebnice příklady)

Odpověz do sešitu:

Kdy a z čeho vznikalo černé uhlí, jak se jmenuje nejkvalitnější černé uhlí? Kdy a z čeho vznikalo hnědé uhlí a jak se jmenuje nejmladší hnědé uhlí? Co je to guano?


Zeměpis

1. hodina cvičení str. 44, cv. 1- vytvoř a doplň tabulku do sešitu

2. hodina zápis do sešitu Vodní hospodářství, Rybolov, učebnice str. 46-47- silně vytištěné.


Fyzika, Chemie – práci najdete na odkazu:

https://vyuka.p3k.eu/


Dějepis


Výchova k občanství

zopakuj si celou Ústavu ČR a písemně vypracuj do sešitu: str. 28 úkol 6.

Tato zadaná práce je v tomto období samostudia úplně poslední, a proto ji nemusíte vypracovat během tohoto týdne, ale klidně kdykoliv jindy během následujících týdnů.

Úkoly z Vo Vám v dalším období již zadávány nebudou.


Domácí práce od 16. 3. do 20. 3. 2020

Matematika

Sbírka – str. 52, cv. 3; str. 53, cv. 4; str. 56, cv. 1, 2 – vypracovat na papír A4


Český jazyk

Literatura – číst povinnou četbu, po vašem příchodu do školy budete mít referáty z povinné četby.

Udělejte si do velkého literárního sešitu zápis:

Jan Drda (1915 – 1970)

prozaik, novinář, dramatik, filmový scénárista, autor moderních pohádek

Dílo: povídky: Němá barikáda; Vyšší princip

román: Městečko na dlani

pohádky: Hrátky s čertem; Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert; Dařbuján a Pandrhola; O princezně Jasněnce a létajícím ševci; Nejkrásnější hádanka.


Angličtina

Zopakovat slovíčka introduction a L 1, str. 52, cv. 2

Odkaz na procvičování z PROJECTu:

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs


Němčina

Opakování slovní zásoby lekce 8 – členy podstatných jmen! učeb. str. 166, cv. 4, 5, 6.

Procvičování sloves s odlučitelnou předponou – učebnice Heute haben wir Deutsch II – učebnice strana 170 – 171 – odpovědi na úkoly c) b) přeložit do školního sešitu; str. 172, cv. 13 a str. 173, cv. 14 – procvičování slovesa mitnehmen + pracovní sešit str. 55, cv. 9.


Přírodopis

Zopakovat: vnitřní a vnější geologické děje

vypracovat do šešitu:

str. 47 budík 8 a 9

str. 56 oranžový rámeček s písmenem Z

Vysvětli význam Golfského proudu.


Zeměpis

1. hodina – opakování – Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba

2.hodina – zápis – Ekologické zemědělství- pravidla; učebnice str. 45.


Dějepis


Fyzika, Chemie – práci najdete na tomto odkazu:

https://vyuka.p3k.eu


Výchova k občanství

přečíst Ústava str. 26- 28 ( i komentář); dokonči zápis z jednotlivých hlav. POZOR: chybí vám HLAVA 3., 4., 5., 6., 7., 8.

Po vašem příchodu budu chtít stručnou znalost každé hlavy zejména 2., 3., 4.


Rozhýbeme děti tancem

Dne 2. 3. 2020 se uskutečnila taneční akce – Rozhýbeme děti tancem. Děvčata a chlapci z 9. třídy si společně zatancovali sestavy na hudbu pod vedením pana Jaroslava Havelky.


Jednodenní lyžařský zájezd

Ve středu 12. 2. 2020 jsme se zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu do Nového Města na Moravě. Velmi se nám tam líbilo a výborně jsme si zalyžovali!


Bruslení

V pátek 7. února 2020 se žáci 9. třídy zúčastnili bruslení v Náměšti nad Oslavou.


Naše absolventské tablo


Lyžařský výcvikový kurz

Dne 13. 1. – 17. 1. 2020 proběhl lyžařský výcvikový kurz v Malé Morávce – Jeseníky. V 9. třídě byl výcvik zaměřen na zdokonalení lyžařské techniky.


Vánoční besídka

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020!!!


Listování

V pátek 13. 12. 2019 za námi zavítali umělci Věra Hollá a Lukáš Hejlík
s programem scénického čtení a seznámili nás s knihou James Dawson/Hayley Longové JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU?

Listování se nám velice líbilo! Děkujeme!


Přichází advent

V hodinách Vv jsme si společně vytvořili adventní věnce do svých domovů.


Podpora řemesel v Třebíči

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 jsme navštívili Střední průmyslovou školu v Třebíči. Exkurze byla zaměřena na podporu řemesel. Seznámili jsme se s pasířstvím, s pájením a v kovárně jsme si někteří z nás vyzkoušeli ukovat lísteček nebo hřebík. Nejvíce se nám líbilo, když jsme si mohli sednout do aut, které žáci SŠ v rámci vyučování opravují.

Děkujeme za velice pěknou a zajímavou exkurzi!

Vypracovala žákyně 9. třídy: Aneta Fazekasová


Ekoprogram dravci a sovy

V pátek 13. 9. 2019 jsme se zúčastnili výukového Ekoprogramu o dravcích a sovách na místním hřišti. Dozvěděli jsme se mnoho nového. Ukázky byly velice zajímavé, moc se nám to líbilo. Děkujeme!


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 jsme slavnostně zahájili nový školní rok a měli jsme tu čest jako deváťáci přivítat na slavnostním shromáždění naše prvňáčky.